Păcatul originar.


  Cartea Apocalipsei Seriei.

A fost un mar?
(Povestea seminţei şarpelui.)


William Branham.

Apoc. 2:7,
“…Celui care va birui îi voi da să mănânce din pomul vieţii, care este în raiul lui Dumnezeu.”

Aceasta este răsplata viitoare pentru toţi biruitorii din toate epocile. Când s-a sunat ultima chemare la bătălie, când armura noastră a fost pusă jos, atunci noi ne vom odihni în paradisul lui Dumnezeu şi partea noastră va fi Pomul Vieţii, pentru totdeauna.

“Pomul Vieţii.” Nu este aceasta o frumoasă figură de vorbire? Aceasta este menţionat de trei ori în Cartea despre Genesa şi de trei ori în Cartea despre Apocalipsa. În toate cele şase locuri acesta este acelaşi pom şi simbolizează exact acelaşi lucru. Dar ce este Pomul Vieţii? Păi, mai întâi de toate noi va trebui să cunoaştem ce reprezintă pomul însuşi. În Num. 24:6, aşa cum Balaam a descris Israelul, el a zis că ei erau “pomi de aloe pe care i-a plantat Domnul.” Pomii prin toate Scripturile se referă la persoane, ca în Psalmul 1. Astfel Pomul Vieţii trebuie să fie Persoana Vieţii şi acela este Isus.

Acum în Grădina Edenului acolo erau doi pomi stând în mijlocul acesteia. Unul era Pomul Vieţii, celălalt era Pomul Cunoştinţei Binelui şi Răului. Omul urma să trăiască prin Pomul Vieţii; dar el urma să nu se atingă de celălalt pom sau el ar muri. Dar omul a luat parte din celălalt pom şi când el a făcut-o, moartea a intrat în el prin păcatul lui şi el a devenit despărţit de Dumnezeu.

Acum acel Pom în urmă acolo în Eden, acel Pom care era sursa vieţii, era Isus. În Ioan, capitolele şase până la opt, Isus se aşează pe Sine ca sursa vieţii eterne. El s-a numit pe Sine Pâinea din ceruri. El a vorbit că se va da pe Sine şi că dacă un om a mâncat din El el nu va muri niciodată. El a declarat că El l-a cunoscut pe Abraham şi că înainte de Abraham, ERA El. El a profeţit că El Însuşi le va da ape vii că dacă omul va bea el nu va mai înseta niciodată, ci va trăi etern. El s-a arătat pe Sine ca MARELE EU SUNT. El este Pâinea Vieţii, Izvorul Vieţii, Cel Etern, POMUL VIEŢII. El era în urmă acolo în Eden în mijlocul grădinii întocmai cum El va fi în mijlocul paradisului lui Dumnezeu. Unii au o idee că cei doi pomi din grădină erau doar încă doi pomi ca restul din ceilalţi pe care Dumnezeu i-a pus acolo. Dar studioşii grijulii ştiu că aceasta nu este aşa. Când Ioan Botezătorul a strigat că securea a fost pusă la rădăcina pomilor, el nu vorbea de pomi simpli naturali, ci de principii spirituale. Acum în 1 Ioan 5:11 se zice, “Şi aceasta este MĂRTURIA, că Dumnezeu ne-a dat viaţă eternă şi această viaţă este în Fiul Său.” Isus a zis în Ioan 5:40, “Şi voi nu vreţi să veniţi la Mine, ca voi să puteţi avea viaţă.” Astfel mărturia, Cuvântul lui Dumnezeu, declară simplu şi clar că VIAŢA, VIAŢA ETERNĂ, este în Fiul. Aceasta nu este în nici un alt loc. 1 Ioan 5:12, “Cel ce are pe Fiul are VIAŢĂ; iar cel ce nu are pe Fiul lui Dumnezeu NU are Viaţă.” Acum de moment ce mărturia nu se poate schimba, să fie luat din ea sau adăugat acolo, atunci mărturia stă că VIAŢA ESTE ÎN FIUL…De moment ce aceasta este aşa, POMUL ÎN GRĂDINĂ TREBUIE SĂ FIE ISUS.

În regulă. Dacă Pomul Vieţii este o persoană, atunci Pomul Cunoştinţei Binelui şi Răului este o persoană DEASEMENI. Aceasta nu poate fi altfel. Astfel Cel Neprihănit şi Cel Rău au stat unul lângă altul acolo în mijlocul Grădinii Edenului. Ezec. 28:13a “Tu (Satano) ai fost în Eden, grădina lui Dumnezeu.”

Aici este unde primim noi adevărata descoperire a 'Seminţei şarpelui'. Aici este ceea ce s-a întâmplat într-adevăr în Grădina Edenului. Cuvântul spune că Eva a fost amăgită de către şarpe. Ea a fost de fapt sedusă de şarpe. Se zice în Gen. 3:1, “Acum şarpele era cel mai subtil decât orice fiară de pe câmp pe care Domnul Dumnezeu le-a făcut.”

Fiara era aşa de apropiată de fiinţa umană (şi totuşi era pur animal) încât el putea să raţioneze şi să vorbească. El era o creatură care sta drept în sus şi era cumva între cimpanzeu şi om, dar mai apropiată de om. El era aşa de aproape de a fi uman încât sămânţa lui putea şi s-a amestecat cu cea a femeii şi a făcut ca ea să zămislească. Când s-a întâmplat asta, Dumnezeu a blestemat pe şarpe. El a schimbat fiecare os în trupul şarpelui astfel că el a trebuit să se târască ca o năpârcă. Ştiinţa poate să încerce cât vrea şi ea nu va găsi veriga lipsă. Dumnezeu a avut grijă de asta. Omul este deştept şi el poate vedea o asociere a omului cu animalul şi el încearcă să dovedească aceasta din evoluţie. Acolo nu este vreo evoluţie. Dar omul şi animalul s-au amestecat. Aceasta este una din tainele lui Dumnezeu care a rămas ascunsă, dar aici aceasta este descoperit. Aceasta s-a întâmplat chiar în urmă acolo în mijlocul Edenului când Eva s-a întors deoparte de la Viaţă să accepte Moartea.

Observaţi ce le-a spus Dumnezeu în grădină. Gen. 3:15, “Şi Eu voi pune vrăjmăşie între tine şi femeie şi între sămânţa ta şi Sămânţa ei şi Aceasta îţi va zdrobi capul, iar tu Îi vei zdrobi călcâiul.” Dacă noi dăm consideraţie Cuvântului că femeia avea o Sămânţă, atunci desigur că şarpele trebuie că avea o sămânţă deasemeni. Dacă Sămânţa femeii era un copil-om aparte de om, atunci sămânţa şarpelui va trebui să fie în acelaşi model şi că este un alt masculin trebuie să fie născut aparte de intermediul uman masculin. Nu există nici un student care nu cunoaşte că Sămânţa femeii era Cristos Care a venit prin intermediul lui Dumnezeu, aparte de legătura sexuală umană. Aceasta este deasemeni tot atât de bine cunoscut că zdrobirea prezisă a capului şarpelui era de fapt o profeţie privitor la ceea ce va dobândi Cristos pe cruce împotriva Satanei. Acolo la cruce Cristos va zdrobi capul lui Satan, în timp ce Satan va zdrobi călcâiul Domnului.

Această porţiune din Scriptură este descoperirea despre felul cum literalmente sămânţa şarpelui a fost semănată pe pământ, chiar cum noi avem relatarea din Luca 1:26-35, unde este pusă înainte relatarea exactă de felul cum Sămânţa femeii a venit în manifestare fizică aparte de mijlocirea masculină umană.

În luna a şasea, îngerul Gavril a fost trimis de Dumnezeu într-o cetate din Galileea, numită Nazaret, la o fecioară logodită cu un bărbat numit Iosif, din casa lui David. Numele fecioarei era Maria.

Îngerul a intrat la ea şi i-a zis: Plecăciune ţie, căreia ţi s-a făcut mare har; Domnul este cu tine, binecuvântată eşti tu între femei! Tulburată foarte mult de cuvintele acestea, Maria se întreba singură ce putea să însemne urarea aceasta. Îngerul i-a zis: Nu te teme, Maria; căci ai primit îndurare înaintea lui Dumnezeu. Şi iată că vei rămâne însărcinată şi vei naşte un fiu, căruia îi vei pune numele Isus. El va fi mare şi va fi numit Fiul Celui Preaînalt; şi Domnul Dumnezeu îi va da tronul tatălui Său David. Va domni etern peste casa lui Iacov şi Împărăţia Lui nu va avea sfârşit. Maria a zis îngerului: Cum se va face lucrul acesta, fiindcă eu nu ştiu de bărbat? Îngerul i-a răspuns: Duhul Sfânt Se va coborî peste tine şi puterea Celui Preaînalt te va umbri. De aceea Sfântul care Se va naşte din tine va fi numit Fiul lui Dumnezeu.

Aşa cum Sămânţa femeii era literalmente Dumnezeu reproducându-se pe Sine în trup uman, astfel sămânţa şarpelui este felul literal pe care Satan a aflat că el era capabil să deschidă uşa pentru el însuşi în rasa umană. Aceasta era imposibil pentru Satan (căci el este numai o fiinţă-duh CREATĂ) să se reproducă pe sine în felul în care Dumnezeu s-a reprodus pe Sine, astfel relatarea Genesei spune cum a produs el sămânţa lui şi s-a introdus sau s-a injectat pe sine în rasa umană. Deasemeni reamintiţi-vă că Satan este numit 'şarpele'. Aceasta este sămânţa lui sau înjecţia în rasa umană despre care noi vorbim.

Aşa cum Sămânţa femeii era literalmente Dumnezeu reproducându-se pe Sine în trup uman, astfel sămânţa şarpelui este felul literal pe care Satan a aflat că el era capabil să deschidă uşa pentru el însuşi în rasa umană. Aceasta era imposibil pentru Satan (căci el este numai o fiinţă-duh CREATĂ) să se reproducă pe sine în felul în care Dumnezeu s-a reprodus pe Sine, astfel relatarea Genesei spune cum a produs el sămânţa lui şi s-a introdus sau s-a injectat pe sine în rasa umană. Deasemeni reamintiţi-vă că Satan este numit 'şarpele'. Aceasta este sămânţa lui sau înjecţia în rasa umană despre care noi vorbim.

Înainte ca Adam să fi avut cunoştinţă carnală de Eva, şarpele avea acea cunoştinţă înainte de el. Şi acela născut din acesta era Cain. Cain era de (născut din, procreat din) la “Cel Rău.” 1 Ioan 3:12. Duhul Sfânt în Ioan nu putea într-un loc să-l numească pe Adam “Cel Rău” (căci aceasta este ceea ce el ar fi dacă el era tatăl lui Cain) şi în alt loc să-l numească pe Adam “Fiul lui Dumnezeu” care el era prin creaţie. Luca 3:38. Cain a devenit în caracter ca tatăl său, aducător de moarte, un ucigaş. Sfidarea lui extremă a lui Dumnezeu când a fost întâmpinat de către Atotputernicul în Gen. 4:5,9,13,14, îl arată să fie absolut ca inuman în caracteristici, părând chiar să depăşească vreo relatare pe care noi o avem în Scriptură privind o confruntare a lui Satan de către Dumnezeu. dar spre Cain şi spre jertfa lui n-a privit cu plăcere. Cain s-a mâniat foarte tare şi i s-a posomorât faţa.

Domnul a zis lui Cain: „Unde este fratele tău Abel?” El a răspuns: „Nu ştiu. Sunt eu păzitorul fratelui meu?” Cain a zis Domnului: „Pedeapsa mea e prea mare ca s-o pot suferi.

Iată că Tu mă izgoneşti azi de pe faţa pământului; eu va trebui să mă ascund de faţa Ta şi să fiu pribeag şi fugar pe pământ; şi oricine mă va găsi, mă va omorî.“ Observaţi felul exact în care aşează mărturia lui Dumnezeu descrierea naşterii lui Cain, Abel şi Set. Gen. 4:1, Adam s-a împreunat cu nevasta sa Eva; ea a rămas însărcinată şi a născut pe Cain. Şi a zis: „Am căpătat un om cu ajutorul Domnului!” A mai născut şi pe fratele său Abel. Gen. 4:25, Adam s-a împreunat iarăşi cu nevasta sa; ea a născut un fiu şi i-a pus numele Set…“ Acolo sunt TREI fii născuţi din DOUĂ fapte de cunoştinţă carnală de către Adam. De moment ce Biblia este Cuvântul exact şi perfect a lui Dumnezeu, aceasta nu este o greşeală ci o mărturie pentru luminarea noastră. De moment ce TREI fii au fost născuţi din DOUĂ fapte de către Adam, voi ştiţi POZITIV că UNUL din acei trei NU ERA fiul lui Adam. Dumnezeu a înregistrat aceasta în acest fel exact să ne arate ceva. Adevărul despre această chestiune este că Eva avea în pântecele ei DOI fii (gemeni) din împregnări SEPARATE. Ea a purtat gemeni, cu conceperea lui Cain cândva înainte de cea a lui Abel.

Citiţi contul integral în... Epoca Bisericii Efes.

Descărcaţi... Sămânţa Şarpelui - William Branham.Cartea Apocalipsa.
Continuă pe pagina următoare.
(Învăţătura Lui Balaam.)

În cazul mere
făcute de femei
dau seama că
erau goi, este
timpul pentru a
trece din nou mere.Hub Mesaj...Alegeţi limba şi descărcaţi gratuit mesaje de la fratele Branham.


Misterul lui Hristos.

Site-ul Buletinul
informativ Engleză.

Cartea Apocalipsa.

 

Dumnezeu şi Ştiinţă
- Arheologie.

Că Răpirea va aparea în.

Principalele învăţături
ale mesajului.

Nor supranaturale.

Stâlpul de Foc.

Vestea cea Bună.
Isus a murit pentru
păcatele tale.

Botezul Apei.

 
 

Slava Shekinah a lui
Dumnezeu.

 

Monumentul funerar este
gol. El este in viata.

Precursoarele.

Dumnezeu e lumină.

Cele Şapte Epoci
ale Bisericii.

Cele Şapte Peceţi.

Seria de Crăciun.

Faptele profetului.

Dumnezeu şi Istorie
serie Index - Daniel.

Seria umblarea
Creştină.

Numele lui Dumnezeu.

Seria Cuvinte Vii.

Seria timpul sfârşitul.

Dumnezeirea
Explicată.

Arca lui Noe.

Geologie Biblice.

Înger Apare.

Voce a semnului.

Pacat original.
A fost un mar?

Mitologie.
Sursa - Babilon.
Căsătorie şi Divorţ.
Dumnezeu şi Ştiinţă
- Evolutia.

Acea Femeie Izabela.

 

Epoca noastră,
Laodiceea.

Cristos În Afara
Bisericii.

Învăţătura Nicolaiţilor.

 

Moarte. Ce atunci?

Misterul Babilonul.

Dumnezeu şi Ştiinţă.
Microbiologie.

Dumnezeu şi Ştiinţă.
Cosmologie.

Dumnezeu şi Ştiinţă.
Mitul de dinozauri.

Justificarea unui profet.

Judecata Cutremur.

Armaghedon.

Arheologie.
Sodoma şi Gomora.

Vindecarea Divină.

Astăzi această
Scriptură este
împlinită.

Tânărul nostru sistem
solar.

 

Lista noastră de
mesaje.
Dovezi de Potop.

   Din Scriptură Spune...

Prin aceasta se cunosc copiii lui Dumnezeu şi copiii diavolului. Oricine nu trăieşte în neprihănire, nu este dela Dumnezeu; nici cine nu iubeşte pe fratele său.

Căci vestirea, pe care aţi auzit -o dela început, este aceasta: să ne iubim unii pe alţii;

nu cum a fost Cain, care era dela cel rău, şi a ucis pe fratele său. Şi pentruce l -a ucis? Pentrucă faptele lui erau rele, iar ale fratelui său erau neprihănite.

1 Ioan 3:10-12


Click pe imagine pentru a descarca imagini full size sau PDF.


Acte de profetul.

(PDFs)

The Two Babylons

by Rev Alexander Hislop.
(PDF Engleză)

Un munte şi tufă de
trandafiri în zăpadă
în China.

Crini de foc.

Stâlpul de Foc
- Houston 1950

Lumina pe o stâncă
piramidă.