Arheologie 2.

<< anterioare

viitoare >>

  Dumnezeu şi ştiinţă serie.

Sodoma şi Gomora.


David Shearer.

Zona din jurul Mării moarte, a fost o dată o luxuriantă zonă agricolă, Geneza 13:10, “Lot şi -a ridicat ochii, şi a văzut că toată Cîmpia Iordanului era bine udată în întregime. Înainte de a nimici Domnul Sodoma şi Gomora, pînă la Ţoar, era ca o grădină a Domnului, ca ţara Egiptului.”

Astăzi, cu toate acestea, întreaga zonă este pustiu, oraşele sunt de culori diferite (cenuşă alb) decât rocile din zona înconjurătoare, care indică magnitudinea de catastrofa.


    Structura clădirii.

Biblia a mărturisit de răutate din Sodoma în versetele următoare:

Geneza 13:13
“amenii din Sodoma erau răi, şi afară din cale de păcătoşi împotriva Domnului.”
 


Sfinxul de cenuşă (Idol).

Ezechiel 16:49
“Iată care a fost nelegiuirea sorei tale Sodoma: era îngîmfată, trăia în belşug şi într'o linişte nepăsătoare, ea şi fiicele ei, şi nu sprijinea mîna celui nenorocit şi celui lipsit.”
 
 

Structuri.


    Structura clădirii.

Structurile de ruinele sunt compuse din straturi de sulfat de calciu şi carbonat de calciu. Acest lucru da aspectul alternand straturile de cenuşă alb şi gri. Ele sunt foarte fragile, materialul este uşor capabil să fie "bătut" de la structuri.


Structuri de perete.

Bile de pucioasă.


Bile de pucioasă.

Există mii de bile de pucioasă (sulf) încorporat în ruinele de cenuşă. Acestea au topit material în jurul ei, împreună cu cenuşă. Acest lucru a provocat-le să devin îmbrăcate, eliminarea oxigenului la ei, arderea de stingere şi păstrând astfel de sulf în interiorul le.

Sulf în interiorul lor este alb în culoare, şi în testele chimice, dovedit a fi mai mult decât 98% pură. (Sulf găsite în mod normal este galben, vulcanic în natură şi este de obicei doar 40% pură).


    Constructii - Gomora.

Deuteronom 29:23
“la vederea pucioasei, sării, şi arderii întregului ţinut, unde nu va fi nici sămînţă, nici rod, nici o iarbă care să crească, întocmai ca la surparea Sodomei, Gomorei, Admei şi Ţeboimului, pe cari le -a nimicit Domnul, în mînia şi urgia Lui,”

Lecţia pentru noi.

Distrugerea Sodomei şi alte oraşe este un avertizare pentru noi astăzi, ca Scriptura spune în 2 Petru 2:6,

“dacă a osîndit El la peire şi a prefăcut în cenuşă cetăţile Sodoma şi Gomora, ca să slujească de pildă celor ce vor trăi în nelegiuire,”


   Din Scriptură Spune...

dar, în ziua cînd a ieşit Lot din Sodoma, a plouat foc şi pucioasă din cer, şi i -a pierdut pe toţi.

Tot aşa va fi şi în ziua cînd Se va arăta Fiul omului.

Luca 17:29,30


Citat...

Şi am făcut această declaraţie. În cazul în care această naţiune scapă judecata, Dumnezeu va fi obligat să ridice Sodoma si Gomora si ne cerem scuze pentru scufundarea le şi arsură pe ei sus, suntem doar la fel de răi ca Sodoma şi Gomora vreodată a fost. Şi dacă el scufundat Sodoma şi Gomora şi ars-le din cauza lor de păcat, şi el nu se ocupă de acelaşi fel cu noi, atunci el ar fi nedrept şi le datorez scuze. Dumnezeu nu trebuie să-mi cer scuze pentru nimeni sau nimic. Păcat va fi judecat, şi acesta va fi pedepsit, doar ca sunt sigur ca exista un Dumnezeu care poate face judecata.

Traduse din... Handwriting on the wall  58-0309M


   Din Scriptură Spune...

Atunci Domnul a făcut să ploaie peste Sodoma şi peste Gomora pucioasă şi foc dela Domnul din cer.

A nimicit cu desăvîrşire cetăţile acelea, toată Cîmpia şi pe toţi locuitorii cetăţilor, şi tot ce creştea pe pămînt.

Geneza 19:24,25


Nu spune Biblia
cuvântul lui Dumnezeu
vine de la un Teolog.
Ei sunt cei care
încurcãturã
acesta sus.


Click pe imagine pentru a descarca imagini full size sau PDF.


As the Eagle
Stireth her nest.

(PDF Engleză)

Chapter 14
- Sabino Canyon

(PDF Engleză)

Povestea Vieţii Mele
(W.Branham)
(PDF)

Cum a venit Îngerul
la mine
(PDF)

Chapter 13
- God is Light.

(PDF Engleză)

Chapter 9
- The Third Pull

(PDF Engleză)


Hub Mesaj...Alegeţi limba şi descărcaţi gratuit mesaje de la fratele Branham.


Misterul lui Hristos.

Site-ul Buletinul
informativ Engleză.

Cartea Apocalipsa.

 

Dumnezeu şi Ştiinţă
- Arheologie.

Că Răpirea va aparea în.

Principalele învăţături
ale mesajului.

Nor supranaturale.

Stâlpul de Foc.

Vestea cea Bună.
Isus a murit pentru
păcatele tale.

Botezul Apei.

 
 

Slava Shekinah a lui
Dumnezeu.

 

Monumentul funerar este
gol. El este in viata.

Precursoarele.

Dumnezeu e lumină.

Cele Şapte Epoci
ale Bisericii.

Cele Şapte Peceţi.

Seria de Crăciun.

Faptele profetului.

Dumnezeu şi Istorie
serie Index - Daniel.

Seria umblarea
Creştină.

Numele lui Dumnezeu.

Seria Cuvinte Vii.

Seria timpul sfârşitul.

Dumnezeirea
Explicată.

Arca lui Noe.

Geologie Biblice.

Înger Apare.

Voce a semnului.

Pacat original.
A fost un mar?

Mitologie.
Sursa - Babilon.
Căsătorie şi Divorţ.
Dumnezeu şi Ştiinţă
- Evolutia.

Acea Femeie Izabela.

 

Epoca noastră,
Laodiceea.

Cristos În Afara
Bisericii.

Învăţătura Nicolaiţilor.

 

Moarte. Ce atunci?

Misterul Babilonul.

Dumnezeu şi Ştiinţă.
Microbiologie.

Dumnezeu şi Ştiinţă.
Cosmologie.

Dumnezeu şi Ştiinţă.
Mitul de dinozauri.

Justificarea unui profet.

Judecata Cutremur.

Armaghedon.

Arheologie.
Sodoma şi Gomora.

Vindecarea Divină.

Astăzi această
Scriptură este
împlinită.

Tânărul nostru sistem
solar.

 

Lista noastră de
mesaje.
Dovezi de Potop.