Seria Misterul al Cristos.

Misterul al Cristos.


   Taina lui Dumnezeu.

Hristos în voi.

Dacă am doar ar putea realiza ceea ce înseamnă această scriptură: “pentrucă Cel ce este în voi, este mai mare decît cel ce este în lume.” Ştim că acesta este adevărul, dar suntem cu adevărat nu-l înţeleg. Ceea ce este în tine care este mai mare? Acesta este Hristos, Unsul! Dumnezeu, care a fost în Hristos, este în tine. Deci, în cazul în care el este în tine, atunci este nu vă mai viu, este el în tine viu.

Melhisedec.

Geneza 14 spune cum oraşul Sodoma a fost percheziţionat de către regele Elam (Persia). Lot şi soţia şi copii au fost capturat şi dus la nord. Avraam asamblat o forţă de luptă 318 oamenilor care regele Elam a urmărit şi l-a învins în luptă. Astfel Avraam salvat lui Lot de nepotul din sclavie. După bătălie, un preot numit Melchisedec a venit Avraam, binecuvântaţi-l, şi apoi mâncat pâine şi beau vin cu el. În schimb, Avraam acordată zeciuielile Melhisedec, oferindu-i o zecime din tot ce a avut.

Aceasta poveste ar fi misterios suficient doar de la relatarea din Geneza, dar în Evrei 7 Pavel scrie că Melhisedec este regele păcii şi dreptăţii, şi el nu avea un tată sau mamă, nici început nici sfârşit de zile. Cine este această persoană misterioasă? Fratele Branham a explicat că Melhisedec a trebuit să fie Dumnezeu însuşi, pentru că numai Dumnezeu a avut nici un început. Melhisedec a fost Bobotezei lui Dumnezeu care apare lui Avraam, în scopul de a pre-figura lui Isus Hristos. Nu a fost Isus ca l-am vedea în Noul Testament, deoarece Isus a avut un tată şi o mamă, şi acest om a avut nici unul. Isus a avut un început; Acest om nu. Isus a dat viaţa lui; Acest om nu a putut, pentru că el a fost de viaţă.

Descărcaţi.

Cristos este taina lui Dumnezeu descoperită.
Cine este Acest Melchisedec?
Cristos Este Descoperit În Propriul Lui Cuvânt.

   Nostru Rudă Răscumpărătorul.

Nostru Rudă Răscumpărătorul.

Traducătorii atunci când acestea au fost punerea împreună carti cunoscut ca Biblia noastră, aproape lăsat cartea lui Rut. Este o poveste de dragoste, şi este foarte frumoasa, dar Dumnezeu nu este menţionat. A fost acest fapt care a provocat-le să respingă aproape această carte ca inspirate. Totuşi acesta conţine în 'tip' povestea de o ruda Răscumpărătorul, Isus Hristos fiind noastre ruda lângă care a fost capabil să plătească preţul pentru a răscumpăra Naomi (care reprezintă biserica iudaică) şi, făcând devine Rut (o mireasa neamuri) care reprezintă Biserica creştină. Mulţumesc lui Dumnezeu că avem un astfel de Răscumpărător ca asta. Acolo a fost o ruda mai aproape (naturii noastre vechi), care nu a ales să răscumpere pentru a nu avea stigmatul de a se căsători Rut. Această stânga noastră Boaz (Hristos) liber, pentru a răscumpăra mireasa lui. Acesta este motivul pentru care Hristos a trebuit să fie "născut din femeie" astfel încât el ar putea fi de rudă noastră.

Descărcaţi     "Kinsman Redeemer" (PDF Engleză)


   Planul lui Dumnezeu.

Planul lui Dumnezeu.

Când Dumnezeu a creat universul, el a avut un întreit scop în minte. În primul rând, el a vrut să se descopere oamenilor prin exprimarea atributele sale. El nu a putut face acest lucru ca Iehova Dumnezeu, care acoperă toate spaţiu, timp şi eternitate. El este atât de profundă şi misterios că nimeni ar putea vreodată să înţeleagă-l. Cum ar putea ei înţeleg un fiind că întotdeauna a existat? Deci, el a exprimat paternitatea lui de a deveni fiul omului. De aceea Isus a numit el însuşi "Fiul omului". Dumnezeu a vrut să se identifice el însuşi cu fiinţe umane dezvăluie el însuşi în Hristos.

Dumnezeu a vrut să trăiască în oameni, şi astfel au preeminenţa într-un grup de credincioşi cheamă mireasa lui. Iniţial, el ar putea face acest lucru în Adam şi Eva; dar apoi pacatul le-a separat de prezenţa lui. De ce nu Dumnezeu chiar a păstra Adam şi Eva pură? În cazul în care el a avut, el ar putea niciodată nu şi-au exprimat atributele sale plin. El a fost un fiu, un Mântuitor şi vindecător, care a putut exprima numai prin Hristos. A se vedea? Toate lucrurile sunt încheiat în care o persoană, Iisus Hristos. Scopul lui Dumnezeu de mare a fost întotdeauna să dezvăluie el însuşi - în primul rând în Hristos ca plinătatea Dumnezeirii corporale; şi apoi într-un popor care va îmbrăţişa Duhul de Sfânt lui Hristos. Aceste persoane speciale va face Isus Hristos proeminentă în viaţa lor. La inceput Dumnezeu a lucrat neobosit spre acest scop, astfel încât el poate fi proslăvit într-un popor care va da preeminenţa Isus Hristos; adică poziţia de mai sus sau înainte de toate celelalte.

În al treilea rând, scopul lui Dumnezeu este de a restabili Împărăţia lui înapoi la Grădina Edenului, astfel încât oamenii sa pot merge cu el din nou în cool de seara, ca Adam şi Eva a făcut înainte de căderea. În acest scop, Dumnezeu şi-a exprimat el însuşi a lungul veacurilor ca un tată, un fiu şi o Duhul Sfânt. Tatăl şi Duhul Sfânt sunt acelaşi duh. Te l? Nu trei Dumnezei; este un singur Dumnezeu exprimă el însuşi în trei atribute. Dumnezeu însuşi şi-a exprimat în Isus Hristos, care a fost tatăl, fiul şi Duhul Sfânt - plinătatea Dumnezeirii corporale. Acum plinătatea Dumnezeirii corporale locuieşte în biserica sa (mireasa lui), iar ea îi dă preeminenţă. Tot ceea ce Dumnezeu a fost, el a turnat în Hristos; şi tot ce este Hristos, el revarsă în biserica sa (credincioşi individuale).


   Isus - o vorbit cuvântul naştere.

O vorbit cuvântul naştere.

Isus a fost un copil cuvântul vorbit. El nu a fost concepută printr-un act de sexul, dar prin Cuvantul lui Dumnezeu vorbit. (În interiorul pântecele lui Maria Dumnezeu creat atât ouă şi sperma care fecundat că ou, atât genetic era om deplin, dar lui filiaţie a fost strict divin.) Din moment ce el nu a venit prin sexuale, Isus nu a trebuit să moară; dar el a murit pentru a plăti datoria păcatului lui Adam. Care este singurul mod în care ea ar putea să fi fost achitate. Nimeni altcineva nu putea face, pentru că toată lumea s-a născut sexual. Ca Maria, acei oameni care sunt predestinat să fie o parte din colective mireasa lui Isus Hristos mai întâi va primi cuvântul în pântecele minţii lor.

Descărcaţi   Mary's Belief (PDF Engleză)


  Numele lui Dumnezeu.

Dumnezeu are un nume personal.
Care este numele lui Dumnezeu?

Este clar că Dumnezeu are un nume real. Psalmi 9:10,
“Cei ce cunosc Numele Tău, se încred în Tine, căci Tu nu părăseşti pe cei ce Te caută, Doamne!”
Psalmi 83:18,
Ca să ştie că numai Tu, al cărui Nume este Domnul, Tu eşti Cel Prea Înalt pe tot pămîntul;
[Vezi şi Isaia 42:8, Isaia 54:5]

Semnificaţia numelui Lui este „El cauzează existenţa.”

Învăţaţii evrei au avut un astfel de respect pentru numele lui Dumnezeu, au îndepărtat toate vocalele astfel încât nu ar fi în măsură să fie pronunţată. Astfel, nimeni nu ar fi în măsură să „Luaţi numele lui în zadar.”


The Tetragrammaton.

Acest lucru a lăsat cele 4 caractere „YHWH“, care doar „reprezintă” numele lui Dumnezeu. (Unii oameni folosesc „JHVH” pentru acestea, deşi acest lucru este incorect.) Acest grup de caractere se numeşte „Tetragrammaton“, care, în Greacă înseamnă „4 caractere“.

Vocalele Ebraice ale cuvântului „Adonay“ ceea ce înseamnă „Domnul meu“, au fost combinate cu aceste caractere pentru a face cuvântul „Iehova“. Nu se ştie ce vocalele au fost efectiv utilizate. Amintiţi-vă, de asemenea, că, în Ebraică, nu există nici o litera „J“.

În limba engleză versiunea King James a Bibliei cuvântul „Jehovah” or „LORD” [„Iehova“ sau „Domnul“] [toate capitalele] este utilizat în cazul în care a avut loc Tetragrammaton. [Cuvântul „Domn”, cu litere mici, nu este acelaşi cuvânt.] Cuvântul Iehova, este astfel o „reprezentare” [Englez] din numele Lui.

Nu cunosc niciun document [suluri, scriere tabletă, ceramică etc.] din perioada Vechiului Testament, care afişează numele complet al lui Dumnezeu. Ele arată doar tetragrammatonul.

Deoarece răspunsul la întrebarea noastră, atunci, trebuie să provină din Cuvânt; Ne întoarcem la Noul Testament.

Îngerul care vorbea cu Maria a spus în Luca 1:31,
Şi iată că vei rămînea însărcinată, şi vei naşte un fiu, căruia îi vei pune numele Isus.

În Matei capitolul 1 versetele 21-23, descoperim că Isus este numit „Emanuel“ ceea ce înseamnă „Dumnezeu este cu noi“.
21 Ea va naşte un Fiu, şi -i vei pune numele Isus, pentru că El va mîntui pe poporul Lui de păcatele sale.``
22 Toate aceste lucruri s'au întîmplat ca să se împlinească ce vestise Domnul prin proorocul, care zice:
23 ,,Iată, fecioara va fi însărcinată, va naşte un fiu, şi -i vor pune numele Emanuil``, care, tîlmăcit, înseamnă: ,,Dumnezeu este cu noi``.

„Jesus“ este numele Engleză pentru Domnul nostru. În greacă este „Iesous“. În ebraică, numele lui a fost pronunţat „Yehohshua“.

În Apocalipsa capitolul 1, Ioan are o viziune despre Isus înviat. Aceasta este a „Fiul Omului“ (v13) şi Isus a zis lui Ioan „Eu sunt Alfa şi Omega“ (v8) [şi, de asemenea v11], „prima şi ultima“, „Cel Atotputernic“ şi arată că El este în mod clar Dumnezeu. El „a fost mort, dar este viu în vecii vecilor“. Părul lui este alb, nu pentru că El este bătrân, ci pentru că El este judecătorul.
[Vezi: Viziunea Din Patmos pagină pentru mai multe detalii.]

Evanghelia lui Ioan începe cu aceste cuvinte, Ioan 1:1-3,
1 La început era Cuvîntul, şi Cuvîntul era cu Dumnezeu, şi Cuvîntul era Dumnezeu.
2 El era la început cu Dumnezeu.
3 Toate lucrurile au fost făcute prin El; şi nimic din ce a fost făcut, n'a fost făcut fără El.

Versetul 14 continuă...
Şi Cuvîntul S'a făcut trup, şi a locuit printre noi, plin de har, şi de adevăr. Şi noi am privit slava Lui, o slavă întocmai ca slava singurului născut din Tatăl.

Aici vom vedea unele mai multe titluri ale lui Isus, „creatorul” şi „cuvântul” şi „singurul născut din Tatăl.“

Profeţia lui Mesia.

Isaia a profeţit despre venirea lui Mesia în Isaia 9:6. În această profeţie, Isaia îi dă lui Mesia titlurile lui „Părintele veciniciilor” şi „Dumnezeu tare”.

Căci un Copil ni s'a născut, un Fiu ni s'a dat, şi domnia va fi pe umărul Lui; Îl vor numi: ,,Minunat, Sfetnic, Dumnezeu tare, Părintele veciniciilor, Domn al păcii.”


   Din Scriptură Spune...

Vreau să zic: taina ţinută ascunsă din vecinicii şi în toate veacurile, dar descoperită acum sfinţilor Lui,

cărora Dumnezeu a voit să le facă cunoscut care este bogăţia slavei tainei acesteia între Neamuri, şi anume: Hristos în voi, nădejdea slavei.

Coloseni 1:26-27


   Descărcaţi în mesajele privind.

   Descărcaţi în mesajele privind.


Hub Mesaj...Alegeţi limba şi descărcaţi gratuit mesaje de la fratele Branham.


Misterul lui Hristos.

Site-ul Buletinul
informativ Engleză.

Cartea Apocalipsa.

 

Dumnezeu şi Ştiinţă
- Arheologie.

Că Răpirea va aparea în.

Principalele învăţături
ale mesajului.

Nor supranaturale.

Stâlpul de Foc.

Vestea cea Bună.
Isus a murit pentru
păcatele tale.

Botezul Apei.

 
 

Slava Shekinah a lui
Dumnezeu.

 

Monumentul funerar este
gol. El este in viata.

Precursoarele.

Dumnezeu e lumină.

Cele Şapte Epoci
ale Bisericii.

Cele Şapte Peceţi.

Seria de Crăciun.

Faptele profetului.

Dumnezeu şi Istorie
serie Index - Daniel.

Seria umblarea
Creştină.

Numele lui Dumnezeu.

Seria Cuvinte Vii.

Seria timpul sfârşitul.

Dumnezeirea
Explicată.

Arca lui Noe.

Geologie Biblice.

Înger Apare.

Voce a semnului.

Pacat original.
A fost un mar?

Mitologie.
Sursa - Babilon.
Căsătorie şi Divorţ.
Dumnezeu şi Ştiinţă
- Evolutia.

Acea Femeie Izabela.

 

Epoca noastră,
Laodiceea.

Cristos În Afara
Bisericii.

Învăţătura Nicolaiţilor.

 

Moarte. Ce atunci?

Misterul Babilonul.

Dumnezeu şi Ştiinţă.
Microbiologie.

Dumnezeu şi Ştiinţă.
Cosmologie.

Dumnezeu şi Ştiinţă.
Mitul de dinozauri.

Justificarea unui profet.

Judecata Cutremur.

Armaghedon.

Arheologie.
Sodoma şi Gomora.

Vindecarea Divină.

Astăzi această
Scriptură este
împlinită.

Tânărul nostru sistem
solar.

 

Lista noastră de
mesaje.
Dovezi de Potop.

Click pe imagine pentru a descarca imagini full size sau PDF.


Un munte şi de
bush ragavan în
zăpadă în China.

Statura Unui Om
Perfect.
(PDF)

El este de Eu Sunt.

 

Hristos. În sfeşnicul
de aur.

Cele 3 regate a omului.

Cele şapte dimensiuni.

El mă duce la ape
de odihnă.

În timpul serii acesta
va fi lumină.