Astăzi această Scriptură.


  Faptele profetului serie.

Astăzi această Scriptură este împlinită.


Pearry Green.

Nu este adesea că oamenii sunt conştienţi de Scriptură fiind îndeplinite. Totuşi, atunci când se confruntă cu astfel de împlinire, mă întreb cât de multe ar accepta-o? Fără îndoială, câteva, pentru că Dumnezeu le aduce o despre în asemenea simplitate că este ascuns de ochii "înţelept şi prudent", ca Biblia spune. Doua instante ale Scripturii fiind îndeplinite, unul din viaţa lui Hristos, şi unul care apar două mii de ani mai târziu în viaţa lui William Branham, deşi vitale pentru omenire, au fost trecute cu vederea de majoritatea.

Data a fost 24 ianuarie 1965; locul Phoenix, Arizona. Timpul a fost în dimineaţa, şi fratele Branham a fost de a vorbi la o Convenţie Internaţională Complet Evanghelia Om de Afaceri Părtăşie (FGBM), sponsorizat de fratele Carl Williams. Mesaj fratele Branham a propovăduit că dimineaţă a fost intitulat "Dureri de naştere". Câteva zile înainte ca soţia lui l-a dat o noua Biblie, unul exact ca cel pe care el a folosit predicând evanghelia din întreaga lume. Pe această dimineaţă el a adus această Biblie noi cu el la serviciu. Ca urmare s-ar desfăşura o scena care exact ar compara cu Scriptura.

Când a venit la amvon că dimineaţa, după adresarea publicul, a deschis noi Biblia lui textul şi a început lectură porţiunea din Scriptură în care se vorbeşte despre sfârşitul timpului şi lucrurile pe care vine pe lume ca o femeie în durerile nasterii. El a citit până la partea de jos a paginii şi, ca el a transformat pagina, două dintre aceste noi pagini lipite astfel încât versul dorea să citească pentru a continua textul a fost ascunse între pagini. El a fost nedumerit, deoarece alte capitolul a început paginii în exact numărul corect verset că el a fost în căutarea pentru, şi încă, el a citit, a aflat că Scriptura versete nu corespund.

Această experienţă este înregistrat pe bandă "Dureri de naştere", în cazul în care el poate fi auzit cer ministrii pe platforma dacă acest lucru nu este locul corect pentru vers, dacă nu este de a fi găsit în astfel-şi-astfel un loc. Cum a transformat paginile înainte şi înapoi, nu şi dea seama că ele au fost lipite împreună, un preot caldeană, Episcop Stanley, Arhiepiscop al Statelor Unite Metropolitan pentru Biserica Catolică Caldeană, de asemenea, la Convenţia ca un vorbitor, a fost aşezat pe platforma, vizionarea fratele Branham. Episcopul Stanley a fost îmbrăcat în hainele preoţeşti cu vesture său roşu. El a mers până la fratele Branham şi a spus, "Fi constantă, fiul meu, căci Dumnezeu are un scop în acest lucru. Aici, folosi Biblia mea." Fratele Branham a luat Biblia de la preot, citeste textul care a fost în imposibilitatea de a găsi, închis Biblia, şi a predat-o înapoi la preot, şi a continuat mesajul său.

El a vorbit în acea dimineaţă "busters bloc" de Lume Război 2 şi războiul de tranşee din Lume Război 1, arătând că aceste lucruri au fost toate "dureri de naştere" ca o femeie în durerile nasterii. El a arătat acest lucru să fie judecăţile lui Dumnezeu, "începutul durerilor" şi că lumea nu a putut sta un alt război. El a menţionat bomba atomica care căzuse sa Hiroshima şi puterea distruge lumea că oamenii au astăzi, în mod clar aceasta legate de timp vorbite în Scripturi ca fiind"zile de durere." Pe scurt, el a proclamat judecata pe lume.

În acea noapte, ca el a plecat înapoi la el acasă în Tucson, el se oprise la un restaurant pentru ceva pentru copii atunci când Duhul Domnului a venit la el şi i-a arătat o paralelă de izbitoare, cu experienţa sa de acea dimineaţă. El a fost sesizat o dată (în Scriptură) când Isus Cristos a predicat la Sinagoga din Nazaret, aşa cum sunt înregistrate în Luca 4:17-19:

17 şi I s'a dat cartea proorocului Isaia. Cînd a deschis -o, a dat peste locul unde era scris: 18 ,,Duhul Domnului este peste Mine, pentrucă M'a uns să vestesc săracilor Evanghelia; M'a trimes să tămăduiesc pe cei cu inima zdrobită, să propovăduiesc robilor de război slobozirea, şi orbilor căpătarea vederii; să dau drumul celor apăsaţi, 19 şi să vestesc anul de îndurare al Domnului.``

Isaia a fost prophesying cuiva să vină care Duhul Domnului ar ungi să predice evanghelia la săraci (nu neapărat cei în sărăcie naturale, dar la cei săraci cu Duhul, care s-ar da seama că ei ar trebui să depindă de harul lui Dumnezeu şi sângele vărsat de Isus Hristos). Acestea săraci apoi, au fost cei care s-ar realiza că nu a fost de vărsare de sângele taurilor şi al ţapilor, dar a fost de pret a Mielului ucişi de la întemeierea lumii. A fost să fie un mesaj de veste bună, o Evanghelie nou adus la aceste persoane care au fost săraci în Duh; Şi El nu ar le transforma departe, ei ar fi neajutorat fără El.

Această evanghelie noi ar veni, de asemenea, în cu inima zdrobită, nemulţumit, ale căror inimi s-ar rupe în interiorul acestora, pentru că religia în sine a devenit o "formă de evlavie" fără putere. El ar predica eliberarea captivi (captivat de sisteme) care nu ar putea vedea chiar şi că acestea au fost în robie. "m'am îmbogăţit, şi nu duc lipsă de nimic," dar acestea ar fi "mizerabilă, sărac, orb şi gol," după cum ne avertizează Biblia. Orbirea lor a fost spirituală, şi au avut nevoie de ochi salve pentru a lasa a se vedea planul de mântuire. Isus a fost să deschidă ochii spirituale, pentru a le da ochii real că acestea ar putea vedea ceea ce făcea Dumnezeu pe acest pământ. De asemenea, el a fost de a pune în libertate pe cei care s-au zdrobit - pune afară, deoarece acestea au fost spiritual sensibile şi bătut în jos de religie organizată. (Aşa cum s-a trece, care doresc doar să asculte de Dumnezeu, dacă nu fac exact ceea ce fariseii au spus, au fost puse afară.) În scurt Isaia a vorbit despre venirea lui Mesia.

Paralela care fratele Branham a fost indicat este găsit în acest - Isus citit versetele din Isaia 61 şi citi doar în ceea ce priveşte "... vestesc un an de îndurare al Domnului." Apoi el a închis cartea, a dat din nou la preot şi se aşeză. Biblia spune: “Toţi ceice se aflau în sinagogă, aveau privirile pironite spre El.” Apoi Isus a făcut această declaraţie remarcabilă, ,,Astăzi s'au împlinit cuvintele acestea din Scriptură, pe cari le-aţi auzit.``
-----

ACUM, observaţi ce am arătat deja, Isus închis cartea. Nu a terminat citit Isaia 61:2. El a oprit în mijlocul versetul. El a plecat în partea care prevede... ".. .şi o zi de răzbunare a Dumnezeului nostru; să mîngîi pe toţi cei întristaţi;" CE a făcut el lasă-l afară? Deoarece se aplică a doua lui venire.

Acum, atunci, pentru cei care au nu încă realizat paralela de acest eveniment pentru a ceea ce sa întâmplat în Phoenix: A existat un om trimis de Dumnezeu, în care spiritul Domnului locuit, iar partea a doua a Isaia 61:2, s-a împlinit în Phoenix, Arizona, pe 24 ianuarie 1965, când acest profet al lui Dumnezeu, cu Duhul lui Ilie, a făcut exact ceea ce Isaia a proorocit că el ar face - el a declarat "zi de răzbunare a Dumnezeului nostru", când el a predicat "judecata pe această lume' în predica sa intitulată "Dureri de naştere". Aşa cum era în zilele lui Isus, când stătea în sinagogă şi "Preotul ia înmânat Biblia", şi a predat-o înapoi spunând "Această zi este această scriptură îndeplinite în urechi", şi ei nu ştiu ce era vorba. Deci, a fost în acest secol, în această generaţie. "Ziua răzbunării Dumnezeului nostru" a fost declarată de un profet al lui Dumnezeu pe acest pământ, şi "oamenii religioşi" nu a reuşit să-l văd. El a făcut, de asemenea, "confort tot ce plânge," pentru a spus acolo a fost un mod de eliberare: “Ieşiţi din mijlocul lor, şi despărţiţi-vă de ei,”

Traduse extracte din... "The Acts of the Prophet".
Chapter 4 - This day this Scripture is fulfilled.

(PDF Engleză)

Descărcaţi.

Birth Pains (PDF Engleză)
Astăzi această Scriptură este împlinită.

  Din Scriptură Spune...

,,Duhul Domnului Dumnezeu este peste Mine, căci Domnul M'a uns să aduc veşti bune celor nenorociţi: El M'a trimes să vindec pe cei cu inima zdrobită, să vestesc robilor slobozenia, şi prinşilor de război izbăvirea;

să vestesc un an de îndurare al Domnului, şi o zi de răzbunare a Dumnezeului nostru; să mîngîi pe toţi cei întristaţi;

Isaia 61:1-2


Click pe imagine pentru a descarca imagini full size sau PDF.


Acte de profetul.

(PDFs)

Chapter 4 This day this
Scripture is fulfilled.

(PDF Engleză)

Povestea Vieţii Mele
(W.Branham)
(PDF)

Cum a venit Îngerul
la mine
(PDF)

Pearry Green personal
testimony.

(PDF Engleză)

Căsătorie şi Divorţ

(PDF)

Misterul lui Hristos.

Site-ul Buletinul
informativ Engleză.

Cartea Apocalipsa.

 

Dumnezeu şi Ştiinţă
- Arheologie.

Că Răpirea va aparea în.

Principalele învăţături
ale mesajului.

Nor supranaturale.

Stâlpul de Foc.

Vestea cea Bună.
Isus a murit pentru
păcatele tale.

Botezul Apei.

 
 

Slava Shekinah a lui
Dumnezeu.

 

Monumentul funerar este
gol. El este in viata.

Precursoarele.

Dumnezeu e lumină.

Cele Şapte Epoci
ale Bisericii.

Cele Şapte Peceţi.

Seria de Crăciun.

Faptele profetului.

Dumnezeu şi Istorie
serie Index - Daniel.

Seria umblarea
Creştină.

Numele lui Dumnezeu.

Seria Cuvinte Vii.

Seria timpul sfârşitul.

Dumnezeirea
Explicată.

Arca lui Noe.

Geologie Biblice.

Înger Apare.

Voce a semnului.

Pacat original.
A fost un mar?

Mitologie.
Sursa - Babilon.
Căsătorie şi Divorţ.
Dumnezeu şi Ştiinţă
- Evolutia.

Acea Femeie Izabela.

 

Epoca noastră,
Laodiceea.

Cristos În Afara
Bisericii.

Învăţătura Nicolaiţilor.

 

Moarte. Ce atunci?

Misterul Babilonul.

Dumnezeu şi Ştiinţă.
Microbiologie.

Dumnezeu şi Ştiinţă.
Cosmologie.

Dumnezeu şi Ştiinţă.
Mitul de dinozauri.

Justificarea unui profet.

Judecata Cutremur.

Armaghedon.

Arheologie.
Sodoma şi Gomora.

Vindecarea Divină.

Astăzi această
Scriptură este
împlinită.

Tânărul nostru sistem
solar.

 

Lista noastră de
mesaje.
Dovezi de Potop.


Hub Mesaj...Alegeţi limba şi descărcaţi gratuit mesaje de la fratele Branham.