Divinitatea lui Isus Hristos.


  Cartea Apocalipsei Seriei.

Eroarea Trinităţii.


William Branham.

Apocalipsa 1:5,
şi din partea lui Isus Hristos, martorul credincios, cel întîi născut din morţi, Domnul împăraţilor pămîntului! A Lui, care ne iubeşte, care ne -a spălat de păcatele noastre cu sîngele Său,

Apocalipsa 1:8,
,,Eu sînt Alfa şi Omega, Începutul şi Sfîrşitul``, zice Domnul Dumnezeu, Cel ce este, Cel ce era şi Cel ce vine, Cel Atotputernic.

Acum toate aceste expresii, 'Cel Care Este', şi 'Cel Care Era', şi 'Este Să Vină', şi 'Martor Credincios', şi 'Întâi născut Dintre cei Morţi', şi 'Prinţ al Împăraţilor Pământului', şi 'Alfa şi Omega', şi 'Atotputernicul', sunt titluri şi descrieri despre UNA ŞI ACEEAŞI PERSOANĂ, Care este Domnul Isus Cristos, Care ne-a spălat de păcatele noastre în propriul Lui sânge.

Duhul lui Dumnezeu în Ioan se exprimă astfel pentru ca să aşeze înainte Divinitatea Supremă a lui Isus Cristos şi să descopere Dumnezeirea ca UN Dumnezeu. Astăzi există o eroare grosolană. Aceasta este că acolo sunt trei Dumnezei în loc de unul. Această descoperire cum este dată lui Ioan de către Isus, Însuşi, corectează acea eroare. Aceasta nu este că acolo sunt trei Dumnezei, ci un Dumnezeu cu trei funcţii. Există UN Dumnezeu cu trei titluri, Tată, Fiu, şi Duh Sfânt. Această puternică descoperire este ceea ce a avut biserica timpurie, şi aceasta trebuie să fie restaurată în această zi din urmă împreună cu formula corectă a botezului în apă.

Acum teologii moderni nu vor fi de acord cu mine căci iată ce a fost scris într-o mare revistă Creştină. „Acea învăţătură (despre Trinitate) este tocmai la inima şi miezul Vechiului Testament. Aceasta este fiecare iotă aşa de mult la inima şi miezul Noului Testament. Noul Testament este tot atât de mult opus ca şi Vechiul Testament la gândul că există mai mulţi Dumnezei decât unul. Totuşi Noul Testament învaţă cu egală claritate că Tatăl este Dumnezeu, şi Fiul este Dumnezeu, şi Duhul Sfânt este Dumnezeu, şi că aceştia trei NU sunt trei aspecte ale aceleiaşi Persoane, ci trei persoane stând într-o adevărată relaţie personală unul faţă de altul. Acolo noi avem marea învăţătură a Trei Persoane dar un Dumnezeu.” Ei de asemenea declară: „Dumnezeu, conform cu Biblia, nu este doar o persoană, ci El este trei persoane într-un Dumnezeu. Aceasta este marea taină a Trinităţii”.

Aceasta sigur este. Cum poate trei persoane să fie într-un Dumnezeu? Nu numai că nu există Biblie pentru aceasta, ci aceasta arată chiar o lipsă de judecată inteligentă. Trei persoane distincte, deşi substanţă identică, face trei dumnezei, sau limba şi-a pierdut în întregime înţelesul.

Ascultaţi doar la aceste cuvinte din nou: „Eu sunt Alfa şi Omega, Începutul şi Sfârşitul, zice Domnul, Care Este, şi Care Era, şi Care Este să Vină, Atotputernicul”. Aceasta este Divinitate. Acesta nu este simplu un profet, un om. Acesta este Dumnezeu. Şi aceasta nu este o descoperire a trei Dumnezei, ci a UNUI Dumnezeu, Atotputernicul.

Ei nu au crezut în trei Dumnezei la începutul bisericii. Voi nu puteţi găsi acel fel de credinţă printre apostoli. Aceasta era după epoca apostolică că această teorie a venit înăuntru şi a devenit într-adevăr o controversă şi o învăţătură cardinală la Consiliul din Niceea. Învăţătura despre Dumnezeire a cauzat o împărţire în două la Niceea. Şi de la acea împărţire acolo au venit două extreme. Una de fapt a mers în politeism, crezând în trei Dumnezei, şi ceilalţi au mers în unitarism. Desigur aceasta era o vreme să devină aşa, dar au făcut-o, şi noi avem aceasta chiar astăzi. Dar Descoperirea prin Ioan de către Duhul către biserici era: „Eu sunt Domnul Isus Cristos, şi Eu sunt TOTUL din acesta. Nu există vreun alt Dumnezeu.” Şi El şi-a pus pecetea Lui pe această Descoperire.

Consideraţi aceasta: Cine era Tatăl lui Isus? Mat. 1:18 zice: „Ea s-a aflat cu copil de la Duhul Sfânt”. Dar Isus, Însuşi, a pretins că Dumnezeu era Tatăl Lui. Dumnezeu Tatăl şi Dumnezeu Duhul Sfânt, aşa cum noi adesea exprimăm aceşti termeni, face pe Dumnezeu şi Duhul UNUL. Într-adevăr ei sunt, sau altfel Isus are doi Taţi. Dar observaţi că Isus a zis că El şi Tatăl Lui era Unul - nu doi. Aceasta face UN Dumnezeu.

De moment ce aceasta este istoric şi Scriptural adevărat, oamenii se întreabă de unde au venit cei trei. Aceasta a devenit o învăţătură fundamentală la Consiliul din Niceea în 325 A.D. Această trinitate (un cuvânt absolut nescriptural) a fost bazat pe mulţimea dumnezeilor din Roma. Romanii aveau mulţi dumnezei la care ei se rugau. Ei de asemenea se rugau la strămoşi ca mijlocitori. Aceasta era doar o treaptă să dea nume noi la dumnezei vechi, astfel noi să avem sfinţi să facem aceasta mai Biblic. Astfel, în loc de Jupiter, Venus, Marte, etc., noi avem Pavel, Petru, Fatima, Christofor, etc., etc. Ei nu puteau să-şi facă religia lor păgână să funcţioneze doar cu un Dumnezeu, astfel ei L-au împărţit în trei, şi ei au făcut mijlocitori din sfinţi aşa cum ei au făcut mijlocitori din strămoşii lor.

De atunci încoace oamenii au omis să-şi dea seama că există doar un Dumnezeu cu trei funcţii sau manifestări. Ei ştiu că există un Dumnezeu conform cu Scriptura, dar ei încearcă să facă această fantastică teorie că Dumnezeu este ca un ciorchine de struguri; trei persoane cu aceeaşi Divinitate împărţit egal la toţi. Dar aceasta spune clar aici în Apocalipsa că Isus este „Cel Care Este”; „Cel Care Era”, şi „Cel Care Este să Vină”. El este „Alfa şi Omega” care înseamnă că El este de la „A la Z” sau TOTUL DIN ACESTA. El este totul - Atotputernicul. El este Trandafirul din Şaron, Crinul din Vale, Luceafărul Strălucitor, Ramura Neprihănirii, Tatăl, Fiul, şi Duhul Sfânt. El este Dumnezeu, Atotputernicul Dumnezeu. UN DUMNEZEU.

Timotei 3:16 zice: „Şi fără îndoială mare este taina evlaviei: Dumnezeu a fost manifestat în trup, adeverit în Duhul, văzut de îngeri, propovăduit la Neamuri, a fost crezut în lume, primit sus în Slavă”. Aceasta este ce spune Biblia. Ea nu spune nimic despre o prima sau a doua sau a treia persoană aici. Ea spune că Dumnezeu a fost manifestat în trup. Un Dumnezeu. Acel UN DUMNEZEU a fost manifestat în trup. Aceasta s-ar cuveni să o stabilească. Dumnezeu a venit într-o formă umană. Aceasta nu L-a făcut UN ALT DUMNEZEU. EL ERA DUMNEZEU, ACELAŞI DUMNEZEU. Aceasta era o descoperire atunci, şi ea este o descoperire acum. Un Dumnezeu.

Să mergem înapoi în Biblie şi să vedem ce era El la început conform cu descoperirea pe care El a dat-o despre El însuşi. Marele Iehova a apărut la Israel într-un stâlp de foc. Ca Înger al Legământului El a locuit în acel stâlp de foc şi a condus zilnic pe Israel. La templu El a anunţat venirea Lui cu un nor mare. Apoi într-o zi El a fost manifestat într-un trup născut dintr-o fecioară care a fost pregătit pentru El. Dumnezeul care a locuit deasupra corturilor lui Israel a luat acum pe El însuşi un cort de carne şi a locuit ca un om printre oameni. Dar El era ACELAŞI DUMNEZEU.

Biblia învaţă că DUMNEZEU ERA ÎN CRISTOS. TRUPUL era Isus. În El a locuit toată plinătatea Dumnezeirii, TRUPEŞTE. Nimic nu poate să fie mai clar decât asta. Taină, da. Dar actual adevăr - aceasta nu poate fi mai clar. Astfel dacă El nu era trei persoane atunci, El nu poate fi trei acum. UN DUMNEZEU: Şi acest acelaşi Dumnezeu a fost făcut trup.

Isus a zis: „Eu am venit de la Dumnezeu şi Eu merg (înapoi) la Dumnezeu”. Ioan 16:27-28. Aceasta este exact ceea ce s-a întâmplat. El a dispărut de pe pământ prin moartea Lui, îngroparea, învierea, şi înălţarea. Apoi Pavel L-a întâlnit pe drumul spre Damasc şi El i-a vorbit lui Pavel şi a zis: „Saule, Saule, de ce Mă prigoneşti?” Pavel a zis: „Cine eşti Tu, Doamne?” El a zis: „Eu sunt Isus.” El a fost un stâlp de foc, o lumină orbitoare. El s-a întors înapoi, exact cum El a spus că El se va întoarce. Înapoi la aceeaşi formă în care El a fost înainte ca El să-şi ia un cort de carne. Aceasta este exact cum a văzut-o Ioan. Ioan 1:18 „Nici un om nu a văzut pe Dumnezeu vreodată; singurul Fiu născut, Care este în sânul Tatălui, El L-a declarat”. Observaţi unde spune Ioan că Isus ESTE. El este ÎN sânul Tatălui.

Luca 2:11 zice: „Căci vouă vi s-a născut în această zi în cetatea lui David un Mântuitor, Care este Cristos Domnul”. El a fost născut Cristosul, iar opt zile mai târziu când El a fost tăiat împrejur El a fost numit Isus, chiar aşa cum le-a spus lor îngerul. Eu am fost născut un Branham. Când eu am fost născut ei mi-au dat numele de William. El era CRISTOS dar Lui i s-a dat un nume aici jos printre oameni. Acel cort dinafară pe care oamenii îl puteau vedea era numit Isus. El era Domnul Slavei, Atotputernicul manifestat în trup. El este Dumnezeu Tatăl, Fiu, şi Duh Sfânt. El este tot aceasta.

Citiţi contul integral în... Descoperirea lui Isus Cristos.

Descărcaţi...   Dumnezeirea Explicată.


   Din Scriptură Spune...

Ascultă, Israele! Domnul, Dumnezeul nostru, este singurul Domn.

Deuteronom 6:4Cartea Apocalipsa.
Continuă pe pagina următoare.
(Viziunea Din Patmos.)


Click pe imagine pentru a descarca imagini full size sau PDF.


Faptele profetului.

(PDFs)

The Two Babylons

by Rev Alexander Hislop.
(PDF Engleză)

Un munte şi tufă de
trandafiri în zăpadă
în China.

Crini de foc.

Stâlpul de Foc
- Houston 1950.

Lumina pe o stâncă
piramidă.


Hub Mesaj...Alegeţi limba şi descărcaţi gratuit mesaje de la fratele Branham.


Misterul lui Hristos.

Site-ul Buletinul
informativ Engleză.

Cartea Apocalipsa.

 

Dumnezeu şi Ştiinţă
- Arheologie.

Că Răpirea va aparea în.

Principalele învăţături
ale mesajului.

Nor supranaturale.

Stâlpul de Foc.

Vestea cea Bună.
Isus a murit pentru
păcatele tale.

Botezul Apei.

 
 

Slava Shekinah a lui
Dumnezeu.

 

Monumentul funerar este
gol. El este in viata.

Precursoarele.

Dumnezeu e lumină.

Cele Şapte Epoci
ale Bisericii.

Cele Şapte Peceţi.

Seria de Crăciun.

Faptele profetului.

Dumnezeu şi Istorie
serie Index - Daniel.

Seria umblarea
Creştină.

Numele lui Dumnezeu.

Seria Cuvinte Vii.

Seria timpul sfârşitul.

Dumnezeirea
Explicată.

Arca lui Noe.

Geologie Biblice.

Înger Apare.

Voce a semnului.

Pacat original.
A fost un mar?

Mitologie.
Sursa - Babilon.
Căsătorie şi Divorţ.
Dumnezeu şi Ştiinţă
- Evolutia.

Acea Femeie Izabela.

 

Epoca noastră,
Laodiceea.

Cristos În Afara
Bisericii.

Învăţătura Nicolaiţilor.

 

Moarte. Ce atunci?

Misterul Babilonul.

Dumnezeu şi Ştiinţă.
Microbiologie.

Dumnezeu şi Ştiinţă.
Cosmologie.

Dumnezeu şi Ştiinţă.
Mitul de dinozauri.

Justificarea unui profet.

Judecata Cutremur.

Armaghedon.

Arheologie.
Sodoma şi Gomora.

Vindecarea Divină.

Astăzi această
Scriptură este
împlinită.

Tânărul nostru sistem
solar.

 

Lista noastră de
mesaje.
Dovezi de Potop.

Iehova din
Vechiul
Testament
este Isus
al Noului.