Că Răpirea va aparea în.


  Râul Ohio, 1933.

Râul Ohio, 1933.


Râul Ohio, 1933.

A fost la 11 iunie 1933, aşa cum a fost botezând Fratele Branham în râul Ohio, la poalele Spring Street din Jeffersonville, ca o Lumina ciudata, ca o stea, dintr-o dată a venit învolburat în jos şi a atârnat peste cap. Erau aproximativ patru mii de oameni aşezat pe malul râului vizionarea, mulţi dintre ei au fost martori ai acestui fenomen neexplicat. Unii rulat în frică; alţii au căzut închinare. Mulţi au meditat semnificaţia acestei întâmplări remarcabile. La fel ca şi cu Saul, a vorbit o Voce din Lumina. Acestea au fost cuvintele, „Aşa cum Ioan Botezătorul a fost trimis pentru a rula înainte de prima venire a Domnului, mesajul tău va rula înainte de a doua Sa venire...“

mai mult...


   Comisia de Înger.

Comisia de Înger.

Într-o noapte în 1946 Îngerul Domnului s-a întâlnit-l faţă în faţă şi i-a spus el a fost hirotonit pentru a lua un cadou de vindecare divină în lumea. Îngerul îi spune că el ar fi dat două semne să dovedească el a fost trimis de la Dumnezeu. El a descoperit repede că primul semn a fost, prin însăşi natura sa, fizic impozitare, tinutul de mana de oameni bolnavi, simt vibratiile lor boli mortale care călătoresc sus braţul lui în inima lui. În acele zile de început slujirii sale, el s-ar ruga pentru sute de oameni o noapte până când el a simţit ameţit şi ar fi aproape leşin de la epuizare. Apoi a venit al doilea semn şi sa dovedit a fi mai fizic obositoare decât primul semn. Când ungerea Duhului Sfânt a început să discearnă necazurile oamenilor, fiecare viziune drenat atât de mult din energia lui, că el ar putea ruga doar pentru aproximativ 15-20 de persoane o noapte. Îngerul a spus dacă el ar putea primi oameni să creadă că-l, boala nu a putut rezista rugăciunile sale. Când el a protestat că oamenii l-ar crede din cauza statutului său smerit, apoi Dumnezeu a adăugat cele două semne pentru dovada comisia lui.

Descărcaţi:

Cum a venit Îngerul la mine şi însărcinarea Lui.
The acts of the Prophet - The Angel Appears.
(PDF Engleză)

  Stâlp de Foc - Houston 1950.

Stâlp de Foc.


William Branham.

În Houston, Texas în ianuarie 1950, o fotografie uimitoare a fost luată de Douglas Studios. În fotografie a apărut o lumină deasupra capului de fratele Branham în un halou ca formă. Negativ a fost examinat de George J. Lacy care a fost Examinator Documentelor Chestionaţi, pentru a determina dacă sau nici lumina ar fi putut fi rezultatul expunerii necorespunzătoare, în curs de dezvoltare sau retusari. Investigaţia a servit pentru a autentifica complet faptul luminozitatea a fost cauzată de lumina izbitoare negativ. Această imagine a atârnat în arta Hall religioase în Washington DC, ca singura supranaturale fiind fotografiate vreodată.

Descărcaţi   53-0509  Stâlpul de Foc. - William Branham


  Faptele profetului serie.

Nor supranaturale.


Nor supranaturale.

La scurt timp înainte de apus de soare din 28 Februarie 1963, un nor izbitor de frumos şi misterios măturat spre nord în întreaga Arizona, Statele Unite ale Americii. Două reviste efectuate imaginea şi raportul de acest fenomen ciudat. (revista Science 19.04.63 şi revista Life, 17.05.63) Motivul pentru interesul a fost că nor masiv atârnat într-un cer albastru, la o altitudine mare, în care umezeala nu există pentru a forma un nor. S-a dat nici o explicatie fezabilă de ştiinţifice întreabă în ea, dar necunoscut lumii a fost că, pe 22 Decembrie 1962, două luni înainte de nor a apărut fratele Branham a primit o viziune care a povestit sale congregaţie în Jeffersonville.

Acest lucru este înregistrat pe mesajul “Domnilor, Este Acesta Semnul Sfârşitului?”

Fratele Branham a fost de vânătoare în munţii care înconjoară Tucson, Arizona, atunci când evenimentele din viziunea sa a venit brusc să treacă. Şapte puncte mici a apărut în cerul deasupra lui, ca aceste puncte s-au materializat, o piramidă de şapte îngeri stătea înaintea lui. I-au dat o Comisie care să dezvăluie cele şapte sigilii din cartea Apocalipsei. În nor este fata de Hristos.

Vezi şi: Nor supranaturale.

Descărcaţi:   Domnilor, Este Acesta Semnul Sfârşitului?

Citiţi contul integral în...   "The acts of the Prophet"
(PDF Engleză)


  Ilie profet.

Ilie profet.

Acum, noi am venit prin epocile bisericilor, dar ni s-a promis în ultimele zile conform cu Maleahi 4, că va fi o întoarcere din nou, un profet în lume. Acum amintiţi-vă, Cuvântul Domnului vine la profet, nu la teolog, la profet. El este reflectorul Cuvântului lui Dumnezeu. El nu poate spune nimic; el nu-şi poate spune propriile lui gânduri; el poate vorbi numai ceea ce-i descoperă Dumnezeu.

În Maleahi 4:5-6 Dumnezeu a zis: el ar trimite-ne ilie proorocul “înainte de a veni ziua Domnului, ziua aceea mare şi înfricoşată.” Când Isus a fost întrebat ce profesorii, a declarat ilie în primul rând să vină, el le-a spus că ilie ar veni şi restaura toate lucrurile. Apoi el le-a spus că ilie a avut deja vin şi Ioan Botezătorul, ca l-a identificat. Când Ioan a fost întrebat "Cine esti tu?" a spus el "Sunt glasul celui ce strigă în pustie". Acest lucru a fost Isaia 40:3. Deci un om uns cu Duhul lui Ilie a trebuit să vină şi de a "restabili". Deci un om uns cu Duhul lui Ilie a trebuit să vină şi de a "restabili". Eu cred că William Branham a fost că Profetul a restabili lucrurile care au plecat în eroare. Aţi putea crede că sună ciudat, dar Dumnezeu s-a dovedit ori că acest lucru a fost nici Ministerul ordinare, cu viziuni, acte supranaturale, chiar şi ridicarea celor morţi (după certificate de medici). Suntem chiar în momentul de revenirea lui Isus - îngrozitor ziua Domnului.


  Fac un serviciu lui Dumnezeu.

Fac un serviciu lui Dumnezeu.

Mulţi oameni doresc să slujească lui Dumnezeu, dar nu stiu cum. Ei fac o greşeală de a merge despre asta în mod greşit.

În 1 Cronici 13, David a dorit să facă Dumnezeu un serviciu, prin aducerea chivotului legământului înapoi la Kirjath-jearim. Toţi liderii şi oamenii au convenit. Arca a fost efectuat pe un coş de tras de boi. Pe drum, boi stumbled şi chivotul era pe cale să vârful off în coş. Uzza întins mâna pentru a opri şi Domnul a lovit-l mort. Acest lucru sa întâmplat, deoarece chivotul a fost trebuia să fie purtat pe umeri de preoţi, nu pe un coş. Acest lucru a fost David, incearca sa faca Dumnezeu un serviciu fără a fi voia lui. El a vrut să slujească lui Dumnezeu, dar de gând despre asta greşit mod.

Descărcaţi   Trying to do God a Service. (PDF Engleză)


  7 Compus Numele.

7 Compus Numele.

Dumnezeu are multe titluri. (Există peste 700 în Biblie.) Există un grup de aceste titluri, care sunt numite "Şapte compuse nume de răscumpărare ale lui Iehova".

Chiar înainte ca fotografia să fie luată al Stâlpul de Foc, în Houston Texas, Fratele F. F. Bosworth tocmai a pus această întrebare, “Cele 7 nume compuse ale lui Iehova, se aplică lui Isus Hristos?”.

"Da" a fost răspunsul.

La început, Dumnezeu ia dat lui Adam sarcina de a numi lucruri. [Aceasta este încă mai continuă astăzi]
În momente diferite în Biblie, credincioşii au dat nume lui Dumnezeu, definind caracteristicile Sale, mai ales atunci când a întâlnit nevoile lor.

Fratele Branham a predicat această serie în iulie 1962.

Descărcaţi.

Am Vrea Să-L Vedem Pe Isus.
Yehova-Iire # 1.
Yehova-Iire # 2.
Yehova-Iire # 3.
Un super semn.

   Din Scriptură Spune...

Iată, vă voi trimete pe proorocul Ilie, înainte de a veni ziua Domnului, ziua aceea mare şi înfricoşată.

El va întoarce inima părinţilor spre copii, şi inima copiilor spre părinţii lor, ca nu cumva, la venirea Mea, să lovesc ţara cu blestem.

Maleahi 4:5,6


Click pe imagine pentru a descarca imagini full size sau PDF.


Stâlpul de Foc.

Nor supranaturale.

Acte de profetul.

(PDFs)

Chapter 11
The Cloud

(PDF Engleză)

Inainte de...

După...

Acolo au răstignit-l.
Locul al craniului.

  Acuzaţia.
(PDF)

Povestea Vieţii Mele.
(William Branham.)

(PDF)
 

Pearry Green personal
testimony.

(PDF Engleză)

Căsătorie şi Divorţ

(PDF)

Misterul lui Hristos.

Site-ul Buletinul
informativ Engleză.

Cartea Apocalipsa.

 

Dumnezeu şi Ştiinţă
- Arheologie.

Că Răpirea va aparea în.

Principalele învăţături
ale mesajului.

Nor supranaturale.

Stâlpul de Foc.

Vestea cea Bună.
Isus a murit pentru
păcatele tale.

Botezul Apei.

 
 

Slava Shekinah a lui
Dumnezeu.

 

Monumentul funerar este
gol. El este in viata.

Precursoarele.

Dumnezeu e lumină.

Cele Şapte Epoci
ale Bisericii.

Cele Şapte Peceţi.

Seria de Crăciun.

Faptele profetului.

Dumnezeu şi Istorie
serie Index - Daniel.

Seria umblarea
Creştină.

Numele lui Dumnezeu.

Seria Cuvinte Vii.

Seria timpul sfârşitul.

Dumnezeirea
Explicată.

Arca lui Noe.

Geologie Biblice.

Înger Apare.

Voce a semnului.

Pacat original.
A fost un mar?

Mitologie.
Sursa - Babilon.
Căsătorie şi Divorţ.
Dumnezeu şi Ştiinţă
- Evolutia.

Acea Femeie Izabela.

 

Epoca noastră,
Laodiceea.

Cristos În Afara
Bisericii.

Învăţătura Nicolaiţilor.

 

Moarte. Ce atunci?

Misterul Babilonul.

Dumnezeu şi Ştiinţă.
Microbiologie.

Dumnezeu şi Ştiinţă.
Cosmologie.

Dumnezeu şi Ştiinţă.
Mitul de dinozauri.

Justificarea unui profet.

Judecata Cutremur.

Armaghedon.

Arheologie.
Sodoma şi Gomora.

Vindecarea Divină.

Astăzi această
Scriptură este
împlinită.

Tânărul nostru sistem
solar.

 

Lista noastră de
mesaje.
Dovezi de Potop.

   Descărcaţi.


Hub Mesaj...Alegeţi limba şi descărcaţi gratuit mesaje de la fratele Branham.