Epoca noastră, Laodiceea.


  Cartea Apocalipsei Seriei.

Epoca noastră, Laodiceea.


William Branham.

Apoc. 3:15-19
“Ştiu faptele tale, că nu eşti nici rece, nici în clocot. O, dacă ai fi rece sau în clocot! Dar, fiindcă eşti căldicel, nici rece, nici în clocot, am să te vărs din gura Mea. Pentru că zici: Sunt bogat, m-am îmbogăţit şi nu duc lipsă de nimic, şi nu ştii că eşti ticălos, nenorocit, sărac, orb şi gol, te sfătuiesc să cumperi de la Mine aur curăţat prin foc, ca să te îmbogăţeşti, şi haine albe, ca să te îmbraci cu ele şi să nu ţi se vadă ruşinea goliciunii tale; şi alifie pentru ochi, ca să-ţi ungi ochii şi să vezi. Eu îi mustru şi îi pedepsesc pe toţi aceia pe care-i iubesc; fii pasionat, dar, şi pocăieşte-te!“

Aşa cum noi am citit aceasta împreună eu sunt sigur că voi aţi observat că Duhul nu a zis nici un lucru plăcut despre această epocă. El face două acuzaţii şi pronunţă sentinţa Lui asupra lor.

(1) Apocalipsa 3:15,16
“Ştiu faptele tale, că nu eşti nici rece, nici în clocot. O, dacă ai fi rece sau în clocot! Dar, fiindcă eşti căldicel, nici rece, nici în clocot, am să te vărs din gura Mea.“ Noi o să ne uităm la asta cu atenţie. Acesta zice că acest grup al epocii bisericii Laodicea este căldicel. Această căldiceală pretinde o pedeapsă de la Dumnezeu. Pedeapsa este că ei vor fi vărsaţi afară din gura Lui. Aici este unde noi nu vrem să mergem în rătăcire aşa cum o fac o mulţime de oameni. Ei zic foarte neînţelept că Dumnezeu vă poate vărsa din gura Lui şi asta dovedeşte că nu este un astfel de lucru ca vreun adevăr la învăţătura despre perseverenţa Sfinţilor. Eu vreau să vă corectez gândirea voastră chiar acum. Acest verset nu este dat la un individ. Acesta este dat către biserică. El vorbeşte către biserică. Mai departe, dacă voi vreţi doar ţineţi Cuvântul în minte voi vă veţi reaminti că niciunde nu spune acesta că noi suntem în GURA lui Dumnezeu. Noi suntem săpaţi pe palmele Lui. Noi suntem purtaţi în sânul Lui. Departe în urmă în epocile necunoscute înaintea timpului noi eram în mintea Lui. Noi suntem în staulul Lui şi în păşunea Lui, dar nu în gura Lui. Dar ce este în gura Domnului? Cuvântul este în gura Lui. Matei 4:4 “Drept răspuns, Isus i-a zis: Este scris: Omul nu trăieşte numai cu pâine, ci cu orice cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu.” Cuvântul trebuie să fie în gurile noastre, deasemeni. Acum noi ştim că biserica este trupul Lui. Ea este aici luând locul Lui. Ce va fi în gura bisericii? CUVÂNTUL. 1Petru 4:11 “Dacă vreun om vorbeşte, să vorbească ca prorociile (Cuvântul) lui Dumnezeu.” 2Petru 1:21 “Căci nici o profeţie n-a fost adusă prin voia omului; ci oamenii au vorbit de la Dumnezeu, conduşi de Duhul Sfânt.” Atunci ce este greşit cu aceşti oameni din ziua din urmă? EI S-AU ÎNDEPĂRTAT DE LA CUVÂNT. EI NU MAI SUNT ÎNFLĂCĂRAŢI PRIVITOR LA ACESTA. EI SUNT CĂLDICEI PRIVITOR LA ACESTA. Eu am să dovedesc asta chiar acum.

Baptiştii au crezurile şi dogmele lor bazate pe Cuvânt şi voi nu-i puteţi clătina. Ei zic că zilele apostolice de miracole s-au terminat şi nu există Botez cu Duhul Sfânt, urmând după credinţă. Metodiştii zic (bazat pe Cuvânt) că nu există botez în apă (stropirea nu este botez) şi că sanctificarea este Botezul cu Duhul Sfânt. Biserica lui Cristos se specializează în botezul regenerator şi în tot mai multe cazuri ei merg jos păcătoşi uscaţi şi vin sus uzi. Totuşi ei pretind că doctrina lor este bazată pe Cuvânt. Mergeţi drept în jos pe linie şi ajungeţi la Penticostali. Au ei Cuvântul? Daţi-le examenul Cuvântului şi vedeţi. Ei vor vinde Cuvântul pentru o senzaţie cam de fiecare dată. Dacă voi puteţi produce o manifestare ca ulei şi sânge şi limbi şi alte semne, dacă sunt în Cuvânt sau nu, sau dacă sunt corespunzător interpretate din Cuvânt, majoritatea se vor deda pentru aceasta. Dar ce i s-a întâmplat la Cuvânt? Cuvântul a fost pus deoparte, aşa că Dumnezeu zice, “Eu am să merg împotriva voastră a tuturor. Eu vă voi vărsa din gura Mea. Acesta este sfârşitul. Căci şapte epoci din şapte, Eu nu am văzut nimic decât oameni stimând propriul lor cuvânt mai presus de al Meu. Astfel la sfârşitul acestei epoci Eu vă vărs din gura Mea. Totul s-a terminat. Eu am să vorbesc în ordine. Da, Eu sunt aici în mijlocul Bisericii. Aminul lui Dumnezeu, credincios şi devotat se va descoperi pe Sine şi aceasta va FI PRIN PROFETUL MEU.” Oh da, asta este aşa. Apoc. 10:7 “ci că în zilele în care îngerul al şaptelea va suna din trâmbiţa lui, se va sfârşi taina lui Dumnezeu, după vestea bună vestită de El robilor Săi, profeţilor.” Acolo este acesta. El trimite un profet adeverit. El trimite un profet după aproape două mii de ani. El trimite pe cineva care este aşa departe de organizaţie, educaţie şi lumea religiei încât ca Ioan Botezătorul şi Ilie din vechime, El va auzi numai de la Dumnezeu şi el va avea “aşa vorbeşte Domnul” şi vorbeşte pentru Dumnezeu. El va fi purtătorul de cuvânt al lui Dumnezeu şi EL, AŞA CUM ESTE DECLARAT ÎN MAL. 4:6, VA ÎNTOARCE INIMILE COPIILOR ÎNAPOI LA PĂRINŢI. El va aduce înapoi pe aleşii din ziua din urmă şi ei vor auzi un profet adeverit dând adevărul exact aşa cum era acesta cu Pavel. El va restaura adevărul aşa cum ei l-au avut. Şi acei aleşi cu el în ziua aceea vor fi aceia care cu adevărat manifestează pe Domnul şi vor fi Trupul Lui şi vor fi glasul Lui şi vor înfăptui lucrările Lui. Aleluia! Vedeţi voi aceasta?

O considerare momentană a istoriei bisericii va dovedi cât de precis este acest gând. În Epocile Întunecoase Cuvântul a fost aproape în întregime pierdut pentru popor. Dar Dumnezeu l-a trimis pe Luther cu CUVÂNTUL. Luteranii au vorbit pentru Dumnezeu la timpul acela. Dar ei s-au organizat şi din nou Cuvântul pur a fost pierdut pentru că organizaţia tinde înspre dogmă şi crezuri şi nu Cuvântul simplu. Ei nu mai puteau să vorbească pentru Dumnezeu. Atunci Dumnezeu a trimis pe Wesley şi el era glasul cu Cuvântul în ziua lui. Oamenii care au luat descoperirea lui de la Dumnezeu au devenit epistole vii citite şi cunoscute de toţi oamenii pentru generaţia lor. Când Metodiştii au eşuat, Dumnezeu a ridicat alţii şi astfel aceasta a mers înainte de-a lungul anilor până în această ultimă zi unde există din nou un alt popor pe pământ, care sub mesagerul lor vor fi glasul final pentru epoca finală.

Da domnule. Biserica nu mai este “purtătorul de cuvânt” a lui Dumnezeu. Ea este propriul ei purtător de cuvânt. Astfel Dumnezeu se întoarce asupra ei. El o va uimi prin profetul şi mireasa, căci glasul lui Dumnezeu va fi în ea. Da acesta este, căci acesta zice în ultimul capitol din Apoc. versetul 17 “Duhul şi mireasa zic vino.” Încă odată lumea va auzi direct de la Dumnezeu ca la Cincizecime; dar desigur că Mireasa Cuvânt va fi respinsă ca în prima epocă. Acum El a strigat către această ultimă epocă, “Voi aveţi Cuvântul. Voi aveţi mai multe Biblii ca niciodată, dar voi nu faceţi nimic privitor la Cuvânt cu excepţia că îl împărţiţi şi-l ciopârţiţi în bucăţi, luând ceea ce voi vreţi şi lăsând ceea ce voi nu vreţi. Voi nu sunteţi interesaţi de a-l TRĂI, ci îl dezbateţi. Eu mai degrabă aş vrea să fiţi fost reci sau în clocot. Dacă voi eraţi reci şi l-aţi fi refuzat, Eu puteam să suport asta. Dacă voi aţi deveni albi fierbinţi să-i cunoaşteţi adevărul şi să-l trăiţi, Eu v-aş lăuda pentru asta. Dar când voi simplu luaţi Cuvântul Meu şi nu îl onoraţi, Eu în schimb trebuie să refuz să vă onorez pe voi. Eu vă voi vărsa afară pentru că voi Mă îngreţoşaţi.”

Acum oricine cunoaşte că aceasta este apa căldicică care vă îmbolnăveşte la stomac. Dacă voi aveţi nevoie de un emetic, apa căldicică este cam cel mai bun lucru să beţi. O biserică căldicică l-a îmbolnăvit pe Dumnezeu şi El a declarat că El o va vărsa afară. Ne reaminteşte cum s-a simţit El tocmai înainte de potop, nu-i aşa?

Oh, ar fi fost pentru Dumnezeu ca biserica să fie rece sau în clocot. Mai bine decât toate, ea ar trebui să fie înflăcărată (fierbinte). Dar ea nu este. Sentinţa a fost dată. Ea nu mai este glasul lui Dumnezeu către lume. Ea va menţine că ea este, dar Dumnezeu zice că nu.

Oh, Dumnezeu încă are un glas pentru oamenii din lume, întocmai cum El a dat un glas pentru mireasă. Acel glas este în mireasă aşa cum noi am spus şi noi vom vorbi mai mult despre aceasta mai târziu.

(2) Apoc. 3:17-18, “Pentru că zici: Sunt bogat, m-am îmbogăţit şi nu duc lipsă de nimic, şi nu ştii că eşti ticălos, nenorocit, sărac, orb şi gol, te sfătuiesc să cumperi de la Mine aur curăţat prin foc, ca să te îmbogăţeşti, şi haine albe, ca să te îmbraci cu ele şi să nu ţi se vadă ruşinea goliciunii tale; şi alifie pentru ochi, ca să-ţi ungi ochii şi să vezi.“

Acum uitaţi-vă la prima frază din acest verset, “pentru că tu zici.” Vedeţi, ei vorbeau. Ei vorbeau ca purtătorul de cuvânt a lui Dumnezeu. Aceasta dovedeşte exact ceea ce eu am zis că înseamnă versetele 16-17. Dar deşi ei zic aceasta, asta nu o face corect. Biserica Catolică zice că ea vorbeşte pentru Dumnezeu, zicând că ea este glasul asigurat al Domnului. Cum poate vreun popor să fie aşa păcătos spiritual este mai mult decât eu cunosc, însă ei produc conform cu sămânţa care este în ei şi noi ştim de unde a venit sămânţa aceea, nu-i aşa?

Biserica Laodiceană zice, “Eu sunt bogată şi sporită în bunuri şi nu duc lipsă de nimic.” Aceea era evaluarea ei însăşi. Ea s-a uitat la ea însăşi şi asta este ceea ce ea a văzut. Ea a zis, “Eu sunt bogată,” ceea ce înseamnă că ea este bogată în lucrurile acestei lumi. Ea se îngâmfă în faţa lui Iacov 2:5-7, “Ascultaţi, preaiubiţii mei fraţi: nu i-a ales Dumnezeu pe cei care sunt săraci în ochii lumii acesteia, ca să-i facă bogaţi în credinţă şi moştenitori ai împărăţiei, pe care a promis-o celor care îl iubesc? Şi voi îl dispreţuiţi pe cel sărac! Oare nu bogaţii vă asupresc şi vă târăsc înaintea tribunalelor? Nu batjocoresc ei frumosul nume pe care-l purtaţi?“ Acum eu NU sugerez că o persoană bogată nu poate fi Spirituală, dar noi toţi ştim căci Cuvântul zice că sunt foarte puţini. Aceştia sunt săracii care predomină în trupul adevăratei biserici. Acum deci, dacă biserica devine plină de avere, noi ştim numai un lucru; “Ichabod” a fost scris pe portalurile ei! Voi nu puteţi nega asta, căci acesta este Cuvântul.

Citiţi contul integral în... Epoca Bisericii Laodiceea.


   Din Scriptură Spune...

Iată Eu stau la uşă, şi bat. Dacă aude cineva glasul meu şi deschide uşa, voi intra la el, voi cina cu el, şi el cu Mine.

Celui ce va birui, îi voi da să şadă cu Mine pe scaunul Meu de domnie, după cum şi Eu am biruit şi am şezut cu Tatăl Meu pe scaunul Lui de domnie.

Cine are urechi, să asculte ce zice Bisericilor Duhul.

Apocalipsa 3:20-22Cartea Apocalipsa.
Continuă pe pagina următoare.
(Cristos În Afara Bisericii.)

Noi ştim că
aceasta este
ultima epocă
deoarece Israel
s-a dus înapoi
în Palestina.Hub Mesaj...Alegeţi limba şi descărcaţi gratuit mesaje de la fratele Branham.


Misterul lui Hristos.

Site-ul Buletinul
informativ Engleză.

Cartea Apocalipsa.

 

Dumnezeu şi Ştiinţă
- Arheologie.

Că Răpirea va aparea în.

Principalele învăţături
ale mesajului.

Nor supranaturale.

Stâlpul de Foc.

Vestea cea Bună.
Isus a murit pentru
păcatele tale.

Botezul Apei.

 
 

Slava Shekinah a lui
Dumnezeu.

 

Monumentul funerar este
gol. El este in viata.

Precursoarele.

Dumnezeu e lumină.

Cele Şapte Epoci
ale Bisericii.

Cele Şapte Peceţi.

Seria de Crăciun.

Faptele profetului.

Dumnezeu şi Istorie
serie Index - Daniel.

Seria umblarea
Creştină.

Numele lui Dumnezeu.

Seria Cuvinte Vii.

Seria timpul sfârşitul.

Dumnezeirea
Explicată.

Arca lui Noe.

Geologie Biblice.

Înger Apare.

Voce a semnului.

Pacat original.
A fost un mar?

Mitologie.
Sursa - Babilon.
Căsătorie şi Divorţ.
Dumnezeu şi Ştiinţă
- Evolutia.

Acea Femeie Izabela.

 

Epoca noastră,
Laodiceea.

Cristos În Afara
Bisericii.

Învăţătura Nicolaiţilor.

 

Moarte. Ce atunci?

Misterul Babilonul.

Dumnezeu şi Ştiinţă.
Microbiologie.

Dumnezeu şi Ştiinţă.
Cosmologie.

Dumnezeu şi Ştiinţă.
Mitul de dinozauri.

Justificarea unui profet.

Judecata Cutremur.

Armaghedon.

Arheologie.
Sodoma şi Gomora.

Vindecarea Divină.

Astăzi această
Scriptură este
împlinită.

Tânărul nostru sistem
solar.

 

Lista noastră de
mesaje.
Dovezi de Potop.

Click pe imagine pentru a descarca imagini full size sau PDF.


Acte de profetul.

(PDFs)

The Two Babylons

by Rev Alexander Hislop.
(PDF Engleză)

Un munte şi tufă de
trandafiri în zăpadă
în China.

Crini de foc.

Stâlpul de Foc
- Houston 1950

Lumina pe o stâncă
piramidă.