Acea Femeie Izabela.


  Cartea Apocalipsei Seriei.

Acea Femeie Izabela.


William Branham.

Apocalipsa 2:20-23
Dar iată ce am împotriva ta: tu laşi ca Iezabela, femeia aceea, care se zice proorociţă, să înveţe şi să amăgească pe robii Mei să se dedea la curvie, şi să mănînce din lucrurile jertfite idolilor. I-am dat vreme să se pocăiască, dar nu vrea să se pocăiască de curvia ei! Iată că am s -o arunc bolnavă în pat; şi celor ce preacurvesc cu ea, am să le trimet un necaz mare, dacă nu se vor pocăi de faptele lor. Voi lovi cu moartea pe copiii ei. Şi toate Bisericile vor cunoaşte că ,,Eu sînt Cel ce cercetez rărunchii şi inima``: şi voi răsplăti fiecăruia din voi după faptele lui.

Primul şi foarte importantul lucru pe care noi îl învăţăm despre Izabela este că ea NU este o fiică a lui Abraham, nici nu este punerea ei în seminţiile lui Israel una de admisie spirituală aşa cum a fost aceea a lui Rut, Moabita. Nu domnule. Această femeie era fiica lui Etbaal, împărat al Sidonului (I Împăraţi 16:31), care era preot a lui Astarte. El a câştigat tronul prin uciderea predecesorului său, Feles. Astfel noi vedem imediat că ea era fata unui ucigaş. (Acesta desigur ne reaminteşte de Cain.) Şi felul în care ea a devenit o parte din Israel nu era prin canalele spirituale pe care Dumnezeu le-a rânduit pentru admiterea Neamurilor; ci ea a venit înăuntru prin CĂSĂTORIA cu Ahab, împăratul celor zece seminţii a lui Israel. Acum această uniune după cum noi am văzut nu era Spirituală; aceasta era politică. Şi astfel această femeie care era cufundată în idolatrie nu avea nici cea mai mică dorinţă să devină o închinătoare a Unui Dumnezeu Adevărat, ci mai degrabă ea a venit cu intenţiile făţişe de a întoarce pe Israel departe de Domnul. Acum Israel (cele zece seminţii) au ştiut deja ce era să te închini la viţeii de aur, dar deocamdată ei nu au fost vânduţi la idolatrie, căci Dumnezeu era venerat şi legea lui Moise era cunoscută. Dar de la timpul căsătoriei lui Ahab cu Izabela, idolatria a progresat într-o manieră mortală. Aceasta era când această femeie a devenit o preoteasă în templele pe care ea le-a ridicat lui Astarte (Venus) şi Baal (zeul soare) că Israel a ajuns la punctul de criză al vieţii lui.

Cu aceasta în minte noi putem acum să începem să vedem ce pune înainte Duhul lui Dumnezeu în această Epocă Tiatiriană. Iat-o aici.

Ahab s-a căsătorit cu Izabela şi el a făcut aceasta ca o manevră politică să-şi întărească împărăţia şi să o asigure. Aceasta este exact ceea ce biserica a făcut când ea s-a căsătorit sub Constantin. Ei amândoi au venit împreună pentru motive politice, deşi ei i-au pus un aer spiritual. Acum nimeni nu mă poate convinge că Constantin era un Creştin. El era un păgân cu ceea ce arăta ca capcane Creştine. El a pictat cruci albe pe scuturile soldaţilor. El era iniţiatorul Cavalerilor lui Columbus. El a pus o cruce pe turnul lui Sf. Sofia prin care a început o tradiţie.

Aceasta era ideea lui Constantin ca să-i aducă pe toţi împreună, păgânii, Creştinii nominali şi Creştinii adevăraţi. Şi pentru o vreme se părea că el ar reuşi căci adevăraţii credincioşi au venit acolo să vadă dacă ei puteau să-i aducă înapoi pe acei care au rătăcit de la Cuvânt. Când ei au văzut că ei nu-i puteau aduce înapoi în adevăr, ei au fost forţaţi să se rupă de la trupul politic. Apoi când ei au făcut-o, ei au fost numiţi eretici şi erau persecutaţi.

Lăsaţi-mă să spun chiar aici căci noi avem tocmai acelaşi lucru desfăşurându-se chiar acum. Oamenii toţi vin împreună. Ei scriu o Biblie care va conveni fiecăruia dacă acesta ar fi un Iudeu, Catolic sau Protestant. Ei au propriul lor Consiliu Niceean dar ei îl numesc Consiliul Ecumenic. Şi ştiţi voi cu cine se luptă toate aceste organizaţii? Ei se luptă cu adevăraţii Penticostali. Eu nu vreau să spun că organizaţia numită Penticostală. Eu vreau să spun că aceia care sunt Penticostali deoarece ei sunt umpluţi cu Duhul Sfânt şi au semnele şi darurile în mijlocul lor deoarece ei umblă în adevăr.

Când Ahab s-a căsătorit cu Izabela pentru motive politice el şi-a vândut dreptul lui de întâi născut. Tu te uneşti cu o organizaţie şi tu îţi vinzi dreptul de întâi născut, frate, dacă tu vrei să crezi asta sau nu. Fiecare grup Protestant care a ieşit vreodată afară şi apoi a mers înapoi şi-au vândut dreptul de întâi născut şi când tu îţi vinzi dreptul de întâi născut, tu eşti întocmai ca Esau _ tu poţi să plângi şi să te căieşti cât vrei, dar aceasta nu-ţi va ajuta la nimic. Există numai un lucru pe care tu poţi să-l faci şi acela este, “Ieşi afară din ea, poporul Meu şi încetează să iei parte la păcatele ei!” Acum dacă voi nu credeţi că eu am dreptate, doar răspundeţi la această singură întrebare. Poate vreun om în viaţă să-mi spună ce biserică sau ce mişcare a lui Dumnezeu a avut vreodată o trezire şi a venit înapoi după ce ea a mers în organizaţie şi a devenit o denominaţiune? Citiţi istoriile voastre. Voi nu puteţi găsi una _ nici măcar una.

Aceasta era ora miezului nopţii pentru Israel când ea s-a unit cu lumea şi a părăsit Duhovnicescul pentru politic. Aceasta era ora miezului nopţii la Niceea când biserica a făcut acelaşi lucru. Aceasta este ora miezului nopţii acum că bisericile vin împreună. Acum când Ahab s-a căsătorit cu Izabela el i-a permis să ia banii statului şi să ridice două case uriaşe de închinare la Astarte şi Baal. Aceea care a fost ridicată pentru Baal era suficient de mare pentru tot Israelul să vină şi să se închine acolo. Şi când Constantin şi biserica s-au căsătorit el a dat bisericii clădiri şi a aşezat altare şi chipuri şi a organizat ierarhia care a început deja să se formeze.

Când Izabela a obţinut puterea statului în spatele ei ea şi-a forţat religia ei asupra oamenilor şi a omorât profeţii şi preoţii lui Dumnezeu. Aceasta a ajuns aşa de rău încât Ilie, mesagerul la ziua lui, credea că el era singurul rămas; dar Dumnezeu mai avea 7000 care nu şi-au plecat genunchiul la Baal. Şi chiar acum acolo printre acele denominaţiuni de Baptişti, Metodişti, Prezbiterieni, etc., există unii care vor ieşi şi vor veni înapoi la Dumnezeu. Eu vreau ca voi să ştiţi că eu nu sunt, acum şi niciodată nu am fost împotriva oamenilor. Aceasta este denominaţiunea _ sistemul de organizare la care eu sunt împotrivă. Eu trebuie să fiu împotriva ei pentru că Dumnezeu urăşte aceasta. Acum să ne oprim doar un minut aici şi să repetăm ceea ce am adus afară despre închinarea în Tiatira. Am spus că ei s-au închinat lui Apollo (care era dumnezeul soare) împreună cu împăratul. Acum acest Apollo era numit 'prevenitorul răului.' El a întors răul departe de oameni. El i-a binecuvântat şi era un dumnezeu real pentru ei. El trebuia să-i înveţe pe oameni. El a explicat despre închinare şi ritualuri de templu, slujbe la dumnezei, despre jertfe şi moarte şi viaţă după moarte. Felul în care el a făcut aceasta era printr-o prorociţă care şedea în transă pe un scaun cu trei picioare. Doamne! Vedeţi voi aceasta? Aici este acea prorociţă numită Izabela şi ea învaţă pe oameni. Şi învăţătura ei îi seduce pe slujitorii lui Dumnezeu şi-i face să comită curvie. Acum curvie înseamnă 'închinare la idol.' Acesta este înţelesul spiritual al acestuia. Aceasta este o uniune ilegală. Uniunea lui Ahab şi uniunea lui Constantin erau amândouă ilegale. Amândoi au comis curvie spirituală. Fiecare curvar o va sfârşi în lacul de foc. Dumnezeu a zis aşa.

Citiţi contul integral în... Epoca Bisericii Tiatira.

Descărcaţi... Religia Izabelei.


   Din Scriptură Spune...

Celui ce va birui şi celui ce va păzi pînă la sfîrşit lucrările Mele, îi voi da stăpînire peste Neamuri.

Le va cîrmui cu un toiag de fer, şi le va zdrobi ca pe nişte vase de lut, cum am primit şi Eu putere dela Tatăl Meu.

Şi -i voi da luceafărul de dimineaţă.``

Apocalipsa 2:26-28


Cartea Apocalipsa.
Continuă pe pagina următoare.
(Misterul Babilonul.)


Click pe imagine pentru a descarca imagini full size sau PDF.


Acts of the Prophet.

(PDF Engleză)

The Two Babylons

by Rev Alexander Hislop.
(PDF Engleză)

Un munte şi tufă de
trandafiri în zăpadă
în China.

Crini de foc.

Stâlpul de Foc
- Houston 1950

Lumina pe o stâncă
piramidă.

În acest Tiatira
vârstă biserică,
eaeste care domină
FEMININ.
Ea este
Mister Babilon.Hub Mesaj...Alegeţi limba şi descărcaţi gratuit mesaje de la fratele Branham.


Misterul lui Hristos.

Site-ul Buletinul
informativ Engleză.

Cartea Apocalipsa.

 

Dumnezeu şi Ştiinţă
- Arheologie.

Că Răpirea va aparea în.

Principalele învăţături
ale mesajului.

Nor supranaturale.

Stâlpul de Foc.

Vestea cea Bună.
Isus a murit pentru
păcatele tale.

Botezul Apei.

 
 

Slava Shekinah a lui
Dumnezeu.

 

Monumentul funerar este
gol. El este in viata.

Precursoarele.

Dumnezeu e lumină.

Cele Şapte Epoci
ale Bisericii.

Cele Şapte Peceţi.

Seria de Crăciun.

Faptele profetului.

Dumnezeu şi Istorie
serie Index - Daniel.

Seria umblarea
Creştină.

Numele lui Dumnezeu.

Seria Cuvinte Vii.

Seria timpul sfârşitul.

Dumnezeirea
Explicată.

Arca lui Noe.

Geologie Biblice.

Înger Apare.

Voce a semnului.

Pacat original.
A fost un mar?

Mitologie.
Sursa - Babilon.
Căsătorie şi Divorţ.
Dumnezeu şi Ştiinţă
- Evolutia.

Acea Femeie Izabela.

 

Epoca noastră,
Laodiceea.

Cristos În Afara
Bisericii.

Învăţătura Nicolaiţilor.

 

Moarte. Ce atunci?

Misterul Babilonul.

Dumnezeu şi Ştiinţă.
Microbiologie.

Dumnezeu şi Ştiinţă.
Cosmologie.

Dumnezeu şi Ştiinţă.
Mitul de dinozauri.

Justificarea unui profet.

Judecata Cutremur.

Armaghedon.

Arheologie.
Sodoma şi Gomora.

Vindecarea Divină.

Astăzi această
Scriptură este
împlinită.

Tânărul nostru sistem
solar.

 

Lista noastră de
mesaje.
Dovezi de Potop.