Cristos În Afara Bisericii.


  Cartea Apocalipsei Seriei.

Cristos În Afara Bisericii.


William Branham.

Apoc. 3:20-22,
“Iată Eu stau la uşă şi bat; dacă aude cineva vocea Mea şi deschide uşa, voi intra la el, voi cina cu el şi el cu Mine. Celui ce va birui îi voi da să stea cu Mine pe tronul Meu, după cum şi Eu am biruit şi am stat cu Tatăl Meu pe tronul Lui. Cine are urechi, să asculte ce zice Bisericilor Duhul.“

Acum acolo este o mare confuzie asupra acestui verset deoarece aşa de mulţi lucrători personali îl folosesc în evanghelism personal de parcă Isus era la uşa inimii fiecărui păcătos bătând să fie admis. S-ar spune atunci că dacă păcătosul a deschis uşa, Domnul ar intra. Dar acest verset nu vorbeşte către păcătoşii individuali. Acest mesaj întreg are o somaţie aşa cum face fiecare mesaj în fiecare epocă. În versetul 22 se zice, “Cel care are o ureche, să audă ce zice Duhul către BISERICI,” Astfel acesta este mesajul către biserica din ultima epocă. Aceasta este condiţia bisericii Laodicea aşa cum sfârşitul ei se apropie. Acesta nu este un mesaj personal către o persoană; acesta este Duhul spunându-ne unde este Isus. CRISTOS A PĂRĂSIT BISERICA.

Nu este acesta rezultatul logic sau sfârşitul dacă Cuvântul este pus la o parte pentru crez, Duhul Sfânt deposedat pentru papi, episcopi, preşedinţi, consilieri, etc. şi Mântuitorul pus la o parte pentru un program de lucrări, sau aderare la biserică, sau vreun fel de conformare la un sistem bisericesc? Cât mai mult poate fi făcut împotriva Lui? Aceasta este lepădarea! Aceasta este căderea! Aceasta este uşa deschisă la anticrist, căci dacă Unul a venit în Numele Tatălui Său (Isus) şi nu a fost primit, ci respins, atunci acolo va veni un altul cu numele lui propriu (mincinos, un pretinzător) şi pe el ei îl vor primi, Ioan 5:43. Omul păcatului, acel fiu al pierzării va prelua. Mat. 24, menţionează semne în ceruri privind această zi din urmă tocmai înainte să vină Isus. Eu mă întreb dacă aţi observat un astfel de semn recent împlinit ca să înfăţişeze tocmai adevărul pe care noi l-am discutat. Acel adevăr este că Isus a fost încontinuu împins la o parte până în ultima epocă când El este împins în afara bisericii. Reamintiţi-vă că în prima epocă aceasta era aproape o biserică rotundă plină de adevăr. Totuşi acolo era o mică eroare numită faptele Nicolaiţilor care a ţinut cercul de a nu fi plin. Apoi în epoca următoare a pătruns înăuntru mai mult întuneric până când globul de lumină a strălucit mai puţin şi întunericul a acoperit mai mult din cerc. În epoca a treia acesta a fost eclipsat încă mai mult şi în epoca a patra care era Epocile Întunecoase, lumina era toată doar dusă.

Acum gândiţi-vă la aceasta. Biserica străluceşte în lumina reflectată de Cristos. El este SOARELE. Biserica este LUNA. Astfel acest glob de lumină este luna. Aceasta a descrescut de la aproape o lună plină în prima epocă, la o felie în epoca a patra. Dar în epoca a cincia ea a început să crească. În a şasea ea a luat un mare pas de creştere înainte. Într-o parte a epocii a şaptea ea încă creştea, când dintr-o dată ea s-a oprit scurt şi ea a descrescut la aproape o nimicnicie, astfel că în loc de lumină aceasta era o întunecare de lepădare şi la sfârşitul epocii ea a încetat să strălucească pentru că întunericul a preluat. Cristos era acum în afara bisericii.

Aici este semnul în cer. Ultima eclipsă de lună era o eclipsă totală. Ea a scăzut la o întunecime totală în şapte stagii. În stagiul al şaptelea, întunecarea totală a venit aşa cum Papa de la Roma (Paul al Şaselea) a mers la Palestina să facă un tur sfânt al Ierusalimului. El era primul papă să meargă vreodată la Ierusalim. Papa este numit Paul al Şaselea. Pavel era primul mesager şi acest om merge după numele acela. Observaţi că acesta este al şaselea, sau numărul omului. Aceasta este mai mult decât o coincidenţă. Şi când el a mers la Ierusalim, luna sau biserica a mers în întuneric total. Asta este. Acesta este sfârşitul. Această generaţie nu va trece până când toate vor fi împlinite. Întocmai aşa Doamne Isuse, vino repede!

Acum noi putem vedea de ce erau acolo două viţe, una adevărată şi una falsă. Acum noi putem vedea de ce Abraham avea doi fii, unul după trup (care a persecutat pe Isaac) şi unul după promisiune. Acum noi putem vedea cum că din aceiaşi părinţi au ieşit doi băieţi ca gemeni, unul cunoscând şi iubind lucrurile lui Dumnezeu şi celălalt cunoscând mult din acelaşi adevăr, dar nu din acelaşi Duh şi astfel a persecutat pe copilul care era ales. Dumnezeu nu a respins de dragul respingerii. El a respins de dragul celui ales. ALESUL NU POATE să persecute pe ales. ALESUL NU POATE să vatăme pe ales. Aceştia sunt respinşii care persecută şi nimiceşte pe aleşi. Oh, acei respinşi sunt religioşi. Ei sunt deştepţi. Ei sunt din linia lui Cain, sămânţa şarpelui. Ei îşi zidesc Babelurile lor, ei îşi zidesc cetăţile lor, ei îşi zidesc imperiile lor şi tot timpul cheamă pe Dumnezeu. Ei urăsc sămânţa adevărată şi ei vor face tot ce pot, (chiar în Numele Domnului) să nimicească pe cei aleşi a lui Dumnezeu. Dar ei sunt necesari. “Ce este pleava pentru grâu?” Nu-i pleavă, nu-i grâu. Dar la sfârşit, ce i se întâmplă la pleavă? Aceasta este arsă cu un foc de nestins. Şi grâul? Unde este acesta? Acesta este adunat în grânarul Lui. Acesta este unde este El.

Oh aleşi ai lui Dumnezeu, aveţi grijă. Studiaţi îndeaproape. Fiţi atenţi. Lucraţi-vă mântuirea cu frică şi cutremur. Rezemaţi-vă de Dumnezeu şi fiţi tari în puterea Lui. Vrăjmaşul vostru, diavolul, se duce chiar acum în jur ca un leu răcnitor să vadă pe cine poate el înghiţi. Vegheaţi în rugăciune şi fiţi statornici. Acesta este timpul sfârşitului. Şi viţa adevărată şi cea falsă vin la maturitate, dar înainte ca grâul să se maturizeze, acele neghine coapte trebuie să se lege pentru ardere. Vedeţi, ele toate aderă la Consiliul Mondial Al Bisericilor. Aceasta este legarea. Curând ducerea în grânar a grâului va veni. Dar chiar acum cele două duhuri sunt la lucru în două viţe. Ieşiţi din mijlocul neghinelor. Începeţi să biruiţi ca voi să puteţi fi consideraţi vrednici de laudă pentru Domnul vostru şi vrednici să domniţi şi să stăpâniţi cu El.

Citiţi contul integral în...
Epoca Bisericii Laodiceea.


   Din Scriptură Spune...

Dar iată legămîntul, pe care -l voi face cu casa lui Israel, după acele zile, zice Domnul: voi pune legile Mele în mintea lor şi le voi scrie în inimile lor; Eu voi fi Dumnezeul lor, şi ei vor fi poporul Meu.

Evrei 8:10


Cartea Apocalipsa.
Continuă pe pagina următoare.
(Cele Şapte Peceţi.)


Click pe imagine pentru a descarca imagini full size sau PDF.


Acte de profetul.

(PDFs)

The Two Babylons

by Rev Alexander Hislop.
(PDF Engleză)

Un munte şi tufă de
trandafiri în zăpadă
în China.

Crini de foc.

Stâlpul de Foc
- Houston 1950

Lumina pe o stâncă
piramidă.

Stâlpul de Foc.
- Umăr.

 

Lumină în jurul
capului fratelui
Branham.

Noi ştim că
aceasta este
ultima epocă
deoarece Israel
s-a dus înapoi
în Palestina.Hub Mesaj...Alegeţi limba şi descărcaţi gratuit mesaje de la fratele Branham.


Misterul lui Hristos.

Site-ul Buletinul
informativ Engleză.

Cartea Apocalipsa.

 

Dumnezeu şi Ştiinţă
- Arheologie.

Că Răpirea va aparea în.

Principalele învăţături
ale mesajului.

Nor supranaturale.

Stâlpul de Foc.

Vestea cea Bună.
Isus a murit pentru
păcatele tale.

Botezul Apei.

 
 

Slava Shekinah a lui
Dumnezeu.

 

Monumentul funerar este
gol. El este in viata.

Precursoarele.

Dumnezeu e lumină.

Cele Şapte Epoci
ale Bisericii.

Cele Şapte Peceţi.

Seria de Crăciun.

Faptele profetului.

Dumnezeu şi Istorie
serie Index - Daniel.

Seria umblarea
Creştină.

Numele lui Dumnezeu.

Seria Cuvinte Vii.

Seria timpul sfârşitul.

Dumnezeirea
Explicată.

Arca lui Noe.

Geologie Biblice.

Înger Apare.

Voce a semnului.

Pacat original.
A fost un mar?

Mitologie.
Sursa - Babilon.
Căsătorie şi Divorţ.
Dumnezeu şi Ştiinţă
- Evolutia.

Acea Femeie Izabela.

 

Epoca noastră,
Laodiceea.

Cristos În Afara
Bisericii.

Învăţătura Nicolaiţilor.

 

Moarte. Ce atunci?

Misterul Babilonul.

Dumnezeu şi Ştiinţă.
Microbiologie.

Dumnezeu şi Ştiinţă.
Cosmologie.

Dumnezeu şi Ştiinţă.
Mitul de dinozauri.

Justificarea unui profet.

Judecata Cutremur.

Armaghedon.

Arheologie.
Sodoma şi Gomora.

Vindecarea Divină.

Astăzi această
Scriptură este
împlinită.

Tânărul nostru sistem
solar.

 

Lista noastră de
mesaje.
Dovezi de Potop.