Izvornoga Grijeh.


  Knjiga Otkrivenja serije.

Je li to bila jedna jabuka?
(Priča o sjeme zmijine.)


William Branham.

Otk. 2,7: "...Onome tko pobijedi dat ću jesti od Stabla Života koje je usred raja Božjega." Ovo je buduća nagrada svim pobjednicima svih doba. Kad se oglasi posljednji poziv u bitku, kad položimo svoju bojnu opremu, tada ćemo otpočinuti u Božjem raju i naš će udio biti Stablo Života, zauvijek.

"Stablo Života." Nije li to lijepo slikovito izražavanje? Ono je spomenuto tri puta u knjizi Postanka i tri puta u knjizi Otkrivenja. To je isto stablo na svih šest mjesta i simbolizira potpuno istu stvar.

Ali što je Stablo Života? Pa, prije svega trebali bismo znati što samo stablo predstavlja. U Br. 24,6 dok je Bileam opisivao Izrael rekao je da su oni "stabla aloje što ih Jahve posadi". Stabla se stalno kroz citate Pisma odnose na osobe, kao u Psalmu 1. Prema tome, Stablo Života mora biti Osoba Života, a to je Isus.

Dakle, u edenskom su vrtu postojala dva stabla koja su stajala usred njega. Jedno je bilo Stablo Života, drugo je bilo Stablo spoznaje dobra i zla. Čovjek je trebao živjeti od Stabla Života, ali nije trebao dirati drugo stablo, jer bi inače umro. Ali čovjek jest jeo s drugog stabla i kad je to učinio, u njega je ušla smrt po njegovom grijehu i postao je odvojen od Boga.

Dakle, to Stablo tamo nazad u Edenu, to Stablo koje je bilo izvor života, bilo je Isus. U Ivanu, od šestog do osmog poglavlja, Isus opisuje Sebe kao izvor vječnog života. Nazvao se Kruhom s neba. Govorio je o davanju Sebe i da ako čovjek bude jeo od Njega, nikada neće umrijeti. Obznanio je da je poznavao Abrahama i da je BIO prije Abrahama. Prorokovao je da će im On sam dati žive vode koju ako čovjek popije nikada neće ponovno ožednjeti, već će živjeti vječno. Sebe je pokazao kao VELIKOG JA JESAM. On je Kruh Života, Studenac Života, Vječni, STABLO ŽIVOTA. On je bio tamo nazad u Edenu usred vrta, kao i što će biti usred raja Božjega.

Neki misle da su ta dva stabla u vrtu bila samo još dva stabla poput ostalih koje je Bog tamo postavio. Ali pažljivi proučavatelji znaju da to nije tako. Kada je Ivan Krstitelj vikao da je sjekira položena na korijen svim stablima, nije govorio o jednostavnim prirodnim stablima, već o duhovnim načelima. Dakle, u 1 Ivanova 5,11 kaže: "A ovo je to SVJEDOČANSTVO: Bog nam je dao život vječni i taj je život u Njegovu Sinu." Isus je rekao u Ivanu 5,40: "Ali vi nećete k Meni da dođete, da život imate." Prema tome, svjedočanstvo, Božja Riječ, očito i jasno tvrdi da je ŽIVOT, VJEČNI ŽIVOT, u Sinu. Nigdje drugdje. 1 Ivanova 5,12: "Tko ima Sina - ima ŽIVOT; tko nema Sina Božjega - NEMA Života." Dakle, budući da se svjedočanstvo ne može promijeniti, oduzeti mu se ili mu se dodati, onda stoji svjedočanstvo da je ŽIVOT U SINU... Budući da je to tako, STABLO U VRTU MORA BITI ISUS.

U redu. Ako je Stablo Života osoba, onda je Stablo spoznaje dobra i zla TAKOĐER osoba. Ne može biti drugačije. Prema tome, Pravedani i Zli je stajao jedan uz drugoga tamo usred edenskog vrta. Ez. 28,13a "U Edenu, vrtu Božjemu, ti (Sotono) bijaše."

Evo gdje primamo istinsko otkrivenje 'zmijčevog sjemena'. Evo što se zaista dogodilo u edenskom vrtu. Riječ kaže da je Eva bila prevarena od zmijca. Ona je zapravo bila zavedena od zmijca. U Post. 3,1 kaže: "Zmijac bijaše lukaviji od sve poljske zvjeradi što je stvori Jahve, Bog." Ova je zvijer bila toliko slična ljudskom biću (a ipak je bila čista životinja) da je mogao zaključivati i pričati. On je bio uspravno stvorenje i bio je nešto izmenu čimpanze i čovjeka, ali sličniji čovjeku. Bio je toliko blizu da bude čovjek da se njegovo sjeme moglo i jest pomiješalo s onim od žene i prouzročilo da ona začne. Kad se to dogodilo, Bog je prokleo zmijca. Promijenio je svaku kost u zmijčevom tijelu tako da je morao puzati poput zmije. Znanost može pokušavati sve što želi i neće naći tu kariku koja nedostaje. Bog se pobrinuo za to. Čovjek je pametan i može vidjeti vezu čovjeka sa životinjom i pokušava ju dokazati evolucijom. Ne postoji nikakva evolucija. Ali čovjek i životinja se jesu pomiješali. To je jedna od Božjih tajni koja je ostala skrivena, ali ovdje je otkrivena. To se dogodilo upravo tamo nazad usred Edena kad se Eva okrenula od Života kako bi prihvatila Smrt.

Primijetite što im je Bog rekao u vrtu. Post. 3,15: "Neprijateljstvo Ja zamećem izmenu tebe i žene, između tvoga sjemena i njezina Sjemena, On će ti glavu satirati, a ti ćeš Mu vrebati petu." Ako priznamo vjerodostojnost Riječi da je žena zaista imala Sjeme, onda je zmijac zasigurno također morao imati sjeme. Ako je ženino Sjeme bilo muško dijete mimo muškarca, onda će zmijčevo sjeme morati biti po istom obrascu, a to je da mora biti rođen drugi muškarac mimo ljudskog muškog posredstva. Nema proučavatelja koji ne zna da je ženino Sjeme bilo Krist koji je došao Božjim posredstvom, mimo ljudskog spolnog odnosa. Također je jednako dobro znano da je predviđeno satiranje zmijčeve glave zapravo bilo proroštvo vezano uz ono što će Krist postići protiv Sotone na križu. Tamo će na križu Krist satrti Sotoninu glavu, dok će Sotona vrebati Gospodinovu petu.

Ovaj je dio Pisma otkrivenje toga kako je zmijčevo doslovno sjeme posijano na zemlju, baš kao što imamo slučaj u Luki 1,26-35 gdje je izložen precizan slučaj toga kako se ženino Sjeme fizički očitovalo mimo posredstva muškarca. "U šestome mjesecu posla Bog annela Gabriela u galilejski grad zvani Nazaret k djevici zaručenoj s mužem koji se zvao Josip, iz doma Davidova; a ime djevici bijaše Marija. Anneo une k njoj i reče: 'Zdravo, milošću obdarena! Gospod s tobom! Blagoslovljena ti menu ženama!' Ugledavši ga, ona se uznemiri na njegovu riječ i stade razmišljati kakav bi to bio pozdrav. A anneo joj reče: 'Ne boj se, Marijo, ta našla si milost u Boga! Evo, začet ćeš i roditi Sina, i nadjenut ćeš Mu Ime ISUS. On će biti velik i nazivat će se Sin Svevišnjega; Njemu će Gospod Bog dati prijestolje Davida, oca Njegovog; i kraljevat će nad domom Jakovljevim zauvijek i kraljevstvu Njegovu neće biti kraja.' No Marija reče annelu: 'Kako će to biti kad ja muža ne poznajem?' Odgovarajući joj, anneo reče: 'Duh Sveti sići će na tebe i sila Svevišnjega osjenit će te; stoga će i taj Sveti što će se roditi biti nazvan Sinom Božjim.'" Kao što je ženino Sjeme bilo doslovce Božje reproduciranje Sebe u ljudskom tijelu, tako je zmijčevo sjeme doslovan put koji je Sotona našao da si može otvoriti vrata u ljudsku rasu. Sotoni je bilo nemoguće (jer je on samo STVORENO duhovno biće) reproducirati se na način na koji je Bog reproducirao Sebe, tako nam slučaj iz Postanka govori kako je on proizveo svoje sjeme i uveo se ili se ubacio u ljudsku rasu. Sjetite se također da je Sotona nazvan 'zmijcem'. Govorimo o njegovom sjemenu ili ubacivanju u ljudsku rasu.

Prije nego što je Adam uopće tjelesno spoznao Evu, zmijac ju je tako spoznao prije njega. A taj rođen iz toga bio je Kajin. Kajin bijaše od (rođen od, začet od) "Zloga". 1 Ivanova 3,12. Duh Sveti u Ivanu nije mogao ni na jednom mjestu Adama nazvati "Zlim" (jer to je ono što bi on bio da je otac Kajinu), a na drugom mjestu Adama nazvati "Sinom Božjim" što je on bio po stvaranju. Luka 3,38. Kajin je u karakteru postao poput svoga oca, donositelj smrti, ubojica. Njegovo potpuno prkošenje Bogu kada se suočio sa Svemogućim u Post. 4:5,9,13,14, pokazuje da u karakteristikama apsolutno ne nalikuje čovjeku i čini se da nadmašuje svaki slučaj koji imamo u Pismu vezan uz suočavanje Sotone s Bogom. "A na Kajina i žrtvu njegovu ni pogleda ne svrati. Stoga se Kajin veoma razljuti, i lice mu se namrgodi. Potom Jahve zapita Kajina: 'Gdje ti je brat Abel?' 'Ne znam - odgovori. - Zar sam ja čuvar brata svoga?' A Kajin reče Jahvi: 'Kazna je moja veća nego ju mogu nositi. Evo me tjeraš danas s lica zemlje, moram se skrivati od Tvoga lica i biti bjegunac i lutalac na zemlji, tko me god nađe, ubit će me.'"

Primijetite precizan način na koji Božji zapis iznosi slučaj rođenja Kajina, Abela i Šeta. Post. 4, 1: "Adam pozna svoju ženu Evu, a ona zače i rodi Kajina; pa reče: 'Muško sam čedo dobila od Jahve!' I ponovno rodi brata mu Abela." Post. 4,25: "Adam ponovno pozna svoju ženu, te ona rodi sina i nadjenu mu ime Šet..." Tu su rođena TRI sina iz DVA čina Adamovog tjelesnog poznavanja. Budući da je Biblija precizna i savršena Riječ Božja, to nije pogreška već zapis za naše prosvjetljenje. Budući da su TRI sina rođena iz DVA Adamova čina, NEDVOJBENO znate da JEDAN od te trojice NIJE BIO Adamov sin. Bog je ovo zabilježio na ovaj precizan način da nam nešto pokaže. Prava istina je da je Eva imala u svojoj utrobi DVA sina (blizance) iz RAZLIČITIH oplodnji. Nosila je blizance, pri čemu je Kajinovo začeće bilo nešto prije Abelovog.

Pročitajte cijeli račun u... EFEŠKO CRKVENO DOBA.

Također pogledajte... Zmijčevo Sjeme.Knjiga Otkrivenja.
Nastavak na sljedećoj stranici.
(Doktrina Nikolaita.)


Kliknite na sliku da biste preuzeli PDF obliku ili za u punoj veličini slika.


Djela Proroka.
(PDFs)

The Two Babylons

by Rev Alexander Hislop.
(PDF Engleski)

Padina planine i
ružin bokor snijegom
u Kini.

Lillies vatre.

Stup od Ognja
Houston 1950.

Svjetlo na piramide
stijena.

Ako jabuke izrađeni
žene ostvari oni
su bila gola,
to je vrijeme
da prođe jabuke
opet.


Otajstvo Krista.

Engleski Newsletter Stranica.

Knjiga Otkrivenja.

 

Bog i Znanost.
+ Arheologija.

Oduševljenja dolazi.

Glavni učenja poruke.

Dobra Vijesti.
Isus je umro za vaše grijeha.

Krštenje vodom.

 
 

Shekinah slavu Bogu.

 

Grob je prazan.
On je Uskrsnuo.

Nadnaravno Oblak.

Stup od Ognja.

Sedam Crkvenih Doba.

Sedam Pečata.

Božićna serija.

Naš popis poruka.

Bog i povijest.
serije Indeks - Daniel.

Kršćanska hoda serije.

Objasnio Božanskoj Vladavini.

Djela Proroka.

 

Bog ima osobno ime.
Što je Božje ime?

Živi Riječ Serije.

Serija Kraja Vremena.

Kovčeg Noe.

Mitologija.

Izvornoga Grijeh.
Je li to bila jedna jabuka?

Bog i Znanost.
- Evolucija.

Ta Žena Jezabela.

Naše doba Laodiceji.

Krist Izvan Crkve.

Doktrina Nikolaita.

Smrt. Što onda?

Misterija Babilon.

Bog i Znanost.
Mikrobiologija.

Bog i Znanost.
Kozmologija.

Bog i Znanost.
Mit o dinosaura.

Prorok budu koprenom.

Potres Presuda.

Harmagedon.

Danas se ispunilo
ovo Pismo.

Naš mladi solarni
sustav.

Biblijska Geologija.

Arheologija.
Sodomu and Gomoru.

Anđeo Pojavljuje se.

Glas Znaka.

Prethodnici.

Bog je Svjetlo.

Božansko Iscjeljenje.

   Kaže Pismo...

Po ovom se raspoznaju djeca Božja i djeca đavolska: tko god ne čini pravde i tko ne ljubi brata, nije od Boga.

Jer ovo je navještaj koji čuste od početka: da ljubimo jedni druge.

Ne kao Kajin, koji bijaše od Zloga i ubi brata svog. A zašto ga ubi? Jer mu djela bijahu zla, a bratova pravedna.

1 Ivanova 3:10-12Poruka Središte ...Odaberite svoj jezik i preuzeti besplatne poruke od Brata Branham.