Geologie Biblice.

<< anterioare

viitoare >>

  Dumnezeu şi ştiinţă serie.

Ştiinţă Observaţionale şi Istorice.


David Shearer.

Observaţionale ştiinţă este locul unde, se propune o teorie, şi experimentare este efectuată, în scopul de a dovedi sau infirma teoria propuse. Acest lucru nu este cazul pentru ştiinţa istorică, în cazul în care nu avem observatori să înregistreze ceea ce a avut loc, nu este fezabilă pentru noi pentru a crea un eveniment, cum ar fi un potop mondial, pentru a observa efectele. Procesul devine apoi, propunerea de o teorie, şi apoi observarea dacă teoria se potriveşte cu datele, vom vedea în lumea reală.

Uniformismul. (Predare uniformitariana.)

Aceasta este opinia predominantă de geologi astăzi. Este că procesele vedem astăzi, (lentă şi treptată eroziune etc,) întotdeauna au avut loc, şi în acelaşi ritm. adică sunt uniforme.

Catastrofismul. (Catastrofă de predare)

Acest lucru este în cazul în care au avut loc procese catastrofale, provocând foarte mari schimbări în structura pământului într-o perioadă scurtă de timp.

Pot, de asemenea, au fost catastrofale evenimente “locale”, (meteorit în Siberia, eruptii vulcanice, inundatii, etc) care poate fi necesar să fie luate în considerare în unele locuri.

Model Geologice.

Dr Tasman Walker, d.ş.m, geologie, a dezvoltat un model bazat pe Biblie, pentru a studia geologia. Acest lucru poate fi folosit atunci când se uită la caracteristici geologice, care sunt tot în jurul nostru.

Caracteristicile importante ale acestui model, este că schimbări majore pe care le vedem în geologie lumii noastre au apărut ca urmare a două evenimente catastrofale, crearea şi inundaţii.

Eveniment/Eră.Etapa.Durata.Faza.
Lumea nouă eră.
4000 de ani.
500 de ani.
Moderne.
Rezidual.
Eveniment de Potop.Recesiva.
100 de zile.
200 de zile.
Analizor.
Atenuează.
Eveniment de Potop.Inundaţie.
30 de zile.
20 de zile.
10 de zile.
Zenit.
Ascendent.
Eruptiv.
Lumea pierdută.1700 de ani.Lumea pierdută.
Crearea evenimentului.Formativ.
2 de zile.
2 de zile.
Biotice.
Derivate.
Crearea evenimentului.Fundamentale.
2 de zile.
0 de zile.
Decurg.
Iniţială.


Biblia Geologie Model.

(imagine www.biblicalgeology.net)

  Exemplu geologice.

Cheile Manawatu.

Râul Manawatu, lângă Palmerston North, NZ, taie prin Cheile Manawatu. Acest râu a braţelor este pe de o parte de o gama de munte, şi se varsă în mare, pe partea cealaltă a lanţului muntos. (1100 ft mare). (Este unul dintre doar o mână de râuri, în lumea în care acest lucru se întâmplă). Apa nu alerga deal pentru a realiza acest lucru. Este posibil ca acest cheile a fost tăiat de o altă formă de modelarea procesului, cum ar fi faza de inundaţie de Potop. Acest lucru ar lăsa cheile de la o înălţime potrivită pentru râul pentru a face uz de.


  Webmaster-ului spune...

Potop global pe Marte.

Mi se pare interesant că oamenii de ştiinţă pot accepta asta geologice caracteristici pe Marte (în cazul în care nu există nici o apă), s-au format de un potop global Martian, dar nu acceptăm că similare tipuri de caracteristici, pe pământ, (în cazul în care nu există apă), s-au format de un potop global.


 

Biblia a spus...


Psalmi 33:6-8

Cerurile au fost făcute prin Cuvîntul Domnului, şi toată oştirea lor prin suflarea gurii lui.

El îngrămădeşte apele mării într'un morman, şi pune adîncurile în cămări.

Tot pămîntul să se teamă de Domnul! Toţi locuitorii lumii să tremure înaintea Lui!


Evolutia nu
este ştiinţă.
Este o filosofie,
cu scopul
de a distruge
Dumnezeu.


Link-ul extern.


www.biblicalgeology.net

Potopul lui Noe.
Unde a dispărut toată apa?
Consultaţi afară
Tas Walkers
Biblice Geologie
site web.

(Engleză)

<< anterioare

viitoare >>Hub Mesaj...Alegeţi limba şi descărcaţi gratuit mesaje de la fratele Branham.


Misterul lui Hristos.

Site-ul Buletinul
informativ Engleză.

Cartea Apocalipsa.

 

Dumnezeu şi Ştiinţă
- Arheologie.

Că Răpirea va aparea în.

Principalele învăţături
ale mesajului.

Nor supranaturale.

Stâlpul de Foc.

Vestea cea Bună.
Isus a murit pentru
păcatele tale.

Botezul Apei.

 
 

Slava Shekinah a lui
Dumnezeu.

 

Monumentul funerar este
gol. El este in viata.

Precursoarele.

Dumnezeu e lumină.

Cele Şapte Epoci
ale Bisericii.

Cele Şapte Peceţi.

Seria de Crăciun.

Faptele profetului.

Dumnezeu şi Istorie
serie Index - Daniel.

Seria umblarea
Creştină.

Numele lui Dumnezeu.

Seria Cuvinte Vii.

Seria timpul sfârşitul.

Dumnezeirea
Explicată.

Arca lui Noe.

Geologie Biblice.

Înger Apare.

Voce a semnului.

Pacat original.
A fost un mar?

Mitologie.
Sursa - Babilon.
Căsătorie şi Divorţ.
Dumnezeu şi Ştiinţă
- Evolutia.

Acea Femeie Izabela.

 

Epoca noastră,
Laodiceea.

Cristos În Afara
Bisericii.

Învăţătura Nicolaiţilor.

 

Moarte. Ce atunci?

Misterul Babilonul.

Dumnezeu şi Ştiinţă.
Microbiologie.

Dumnezeu şi Ştiinţă.
Cosmologie.

Dumnezeu şi Ştiinţă.
Mitul de dinozauri.

Justificarea unui profet.

Judecata Cutremur.

Armaghedon.

Arheologie.
Sodoma şi Gomora.

Vindecarea Divină.

Astăzi această
Scriptură este
împlinită.

Tânărul nostru sistem
solar.

 

Lista noastră de
mesaje.
Dovezi de Potop.