Prvotni greh.


  Je knjiga razodetje serije.

Je jabolko Je bilo?
(Zgodba o semena kači je.)


William Branham.

Razodetje 2,7:
»Zmagovalcu bom dal jesti z Drevesa Življenja, ki je sredi Božjega raja.«

To je prihodnja nagrada vsem zmagovalcem vseh dob. Ko bo zadonel zadnji poziv na bitko, ko bomo odložili svojo bojno opremo, si bomo odpočili v Božjem raju in Drevo Življenja bo za vedno naša dediščina.

≫Drevo Življenja.≪ Kaj ni to lepa prispodoba? Trikrat je omenjeno v knjigi Geneze in trikrat v knjigi Razodetja. Na vseh šestih mestih gre za isto drevo in simbolizira popolnoma isto stvar.

Toda kaj je Drevo Življenja? Najprej bi morali izvedeti, kaj samo drevo predstavlja. Ko je v 4. Mojzesovi knjigi 24,6, Bileam opisoval Izrael, je dejal, da so »kakor alojina drevesa, zasajena od Gospoda.« Drevesa se skozi Sveto Pismo nanašajo na osebe, tako kot v prvem Psalmu. Potemtakem mora biti Drevo Življenja Oseba Življenja in to je Jezus.

Torej, v Edenskem vrtu sta obstajali dve drevesi, ki sta stali sredi njega. Prvo je bilo Drevo Življenja, drugo pa Drevo spoznanja dobrega in hudega. Človek naj bi živel od Drevesa Življenja, drugega drevesa pa se naj ne bi dotaknil, ker bi sicer umrl. Toda, človek je jedel od drugega drevesa in ko je to storil, je z njegovim grehom vanj vstopila smrt in tako je postal ločen od Boga.

To Drevo iz Edena, to Drevo, ki je bilo vir življenja, je bil Jezus. V Janezu od šestega do osmega poglavja, se je Jezus razodel kot vir večnega življenja. Poimenoval se je Kruh iz nebes. Govoril je, da daje samega Sebe in da človek ne bo nikoli umrl, če je od Njega. Razglasil je, da je poznal Abrahama in preden je bil Abraham, JE BIL On. Prerokoval je, da jim bo On sam dal žive vode in če jo bo človek pil, ne bo nikoli več žejen, temveč bo večno živel. Razodel se je kot VELIKI JAZ SEM. On je Kruh Življenja, Vrelec Življenja, Večni, DREVO ŽIVLJENJA. V Edenu je bil sredi vrta, tako kot bo tudi sredi Božjega raja.

Nekateri menijo, da sta bili ti drevesi v vrtu le še dve več med ostalimi podobnimi, ki jih je Bog postavil tja. Toda natančni preučevalci vedo, da temu ni tako. Ko je Janez Krstnik vpil, da je sekira nastavljena vsem drevesom na korenino, on preprosto ni govoril o naravnih drevesih, temveč o duhovnih principih. V 1. Janezovem 5,11 pravi: ≫PRIČEVANJE pa je v tem: Bog nam je dal večno življenje in to življenje je v Njegovem Sinu.≪ V Janezu 5,40 je Jezus dejal: ≫Toda vi nočete priti k Meni, da bi imeli življenje.≪ Potemtakem pričevanje, Božja Beseda, enostavno in jasno potrjuje, da je ŽIVLJENJE, VEČNO ŽIVLJENJE, v Sinu in nikjer drugje. 1. Janezovo 5,12: ≫Kdor ima Sina, ima ŽIVLJENJE; kdor Božjega Sina nima, NIMA življenja.≪ Torej, ker se pričevanja ne da spremeniti, se ne da odvzeti od njega ali mu kaj dodati, potem velja, da JE ŽIVLJENJE V SINU … Ker je temu tako, MORA DREVO V VRTU BITI JEZUS.

Dobro. Če je Drevo Življenja oseba, potem je Drevo spoznanja dobrega in hudega PRAV TAKO oseba. Ne more biti drugače. Tako sta Pravični in Hudobni stala drug ob drugem sredi edenskega vrta. Ezekiel 28,13a: »Bil si (Satan) v Edenu, Božjem vrtu.≪

Tu prejmemo pravo razodetje ≫kačjega potomstva≪. Tu izvemo, kaj se je zares zgodilo v Edenskem vrtu. Beseda pravi, da je bila Eva prevarana s strani kačjega samca. V resnici jo je kačji samec zapeljal. V 1 Mojzesovi 3,1 pravi: ≫Kača je bila bolj prekanjena kot vse živali polja, ki jih je Gospod Bog naredil.≪ Ta samec je bil tako podoben človeku, da je lahko razmišljal in govoril (pa vendar je bil čistokrvna žival). Bil je pokončno bitje, nekaj med šimpanzom in človekom, vendar bliže človeku. Bil je tako zelo podoben človeku, da bi se lahko njegovo seme (in se tudi je) združilo z ženskim in povzročilo zanositev. Ko se je to zgodilo, je Bog kačo preklel. V njegovem telesu je spremenil vsako kost, tako da se je moral plaziti zvijajoč kot kača. Znanost lahko poskuša kolikor hoče, vendar ne bo našla manjkajočega veznega člena. Bog je poskrbel za to. Človek je bister in lahko vidi povezavo človeka z živaljo in jo poskuša dokazati z evolucijo. Nobene evolucije ni! Vendar sta se človek in žival zares združila. To je ena od Božjih skrivnosti, ki je ostajala skrita, a je tu razodeta. To se je zgodilo prav takrat sredi Edena, ko se je Eva odvrnila od Življenja, da bi sprejela Smrt.

Bodite pozorni, kaj jim je Bog dejal v vrtu. 1. Mojzesova 3,15: ≫Sovraštvo bom naredil med teboj in ženo in med tvojim zarodom in njenim Zarodom; Ta ti bo glavo strl, ti Ga boš pa ranila na peti.≪ Če verjamemo Besedi, da je žena imela Potomca, potem je prav gotovo tudi kačji samec imel potomca. Če je bil ženin Potomec deček, spočet neodvisno od moža, potem bi moral biti tudi kačji potomec spočet po istem vzorcu, takšnem, da mora biti rojen drug deček, neodvisno od posredovanja človeškega moškega. Ni ga preučevalca, ki ne bi vedel, da je bil ženin Potomec Kristus, ki je prišel z Božjim posredovanjem, brez človeškega spolnega stika. Prav tako je dobro znano, da je napovedano strtje kačje glave, bila pravzaprav prerokba glede tega, kar naj bi Kristus izvršil zoper Satana na križu. Tam na križu naj bi Kristus zdrobil Satanovo glavo, medtem ko naj bi Satan ranil Gospodovo peto.

V tem delu Pisma je razodetje, kako je bilo na zemlji posejano resnično kačje seme, tako kot imamo poročilo Luke 1,26-35, kjer natančno poroča, kako je prišel ženin Potomec v telesno manifestacijo, neodvisno od posredovanja človeškega moškega: ≫V šestem mesecu je Bog poslal angela Gabrijela v galilejsko mesto Nazaret k devici, zaročeni z možem, ki mu je bilo ime Jožef, iz Davidove hiše, in devici je bilo ime Marija. Angel je vstopil pri njej in rekel: ‘Veseli se, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami!’ Pri teh besedah se je vznemirila in premišljevala, kaj naj pomeni ta pozdrav. Angel pa ji je rekel: ‘Ne boj se, Marija, kajti našla si milost pri Bogu. In glej, spočela boš v telesu in rodila Sina, in mu daj ime JEZUS. Ta bo velik in se bo imenoval Sin Najvišjega. Gospod Bog mu bo dal prestol Njegovega očeta Davida in kraljeval bo v Jakobovi hiši vekomaj; Njegovemu kraljestvu ne bo konca.’ Marija pa je rekla angelu: ‘Kako se bo to zgodilo, ko ne živim z možem?’ Angel ji je odgovoril: ‘Sveti Duh bo prišel nadte in moč Najvišjega te bo obsenčila, zato se bo Sveto, ki se porodi, imenovalo Sin Božji.’≪ Tako kot je bil ženin Potomec resnično Bog, ki se je reproduciral v človeškem telesu, tako je tudi kačji potomec resničen način, ki ga je Satan odkril, da si odpre vrata v človeško vrsto. Ker je Satan samo USTVARJENO duhovno bitje, mu je bilo nemogoče, da reproducira samega sebe na način, kot je Bog reproduciral samega Sebe. Tako zapis v Genezi govori, kako je proizvedel svojega potomca in se tako vpeljal oziroma vrinil v človeški rod. Spomnite se tudi, da je Satan imenovan ≫kača≪. To, o čemer govorimo, je njegovo potomstvo ali injiciranje v človeški rod.

Kačji samec je telesno spoznal Evo, še preden jo je spoznal Adam. In Kajn je bil tisti, ki se je rodil iz tega. Kajn je bil od (rojen od, spočet od) tistega »Zlega«. 1. Janezovo 3,12. Sveti Duh ni mogel v Janezovem pismu niti na enem mestu Adama poimenovati ≫Zli≪ (kar bi on bil, če bi bil Kajnov oče). In na drugem mestu je Adama imenoval ≫Božji Sin≪, kar je po stvarjenju tudi bil. Luka 3,38. Kajn se je po značaju izkazal, da je kot njegov oče, prinašalec smrti, morilec. Njegovo skrajno kljubovanje Bogu, ko se je v 1 Mojzesovi 4:5, 9, 13 in 14, srečal z Vsemogočnim, ga prikazuje s povsem nečloveškimi lastnostmi in zdi se, da presega celo vse zapise, ki jih imamo v Pismu, v zvezi s Satanovim soočenjem z Bogom. ≫Na Kajna in njegovo daritev pa se ni ozrl; zato se je Kajn silno razsrdil in obraz mu je upadel. Tedaj je Gospod rekel Kajnu: ‘Kje je tvoj brat Abel?’ Odgovoril je: ‘Ne vem. Mar sem jaz varuh svojega brata?’ Kajn pa je rekel Gospodu: ‘Moja krivda je prevelika, da bi jo mogel nositi. Glej, izženeš me danes iz dežele in pred tvojim obličjem se moram skrivati; blodil in begal bom po zemlji in, kdor koli me bo našel, me bo ubil.’≪

Bodite pozorni, kako natančno Božji zapis razlaga o rojstvih Kajna, Abela in Seta. 1. Mojzesova 4,1: ≫In Adam je spoznal svojo ženo Evo in je spočela in rodila Kajna ter rekla: ‘Dobila sem človeka po Gospodu.’ Nato je še rodila njegovega brata Abela.« 1. Mojzesova 4,25: »Adam je ponovno spoznal svojo ženo in je rodila sina ter ga imenovala Seta …≪ TRIJE sinovi so rojeni iz DVEH Adamovih spolnih dejanj. Ker je Sveto Pismo natančna in popolna Božja Beseda, to ni napaka, pač pa je zapis za našo razsvetlitev. Ker so bili iz DVEH Adamovih dejanj rojeni TRIJE sinovi, ZATRDNO veste, da EDEN izmed teh TREH, NI BIL Adamov sin. Bog je to zapisal tako natančno, da bi nam nekaj pokazal. Resnica pri vsej stvari je, da je imela Eva v svoji maternici DVA sinova (dvojčka) iz LOČENIH oploditev. Nosila je dvojčka, pri čemer je prišlo do Kajnovega spočetja nekaj časa pred Abelovim.

Preberite račun v... EFEŠKA CERKVENA DOBA.

Prenesti... Serpent Seed (PDF Angleščina).Je knjiga Razodetje.
Nadaljuje na naslednjih strani.
(Nauk Nikolajevcev.)


Misterij Kristusa.

Angleško spletno glasilo.

Knjiga Razodetje.

 

Boga in Znanosti serije
Indeks - Arheologija.

Slast bojnega se bliža.

 

Glavni nauk iz na sporočilo.

Nadnaravno Oblak.

Stupu od ognja.

Dobra novica. Jezus
je umrl za vaše grehe.

Vodni Krst.

 

Boœje trojice pojasnil.

Živa beseda serije.

Sedem cerkvenih dob.

Sedem pečati.

Bog ima osebno Ime.
Kaj je Božje ime?

Kovčeg Noja.

Arheologija.
Sódomo in Gomóro.

Mitologija.

Prvotni greh.
Je jabolko Je bilo?

Bileamova Doktrina.

Ta Žena Jezabela.

Naša starost Laodiceje.

Kristus Zunaj Cerkve.

Nauk Nikolajevcev.

Smrt. Kaj potem?

Skrivnost Babilona.

Vizija s Patmosa.

Klikni na sliko za prenos polni velikosti slike ali dokumenta PDF.


Acts of the Prophet.

(PDF Angleščina)

The Two Babylons

by Rev Alexander Hislop.
(PDF Angleščina)

Gorskem pobočju in se
dvignil grm v snegu
na Kitajskem.

Lilije od požaru.

Steber Ognja
- Houston 1950.

Svetloba na piramidni
skalo.

   Je Pismo pravi...

Po tom se poznaju djeca Božija i djeca đavolja: koji god ne tvori pravde, nije od Boga, i koji ne ljubi brata svojega.

Jer je ovo zapovijest, koju čuste iz početka, da ljubimo jedan drogoga.

Ne kao što Kain bješe od nečastivoga i zakla brata svojega. I za koji ga uzrok zakla? Jer djela njegova bijahu zla, a brata mu pravedna.

1 Jovanova 3:10-12


Če jabolka
narejene ženske
zavedajo,
sta naga, je čas
da spet prestanejo
jabolka.Pesto Sporočila... Izberite jezik in naložite brezplačno sporočil iz Brata Branham.