Voce a semnului.


  Faptele profetului serie.

Voce a semnului.


Pearry Green.

După ce Dumnezeu a făcut un lucru, un anumit mod, deoarece el nu se schimbă (Căci în el este nici un "în care nu este nici schimbare, nici umbră de mutare."), Scripturile învaţă că el poate fi de aşteptat să acţioneze în acelaşi fel din nou. Cu toate acestea, el poate face un lucru nou, aşa cum a făcut atunci când a trimis Profetul lui Noe, când el a chemat pe Avraam, când a trimis Ilie, când a trimis pe Ioan Botezătorul, şi atunci când a trimis singurul său fiu, Isus Cristos. Acolo au fost mulţi oameni care au ştiut Scriptura de fiecare dată, care ştia profeţiile, dar nu a reuşit să vadă ceea ce Dumnezeu a fost faci pentru că ei nu au avut înţelegere spirituală să recunoască un om trimis de Dumnezeu. Aşa cum am văzut nu există nici o altă cale să recunoască un om trimis de Dumnezeu decât de ce el face şi dacă Scripturile mărturisesc despre el.

Chiar Pavel, care a trăit pe pământ, atunci când Isus Hristos Însuşi a făcut şi nici o îndoială auzit de Isus când a fost aici, nu a fost convins că Isus Hristos a fost că Profetul Deuteronom 18. De asemenea, Pavel nu a recunoscut Ioan Botezătorul ca precursor al lui Hristos. Pavel apoi ar putea nu au acţionat aşa cum a făcut ucenicii lui Ioan, care, atunci când Ioan întors şi a spus, "Iată Mielul lui Dumnezeu," urmat Isus din acea zi. Nici Pavel recunosc pe Isus şi urmaţi-l aşa cum a făcut Petru şi Matei Vameşului atunci când el sa întors la ele şi a zis: "să mă urmeze" Pavel a avut de a avea o experienţă personală pe drumul să Damasc.

Şef preoţii şi fariseii şi cărturarii nu recunoaşte Mesia, chiar dacă acestea au fost cu sârguinţă în căutarea pentru el, deoarece marele preot nu cred lui Hristos răspuns afirmativ la întrebarea lui să indiferent dacă el (Isus) este fiul lui Binecuvântat. În loc să creadă el atunci când a spus "Eu sunt", au hulit şi folosit cuvintele lui împotriva lui. Asa ca a fost că, atunci când Isus a fost pe cruce, el ar putea uita în jos la ei şi spune, "Tatăl iartă-i, pentru că ştiu nu ce ei face." În cazul în care ei au crezut a fi fiul lui Dumnezeu, ei ar avea nu-l răstignit şi întregului plan de mântuire, ar fi fost pierdut. Chiar dacă el a fost de a face fapte minunate, au văzut-l doar ca un om, fiul lui un tamplar. Au trecut cu vederea faptele şi a avut loc la tradiţiile lor, mai degrabă decât recunosc că ceea ce ei au fost oamenii de predare a fost greşit.

Acolo a fost o desfrânată pic, femeia din Samaria menţionate în al patrulea capitol din cartea lui Ioan. Aici, Ioan se referă cum Isus asezat pe fântână, de aşteptare pentru ucenicii lui, care au plecat în oraş pentru a cumpăra alimente, atunci când ea a venit să scoată apă. El a rugat-o să-i aducă o băutură, şi conversaţia lor a fost ceva de genul asta:

"Domnule," a spus ea, "nu este potrivit pentru tine, un evreu, pentru mine, un Samaritean, cere o băutură."

"Dacă ai ştii de la cine au fost vorbind, ai mi-ar cere pentru o băutură", a replicat el.

Ea a spus, "Domnule, tu nu au chiar să scoată apă cu nimic. Eşti tu mai mare decât părintele nostru Iacov, care ne-a dat acest fântână?"

"Bea din apa pe care o dau, şi niciodată nu va sete din nou," a spus Isus.

Răspunsul ei a fost imediat, "Domnule, da-mi aceasta apa!" După cum Isus a spus acest lucru pentru ei, ei sete era evident; o sete şi o foame că alţii nu trebuie, îndeplinirea cuvintele sale, “Ferice de cei flămînzi şi însetaţi după neprihănire, căci ei vor fi săturaţi!”

Apoi el a spus, "Du-te numesc soţul tău."

Ea a fost ruşine. "Nu am una," ea răspuns cu blândeţe.

"Ai spus-o dreapta," a venit vocea lui Dumnezeu, discernământ gândurile în inima ei, “Pentrucă cinci bărbaţi ai avut; şi acela, pe care -l ai acum, nu-ţi este bărbat. Aici ai spus adevărul.``

Acum, a se vedea revelaţie care a venit în inima ei când a spus ea, ştiind doar un pic despre Scriptura, "Domnule, eu ştiu că profeţii spun că atunci când Mesia vine El ne va spune toate aceste lucruri. Vă spun că, deşi ne închinăm în acest munte, a doua zi va veni că nu vom. Domnule, eu percep tu să fii un profet." La aceasta ea a fugit în oraş, exclamând: ,,Veniţi de vedeţi un om, care mi -a spus tot ce am făcut; nu cumva este acesta Hristosul?`` Ea a primit mai multe revelaţie, susţinând nimic, decât cele mai multe persoane religioase de ziua ei. Isus a spus de ele pentru că au susţinut de a avea lumina (şi nu a putut recunoaşte lucrarea lui), ei au fost orb.

De câte ori a făcut Isus discerne gândurile oamenilor? De câte ori a făcut el percepe întrebările lor şi le răspunde înainte ca acestea s-au cerut. Aceasta nu este un atribut al Emmanuel, Dumnezeu cu noi, Iehova Mântuitorul în trup? Nu era acesta un "semn", că Isus Hristos Mântuitorul lumii a fost în mijlocul lor? Totuşi, ei au refuzat să-l accepte. Aşa a spus el, "în cazul în care credeţi că nu ce să spun, cred că lucrările care fac." Astfel, astăzi, este pentru că el este “Isus Hristos este acelaş ieri şi azi şi în veci!”

Am avut fost predat aceste lucruri în şcoala duminicală cele mai multe din viaţa mea, dar prima dată am văzut vreodată un astfel de atribut lui Dumnezeu manifestat a fost la o întâlnire în ianuarie 1950, în Sam Houston Coliseum, în Houston Texas. O tânără a venit înainte să fi rugat pentru. Fratele Branham a apelat la ea şi a spus, "Înainte de a mă rog pentru tine, trebuie să mărturisesc păcatele tale." Ea a protestat că a fost o femeie neprihănită; dar el a spus, "aţi fost necredincioasă faţă de soţul tău." Soţul ei a fost aşezat în Adunarea în timp. Am observat o agitaţie într-o direcţie şi sa întors pentru a vedea. Soţul ei a fost vin în jos pe culoar, condus de platformă la spre oprire fratele Branham la acuzându-l de soţia lui. Aprozi păşit înainte să-l oprească, dar fratele Branham a spus, "lasă-l să vină." Omul grăbit pe platforma şi a fost în picioare zece fratele Branham, atunci când el a fost oprit prin cuvintele profetului, "Domnule, ce despre tu şi dumneavoastră roscata secretar, şedinţa de automobile în banda de ultima vineri noapte?" Fratele Branham a continuat vorbind la doi dintre ei, spunând, "lucru pe care voi doi trebuie sa faci este pocaieste-te lui Dumnezeu, mărturiseşte reciproc şi fi sot si sotie." Acest incident a fost dincolo de orice am văzut vreodată înainte.
----

"Fratele Pearry," a spus el, "orice ai face, să păstreze echilibrul în Scripturi; dar nu voi nega ceea ce acestea voce spuse pe Râul Ohio în 1933! " A continuat el, "fratele Pearry, nu spun nimic despre ea în publicului. Oamenii nu înţeleg este de ce un profet. Dar când a venit această lumină învârte în jos din cer, şi acei oameni care stau pe care malul l-a văzut, a fost o voce care a vorbit la el, doar ca acesta a făcut Pavel pe drumul Damascului. Vocea a spus, "Aşa cum Ioan Botezătorul a fost trimis în prim-plan a alerga prima venire a Domnului Isus Hristos, mesajul tău va prim-plan a alerga a doua sa venire."

Traduse extracte din... "The Acts of the Prophet." Chapter 3
de Pearry Green

Citiţi contul integral în...   Acts of the Prophet
(PDF Engleză)


Click pe imagine pentru a descarca imagini full size sau PDF.


Acts of the Prophet

(PDFs)

Chapter 3
The Voice of the Sign.

(PDF Engleză)

Înainte de...

După...

Povestea Vieţii Mele
(W.Branham)
(PDF)

Cum a venit Îngerul
la mine
(PDF)

Pearry Green personal
testimony.

(PDF Engleză)

Căsătorie şi Divorţ

(PDF)

  Din Scriptură Spune...

Căile lui Dumnezeu sînt desăvîrşite, cuvîntul Domnului este curăţit; El este un scut pentru toţi cei ce caută adăpost în El.

Căci cine este Dumnezeu, afară de Domnul? Şi cine este o stîncă, afară de Dumnezeul nostru?

2 Samuel 22:31-32


Misterul lui Hristos.

Site-ul Buletinul
informativ Engleză.

Cartea Apocalipsa.

 

Dumnezeu şi Ştiinţă
- Arheologie.

Că Răpirea va aparea în.

Principalele învăţături
ale mesajului.

Nor supranaturale.

Stâlpul de Foc.

Vestea cea Bună.
Isus a murit pentru
păcatele tale.

Botezul Apei.

 
 

Slava Shekinah a lui
Dumnezeu.

 

Monumentul funerar este
gol. El este in viata.

Precursoarele.

Dumnezeu e lumină.

Cele Şapte Epoci
ale Bisericii.

Cele Şapte Peceţi.

Seria de Crăciun.

Faptele profetului.

Dumnezeu şi Istorie
serie Index - Daniel.

Seria umblarea
Creştină.

Numele lui Dumnezeu.

Seria Cuvinte Vii.

Seria timpul sfârşitul.

Dumnezeirea
Explicată.

Arca lui Noe.

Geologie Biblice.

Înger Apare.

Voce a semnului.

Pacat original.
A fost un mar?

Mitologie.
Sursa - Babilon.
Căsătorie şi Divorţ.
Dumnezeu şi Ştiinţă
- Evolutia.

Acea Femeie Izabela.

 

Epoca noastră,
Laodiceea.

Cristos În Afara
Bisericii.

Învăţătura Nicolaiţilor.

 

Moarte. Ce atunci?

Misterul Babilonul.

Dumnezeu şi Ştiinţă.
Microbiologie.

Dumnezeu şi Ştiinţă.
Cosmologie.

Dumnezeu şi Ştiinţă.
Mitul de dinozauri.

Justificarea unui profet.

Judecata Cutremur.

Armaghedon.

Arheologie.
Sodoma şi Gomora.

Vindecarea Divină.

Astăzi această
Scriptură este
împlinită.

Tânărul nostru sistem
solar.

 

Lista noastră de
mesaje.
Dovezi de Potop.


Hub Mesaj...Alegeţi limba şi descărcaţi gratuit mesaje de la fratele Branham.