Seria Cuvinte Vii.

  Seria Cuvinte Vii.

A viziune o Mireasă.


William Branham.

Citiţi contul integral în...
Durerile Naşterii.

Biblia spune că soţia Lui s-a pregătit pe Sine la sfârșitul epocii. Cum s-a făcut Ea gata pe Ea însăşi? Să devină soţia Lui. Şi ce a făcut Ea, ce fel de îmbrăcăminte avea pe Ea? Propriul Lui Cuvânt. Ea era îmbrăcată în neprihănirea Lui. Aceasta este cum arată ea vedeţi? Viziuni. Observaţi. Acum încheiem. Eu vreau să spun acest singur lucru, chiar înainte de încheiere. Aceasta este ceea ce mă călăuzeşte să spun asta. Eu am „AŞA VORBEŞTE DOMNUL”. Dacă un om ar spune aceasta fără... punând aceasta în propria lui gândire, el ar fi un făţarnic şi ar trebui să meargă în iad pentru aceasta. Adevărat. Dacă el ar încerca să adune o grămadă de oameni, oameni minunaţi ca aceştia, şi i-ar amăgi, păi el ar fi un diavol în trup omenesc. Dumnezeu nu l-ar onora niciodată. Voi credeţi că Dumnezeu ar onora un diavol sau o minciună? Niciodată. Vedeţi, aceasta merge pe deasupra capetelor lor, şi ei nu pricep aceasta, şi El îi trage pe Aleşi afară.

Uitaţi-vă la toţi profeţii de-a lungul epocii, cum i-a scos El pe Aleşi. Uitaţi-vă, venind jos chiar până la reformă, ca şi Biserica Romano-Catolică au ars pe Ioana de Arc pe rug ca fiind vrăjitoare. Aceasta-i adevărat. Mai târziu ei au aflat că ea nu era; ea era o sfântă. Desigur că ei făcuseră o pedeapsă, au săpat afară trupurile preoţilor şi le-au aruncat în râu, dar ştiţi, aceasta nu o rezolvă în cărţile lui Dumnezeu. Nu! Ei l-au numit aşa şi pe Sfântul Patrick, vedeţi, şi el este cam atât de mult cum sunt eu unul. Astfel, noi observăm... Uitaţi-vă la copiii lui; uitaţi-vă la locul lui; uitaţi-vă câţi au omorât; uitaţi-vă la martiraj şi vedeţi câţi au fost omorâți acolo. Voi vedeţi că aceasta nu este aşa. Dar pretenţiile oamenilor, care nu fac aceasta aşa; aceasta este ce a spus Dumnezeu şi dovedeşte că acesta este Adevărul. Dovediţi toate lucrurile, ţineţi ferm de ceea ce este bun.

Acum, noi am aflat cam cu câteva luni în urmă, într-o dimineaţă umblam în afara casei şi a venit o vedenie. Şi eu provoc pe oricine de aici care a ştiut în toţi aceşti ani să spună că ori de câte ori Domnul m-a lăsat să spun „AŞA VORBEŞTE DOMNUL” doar la ceea ce s-a împlinit. Câţi ştiţi că acesta este Adevărul, ridicaţi-vă mâinile. Ar putea cineva să vorbească contrariul? Aceasta este adevărat. Nu daţi atenţie mesagerului; uitaţi-vă la Mesajul acestuia. Aceasta este. Nu el este acela. Nu observaţi persoana mică cheală (ştiţi voi) pentru aceasta; acesta este numai o fiinţă umană, voi ştiţi, şi apoi noi suntem cu toţii la fel. Dar priviţi ceea ce se întâmplă. Priviţi ce declară acesta. Eu am fost luat. Acum, eu ştiu că oamenii spun tot felul de lucruri, şi noi ştim că o mulţime din ele nu sunt corecte. Eu nu pot răspunde pentru ce spune orice om. Eu trebuie să răspund pentru ceea ce spun eu. Şi eu pot numai să spun dacă acesta este Adevărul sau nu, şi eu sunt unul care trebuie să fie răspunzător pentru aceasta, nu pentru ceea ce spune altcineva. Eu nu pot judeca pe nimeni. Eu nu am fost trimis ca să judec, ci să predic Mesajul.

Observaţi, eu urma să am o previzualizare a Bisericii. Şi am fost luat de cineva pe care eu nu-l puteam vedea, şi am fost aşezat ca pe o tribună. Şi am auzit cea mai dulce muzică pe care am auzit-o vreodată. Şi m-am uitat, venind... o mulţime de micuţe doamne păreau să fie, oh, în vârsta cam de douăzeci de ani (optsprezece, douăzeci), şi ele toate aveau părul lung şi erau îmbrăcate în rochiţe diferite (îmbrăcate model), şi ele mărşăluiau în pas perfect cu acea muzică cât se putea de bine. Şi ele au plecat din stânga mea mergând în jur pe aici, şi eu le priveam. Şi m-am uitat apoi să văd cine vorbea cu mine, şi eu nu am putut vedea pe nimeni. Apoi am auzit venind o orchestră „rock-'n'-roll”. Şi când m-am uitat acolo la dreapta mea, venind pe partea asta (venind înapoi), aici veneau bisericile lumii. Şi unele din... fiecare purtând steagul lor de unde erau, unele din cele mai murdare lucruri pe care le-am văzut vreodată în viaţa mea. Şi când a venit sus biserica americană, era cea mai îngrozitoare pe care am văzut-o vreodată! Tatăl ceresc este Judecătorul meu. Ele erau îmbrăcate cu aceste fuste gri de pălăvrăgeală cu coadă (ca una din fetele de la bar) fără partea din spate aici sus, ţinând-o sus ca o bucată de hârtie gri, şi dansând ca hula, vopsite, părul scurt bobi, fumând ţigări, şi răsucindu-se aşa cum ele păşeau în „rock-'n'-roll”. Şi am spus: „Este aceasta biserica Statelor Unite?” Şi Glasul a spus: „Da, aceasta este”.

Şi când ele au trecut, ele trebuiau să ţină aşa şi să pună hârtia înapoia lor când ele au trecut. Eu am început să plâng. Tocmai mă gândeam: „Din toată munca mea şi tot ce am făcut eu şi tot ceea ce am făcut noi lucrătorii împreună...” Şi fraţilor, eu nu ştiu cât de mult credeţi voi despre aceste vedenii, dar acesta este Adevărul pentru mine; aceasta întotdeauna s-a dovedit a fi adevărat. Când eu am văzut aceasta şi ştiind ce se petrece, inima mea părea că se rupe în mine. „Ce am făcut eu? Cum te-am pierdut eu pe Tine? Eu am stat chiar pe acel Cuvânt, Doamne, şi cum am putut eu face...?” Eu mă gândeam: „De ce mi-ai dat Tu mie o vedenie nu demult şi m-am văzut pe mine acolo?” Şi am spus: „Ei bine, va trebui ca să fie judecate?” Şi El a spus: „Grupul lui Pavel, de asemenea”. Eu am spus: „Eu am predicat acelaşi Cuvânt ca şi el”. (Business Man-ul Creştin a publicat acest articol). Şi eu am spus: „De ce? De ce ar fi aceasta aşa?” Şi eu am văzut acea grămadă de curve trecând aşa, toate îmbrăcate aşa şi au numit biserica de Miss U.S.A. Iar eu tocmai am leşinat.

Apoi direct am auzit acea muzică cu adevărat dulce din nou, şi aici venea aceeaşi micuţă Mireasă trecând iarăşi. El a spus: „Aceasta este ce vine totuşi afară”. Şi când ea a trecut, Ea era exact ca aceea care era în primul loc păşind în ritmul muzicii Cuvântului lui Dumnezeu, trecând în marş. Şi când am văzut eu aceasta, eu stăteam cu amândouă mâinile în sus plângând aşa. Când mi-am revenit, stăteam în veranda mea privind drept de-a lungul câmpului. Ce? Ea trebuie să fie aceeaşi Mireasă, acelaşi fel, clădită din acelaşi fel de material din care era Ea în primul loc. Acum citiţi Maleahi 4 şi vedeţi dacă noi nu trebuie să avem un Mesaj în ultimele zile care va întoarce inimile copiilor spre părinţii lor, înapoi la Mesajul Penticostal original cuvânt cu cuvânt. Fraţilor, noi suntem aici! Acum, această biserică trebuie să primească un semn. Şi ultimul ei semn, noi găsim aici în Scripturi... Vedeţi acum... Vedeţi, marile dureri de naştere erau în Epoca Laodicea. Aceasta este născută în... Biserica lor este născută din nou. Nu...

Nu va mai fi niciodată o altă organizaţie. Oricine ştie că de fiecare dată un mesaj a mers înainte... întrebaţi pe aceşti istorici. După ce un mesaj a mers înainte, o organizaţie a ieşit din acesta. Oh, Alexander Campbell, şi toate celelalte. Martin Luther şi totul, ei au făcut o organizaţie din aceasta, şi de obicei un mesaj merge numai pentru aproximativ trei ani - o trezire. Acesta a mers pentru cincisprezece ani, şi nici o organizaţie nu a ieşit din acesta. De ce? Pleava era ultima. Noi suntem la sfârșit. Vedeţi durerile naşterii? Vedeţi care-i cauza? Numai o rămăşiţă va fi adusă afară. Numai o rămăşiţă va fi adusă afară. Şi de aceea eu plâng şi mă sforţez şi împing şi pun de o parte toate favorurile pe pământ de la oameni ca să găsesc favoare cu Dumnezeu şi numai să înaintez în Cuvântul Său. Ea este în dureri. Aceasta este cauza. Ea urmează să dea naştere. Ea trebuia să facă alegerea ei. Scrisul de mână este pe perete. Noi vedem că pământul cam este gata de plecare. Asta-i adevărat. Şi noi vedem biserica; ea este aşa de putredă, ea cam este gata să plece, şi durerile naşterii sunt la toată aceasta, şi la lume şi la biserică, şi acolo trebuie să fie născută o lume nouă şi o nouă Biserică născută ca să meargă la aceasta pentru Mileniu. Noi ştim asta.

Uitaţi-vă. Dumnezeu i-a dat ei, şi ascultaţi la aceasta îndeaproape acum, în încheiere, semnul ei final. Mesajul ei final, semnul ei final. Semnul ei final este că ea trebuie să ajungă în condiţiile în care era ea la început. Lumea, biserica... Uitaţi-vă cum era aceasta la început, toţi acei ani fără, de la Maleahi până la Isus. Uitaţi-vă la ea în toţi anii, şi uitaţi-vă la toate acestea acolo în urmă, cu corupţie a intrat în aceasta. Uitaţi-vă la pământ, cum era acesta în fiecare timp - ca zilele lui Noe, şi aşa mai departe. Trebuie să fie în acelaşi fel de model, şi noi vedem aceasta. „Cum era în zilele lui Noe...” noi vedem toate aceste lucruri întocmai modelându-se. Apoi noi primim un semn final.

Citiţi contul integral în...
Durerile Naşterii.


   Din Scriptură Spune...

Adevărat, adevărat vă spun că, voi veţi plînge şi, vă veţi tîrgui, iar lumea se va bucura; vă veţi întrista, dar întristarea voastră se va preface în bucurie.

Femeia, cînd este în durerile naşterii, se întristează, pentrucă i -a sosit ceasul; dar dupăce a născut pruncul, nu-şi mai aduce aminte de suferinţă, de bucurie că s'a născut un om pe lume.

Ioan 16:20-21Hub Mesaj...Alegeţi limba şi descărcaţi gratuit mesaje de la fratele Branham.


Misterul lui Hristos.

Site-ul Buletinul
informativ Engleză.

Cartea Apocalipsa.

 

Dumnezeu şi Ştiinţă
- Arheologie.

Că Răpirea va aparea în.

Principalele învăţături
ale mesajului.

Nor supranaturale.

Stâlpul de Foc.

Vestea cea Bună.
Isus a murit pentru
păcatele tale.

Botezul Apei.

 
 

Slava Shekinah a lui
Dumnezeu.

 

Monumentul funerar este
gol. El este in viata.

Precursoarele.

Dumnezeu e lumină.

Cele Şapte Epoci
ale Bisericii.

Cele Şapte Peceţi.

Seria de Crăciun.

Faptele profetului.

Dumnezeu şi Istorie
serie Index - Daniel.

Seria umblarea
Creştină.

Numele lui Dumnezeu.

Seria Cuvinte Vii.

Seria timpul sfârşitul.

Dumnezeirea
Explicată.

Arca lui Noe.

Geologie Biblice.

Înger Apare.

Voce a semnului.

Pacat original.
A fost un mar?

Mitologie.
Sursa - Babilon.
Căsătorie şi Divorţ.
Dumnezeu şi Ştiinţă
- Evolutia.

Acea Femeie Izabela.

 

Epoca noastră,
Laodiceea.

Cristos În Afara
Bisericii.

Învăţătura Nicolaiţilor.

 

Moarte. Ce atunci?

Misterul Babilonul.

Dumnezeu şi Ştiinţă.
Microbiologie.

Dumnezeu şi Ştiinţă.
Cosmologie.

Dumnezeu şi Ştiinţă.
Mitul de dinozauri.

Justificarea unui profet.

Judecata Cutremur.

Armaghedon.

Arheologie.
Sodoma şi Gomora.

Vindecarea Divină.

Astăzi această
Scriptură este
împlinită.

Tânărul nostru sistem
solar.

 

Lista noastră de
mesaje.
Dovezi de Potop.

Click pe imagine pentru a descarca imagini full size sau PDF.


Faptele profetului.

(PDFs)

Căsătorie şi Divorţ.

(PDF)

Povestea Vieţii Mele
(W.Branham)
(PDF)

Cum a venit Îngerul
la mine
(PDF)