Precursorii.


  Faptele profetului serie.

Precursorii.


Pearry Green.

St Ioan înregistrează în capitolul 1:19-21 următoarele discurs interesant între Ioan Botezătorul şi câteva oameni preotesti:

Iată mărturisirea făcută de Ioan, cînd Iudeii au trimes din Ierusalim pe nişte preoţi şi Leviţi să -l întrebe: ,,Tu cine eşti?``
El a mărturisit şi n'a tăgăduit: a mărturisit că nu este el Hristosul.
Şi ei l-au întrebat: ,,Dar cine eşti? Eşti Ilie?`` Şi el a zis: ,,Nu sînt!`` ,,Eşti proorocul?`` Şi el a răspuns: ,,Nu!``

Aceste preoţi şi leviţi au văzut că totul despre Ioan a fost diferit - mesajul său de pocăinţă, hainele de piele camel, chiar si dieta lui de lăcuste şi miere sălbatică. Ei au observat că el nu a venit în jos la templu pentru a predica, dar ministerul lui a fost deosebit de eficiente. Nedumerit de acest om ciudat de pustie, au căutat un raspuns; prin urmare, întrebarea "eşti Ilie?" Ultimul mare profet aceste persoane ştia de a fost Maleahi, al cărui mesaj a tras afară unele patru sute de ani înainte. Aceste religioasă de evrei au fost bine familiarizat cu Maleahi 4:5, şi au crezut că Ioan a fost împlinirea această parte a profeţiei care... “Iată, vă voi trimete pe proorocul Ilie, înainte de a veni ziua Domnului, ziua aceea mare şi înfricoşată.”

Dar când a fost întrebat dacă el ar fi fost profet că, el a declarat în mod clar "Nu". Apoi ei au crezut că Ioan ar putea fi împlinirea Deuteronom 18 unde Moise a spus că ar exista un profet trimis la ei "ca" Moise, el însuşi. Misterul s-a intensificat ca Ioan a dat un refuz de plat la această întrebare. Ei bine, Ioan a negat fiind profet "restaurarea tuturor lucrurilor"; acum el neagă fiind "Profetul ca până Moise". Cine a fost într-adevăr el? Nu este pe deplin înţelegerea Scripturile liderii religioşi, l-au întrebat dacă el ar fi fost "una uns" - Mesia? La această întrebare a răspuns "da" şi "nu", "da" a fost uns de Dumnezeu şi "nu", el nu a fost "un" uns. În cele din urmă, în orbirea lor spirituale, preoţii şi leviţii l-au întrebat "cine eşti tu?" Fără ezitare Ioan Botezătorul (în Ioan 1:23) identificat el însuşi în Scripturi, direcţionându-i spre o profeţie au avut trecute cu vederea în Isaia 40:3, zicând:

“Un glas strigă: ,,Pregătiţi în pustie calea Domnului, neteziţi în locurile uscate un drum pentru Dumnezeul nostru!”

A fost Ioan mărturie despre sine? Nu. Ioan a fost o mărturie a Scripturilor şi Scripturile a mărturisit de el. El a fost împlinirea perfectă că Scriptura.

Acum Isaia a spus (Isaia 40:3) că unul ar veni plangand ca o voce in pustie. Ioan Botezătorul a fost că "vocea". De asemenea, Maleahi 3:1 afirmă,

“Iată, voi trimete pe solul Meu; el va pregăti calea înaintea Mea. Şi deodată va intra în Templul Său Domnul pe care -L căutaţi: Solul legămîntului, pe care -L doriţi; iată că vine, -zice Domnul oştirilor.”

Din nou, Ioan Botezătorul a fost că mesager care a fost trimis la spre a alerga înainte, înainte ca Domnul va veni dintr-o dată la Templul său. Ioan, de scripturi ştia cine era şi ce face ministerul său? Dar s-ar ne-am cunoscut cine era?

Acum, să vedem cum Isus a identificat Ioan Botezătorul. În dezvăluie el însuşi ca fiul omului, el a pus, de asemenea, ministerul lui Ioan în cuvântul. Matei 17:9-13 înregistrează următoarele conversaţie pe care Isus a avut cu ucenicii privind ministerul ilie din Maleahi 4:5 profeţie, şi ministerul lui Ioan Botezătorul. În această porţiune din Scriptura Isus identifică un viitor ministerul de tip Ilie pentru a restabili toate lucrurile, şi apoi el identifică Ioan Botezătorul, ca Ilie de prima venire a lui Hristos.

Pe cînd se coborau din munte, Isus le -a dat porunca următoare: ,,Să nu spuneţi nimărui de vedenia aceasta, pînă va învia Fiul omului din morţi.`` Ucenicii I-au pus întrebarea următoare: ,,Oare de ce zic cărturarii că întîi trebuie să vină Ilie?`` Drept răspuns, Isus le -a zis: ,,Este adevărat că trebuie să vină întîi Ilie, şi să aşeze din nou toate lucrurile. Dar vă spun că Ilie a şi venit, şi ei nu l-au cunoscut, ci au făcut cu el ce au vrut. Tot aşa are să sufere şi Fiul omului din partea lor.`` Ucenicii au înţeles atunci că le vorbise despre Ioan Botezătorul.

Ioan Botezătorul, apoi, într-adevăr a fost un om cu spiritul lui Ilie, prim-plan execută prima venire a Domnului Isus Hristos. Dar el nu a fost "că ilie" pentru a restaura toate lucrurile. Dar cele mai religioase oamenii zilei, cărturarii şi fariseii, deşi s-au uitat pentru un Mesia, nu recunoaşte-l, sau său predecesor. Isus a confirmat că acestea nu au depus mărturie că este posibil pentru a lui Dumnezeu trimite unui om puternic pentru a trece neobservate de chiar oamenii religioşi din lume. Dar dacă Ioan a fost precursor, atunci trebuie să fi fost necesare pentru a-l recunoaşte ca un precursor, sau Dumnezeu ar fi trimis-i în zadar. Eşecul de a recunoaşte "precursor" conduce la un eşec de a recunoaşte CINE şi CEEA CE el prim-plan se execută. Chiar şi în seminarii teologice, it's a învăţat că Ioan a fost precursor, dar motivul pentru care un astfel de precursor a fost pierdut în învăţăturile lor. Condiţiile de vârstă cerute ca un "precursor" vin să "se pregătească" oameni pentru a primi ceea ce Dumnezeu a promis.

Extrase traduse din... "The Acts of the Prophet."
de Pearry Green

Citeşte întregul cont în...   "The Acts of the Prophet"
(PDF Engleză)


   Din Scriptură Spune...

Iată, vă voi trimete pe proorocul Ilie, înainte de a veni ziua Domnului, ziua aceea mare şi înfricoşată.

El va întoarce inima părinţilor spre copii, şi inima copiilor spre părinţii lor, ca nu cumva, la venirea Mea, să lovesc ţara cu blestem.

Maleahi 4:5,6


Citat...

Apariţia profetului Ioan pe pământ, după patru sute de ani fără un profet; semnul după patru sute de ani, despre el apărând. Acel puţin timp slobod! Acum dacă voi sunteţi duhovniceşti voi veţi prinde ce spun eu. Fie ca Dumnezeu să vă deschidă înţelegerea voastră. Cât de îndelungat a fost aceasta! Patru sute de ani, Israelul fără un profet, bisericile au devenit aşa de răsucite, şi atunci aici vine Ioan pe scenă. Ioan era profetul, un semn că Mesia urma să vorbească după el. Urmăriţi. Pentru că Maleahi 3 a spus: „Îl voi trimite pe Mesagerul Meu înaintea feţei Mele, să pregătească calea, să pregătească poporul.” Priviţi la Ioan, fără egoism în el. El niciodată nu a luat vreo slavă. Ei au încercat să-l numească Mesia; dar el a spus: „Eu nu sunt vrednic să-i dezleg încălţămintea Lui.”
Dar îndată ce Isus a apărut, El avea un semn, un Stâlp de Foc, o Lumină deasupra Lui, ca un porumbel a venit jos un glas zicând: „Acesta este Fiul Meu preaiubit, în Care Îmi găsesc plăcerea.”

William Branham - Glasul Semnului (1964)


Click pe imagine pentru a descarca imagini full size sau PDF.


Stâlpul de Foc.

Nor supranaturale.

Acts of the Prophet

(PDF Engleză)

Chapter 11 - The Cloud

(PDF Engleză)

Înainte de...

După...

Misterul lui Hristos.

Site-ul Buletinul
informativ Engleză.

Cartea Apocalipsa.

 

Dumnezeu şi Ştiinţă
- Arheologie.

Că Răpirea va aparea în.

Principalele învăţături
ale mesajului.

Nor supranaturale.

Stâlpul de Foc.

Vestea cea Bună.
Isus a murit pentru
păcatele tale.

Botezul Apei.

 
 

Slava Shekinah a lui
Dumnezeu.

 

Monumentul funerar este
gol. El este in viata.

Precursoarele.

Dumnezeu e lumină.

Cele Şapte Epoci
ale Bisericii.

Cele Şapte Peceţi.

Seria de Crăciun.

Faptele profetului.

Dumnezeu şi Istorie
serie Index - Daniel.

Seria umblarea
Creştină.

Numele lui Dumnezeu.

Seria Cuvinte Vii.

Seria timpul sfârşitul.

Dumnezeirea
Explicată.

Arca lui Noe.

Geologie Biblice.

Înger Apare.

Voce a semnului.

Pacat original.
A fost un mar?

Mitologie.
Sursa - Babilon.
Căsătorie şi Divorţ.
Dumnezeu şi Ştiinţă
- Evolutia.

Acea Femeie Izabela.

 

Epoca noastră,
Laodiceea.

Cristos În Afara
Bisericii.

Învăţătura Nicolaiţilor.

 

Moarte. Ce atunci?

Misterul Babilonul.

Dumnezeu şi Ştiinţă.
Microbiologie.

Dumnezeu şi Ştiinţă.
Cosmologie.

Dumnezeu şi Ştiinţă.
Mitul de dinozauri.

Justificarea unui profet.

Judecata Cutremur.

Armaghedon.

Arheologie.
Sodoma şi Gomora.

Vindecarea Divină.

Astăzi această
Scriptură este
împlinită.

Tânărul nostru sistem
solar.

 

Lista noastră de
mesaje.
Dovezi de Potop.

   Din Scriptură Spune...

Iată, voi trimete pe solul Meu; el va pregăti calea înaintea Mea. Şi deodată va intra în Templul Său Domnul pe care -L căutaţi: Solul legămîntului, pe care -L doriţi; iată că vine, -zice Domnul oştirilor.

Maleahi 3:1Hub Mesaj...Alegeţi limba şi descărcaţi gratuit mesaje de la fratele Branham.