Seria timpul sfârşitul.

  Seria timpul sfârşitul.

Unşii din timpul sfârşitului.


William Branham.

Citiţi contul integral în...
Unşii din timpul sfârşitului.

Matei 24:23-24,
23 Atunci dacă vă va spune cineva, Iată, Cristosul este aici, sau acolo; să nu-l credeţi.
24 Căci se vor scula Cristoşi falşi, şi profeţi falşi, şi vor arăta semne mari şi minuni; până într-atât încât, dacă ar fi cu putinţă, ei vor înşela chiar şi pe cei aleşi.

Eu vreau ca voi să observaţi aici în Matei 24, Isus a folosit termenul de „Cristoşi,” C-r-i-s-t-o-ş-i, „Cristoşi.” Nu Cristos, ci „Cristoşi,” plural, nu singular. „Cristoşi.” De aceea, cuvintul Cristos înseamnă „Cel uns.” Iar apoi dacă acesta este „uns,” acolo nu va fi numai unul, ci mulţi, unşi, „cei unşi.” Înţelegeţi? De altfel, dacă El vroia să o descompună astfel că noi mai mult sau mai puţin să înţelegem aceasta mai bine, El ar zice: „În zilele din urmă se vor ridica unşi, din cei falşi.” Acum, asta pare aproape imposibil, vedeţi, termenii de „unşi.” Însă observaţi chiar cuvintele următoare, „şi profeţi falşi,” p-r-o-f-e-ţ-i, plural.

Acum, cel uns, este, „cel cu un mesaj.” Şi singura cale în care mesajul poate fi adus afară este prin unul care este uns, şi acela ar fi un profet, uns. „Acolo se vor ridica învăţători unşi, falşi.” Un profet învaţă ce este mesajul lui. Învăţători unşi, dar oameni unşi cu învăţătura falsă. Cei unşi, „Cristoşi,” plural; „profeţi,” plural. Şi dacă există un astfel de lucru ca un Cristos, singular, atunci aceştia vor trebui să fie „din cei unşi,” că profeţia lor despre ceea ce ei învăţau ar fi deosebirea, deoarece ei sunt cei unşi, unşi.

Acum, aceasta este o lecţie de şcoală Duminicală, noi vrem să încercăm să aducem aceasta la o adevărată expunere, prin Scripturi, nu prin ceea ce altcineva a spus despre aceasta, ci doar citind Scripturile. Voi puteţi spune: „Cum poate să fie aceasta? Vor fi cei unşi...” Ce erau ei? „Cristoşi,” C-r-i-s-t-o-ş-i, unşi. „Cristoşi, şi profeţi falşi!” Din cei unşi, dar profeţi falşi! Isus a spus, că: „Ploaia cade peste cel drept şi cel nedrept.” Acum, cineva ar putea să-mi spună: „Tu crezi că acea ungere de pe aceşti oameni înseamnă că este ungerea Duhului Sfânt?” Da, domnule, Duhul Sfânt original al lui Dumnezeu peste o persoană, şi totuşi ei sunt falşi. Acum ascultaţi îndeaproape şi vedeţi ce spune El. „Şi ei vor arăta semne şi minuni, într-atât încât aceasta ar înşela chiar pe Aleşi dacă ar fi fost cu putinţă.” Iar ei sunt unşi cu Duhul Sfânt original. Eu ştiu că aceasta sună foarte prostesc, însă noi o să luăm timp şi vom explica aceasta prin Cuvânt, că aceea este absolut AŞA VORBEŞTE DOMNUL, Adevărul.

-----
Matei 5:45,
45 Ca voi să puteţi fi copii ai Tatălui vostru care este în ceruri: căci El face să răsară soarele Lui peste cei răi şi cei buni, şi trimite ploaie peste cei drepti şi cei nedrepţi.
(Ploaia vine peste cel rău ca şi peste cel bun.)

Evrei 6:7-8,
7 Căci, pământul este adăpat de ploaia care cade adesea pe el, să rodească o iarbă folositoare celor pentru care este lucrat, capătă binecuvântări de la Dumnezeu:
8 Dar acela care aduce spini... şi mărăcini este respins, şi aproape să fie blestemat; a cărui sfârşit este să fie ars.

-----
Acum comparaţi aceasta cu Matei 5:45 din nou. Observaţi, Isus a zis că ploaia şi soarele vin peste pământ, că Dumnezeu trimete aceasta să pregătească hrana şi lucrurile pentru oamenii de pe pământ. Iar ploaia este trimisă pentru hrană, ierburile. Dar grâul, buruienile, fiind în câmp, primesc acelaşi lucru. Aceeaşi ploaie care face grâul să crească este aceeaşi ploaie care face buruienile să crească.

-----
Acum, de aceea, ploaia care cade peste vegetaţia naturală a pământului, este un simbol pentru ploaia Spirituală care dă Viaţa Eternă, căzând jos peste Biserică, căci noi o numim ploaia timpurie şi ploaia târzie. Iar aceasta este o ploaie, care curge din Duhul lui Dumnezeu, peste Biserica Lui.

Observaţi, este un lucru foarte ciudat aici. Vedeţi? Când seminţele acelea au intrat în pământ, oricum ele au ajuns acolo, ei erau spini de la început. Dar acolo grâul care a intrat în pământ, şi ierburile, au fost ierburi de la început. Şi fiecare iarbă se reproduce pe sine, din nou, a arătat că ea a fost în începutul original. „Şi ei vor înşela pe Aleşi dacă aceasta era posibil,” deoarece ei primesc aceeaşi ploaie, şi aceeaşi binecuvântare, arătând aceleaşi semne, aceleaşi minuni. Vedeţi? „Ei vor înşela, sau vor înşela pe cei Aleşi dacă ar fi posibil.” Acum, un spin nu poate face nimic ca să fie un spin, nici grâul nu poate face nimic ca să fie un grâu; aceasta este ceea ce Creatorul a hotărât despre fiecare la început. Aceia sunt Aleşii. Aceeaşi ploaie!

-----
Acum soarele traversează şi coace grâul. Acum, el nu poate coace aceasta tot dintro dată. Aşa cum merge înainte, se maturizează, şi se coace constant până când ajunge la un spic deplin. Aşa este asta, astăzi, cu Biserica. Ea a început în faşă, în urmă în epoca întunecoasă, unde ea era sub pământ. Aceasta a crescut acum la maturitate. Şi noi o putem vedea, perfect, cum că Dumnezeu prin natură întotdeauna... Voi nu puteţi conturba natura. Aceasta este ce se întâmplă astăzi. Noi lansăm bombe, şi afară acolo în ocean, spărgându-le şi explodându-le în jur cu bombe atomice. Voi doar rupeţi mai mult din acel pământ tot timpul, aruncând în el. Voi tăiaţi pomii; furtunile vă vor lua. Staviliţi râul; acesta va curge peste. Voi trebuie să aflaţi calea lui Dumnezeu de a face lucrurile şi să rămâneţi în ea. Noi am denominat pe oameni în biserici şi organizaţii; iată ce avem noi! Staţi în calea rânduită de Dumnezeu pentru aceasta.

Dar, vedeţi voi: „El trimite ploaia,” înapoi la subiectul nostru: „peste cel drept şi cel nedrept.” Isus vă spune aici acum, în Matei 24, acesta va fi un semn la timpul sfârşitului. Acum, dacă acest semn este ca să fie cunoscut numai la timpul sfârşitului, atunci acesta va trebui să fie după deschiderea acelor Peceţi. Vedeţi? Acesta-i un semn al sfârşitului. Acesta va fi, când aceste lucruri se întâmplă, aceasta va fi la timpul sfârşitului. Şi acesta va fi un semn, acum, astfel că Aleşii să nu fie în confuzie în aceste lucruri. Voi o vedeţi? Atunci, el trebuie să fie descoperit, expus.

Observaţi, că amândouă grâul şi neghina trăiesc prin aceeaşi Ungere din Ceruri. Amândouă se bucură de Ea. Eu îmi amintesc aceasta, referindu-mă în urmă la acest exemplu de acolo sus în ziua aceea la Green's Mill. Eu am văzut vedenia aceea venind în sus. Şi acolo era un pământ mare, şi acesta era tot discuit. Şi acolo a mers înainte un Semănător, întâi. Eu vreau să ţin asta înaintea voastră. Priviţi ce merge înainte mai întâi, şi apoi ce urmează aceasta. Şi aşa cum acest Om îmbrăcat în alb a venit înainte în jurul pământului, semănând sămânţă, apoi în urma Lui a venit un om, îmbrăcat cu haine negre, părea foarte furişat, strecurându-se în urma Lui, semănând buruieni. Şi cum aceasta se întâmpla, atunci am văzut cum au crescut amândouă recoltele. Şi cum ele creşteau, una era grâu iar cealaltă era neghină. Şi acolo a venit o secetă, care când, se părea că, amândouă şi-au plecat capetele şi strigau după ploaie. Apoi a venit un nor mare peste pământ, şi a plouat. Şi grâul s-a ridicat sus şi a zis: „Laudă Domnului! Laudă Domnului!” Şi neghina s-a ridicat strigând: „Laudă Domnului! Laudă Domnului!” Aceleaşi rezultate. Amândouă piereau, amândouă ducându-se. Şi apoi grâul vine sus şi însetează. Şi din cauză că erau în acelaşi câmp, aceeaşi grădină, în acelaşi loc, sub aceeaşi revărsare, acolo a răsărit grâu şi acolo a răsărit neghină tocmai prin acelaşi lucru. Observaţi, aceeaşi apă ungătoare care produce grâul, produce neghina.

Acelaşi Duh Sfânt care unge Biserica, care le dă dorinţa să salveze suflete, care le dă putere să facă minuni, El cade peste cel nedrept tot la fel ca şi peste cel drept. Tocmai acelaşi Duh! Acum, voi nu puteţi face aceasta pe o altă cale şi să înţelegeţi Matei 24:24. El a zis: „Se vor scula Cristoşi falşi,” din cei unşi, falşi. Unşi cu Lucrul original, dar vor fi profeţi falşi de Acesta, învăţători falşi de Acesta. Ce l-ar face pe un om să vrea să fie un învăţător fals a ceva ceea ce este Adevăr? Acum noi vom ajunge jos la semnul fiarei în câteva minute, şi veţi vedea că aceasta-i denominaţiune. Vedeţi? Învăţători falşi; unşi, falşi. Cristoşi unşi, dar învăţători falşi. Aceasta-i singura cale prin care voi puteţi să vedeţi aceasta.

-----
Observaţi, dar ceea ce ei produc este ceea ce vă spune diferenţa. „Prin roadele lor,” a spus Isus: „voi îi veţi cunoaşte.” „Oamenii nu strâng struguri din scaieţi,” chiar dacă scaieţii vor fi chiar în vie. Aceea ar putea fi posibil, dar rodul va spune aceasta. Ce este rodul? Cuvântul, pentru rod pentru anotimp. Aceasta-i ceea ce este, învăţătura lor. Învăţătura despre ce? Învăţătura anotimpului, ce timp este. Învăţătura omului, învăţătură denominaţională, dar, sau Cuvântul lui Dumnezeu pentru anotimp? Acum, timpul trece aşa de repede, încât noi am putea să stăm la aceasta mult timp. Dar eu sunt sigur că voi prezenţi aici, şi eu sunt sigur că voi de-a lungul naţiunii, puteţi vedea ceea ce eu încerc să vă spun, pentru că noi nu mai avem prea mult să stăm asupra acesteia.

Dar voi aţi putea vedea că Ungerea vine peste cei nedrepţi, peste învăţătorii falşi, şi îi determină să facă exact ceea ce Dumnezeu le-a spus să nu facă; dar ei o vor face, oricum. De ce? Ei nu se pot abţine. Cum poate un scaiete să fie altceva decât un scaiete? Nu contează câtă ploaie bună este stropită peste el, el trebuie să fie un scaiete. Acesta-i motivul că Isus a spus: „Ei vor fi aşa de apropiaţi ca să-i înşele chiar şi pe cei Aleşi,” care sunt în rădăcini: „dacă ar fi posibil,” dar aceasta nu este posibil. Un grâu nu poate să facă nimic decât să rodească grâu; aceasta este tot ceea ce poate să rodească.

Citiţi contul integral în...
Unşii din timpul sfârşitului.


Click pe imagine pentru a descarca imagini full size sau PDF.


Faptele profetului.

(PDFs)

Unşii din timpul
sfârşitului.
(PDF)

Povestea Vieţii Mele
(W.Branham)
(PDF)

Cum a venit Îngerul
la mine
(PDF)


Hub Mesaj...Alegeţi limba şi descărcaţi gratuit mesaje de la fratele Branham.


Misterul lui Hristos.

Site-ul Buletinul
informativ Engleză.

Cartea Apocalipsa.

 

Dumnezeu şi Ştiinţă
- Arheologie.

Că Răpirea va aparea în.

Principalele învăţături
ale mesajului.

Nor supranaturale.

Stâlpul de Foc.

Vestea cea Bună.
Isus a murit pentru
păcatele tale.

Botezul Apei.

 
 

Slava Shekinah a lui
Dumnezeu.

 

Monumentul funerar este
gol. El este in viata.

Precursoarele.

Dumnezeu e lumină.

Cele Şapte Epoci
ale Bisericii.

Cele Şapte Peceţi.

Seria de Crăciun.

Faptele profetului.

Dumnezeu şi Istorie
serie Index - Daniel.

Seria umblarea
Creştină.

Numele lui Dumnezeu.

Seria Cuvinte Vii.

Seria timpul sfârşitul.

Dumnezeirea
Explicată.

Arca lui Noe.

Geologie Biblice.

Înger Apare.

Voce a semnului.

Pacat original.
A fost un mar?

Mitologie.
Sursa - Babilon.
Căsătorie şi Divorţ.
Dumnezeu şi Ştiinţă
- Evolutia.

Acea Femeie Izabela.

 

Epoca noastră,
Laodiceea.

Cristos În Afara
Bisericii.

Învăţătura Nicolaiţilor.

 

Moarte. Ce atunci?

Misterul Babilonul.

Dumnezeu şi Ştiinţă.
Microbiologie.

Dumnezeu şi Ştiinţă.
Cosmologie.

Dumnezeu şi Ştiinţă.
Mitul de dinozauri.

Justificarea unui profet.

Judecata Cutremur.

Armaghedon.

Arheologie.
Sodoma şi Gomora.

Vindecarea Divină.

Astăzi această
Scriptură este
împlinită.

Tânărul nostru sistem
solar.

 

Lista noastră de
mesaje.
Dovezi de Potop.

   Din Scriptură Spune...

Îngerul, al şaptelea a sunat din trîmbiţă. Şi în cer s'au auzit glasuri puternice, cari ziceau: „Împărăţia lumii a trecut în mînile Domnului nostru şi ale Hristosului Său. Şi El va împărăţi în vecii vecilor.“

Apocalipsa 11:15