Evanghelia


Dumnezeu te iubeşte.

Ioan 3:16 Fiindcă atît de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul Lui Fiu, pentruca oricine crede în El, să nu piară, ci să aibă viaţa vecinică.

Toţi oamenii sunt păcătoşi.

Romani 3:10 după cum este scris: ,,Nu este nici un om neprihănit, niciunul măcar.``
Romani 3:23 Căci toţi au păcătuit, şi sînt lipsiţi de slava lui Dumnezeu.

Isus a fost mielul desăvârşit al lui Dumnezeu.

Ioan 1:29 A doua zi, Ioan a văzut pe Isus venind la el, şi a zis: ,,Iată Mielul lui Dumnezeu, care ridică păcatul lumii!``
Ioan 1:36 Şi, pe cînd privea pe Isus umblînd, a zis: ,,Iată Mielul lui Dumnezeu!``

El a murit pentru păcatele celor a lumii.

1 Ioan 2:2 El este jertfa de ispăşire pentru păcatele noastre; şi nu numai pentru ale noastre, ci pentru ale întregei lumi.
Galateni 1:4 El S'a dat pe Sine însuş pentru păcatele noastre, ca să ne smulgă din acest veac rău, după voia Dumnezeului nostru şi Tatăl.

El a înviase din morţi pentru a dovedi că a putut ierta păcatele.

Romani 10:9 Dacă mărturiseşti deci cu gura ta pe Isus ca Domn, şi dacă crezi în inima ta că Dumnezeu L -a înviat din morţi, vei fi mîntuit.
Romani 6:9 întrucît ştim că Hristosul înviat din morţi, nu mai moare: moartea nu mai are nici o stăpînire asupra Lui.
Faptele Apostolilor 4:10 s'o ştiţi toţi, şi s'o ştie tot norodul lui Israel! Omul acesta se înfăţişează înaintea voastră pe deplin sănătos, în Numele lui Isus Hristos din Nazaret, pe care voi L-aţi răstignit, dar pe care Dumnezeu L -a înviat din morţi.

Noi trebuie să creadă şi acceptaţi jertfa Lui.

Faptele Apostolilor 16:31 Pavel şi Sila i-au răspuns: ,,Crede în Domnul Isus, şi vei fi mîntuit tu şi casa ta.``
Faptele Apostolilor 15:11 Ci credem că noi, ca şi ei, sîntem mîntuiţi prin harul Domnului Isus.``

Remisiune de păcate este în Numele Lui. (Botezul apei.)

Faptele Apostolilor 2:38 ,,Pocăiţi-vă``, le -a zis Petru, ,,şi fiecare din voi să fie botezat în Numele lui Isus Hristos, spre iertarea păcatelor voastre; apoi veţi primi darul Sfîntului Duh.``

Cere-i sătrăiască viaţa în tine.

Romani 8:11 Şi dacă Duhul Celui ce a înviat pe Isus dintre cei morţi locuieşte în voi, Cel ce a înviat pe Hristos Isus din morţi, va învia şi trupurile voastre muritoare, din pricina Duhului Său, care locuieşte în voi.


Citat...

Acum, Pavel a zis, când închinătorul vine şi aduce micuţul… Dacă el a greşit, el vine cu acest mieluşel. Acum, marele preot s-a uitat, preotul a făcut-o, a văzut că acolo nu Legea sau harul 9 era nimic greşit cu mielul, l-a verificat, a văzut dacă este în regulă; şi dacă o făcea, atunci el a pus mieluşelul jos pe altar. Şi aici a venit omul care a greşit; el a zis: „Acum, am furat. Şi ştiu acum că sunt supus morţii, din cauză că am greşit. Dumnezeu nu vrea să fur; poruncile Sale zic să nu o fac. Acum, îmi voi pune mâinile peste acest miel. Şi poruncile lui Dumnezeu zic aici: ‚Să nu furi,' şi am furat. Deci sunt… ştiu că sunt supus morţii. Ceva trebuie să răspundă pentru păcatul meu, din cauză că am furat. Şi Dumnezeu a zis că ziua în care mănânc, în acea zi voi muri. Deci am furat. Şi Dumnezeu a zis: ‚Ai furat, trebuie să mori pentru asta.' Deci El a cerut dacă nu vreau să mor, trebuie să aduc un miel. Deci pun mielul jos aici; îmi pun mâinile pe capul acestui micuţ, şi el doar sângerând şi continuând. Şi zic: ‚Doamne Dumnezeule, îmi pare rău că am furat. Mărturisesc şi-ţi promit că nu voi mai fura dacă doar mă vei accepta acum. Şi pentru jertfa mea, şi pentru moartea mea, acest mieluşel va muri în locul meu.'”

Legea sau harul (1954) - William Branham.


  Din Scriptură Spune...

Să ştie bine dar, toată casa lui Israel, că Dumnezeu a făcut Domn şi Hristos pe acest Isus, pe care L-aţi răstignit voi.``

După ce au auzit aceste cuvinte, ei au rămas străpunşi în inimă, şi au zis lui Petru şi celorlalţi apostoli: ,,Fraţilor, ce să facem?``

,,Pocăiţi-vă``, le -a zis Petru, ,,şi fiecare din voi să fie botezat în Numele lui Isus Hristos, spre iertarea păcatelor voastre; apoi veţi primi darul Sfîntului Duh.

Căci făgăduinţa aceasta este pentru voi, pentru copiii voştri, şi pentru toţi cei ce sînt departe acum, în oricît de mare număr îi va chema Domnul, Dumnezeul nostru.``

Faptele Apostolilor 2:36-39


  Bine ati venit la website BNL.

Daca nu sunteti un creştin, această pagină iti spune vestea cea bună, pur şi simplu.

Dacă sunteţi o creştină, dar care nu au fost botezaţi în Numele Domnului Isus Hristos, această pagină este pentru tine.

Dacă sunteţi o creştină şi să fi fost botezaţi în botezul creştin, sunteţi pot aL arăta oamenilor pe această pagină acea sunteţi asistam la.

Am cautat sa facă acest mesaj ca şi mai simplu posibil.

Binecuvântări Creştine,
Charles Wilson - Fondator.
şi al Comitetului, Ministerele BNL.


Click pe imagine pentru a descarca imagini full size sau PDF.


Cale de larg sau cale îngustă.Povestea Vieţii Mele
(W.Branham)
(PDF)

Cum a venit Îngerul
la mine
(PDF)

Chapter 13
- God is Light.

(PDF Engleză)

Chapter 9
- The Third Pull

(PDF Engleză)

As the Eagle
Stireth her nest.

(PDF Engleză)

Chapter 14
- Sabino Canyon

(PDF Engleză)

Sirs, is this the time?

(PDF) - Mt Sunset.
Where cloud appeared.

Chapter 11
The Cloud

(PDF Engleză)

Stâlpul de Foc.

Nor supranaturale.


Hub Mesaj...Alegeţi limba şi descărcaţi gratuit mesaje de la fratele Branham.


Misterul lui Hristos.

Site-ul Buletinul
informativ Engleză.

Cartea Apocalipsa.

 

Dumnezeu şi Ştiinţă
- Arheologie.

Că Răpirea va aparea în.

Principalele învăţături
ale mesajului.

Nor supranaturale.

Stâlpul de Foc.

Vestea cea Bună.
Isus a murit pentru
păcatele tale.

Botezul Apei.

 
 

Slava Shekinah a lui
Dumnezeu.

 

Monumentul funerar este
gol. El este in viata.

Precursoarele.

Dumnezeu e lumină.

Cele Şapte Epoci
ale Bisericii.

Cele Şapte Peceţi.

Seria de Crăciun.

Faptele profetului.

Dumnezeu şi Istorie
serie Index - Daniel.

Seria umblarea
Creştină.

Numele lui Dumnezeu.

Seria Cuvinte Vii.

Seria timpul sfârşitul.

Dumnezeirea
Explicată.

Arca lui Noe.

Geologie Biblice.

Înger Apare.

Voce a semnului.

Pacat original.
A fost un mar?

Mitologie.
Sursa - Babilon.
Căsătorie şi Divorţ.
Dumnezeu şi Ştiinţă
- Evolutia.

Acea Femeie Izabela.

 

Epoca noastră,
Laodiceea.

Cristos În Afara
Bisericii.

Învăţătura Nicolaiţilor.

 

Moarte. Ce atunci?

Misterul Babilonul.

Dumnezeu şi Ştiinţă.
Microbiologie.

Dumnezeu şi Ştiinţă.
Cosmologie.

Dumnezeu şi Ştiinţă.
Mitul de dinozauri.

Justificarea unui profet.

Judecata Cutremur.

Armaghedon.

Arheologie.
Sodoma şi Gomora.

Vindecarea Divină.

Astăzi această
Scriptură este
împlinită.

Tânărul nostru sistem
solar.

 

Lista noastră de
mesaje.
Dovezi de Potop.