Nor supranaturale.


  Faptele profetului serie.

Nor supranaturale.


Pearry Green.

Luca 21:25-27,
25 Vor fi semne în soare, în lună şi în stele. Şi pe pămînt va fi strîmtorare printre neamuri, cari nu vor şti ce să facă la auzul urletului mării şi al valurilor;
26 oamenii îşi vor da sufletul de groază, în aşteptarea lucrurilor cari se vor întîmpla pe pămînt; căci puterile cerurilor vor fi clătinate.
27 Atunci vor vedea pe Fiul omului venind pe un nor cu putere şi slavă mare.

Aceste versete ale Scripturii sunt citite de sute de ani. Întotdeauna, în gândurile oamenilor, apariţia norilor şi apariţia lui Isus Hristos au fost conectate. Teologi învăţat chiar care cred într-o revenire a Domnului la pământ, să ia mireasa lui, au format această legătură în mintea lor. Totuşi, aceste teologi ar putea pierde a doua sa venire, deoarece, deşi dat „ochi de văzut şi urechi de auzit” ei vor refuza să le folosească pentru a detecta acele lucruri pe care Dumnezeu le-a promis în Cuvântul Său, ar preceda a doua venire a lui Hristos.

Matei 24, începând cu versetul 23 este şi un martor al acestor zile înainte de venirea lui Hristos:

23 Atunci dacă vă va spune cineva: ,Iată, Hristosul este aici, sau acolo`, să nu -l credeţi.
24 Căci se vor scula Hristoşi mincinoşi şi prooroci mincinoşi; vor face semne mari şi minuni, pînă acolo încît să înşele, dacă va fi cu putinţă, chiar şi pe cei aleşi.

(Observaţi că Isus nu a spus „false Isus“ dar false „unşi“, cei cu o ungere autentic, dar vorbind ceea ce nu este adevărat, portavoci false.)

Isus a fost avertizat de înşelăciune, la a doua venire, dar a promis că alesul nu va fi înşelat, ale cărui nume erau scrise în cartea vieţii mielului înainte de întemeierea lumii, şi sunt predestinaţi să fie conformaţi cu imaginea lui Isus Hristos. Şi pe cine a predestinat, le-a numit, de asemenea, şi justificate, şi le -a şi proslăvit. Isus spune însă că se vor ridica cele despre cine oamenii vor spune „Iată unul uns! Iată unul care are cuvântul!” În Matei 24:25 continuă:

25 Iată, că v'am spus mai dinainte.
26 Deci, dacă vă vor zice: ,Iată -L în pustie`, să nu vă duceţi acolo! ,Iată -L în odăiţe ascunse`, să nu credeţi.

Printre denumirile de astăzi sunt cele cine ar crede mai degrabă un crez născut în denumire, dogma sau doctrina decât cuvântul. Ele îndeplinesc această scriptură, căci ei spun: „Aici este cuvântul, iată ungerea. Noi membrii consiliului, liderii au întâlnit în privat, căutând pe Domnul. Acum ieşim şi vă spunem că acesta este cuvântul.“ Ei caută revelaţia privată şi o obligă pe urmaşii lor. Amintiţi-vă că el este cuvântul, „La început era Cuvîntul, şi Cuvîntul era cu Dumnezeu, şi Cuvîntul era Dumnezeu... Şi Cuvîntul S'a făcut trup, şi a locuit printre noi,...“

Fără revelaţie, ei interpretează scripturile, cum ar fi Matei 24:27,

27 Căci, cum iese fulgerul dela răsărit şi se vede pînă la apus, aşa va fi şi venirea Fiului omului.

Din această scriptură, ei se aşteaptă la Isus Hristos de a sfâşia peste ceruri, strigându-şi întoarcerea să-şi ia mireasa. Cei care predau astfel uita Scriptura unde spune clar că întoarcerea lui va fi „ca un hoţ în noapte“.

Uită-te la civilizaţie; ea a călătorit de la est la vest. Uită-te la creştinism, a călătorit de la est la vest. Uită-te la soare; se ridică în est şi se aşează în vest. În capitolul 10, [Vezi: Şapte Epoci ale Bisericii.] se spune că Dumnezeu a început mesajul fiecărui mesager la fiecare epocă a bisericii din răsărit iar ultimul mesager a apărut în vest, aducerea misterelor lui Dumnezeu la finalizare, aşa cum a fost prezis în Apocalipsa 10:7. Prin urmare, dacă fenomenele supranaturale ar fi să apară oamenilor care trăiesc în ultimele zile înainte de venirea Domnului, aceste fenomene ar avea loc în vest. Pentru „aşa cum iese fulgerul de la răsărit,... până la apus,“ la fel şi Isus Hristos s-a revelat pe sine de la est la vest prin aceşti şapte mesageri. Pe măsură ce fiecare a adus mesajul lor, astfel revelaţia a procedat, extinderea cu fiecare dintre ele: Luther care a adus justificare; Wesley, sfinţirea, penticostalii, căderea Duhului Sfânt la începutul acestei epoci laodiceene; şi acum la împlinire cu acest mesaj către mireasă unde aceste mistere au fost rostite de acest mesager iar sigiliile au fost chiar deschise.

Matei 24:28,
28 riunde va fi stîrvul (Sau: hoit, mortăciune.), acolo se vor aduna vulturii.

Prin urmare, îngerii lui vor aduna vulturii, cei care trăiesc în această vârstă, vârsta vulturilor. Vulturii mănâncă carne proaspătă, nu pentru „voma“ care va umple toate „tabele“ denominative (Isaia 28:8), dar pentru carnea proaspătă a cuvântului. Aceasta este în cazul în care se vor aduna vulturii. Pe măsură ce acest cuvânt iese, astfel încât oamenii se adună, care-l cred, aşa cum Dumnezeu îi cheamă să-l.

Matei 24:29-30,
29 Îndată după acele zile de necaz, ,soarele se va întuneca, luna nu-şi va mai da lumina ei, stelele vor cădea din cer, şi puterile cerurilor vor fi clătinate.`
30 Atunci se va arăta în cer semnul Fiului omului, toate seminţiile pămîntului se vor boci, şi vor vedea pe Fiul omului venind pe norii cerului cu putere şi cu o mare slavă.

O altă referire la venirea fiului omului, în Daniel 7:13,

13 M'am uitat în timpul vedeniilor mele de noapte, şi iată că pe norii cerurilor a venit unul ca un fiu al omului;...

Daniel în vechiul testament mărturiseşte chiar la venirea Fiului omului ca fiind în legătură cu nori. La fel, Isus, de fiecare dată când vorbea despre a doua venire a sa, a vorbit de nori.

În Arizona, astfel încât camera de comerţ proclamă, optzeci şi cinci la sută din timp, nu există nori pe cer. Dar pe 28 februarie 1963, un nor extraordinar a apărut în cer Arizona care a fost prezentat cu o imagine, într-un articol scris de Dr. James McDonald, profesor de fizica atmosferei de la Universitatea din Arizona, în revista Science, 19 aprilie 1963. Oamenii au fost rugaţi să trimită în orice fotografii disponibile sau alte informaţii care ar putea arunca lumină pe originea acestui nor. De ce interesul pentru acest nor? Pur şi simplu, din cauza dimensiunii sale fenomenale şi înălţime, calculat prin trigonometrie din optzeci de fotografii ciudate, ca fiind douăzeci şi şase de mile în altitudine, cincizeci de mile lungime şi treizeci de mile lăţime. Observaţii au venit de la două sute optzeci de mile pe o singură direcţie şi multe alte direcţii de peste o sută mile distanţă. Spectacolul magnific al acestui nor a rămas luminat de lumina soarelui douăzeci şi opt de minute după apusul soarelui. Deasupra atmosferei, deasupra tavanului de zbor al avioanelor, dincolo de unde se poate forma şi condensa umiditatea, şi imposibil să fi avut originea dintr-o rachetă de cantitatea mare de umiditate aceasta ar trebui să conţină, marele nor rămâne o enigmă ştiinţifică.

Redactorii revistei Life au dat peste acest articol în Science, iar pe 17 mai (aceeaşi lună şi zi în conformitate cu scripturile că Noe a intrat în arcă), 1963, a publicat o imagine a norului cu aceste cuvinte, „Un nor, care este prea mare, şi prea mare pentru a fi adevărat, dar totuşi, aici este o fotografie de ea!“ Am aflat despre cloud pentru prima dată din această ediţie a Life. Când mă uit în urmă, îmi dau seama că articolul a fost interesant, totuşi nu i-am acordat nicio semnificaţie specială. Un slujitor al Evangheliei plin, umplut cu Duhul Sfânt, am crezut că sunt membru al miresei lui Hristos, dar nu eram atunci suficient de spiritual ca să-mi dau seama că Isus Hristos a spus că întoarcerea lui va fi însoţită de nori. Cât de umilitor, în retrospectivă, să-mi dau seama că nu am atasat o semnificaţie supranaturală la ceea ce nu au putut fi explicate în mod natural de ştiinţă. Nu a fost până în 1964, pe care am auzit adevărul evenimentelor restante care a avut loc atunci când acest nor a apărut peste Arizona.

Pe 22 decembrie 1962, un plin două luni înainte de nor a apărut, fratele Branham a primit o viziune în timp ce stătea în den lui în Jeffersonville, Indiana, unul dintre miile de viziuni care a primit-o în timpul vieţii sale. Pe 31 decembrie 1962, el legate de această viziune sale congregaţie în cort Branham, în Jeffersonville. Cuvintele lui au fost audiate de aproximativ şase sute de persoane prezente că noapte şi înregistrate pe bandă ca el a adus predica intitulată “Domnilor, Este Acesta Semnul Sfârşitului?” El a spus cum în viziunea el a fost pe partea laterală a unui munte, scoate un cocklebur la un picior pantalon, când dintr-o data el a fost şocat de o explozie puternic, apoi vizitat de şapte îngeri. El a admis la congregaţie că nu ştia semnificaţia acestei viziuni. Viziunea-l tulburat peste măsură, şi în săptămânile care au urmat el a menţionat altora că poate a fost îndeplinit scopul lui Dumnezeu în viaţa lui şi el a fost de a fi ucis într-o explozie. El a întrebat dacă aceşti îngeri au fost să suporte trupul său, aşa cum a fost făcut pentru Moise.

La scurt timp după această experienţă a viziunii, el s-a mutat cu familia sa în Tucson, Arizona şi preluat de şedere acolo. A predicat câteva predici şi a început să se încadreze în viaţă în această comunitate de deşert, dar încă viziunea bântuit-l. A fost timpul său în curând să fie de până? Cand ar fi?

Fidel naturii sale ca un om în aer liber şi vânător, s-a aflat bucurându-se de un sport preferat de zona, vânătoare sălbatice deşert de porc cunoscut ca Javelina. A fost în timpul o astfel de excursie de vânătoare că viziunea tulburătoare a fost îndeplinită.

Data a fost 7 martie 1963. Era dimineaţă şi fratele Branham a pus afară din tabăra pentru a ajuta la fraţii lui şi colegii - vânători, fraţii Fred Sothmann şi Eugene Norman, localizaţi evaziv Javelina. Ca de obicei el fusese deja de succes în vânătoare pentru animalul său. El a urcat la o creastă, alţii au regizat în calea ei ar trebui să ia pentru a întâlni o turmă de porci care văzuse anterior şi le-ar forţa în jos pentru a le. Odihnindu-se pe varful crestei pentru un moment, el a observat acolo a fost o cocklebur pe picior pantalon. La scurt timp după ce el a ajuns să îl eliminaţi, o explozie a zguduit munte şi ca teren tremura sub el, a sărit în aer, nu ştie ce sa întâmplat sau ce să se aştepte următorul. Cerul deasupra lui, a apărut şapte puncte mici, cum ar fi avioane. La mai puţin de o clipă mai târziu aceste puncte s-a materializat înainte de a-l - o piramidă de îngeri cu un înger puternic din partea de sus şi trei îngeri mai mici în fiecare parte. Aşa cum Pavel a spus că el a fost prins în al treilea cer, deci fratele Branham legate că el a fost "prins" în mijlocul această constelaţie angelice. A fost în acest moment, el a fost dat Comisiei: “Întoarceţi-vă înapoi de est de unde aţi venit şi de revelaţie şi viziune, Dumnezeu va deschide cele şapte peceţi, care au fost sigilate în misterul din Ioan Revelatorul le-a scris în cartea Apocalipsei!”
[Cele şapte Epoci ale Bisericii.]  [Cele Şapte Peceţi.]

Fraţii cu el ştia de viziune şi ele experimentat mişcătoare a muntelui, dar, la cunoştinţele mele, nu au fost conştienţi de prezenţa îngerilor. Fratele Branham le percepe la acel moment să-i spun nici un om ceea ce a văzut şi auzit. Lăsând Tucson pe 13 martie 1963, a revenit în Jeffersonville. La 17 martie, prin 24, el a început seria cele mai remarcabile şi edificator de predici cunoscut vreodată în biserică.

Luând un peceţe în fiecare noapte, el, prin revelaţia directă şi inspiraţia Duhului Sfânt în fiecare zi, predicat tainelor lui Dumnezeu pe care Dumnezeu a promis Daniel nu ar fi arătat până la timpul sfârşitului. Acest lucru a fost acel timp despre care a vorbit în Scripturi, ora de terminare, şi Dumnezeu a vorbit prin Profetul lui aşa cum a făcut-o întotdeauna, dar de această dată Cuvîntul într-un fel de revelaţie care spusese niciodată înainte de om. Mireasa a fost demonstrat că multe din lucrurile care au fost căutaţi pentru au fost deja trecut. Deja era timpul pentru mireasa pentru a “face ea gata.”

Dacă vă examineze fotografia de ştiinţă - naucitoare nor puteţi vedea fata de Domnul Isus Hristos în ea, în căutarea şi cu care se confruntă la est, cu părul ca lâna, şi Ioan Vizionarul văzuse el. El a apărut nu ca un om tânăr cum era atunci când a atârnat pe cruce la treizeci si trei, dar ca el, care este judecătorul lumii. Poate fi dificil pentru unii oameni să primească, dar nu se spune în Scripturi în multe locuri că atunci când fiul omului este revelat, atunci când el apare, va fi nori?
-----

Proclam oamenilor din această vârstă că scripturile promit trebuie să existe un nor conectat cu apariţia fiului omului pe acest pământ. Acum vă aduc ştirile uimitoare că a existat un asemenea nor în acest secol - un nor care nu poate fi explicat de ştiinţă. Dacă ar putea fi explicat prin principiul ştiinţific atunci nu putut crede ceea ce fac despre el, dar nu există nici o explicaţie. Mi s-a spus de un om pe care cred că este un profet al lui Dumnezeu pentru această vârstă, Fratele William Branham, că au venit la el şapte îngeri şi a dezvăluit misterele cărţii Apocalipsei, l-au prins în mijlocul lor şi lăsându-l, format acest nor. Nu am niciun motiv să mă îndoiesc de această explicaţie. Norul era prea mare, prea înalt, şi ar trebui să conţină prea multă umiditate pentru a fi real; dar faptul rămâne - a fost real. Era supranatural şi Dumnezeu a trimis-o ca semn către mireasă.

Traduse extracte din... Acts of the Prophet. - Pearry Green

Descărcaţi:   Domnilor, Este Acesta Semnul Sfârşitului?

Citiţi contul integral în...   "The acts of the Prophet" - Pearry Green.


  Din Scriptură Spune...

Iată, vă voi trimete pe proorocul Ilie, înainte de a veni ziua Domnului, ziua aceea mare şi înfricoşată.

El va întoarce inima părinţilor spre copii, şi inima copiilor spre părinţii lor, ca nu cumva, la venirea Mea, să lovesc ţara cu blestem.

Maleahi 4:5-6


Norul era prea
mare, prea înalt,
şi ar trebui
să conţină prea
multă umiditate
pentru a fi real;


Misterul lui Hristos.

Site-ul Buletinul
informativ Engleză.

Cartea Apocalipsa.

 

Dumnezeu şi Ştiinţă
- Arheologie.

Că Răpirea va aparea în.

Principalele învăţături
ale mesajului.

Nor supranaturale.

Stâlpul de Foc.

Vestea cea Bună.
Isus a murit pentru
păcatele tale.

Botezul Apei.

 
 

Slava Shekinah a lui
Dumnezeu.

 

Monumentul funerar este
gol. El este in viata.

Precursoarele.

Dumnezeu e lumină.

Cele Şapte Epoci
ale Bisericii.

Cele Şapte Peceţi.

Seria de Crăciun.

Faptele profetului.

Dumnezeu şi Istorie
serie Index - Daniel.

Seria umblarea
Creştină.

Numele lui Dumnezeu.

Seria Cuvinte Vii.

Seria timpul sfârşitul.

Dumnezeirea
Explicată.

Arca lui Noe.

Geologie Biblice.

Înger Apare.

Voce a semnului.

Pacat original.
A fost un mar?

Mitologie.
Sursa - Babilon.
Căsătorie şi Divorţ.
Dumnezeu şi Ştiinţă
- Evolutia.

Acea Femeie Izabela.

 

Epoca noastră,
Laodiceea.

Cristos În Afara
Bisericii.

Învăţătura Nicolaiţilor.

 

Moarte. Ce atunci?

Misterul Babilonul.

Dumnezeu şi Ştiinţă.
Microbiologie.

Dumnezeu şi Ştiinţă.
Cosmologie.

Dumnezeu şi Ştiinţă.
Mitul de dinozauri.

Justificarea unui profet.

Judecata Cutremur.

Armaghedon.

Arheologie.
Sodoma şi Gomora.

Vindecarea Divină.

Astăzi această
Scriptură este
împlinită.

Tânărul nostru sistem
solar.

 

Lista noastră de
mesaje.
Dovezi de Potop.

   Descărcaţi.

Click pe imagine pentru a descarca imagini full size sau PDF.


Stâlpul de Foc.

Nor supranaturale.

Acte de profetul.

(PDFs)

Chapter 11 - The Cloud

(PDF Engleză)

Înainte de...

După...

Acolo au răstignit-l.
Locul al craniului.

  Acuzaţia.
(PDF)

Povestea Vieţii Mele
(W.Branham)
(PDF)

Pearry Green personal
testimony.

(PDF Engleză)

Căsătorie şi Divorţ

(PDF)


Hub Mesaj...Alegeţi limba şi descărcaţi gratuit mesaje de la fratele Branham.