Judecata Cutremur.


  Faptele profetului serie.

Judecata Cutremur.


Pearry Green.

Acesta a fost începutul lunii martie, 1964, care ministerul fratele Branham a ajuns în literală scuturarea pământului. El şi mai multe alte fratii au adunat din nou pentru a vâna Javelina. Localizării a fost aceeaşi zonă general, în cazul în care îngerii au coborât şi nor a apărut. Din cauza memoria acestui eveniment doar un an înainte, una ar putea fi aşteptat alte evenimente deosebite să emane de la această faţa locului; încă această zi ca fratele Branham şi un prieten apropiat, fratele Banks Wood, s-a întors la tabără, a existat nici un indiciu de ceva neobişnuit. Acum ştim că, la acel moment, megatone de rock trebuie să aibă lain gata pentru mişcare adânc în măruntaiele pământului.

Ca fratele Branham şi fratele Wood mers de-a lungul în acea zi, brusc Duhul Domnului a vorbit cu el şi ia spus să ridicaţi o piatră şi l-a aruncat în aer. Ascultător, el a făcut aşa cum i sa spus. Ca piatra a lovit de pământ, un vârtej de vânt mici a venit în jos cu ea, şi pur şi simplu a vorbit cuvinte, "Astfel zice Domnul." El a apelat la fratele Wood şi a zis: "te uiţi, acolo va fi ceva se întâmplă. Trebuie să faci ceva pentru a provoca ceva să se întâmple. Aceasta este calea că lucrurile sunt pornite."

A viitoare zi Partidul de vânătoare a fost pregătit să rupă tabără. Membri ai Partidului s-au implicat în activităţi diverse, cum ar fi pregătirea lor de joc, şi fratele Branham, adevărat la codul de om afară, a fost atent asigurarea că focul a fost afară. Dintr-o data el a apelat la fratele Roy Roberson, în picioare lângă el, şi repede ia spus de a lua acoperi. Ceva era pe cale să se întâmple. Unul dintre fraţii fost de a lua imagini în mişcare de fratele Branham în timp şi, la fel cum sa aparat de fotografiat a fugit din film, peste cacealma de nord a venit un vârtej de vânt puternic chiar deasupra capului Profetului. Violente vigoare a prezentei vârtej de vânt a fost atât mare care se taie o parte a acestui cacealma afară şi aruncat pietre de mărimea pumnului unui om pentru peste o sută de yarzi. Ca o explozie, se taie vârfurile din copaci mesquite; sunetul de furia este umplut de aer. Natural frati cu el a luat capacul. Unele scufundat în conformitate cu camioane sau amestecate sub tufişuri, dar fratele Branham stătea ferm. Profetul lui Dumnezeu stătea prin ea toate, pălăria în mână, căutând în mijlocul forţei de învolburare. Ca ea a ridicat şi s-a întors în direcţia de unde a venit, a pus pălăria înapoi pe cap şi a vorbit în mod deliberat, "Dumnezeu a vorbit de Iov într-un vârtej de vânt." Continuă a declarat vestea ingrozitoare, "judecata lui Dumnezeu trebuie să lovească coasta de vest a Americii." Într-adevăr vârtej de vânt a avut s-au retras în direcţia nord-vest, spre care coasta.
----

Vârtej de vânt "bătu" de trei ori pe acea zi în Februarie 1964. Judecata de a răspunde la lovit pe vinerea din acel an în formă de un cutremur care aproape rupt coastei din Alaska. Nimeni care confruntat cu teroarea ziua că sau din care a examinat record de distrugere şi pierderi de vieţi, ar putea uita vreodată cum este să experimenteze mâna grea a lui Dumnezeu în judecata.
----

Fratele Branham a continuat să livreze mesajul său "Alegerea Unei Mirese." Link-ul următor profetică a fost forjate aşa cum a spus oamenilor din Los Angeles, “Şi voi nu ştiţi timpul când acest oraş într-o zi se va scufunda aici pe fundul acestui ocean. “O, Capernaum,” a zis Isus, “tu care te-ai înălţat până la Cer vei fi coborât în iad, căci dacă aceste lucrări puternice s-ar fi făcut în Sodoma şi Gomora, ele ar fi rămas până astăzi.” Şi Sodoma şi Gomora zac pe fundul Mării Moarte şi Capernaumul este pe fundul mării.
Tu, oraş, care te pretinzi de a fi oraşul îngerilor, care te-ai înălţat până la Cer şi ai trimis toată murdăria, lucrurile murdare ale modei şi lucruri, până chiar ţările străine vin aici să ia din murdăria ta şi să o trimită mai departe, cu bisericile voastre frumoase şi turnuri şi aşa mai departe în felul cum o faci, amintiţi-vă, într-o zi vei sta pe fundul mării!
Este un fagure de miere mare sub tine, chiar acum. Mânia lui Dumnezeu este vărsată chiar sub tine. Cât de mult va mai ţine El acest banc de nisip atârnând peste aceea? Când acel ocean de acolo va aluneca la o milă adâncime, revărsându-se până la Marea Salton. Va fi mai rău decât în ultima zi a Pompeei. Pocăieşte-te, Los Angeles! Pocăiţi-vă ceilalţi dintre voi şi întoarceţi-vă la Dumnezeu! Ceasul mâniei Lui este peste Pământ. Fugiţi cât mai este timp să fugiţi şi veniţi în Cristos!”

Acest lucru a fost moment de mare pentru aceia dintre noi care au crezut că fratele Branham a fost Profetul lui Dumnezeu cu Duhul lui Ilie, când realizarea măturat peste noi care benzi ne avut auzit, cărţi ne avut citit, şi ceea ce am auzit acest mare om al lui Dumnezeu spune, toate a subliniat o profeţie extraordinar de doom pentru coasta de vest. Acum am dat seama că el a fost prorocie. Ştiind el să fie un cuvânt profet, am ştiut că el a vorbit nimic excepţia cazului în care acesta ar putea fi găsit în Scripturi. Acum am început să acorde atenţie.

Pe 22 August 1965, fratele Branham vorbind pe o coasta la coasta, de frontieră la frontieră, telefon cârlig-up, în predica sa "Filtrul unui om gânditor" clar pronunţat hotărârea asupra Americii: “Duhul Sfânt în inima mea plange in seara asta, Duhul Sfânt în propria mea inimă în seara aceasta strigă: „Laodicea oarbă! De câte ori a vrut Dumnezeu să vă dea o trezire! Dar acum a venit timpul vostru; este prea târziu acum. Cum aţi râs voi şi v-aţi bătut joc de oamenii care Dumnezeu i-a trimis la voi! Dar acum v-a venit timpul. O, Statele Unite, Statele Unite, cum ar fi vrut Dumnezeu să vă ocrotească cum o găină îşi ocroteşte puii, dar voi nu aţi vrut.” Acum acest Glas merge de la coastă la coastă, de la nord la sud, şi răsărit la apus. Cum v-ar fi ocrotit Dumnezeu, dar voi nu aţi vrut! Acum v-a venit timpul.
Naţiunile se dezbină. Lumea se destramă. O bucată de o mie cinci sute de mile din aceasta, trei sau patru sute de mile lăţime, se va scufunda, o sută… sau poate patruzeci de mile jos în marea falie acolo afară, într-una din aceste zile, şi valurile vor ţâşni drept afară la statul Kentucky. Şi când o face, va zgudui lumea aşa de tare încât totul deasupra ei se va scutura jos.”

Traduse extracte din... "The Acts of the Prophet." Chapter 12
de Pearry Green

Citiţi contul integral în...   "The Acts of the Prophet"
(PDF Engleză)


  Din Scriptură Spune...

Şi au urmat fulgere, glasuri, tunete, şi s'a făcut un mare cutremur de pămînt, aşa de tare, cum, de cînd este omul pe pămînt, n'a fost un cutremur aşa de mare.

Apocalipsa 16:18


  Descărcaţi.

Click pe imagine pentru a descarca imagini full size sau PDF.


Stâlpul de Foc.

Nor supranaturale.

Acte de profetul.

(PDFs)

Chapter 12
Earthquake Judgement

(PDF Engleză)

Înainte de...

După...

Citat...

Priviţi la cutremurele de pământ pe aici prin California. Eu prezic, înainte de venirea Domnului Isus, că Dumnezeu va scufunda locul acela. Eu cred că Hollywood şi Los Angeles, şi locurile acelea murdare de acolo, că Dumnezeul Atotputernic le va scufunda. Ele vor merge în adâncul mării.

William Branham - Cine ziceţi că este Acesta? (1964)Hub Mesaj...Alegeţi limba şi descărcaţi gratuit mesaje de la fratele Branham.


Misterul lui Hristos.

Site-ul Buletinul
informativ Engleză.

Cartea Apocalipsa.

 

Dumnezeu şi Ştiinţă
- Arheologie.

Că Răpirea va aparea în.

Principalele învăţături
ale mesajului.

Nor supranaturale.

Stâlpul de Foc.

Vestea cea Bună.
Isus a murit pentru
păcatele tale.

Botezul Apei.

 
 

Slava Shekinah a lui
Dumnezeu.

 

Monumentul funerar este
gol. El este in viata.

Precursoarele.

Dumnezeu e lumină.

Cele Şapte Epoci
ale Bisericii.

Cele Şapte Peceţi.

Seria de Crăciun.

Faptele profetului.

Dumnezeu şi Istorie
serie Index - Daniel.

Seria umblarea
Creştină.

Numele lui Dumnezeu.

Seria Cuvinte Vii.

Seria timpul sfârşitul.

Dumnezeirea
Explicată.

Arca lui Noe.

Geologie Biblice.

Înger Apare.

Voce a semnului.

Pacat original.
A fost un mar?

Mitologie.
Sursa - Babilon.
Căsătorie şi Divorţ.
Dumnezeu şi Ştiinţă
- Evolutia.

Acea Femeie Izabela.

 

Epoca noastră,
Laodiceea.

Cristos În Afara
Bisericii.

Învăţătura Nicolaiţilor.

 

Moarte. Ce atunci?

Misterul Babilonul.

Dumnezeu şi Ştiinţă.
Microbiologie.

Dumnezeu şi Ştiinţă.
Cosmologie.

Dumnezeu şi Ştiinţă.
Mitul de dinozauri.

Justificarea unui profet.

Judecata Cutremur.

Armaghedon.

Arheologie.
Sodoma şi Gomora.

Vindecarea Divină.

Astăzi această
Scriptură este
împlinită.

Tânărul nostru sistem
solar.

 

Lista noastră de
mesaje.
Dovezi de Potop.