Mëkati Fillestarë.


  Libri i Zbulesës seri.

A ishte ajo një mollë?
(Historia e farë gjarpërit ka për.)


William Branham.

Zbulesa. 2,7:
“... Ai që del fitimtar do të hajë nga pema e jetës, që është në mes të parajsës së Perëndisë.”

Ky është shpërblimi i ardhshëm për të gjithë fituesit e të gjitha kohërave. Kur as thirrja e fundit për të luftuar, kur vendoset shtylla e tij, atëherë ne do të jemi të pushuar në parajsë të Perëndisë dhe pjesa jonë do të jetë Pema e Jetës, përgjithmonë.

“Pema e Jetës.” A nuk është kjo shprehje e bukur piktoreske? Ajo është përmendur tre herë në librin e Zanafillës dhe tre herë në librin e Zbulesës. Është e njëjta pemë në të gjitha gjashtë vende dhe simbolizon pikërisht të njëjtën gjë.

Por ajo që është Pema e Jetës? E pra, para së gjithash ne duhet të dimë se çfarë peme qëndron. Në nr. 24,6 ndërsa Balaami e përshkroi Izraelin, ai tha se ata janë “aloe pemë që Zoti i ka mbjellë”. Pemët janë vazhdimisht me Shkrimet i referohen personave, si në Psalmi 1. Kështu, Pema e Jetës duhet të jetë jeta e një njeriu, dhe që është Jezusi.

Pra, në kopshtin e Edenit, ka dy pemë që janë në këmbë në mes të tij. Njëri ishte Pema e Jetës, tjetra ishte pema e njohjes të së mirës dhe të së keqes. Njeriu është sugjeruar për të jetuar nga pema e jetës, por jo për të prekur pemën tjetër ose ai do të kishte vdekur. Por njeriu kishte ngrënë nga ajo pemë dhe kur ai e bëri, ai u përfshi në vdekje nga mëkati i tij dhe qe ndarë nga Perëndia.

Kështu që pema atje në Eden, që druri i cili ishte burimi i jetës, ishte Jezusi. Tek Gjoni, nga kapitulli igjashtë e deri në kapitullin e tetë, Jezusi e përshkruan veten si burim i jetës së përjetshme. Ai e quajti vehten si bukën e qiellit. Ai foli për dhënien e vetes dhe se në qoftë se dikush e ha atë kurrë nuk do të vdesin. Ai deklaroi se e njihte Abrahamin, dhe se ishte para Abrahamit. Ai profetizoi se ai vetë do të të jepte ujë të gjallë se në qoftë se një person pi nuk do të ketë përsëri etje, por do të jetojnë përgjithmonë. Ai e tregoi vehten se sa I MADH JAM. Ai është Buka e Jetës, uji i ftohtë në jetën e përjetshme, pema e jetës. Ai ishte atje në Eden në mes të kopshtit, si dhe çfarë do të jetë në mes të parajsës së Perëndisë.

Disa mendojnë se të dy drurët në kopsht ishin vetëm dy drurë më shumë, pemë si të tjerët që Perëndia i kishte vënë atje. Por studiuesit të kujdesshëm e dinë se kjo nuk është kështu. Kur Gjon Pagëzori thirri se sëpata është në rrënjën e drurëve, nuk po flasim për pemët thjesht natyrore, por i parimeve shpirtërore. Pra, në 1 Gjoni 5,11 thuhet: “Dhe dëshmia është kjo: Perëndia na dha jetën e përjetshme dhe kjo jetë është në Birin e tij.” Jezusi tha tek Gjoni 5,40: “E ju, prapë se prapë nuk doni të vini tek unë,që ta keni jetën.” Kështu, dëshmia, Fjala e Perëndisë, në mënyrë të qartë dhe në mënyrë më të qartë se sa është jeta, jeta e përjetshme, në Birin. Askund tjetër. 1 Gjoni 5,12: “Ai që ka Birin - ka jetën; ai që nuk ka Birin e Perëndisë - nuk ka jetë.” Pra, pasi dëshmitari nuk mund të ndryshojë, kapnin ose ta për të shtuar, atëherë qëndron dëshmi për jetën në Birin e... Që kjo është kështu, pemët e kopshtit duhet të jenë JESUSI.

Dakord. Nëse Druri i Jetës është një person, atëherë pema e njohjes të së mirës dhe të keqes është një person gjithashtu. Ajo nuk mund të jetë ndryshe. Prandaj, të drejtit dhe të keqit ai i qëndroi krah për krah atje në mes të kopshtit të Edenit. Ez.28,13a “Në Eden, në kopshtin e Perëndisë, ju (sotoni) ishte.”

Këtu është vendi ku ne marrim zbulesën e vërtetë të 'farës gjarpër'. Ja se çfarë ka ndodhur me të vërtetë në Kopshtin e Edenit. Fjala thotë se Eva është mashtrua nga gjarpri. Ajo ishte joshur në fakt nga gjarpri. Në Postës. 3,1 thotë: “Gjarpri ishte më dinak se të gjitha bishat e fushave që Zoti, Perëndia krijoi.” Kjo kafshë ishte aq e ngjashme me qenie njerëzore (dhe ende ishte kafshë e pastër) sa ai mund të arsyetojë dhe të flasë. Ai ishte një krijesë e drejtë dhe ishte disi mes çimpazos dhe njeriut, por më shumë si një njeri. Ai ishte aq i afërt me qenë njeri që fara e tij mund, dhe është ngatërruar me atë të një gruaje dhe duke shkaktuar atë për të filluar mbarësim. Kur kjo ndodhi, Perëndia e mallkoi gjarpërin. Ai ndryshoi çdo kockë në trup gjarpëri që ai kishte në të dhe të zvarritet si një gjarpër. Shkencërisht mund të provoni të gjithë që ju duani dhe nuk do të gjeni lidhje të humbur. Perëndia u kujdes për të. Njeriu është i zgjuar dhe mund të shohim marrëdhëniet e njeriut me kafshë dhe ai përpiqet për të provuar evolucionin. Nuk ka evolucion. Por njeriu dhe kafsha janë të përziera. Kjo është një nga sekretet e Perëndisë ata që kishin mbetur të fshehura, por këtu është zbuluar. Kjo ndodhi në të drejtë atje në mes të Edenit, kur Eva u largua nga jeta për të pranuar vdekjen.

Vini re atë që Perëndia ka thënë në kopsht. Zanafilla. 3,15: “Unë do të shtie armiqësi midis teje dhe gruas, midis farës sate dhe farës së saj, Ai do të të shtypë kokën tënde, dhe ti do të kafshosh thembrën e farës së njeriut.” Në qoftë se ne pranojmë vërtetësinë e Fjalës se gruaja kishte një farë, atëherë gjarpri sigurisht edhe të kishte një farë. Në qoftë se fara e gruas ishte një fëmijë mashkull nga njeriu, atëherë edhe pasardhësit e gjarprit duhet të jetë i njëjti model, dhe që është për të lindur nga një njeri njerëzore instrumentalitetit mashkullor. Krishti ka ardhur në Perëndinë, me anë të marrëdhënieve njerëzore. Ajo është gjithashtu po aq e njohur se pritura që kreu gjarpri ishte në të vërtetë një profeci në lidhje me atë që Krishti do të kryejnë kundër Satanait në kryq. Nuk do të jetë në kokë kryq Krishti shtrydhje satanit, ndërsa satani do të plagosë thembrën e Zotit.

Kjo është pjesë e Shkrimit te Zbulimi se si farë e mirëfilltë gjarpri do të mbjellë në tokë, ashtu siç ne kemi një rast tek Luka 1,26-35, ku ajo është e ekspozuar rastin saktë se gruas fara i manifestohet fizikisht me ndërmjetësimin e njerëzve. “Në muajin e gjashtë, engjëlli Gabriel u dërgua nga Perëndia në një qytet të Galilesë, që quhej Nazaret, që ishte e fejuar me një njeri që quhej Jozef, nga shtëpia e Davidit; dhe emri i virgjëreshës ishte Maria. Engjëlli hyn te ajo dhe tha: 'Të përshëndes, e bekuar me hirin! Zoti me ty! Lum ndër gratë!' Duke parë atë, ajo mbeti e shqetësuar nga fjalët e tij, duke i menduar se çfarë lloj përshëndetje kjo mund të jetë. Dhe engjëlli i tha: 'Mos ki frikë, Mari, sepse ke gjetur hir para Perëndisë! Ja, do të mbetesh me barrë dhe do të lindë një djalë, dhe do t'ia vesh emrin Jezus. Ai do të jetë i madh dhe do të quhet Biri i Shumë të Lartit; Ai do të jetë Zoti, Perëndia t'i japë fronin e Davidit, atit të tij; dhe ai do të mbretërojë mbi shtëpinë e Jakobit përjetë, dhe mbretëria e tij nuk do të ketë fund.' Por Maria tha engjëjve: 'Si do të ndodhë kjo, përderisa unë nuk njoh burrë?' Në përgjigje të saj, engjëlli i tha: 'Fryma e Shenjtë do të vijë mbi ty dhe pushteti i Shumë të Lartit do të të mbulojë, kështu do i Shenjti ai që do të lindë do të quhet Bir i Perëndisë.'” Si fara e gruas është fjalë për fjalë të Perëndisë riprodhuar veten në trupin e njeriut, kështu një brez i gjarprit mënyra se sotoni kishte gjetur se ju mund të keni hapur derën për racën njerëzore. Satanin ishte e pamundur (për shkak se ajo është krijuar vetëm si qenie shpirtërore), për të riprodhuar në mënyrën në të cilën Perëndia ka riprodhuar vetveten, kështu që shanset tona për Zanafillës tregon se si ai i prodhuar dhe pasardhësit e tij ose të vënë në racën njerëzore. Mos harroni gjithashtu se Satani është quajtur “gjarpri”. Folur për pasardhësit e tij, ose futur në racën njerëzore.

Para Adami i realizuar ndonjëherë fizikisht Evës, gjarpri kishte mësuar edhe para tij. Dhe se ajo që ka lindur i ishte Kaini. Kaini ishte i (i lindur nga) “e keqja”. 1 Gjoni 3,12. Fryma e Shenjtë tek Gjoni nuk mund të në një vend të thirrur Adam “e keqja” (sepse kjo është ajo që ai nuk ishte babai i Kainit) dhe në një vend të Adamit bën thirrje “Biri i Perëndisë” si ai ishte krijimi. Luka 3,38. Kainit u bë si babai i tij, lajmëtar i vdekjes, një vrasës. Plotësisht mosbindja ndaj Zotit, kur përballen me të Plotfuqishmin në Postën. 4:5, 9, 13, 14, tregon se karakteristikat absolutisht nuk duket si një njeri, dhe duket se tejkalon çdo rast që kemi në Shkrimet në lidhje me përballimin e Satanit me Perëndinë. “Por për Kainin dhe ofertën e tij ai nuk e kishte respektuar. Dhe kështu Kaini u pezmatua shumë dhe fytyra e tij ra. Atëherë Zoti i tha Kainit: 'Ku është vëllait yt Abeli?' 'Unë nuk e di - u përgjigj. Jam unë rojtari i vëllait tim?' Atëherë Kaini i tha Zoti: 'Ndëshkimi im është më i madh se ajo që un mund ta duroj. Unë do të fshihem nga fytyra juaj dhe do të jem një endacak dhe një ikanak mbi tokë, i cili jam edhe i njohur, ata do të më vrasin.'”

Vini re mënyrën e saktë në të cilën të dhënat e Perëndisë është rasti i lindjes së Kainit, Abelit dhe Seth. Geneza. 4,1: “Adami njohu Evën, gruan e tij, e cila u mbarësua dhe lindi Kainin, dhe tha: 'Njeri Unë kam një djalë të Zotit!' Dhe përsëri lindi vëllanë, Abelin.” Post. 4,25: “Adami njohu përsëri gruan e tij, që lindi një djalë dhe e quajti Seth...” Ka tre fëmijë nga DY akteve të njohurive fizike të Adamit. Meqenëse Bibla është e saktë dhe Fjala e përsosur e Zotit, kjo nuk është një gabim, por një rekord për sqarim tonë. Që nga tre djemtë të lindur nga dy akte të Adamit, nuk ka dyshim që ju e dini se një nga ato tre nuk ishte biri i Ademit. Perëndia e ka shënuar këtë në këtë mënyrë të saktë për të na treguar diçka. E vërteta, e vërtetë është se Eva kishte në bark dy djem (binjakët) nga fekondimet të ndryshme. Ajo mbante binjakët, me konceptin e Kainit ishte pak kohë para se të Abel-it.

Lexoni llogaria e plotë në... Epoka Kisha e Efesit.

Shkarko (Anglisht)... Serpent Seed - William Branham.


Misteri i të Krishtit.

Website Anglisht Newsletter.

Libri i Zbulesës.

 

Perëndi dhe e Shkenca
- Arkeologji.

Mirë lajmeve.
Krishti vdiq për mëkatin tuaj.

Ujë Pagëzimi.

 
 

Natyra e perëndishme shpjegoi.

Shtatë kishës moshave.

Të shtatë vula.

Emri i Perëndisë.

Mëkati fillestar.
A ishte ajo një mollë?

Perëndi dhe e Shkenca
- Evolucioni.

Mitologji.
Babylon, Burim.

Vizioni në Patmos.

Doktrina Bileame.

Kjo Grua Jezabela.

Mosha jonë, Laodice.

Krishti jashta nga Kisha.

Doktrina Nikolaite.

 

Misteri Babilona.

Perëndi dhe e Shkenca.
Mikrobiologjia.

Perëndi dhe e Shkenca.
Kozmologji.

Perëndi dhe e Shkenca.
Miti i i Dinosaurs.

Kliko në një imazh për të shkarkuar tablo me permasa të plota ose PDF.


Acts of the Prophet.

(PDF Anglisht)

The Two Babylons

by Rev Alexander Hislop.
(PDF Anglisht)

Një shpat mali dhe
shkurre trëndafili në
dëborë në Kinë.

Zambakëve e zjarrit.

Kolona e zjarrit
- Houston 1950.

Dritë mbi një shkëmb piramidale.

  Shkrimi i shenjtë thotë se...

Prej kësaj njihen bijtë e Perëndisë dhe bijtë e djallit; kushdo që nuk praktikon drejtësinë nuk është nga Perëndia, dhe i tillë nuk është as ai që nuk do vëllanë e vet.

Sepse ky është mesazhi që dëgjuat nga fillimi. Ta duam njeri-tjetrin,

jo sikundër Kaini, i cili ishte nga i ligu dhe vrau vëllanë e vet. Dhe për çfarë arësye e vrau atë? Sepse veprat e tij ishin të liga dhe ato të të vëllait ishin të drejta.

1 Gjoni 3,10-12Mesazh hub...Zgjidhni gjuhën tuaj dhe shkarko falas mesazhe të nga Vëllai Branham.


Libri i Zbulesës.
Vazhdon mbi faqen tjetër.
(Doktrina Nikolaite.)

Nëse mollë bëhen
gratë të kuptojnë
se ata janë të
zhveshur, është koha
të kalojë mollë
përsëri.