Căsătorie şi Divorţ.

<< anterioare

viitoare >>

  Series umblarea creştină.

Aceasta nu a fost aşa de la început.


William Branham.

Citiţi contul integral în...
Căsătorie şi Divorţ.

Matei 19:8,
8 Iar El a zis către ei, Moise din cauza împietririi inimilor voastre v-a tolerat să vă lăsaţi nevestele voastre: dar de la început nu a fost aşa.

Această Scriptură, această întrebare, l-a confruntat pe Isus chiar la începutul slujbei Lui. Şi aceasta l-a confruntat pe Moise chiar la începutul slujbei lui. Este una din cele mai însemnate întrebări în inimile credincioşilor. Păcătosului nu-i pasă. Dar aceasta este la credincioşi, căci credinciosul încearcă să facă tot ce ştie el să facă să trăiască corect înaintea lui Dumnezeu. De aceea, orice întrebare care se ridică despre religie, apoi cazul Căsătorie Şi Divorţ se ridică, (de ce?) din cauză că este cauza păcatului original. Acolo este unde a început păcatul. Şi acela-i motivul că a fost adus de fiecare dată, deoarece acesta este tocmai începutul păcatului.

Acum eu nu voi avea timp să explic toate lucrurile acestea, dar voi fi bucuros să răspund la scrisoarea voastră sau orice pot eu. Sau, noi avem cărţile scrise despre aceasta, şi multe întrebări, şi chiar tăieturi din ziare şi lucruri aici, să dovedim aceasta, ce noi ştim că a fost Eva. Mărul care era presupus că ea l-a mâncat, unde nici măcar nu este Scriptural, acum ei pretind că era o caisă; nu era nici unul. Ea a comis adulter, care a născut primul copil, care era Cain, propriul fiu al lui Satan, căci în el zăcea răul. Acesta nu a venit prin Abel. Fiul lui Satan era Cain.

----
Este aşa cum am spus, dacă am vrut să merg în est în această dimineaţă; şi din câte am ştiut mai bine aceasta, eu trebuia să caut ceva anume în câmp, şi acesta era direct spre est, şi eu am mers spre est. Cineva a zis: „Frate Branham, acesta este est”. Acesta este est, potenţial, dar este nord-est. Eu aş trece tocmai de obiectul care-l căutam; eu aş veni înapoi, ştiind că era greşit. Şi apoi dacă cineva a zis: „Frate Branham, mergi pe aici, la dreapta ta”. Acum, aceea este potenţial est, de asemenea, dar este sud-est. Eu aş pierde obiectul care-l căutam, căci am mers dincolo de graniţele drumului perfect şi direct.

Acum, dacă aceea este aşa, noi avem două şcoli de gândire despre Căsătorie Şi Divorţ. Şi aceea este, una din ele zice, că: „Un bărbat poate să fie căsătorit numai odată, afară doar dacă nevasta lui este moartă”. Şi aceea este una din întrebări, dar, dacă voi mergeţi să urmaţi aceea, voi mergeţi peste bord. Şi apoi următoarea zice: „Oh, dacă nevasta sau bărbatul, oricare, au comis adulter, oricare din ei poate fi lăsat şi să se căsătorească din nou”. Voi vă aflaţi peste bord cu aceea.

Deci, vedeţi, aceasta nu este nici sud-est sau nord-est; noi vrem direct spre est. Voi nu aţi mai avea Scriptură când mergeţi în această direcţie, voi nu veţi mai avea Scriptură când mergeţi în direcţia aceea. Noi vrem să ştim unde Scriptura întâlneşte Scriptura, şi să ştim care este Adevărul despre aceasta. Fiecare ia o cale diferită, şi nu reuşeşte să aducă răspunsul corect, dar acolo totuşi trebuie să fie un răspuns.

Este întocmai ca, astăzi, există două şcoli mari de doctrină în biserică; una din ele este Calvinism, cealaltă este Arminianism. Una din ele este legalistă, cealaltă este har. Şi noi venim să aflăm că oamenii care cred în har, Calviniştii, ei spun: „Binecuvântat fie Dumnezeu, nu-mi strică să fumez. Nu-mi strică să beau. Eu pot face aceste lucruri, eu am securitate Eternă”. Apoi noi aflăm cealaltă parte, pe cea legalistă, ziceau: „Oh, mi-ar place să urlu la el, mi-ar place să-i spun ce gândesc, dar, eu sunt un Creştin, eu trebuie să stau liniştit”. Vedeţi, voi vă aflaţi pe două drumuri diferite, şi nici una din ele nu este corectă. Acum, aceea este greu de spus asta, dar acesta-i adevărul. Noi ne aflăm pe două drumuri diferite; una merge pe o cale, una pe alta. Acum să vedem ce este Adevărul.

----
Noi avem de asemenea două gânduri despre această Căsătorie Şi Divorţ. Acum, că, Domnul nostru ne-a deschis taina cu Şapte Peceţi a Cuvântului Său, în aceste zile din urmă. Acum, mulţi dintre voi, aceasta poate fi greceşte pentru voi, dar biserica mea înţelege. Prin ce? Şi voi aţi auzit despre viziuni şi ce a avut loc. Şi întrebarea este o întrebare Biblică, noi suntem invitaţi aici să credem că trebuie să existe un răspuns adevărat la tot secretul ascuns care a fost ascuns de la întemeierea lumii. Şi Biblia profeţeşte şi zice că în această zi aceste secrete vor fi făcute cunoscut. Apocalipsa 10: „Şi la sunarea îngerului al şaptelea, mesagerul Laodicei, tainele lui Dumnezeu vor fi făcute cunoscut”. Şi aceasta este ultima epocă, care este Laodicea.

----
Isus, în textul nostru, ne invită să mergem înapoi la început, pentru răspunsul adevărat Scriptural. Acum, când El a fost confruntat cu aceasta, acolo erau două lucruri în vedere. Preoţii au zis către El: „Poate un om să-şi lase nevasta, să se căsătorească cu alta, pentru vreo cauză?” Şi Isus a zis: „Nu a fost aşa de la început”. Apoi ei au zis: „Moise ne-a îngăduit un document de divorţ, şi să o lase pentru orice au vrut ei”. El a zis: „Aceea, Moise a făcut aceea deoarece”, eu las asta să se adâncească puţin: „din cauza împietririi inimilor voastre; dar de la… sau la început nu a fost aşa”. Întrebarea!...

Dacă Isus a zis: „Mergeţi înapoi la început”, acolo era numai o pereche din orice pe pământ. Acolo era un Adam, o Evă, ei au fost uniţi numai de Dumnezeu. Un cal femelă, un mascul; o femelă de papagal, un mascul. „La început”, aşa cum El ne-a spus să mergem înapoi, acolo era numai o pereche din orice. Este adevărat? Apoi, noi aflăm acum că totul „la început” mergea în ordine perfectă şi armonie cu Dumnezeu, nimic nu era afară din rânduială. Totul în cer este încă în ordine; toate stelele, galaxiile, sistemul solar, totul este perfect în ordine. Una din ele să se mişte, ar întrerupe tot programul.

Acum ascultaţi. Vedeţi voi? O întrerupere strică programul întreg! Acum, când fiinţele umane mergeau în continuitate cu Dumnezeu, cu un bărbat şi o femeie, această femeie a păcătuit şi a aruncat întregul program pământesc afară din continuitatea cu Dumnezeu. De aceea, un cuvânt adăugat la această Carte, sau un Cuvânt scos din Ea; aruncă un Creştin afară din continuitatea cu Dumnezeu, aruncă o biserică afară din continuitatea cu Dumnezeu, aruncă o familie afară din continuitatea cu Dumnezeu. Fiecare credincios poate fi aruncat afară, prin a nu accepta fiecare Cuvânt al lui Dumnezeu.

----
Acum, atunci a fost că bărbatul a fost făcut să stăpânească peste femeie, prin Cuvântul lui Dumnezeu. Ea nu mai era egală cu el. Ea era egală în natură, voi ştiţi; dar, când ea a călcat Cuvântul lui Dumnezeu, Dumnezeu a făcut pe bărbat să fie un stăpân peste ea. Geneza 3:16, dacă vreţi să-l notaţi. Ea nu mai era egală cu bărbatul. Ea era încălcătoarea Cuvântului lui Dumnezeu. Nu vedeţi voi „ea”, ea, biserica aici jos? Încălcătoarea Cuvântului lui Dumnezeu, care a aruncat-o complet afară din continuitate. Şi aceea este ceea ce a făcut biserica, şi a aruncat moarte spirituală peste întregul lucru. Acum veţi înţelege de ce bat eu la aceste lucruri aşa cum o fac. Acesta-i Adevărul! Acestea sunt fapte Biblice.

Observaţi, de ce a făcut ea un astfel de lucru ca acesta; cum a putut acea femeie drăgălaşă, frumoasă, perfectă? Am văzut un tablou odată, eu cred că era în Grecia, a unui artist care a pictat un tablou al Evei. Ea era lucrul cu cea mai oribilă arătare pe care aţi văzut-o vreodată. Aceea arată la ce poate o minte carnală să privească. Dar, ea nu era; ea era frumoasă, căci ea era femeie perfectă, toată femeie.

Observaţi, de ce a făcut ea un astfel de lucru, fiind în acea ordine înaltă? Ea era chiar cu bărbatul, egală cu el. Dar noi toţi ştim acum că ea şi-a pierdut egalitatea ei cu bărbatul, când ea a păcătuit, şi Dumnezeu a zis: „Bărbatul va fi stăpânul tău de aici înainte”. Acum, aceea este Scriptura. Dacă voi vreţi, am putea s-o citim. Eu vă dau Scripturile, să economisim timp pentru această mare conectare prin ţară, ca să o puteţi citi voi înşivă. Observaţi motivul că ea a făcut asta. Cum a ajuns Satan vreodată la ea?

Aţi ştiut că Satan a fost egal cu Dumnezeu într-o zi? Sigur că era, totul în afară de creator; el era totul, stătea la dreapta lui Dumnezeu, în Ceruri, marele Heruvim conducător. Observaţi motivul că ea a făcut aceasta, ea nu a fost în creaţiunea originală. Ea nu este în creaţiunea originală a lui Dumnezeu; ea este un produs secundar. De aceea „la început”, aşa cum s-a referit Isus la aceasta, ea nu era fiinţă creativă originală a lui Dumnezeu. Ea este un produs secundar dintr-un bărbat, când Isus s-a referit la „început”.

-----
Acum despre Căsătorie Şi Divorţ, vedeţi, aceasta trebuie să fie descoperită. Până când este descoperită, voi nu o ştiţi. Dar El a promis în aceste zile din urmă, în această epocă, ca fiecare taină ascunsă din Biblie să fie descoperită. Câţi ştiţi asta? Apocalipsa al 10-lea capitol! Isus a promis-o, că toate aceste taine ascunse de Căsătorie Şi Divorţ, toate aceste alte taine ascunse care au fost, să fie descoperite la timpul sfârşitului. Acum vă amintiţi, Glasul a zis: „Mergi la Tucson”. Vă amintiţi Lumina misterioasă din cer, al şaptelea Înger stând acolo; a venit înapoi, şi deschiderea celor Şapte Peceţi? Priviţi ce a avut loc. Aceea este adevărat.

-----
Acesta este un lucru îngrozitor de tare, eu nu am ştiut cum să-l aduc afară. Ce voi face eu, când am bărbaţi şi femei stând în adunarea mea, unii din ei au fost căsătoriţi de două sau trei ori? Oameni buni şi femei bune, tot încurcaţi! Ce a făcut aceasta? Învăţătura falsă, exact, nu au aşteptat de la Domnul.

„Ce a unit Dumnezeu împreună, omul să nu despartă”. Nu ce a unit omul împreună; ce „Dumnezeu” a unit împreună! Când voi aveţi o descoperire directă de la Dumnezeu, că aceea este nevasta ta, şi acelaşi lucru, acela-i al tău, tot restul vieţii tale. Vedeţi? Dar ce uneşte omul împreună, oricine poate despărţi. Dar ce uneşte Dumnezeu împreună, nimeni mai bine să nu îndrăznească să o atingă. „Orice uneşte Dumnezeu împreună”, El a zis: „nimeni să nu despartă”. Nu ce vreun magistrat pe jumătate beat sau altceva a pus împreună, sau ceva predicator decăzut cu o grămadă de crezuri într-o carte, care îi va lăsa să facă orice în lume, şi Cuvântul lui Dumnezeu zace chiar acolo. Vedeţi? Eu vorbesc despre ce a unit Dumnezeu împreună.

-----
Zilele trecute, ştiind că atunci când vă spun ceva, aceasta trebuie să vină AŞA VORBEŞTE DOMNUL, atunci eu am avut Scripturile aşa cum El mi-a descoperit-o. Dar: „Doamne Dumnezeule, ce pot să spun la adunarea aceea? Eu voi avea despărţiri. Bărbatul va sta pe verandă şi afară în curte, şi în orice altă parte: ‚Să o las?' Femeile: ‚Să-mi las bărbatul?' ‚Ce să fac eu?'” Am zis: „Doamne, ce pot face eu?”

Ceva a zis către mine: „Du-te acolo sus în munte, şi Eu îţi voi vorbi”. Şi în timp ce eram sus în munte, fără să ştiu că jos în Tucson ei au văzut Aceasta. Dar chiar învăţătorii au chemat copiii din... fetiţa mea şi aceia, din clasa de şcoală, şi au zis: „Priviţi acolo în muntele acela! Acolo este un Nor galben arzător mergând sus în văzduh şi venind înapoi jos, mergând sus în aer şi venind înapoi jos”.

D-na Evans, eşti tu aici? Ronnie, eşti aici? Eu am venit înapoi jos pe la staţie, acest băiat tânăr pe la staţia de benzină, staţia de benzină a lui Evans de acolo. Şi înainte de a şti ce urma băiatul să spună, el m-a luat de picioare, el a zis: „Frate Branham, tu ai fost acolo sus în muntele acela de acolo, nu-i aşa?” Am zis: „Ce vrei să spui, Ronnie? Nu”, vedeţi, să văd ce va face el. De multe ori se întâmplă lucrurile, eu nu, tu nu le spui oamenilor. Aceasta devine... Lucrul despre aceasta este, că voi vedeţi aşa de mult întâmplându-se, încât devine obişnuit pentru voi. Vedeţi? Eu doar nu le spun oamenilor. Am zis: „Ronnie, ce ai tu...”

El a zis: „Eu pot să-ţi arăt chiar unde erai tu”. Zicea: „Eu am chemat-o pe mama, şi am stat aici şi am urmărit Norul acela plutind sus înăuntru acolo, mergând în sus şi-n jos. Am zis: ‚Acesta trebuie să fie Fratele Branham şezând acolo sus pe undeva. Acela-i Dumnezeu care-i vorbeşte'.” Şi tot oraşul, oamenii, au privit la Acesta. Într-o zi luminoasă fără nori nicăieri de loc, cu acest Nor mare galben plutind acolo; venea în jos ca o pâlnie, şi mergea înapoi şi se răspândea afară.

-----
Acum noi suntem găsiţi în această încurcătură din cauza teologiei interpretate greşit. Este adevărat? Asta-i de ce voi femeile v-aţi măritat a doua oară, şi voi bărbaţii, din cauza teologiei interpretate greşit. Acum aş vrea să vă arăt ceva ce mi-a spus El. Şi dacă Dumnezeu, Creatorul nostru, i-a fost pusă întrebarea când El era aici pe pământ, Isus Cristos; şi când profetul Lui eliberator s-a ivit, Moise, jos în Egipt, să scoată copiii afară din Egipt, să-i pună în ţara promisă; şi Isus a zis aici că Moise i-a văzut pe oameni în această stare, şi el le-a admis o scrisoare de divorţ, din cauză că situaţia era cum era. Moise a aflat astfel, ca: „El să îngăduie...” Dumnezeu i-a permis lui Moise, acel profet trimis la oameni, să îngăduie această scrisoare de divorţ pentru ei.

Şi în I Corinteni, al 7-lea capitol, al 12-lea şi al 15-lea verset, în profetul Noului Testament, Pavel, care a întâmpinat acelaşi lucru în biserică, şi a vorbit aceasta: „Acesta sunt eu, nu Domnul”. Este adevărat? Din cauza situaţiei divorţului. „Nu a fost aşa de la început”. Dar Moise a permis aceasta, şi Dumnezeu a recunoscut-o ca neprihănire. Şi Pavel a avut de asemenea un drept, când el a găsit biserica lui în starea aceea.

Acum voi credeţi Aceasta a fi adevărat, şi credeţi-O că vine de la Dumnezeu! Şi prin adeverirea Norului Lui şi Mesajul Lui care m-a adus până aici, să nu-mi permită Dumnezeu pe munte să fac acelaşi lucru, să vă îngădui să mergeţi înainte în felul cum sunteţi, şi să nu o mai faceţi! Mergeţi cu soţiile voastre şi trăiţi în pace, căci ora este târzie. Venirea Domnului este aproape. Noi nu avem timp să stricăm lucrurile acestea. Să nu mai îndrăzniţi să o faceţi din nou! Eu vorbesc numai către adunarea mea. Dar dacă sunteţi căsătoriţi... Şi Dumnezeu mi-a purtat mărturie despre asta, pe munte, ca eu să pot spune Aceasta, o descoperire supranaturală, din cauza deschiderii celor Şapte Peceţi, şi aceasta este o întrebare în Cuvântul lui Dumnezeu. „Lasă-i să meargă înainte înăuntru aşa cum sunt ei, şi să nu mai păcătuiască!”

„Aceasta nu a fost aşa de la început”. Asta-i adevărat, nu a fost aşa, şi aceasta nu va fi la sfârşit. Dar în condiţii moderne, ca slujitor al lui Dumnezeu... Eu nu m-aş numi profetul Lui; dar eu cred poate, dacă eu nu aş fi trimis pentru aceea, eu pun o temelie pentru el când el vine. Deci în condiţiile moderne, eu vă poruncesc să mergeţi la casa voastră, cu soţia voastră acum. Dacă eşti fericit cu ea, trăieşte cu ea, creşteţi-vă copiii în povăţuirea lui Dumnezeu. Dar Dumnezeu să fie milostiv cu voi dacă faceţi asta vreodată din nou! Să vă învăţaţi copiii să nu facă niciodată un lucru ca acela, creşteţi-i în povăţuirea lui Dumnezeu. Iar acum că sunteţi aşa cum sunteţi, să mergem acum, la ora târzie a serii în care trăim, şi „Să presăm spre semnul înaltei chemări în Cristos”, unde toate lucrurile vor fi posibile.

Citiţi contul integral în...
Căsătorie şi Divorţ.


Misterul lui Hristos.

Site-ul Buletinul
informativ Engleză.

Cartea Apocalipsa.

 

Dumnezeu şi Ştiinţă
- Arheologie.

Că Răpirea va aparea în.

Principalele învăţături
ale mesajului.

Nor supranaturale.

Stâlpul de Foc.

Vestea cea Bună.
Isus a murit pentru
păcatele tale.

Botezul Apei.

 
 

Slava Shekinah a lui
Dumnezeu.

 

Monumentul funerar este
gol. El este in viata.

Precursoarele.

Dumnezeu e lumină.

Cele Şapte Epoci
ale Bisericii.

Cele Şapte Peceţi.

Seria de Crăciun.

Faptele profetului.

Dumnezeu şi Istorie
serie Index - Daniel.

Seria umblarea
Creştină.

Numele lui Dumnezeu.

Seria Cuvinte Vii.

Seria timpul sfârşitul.

Dumnezeirea
Explicată.

Arca lui Noe.

Geologie Biblice.

Înger Apare.

Voce a semnului.

Pacat original.
A fost un mar?

Mitologie.
Sursa - Babilon.
Căsătorie şi Divorţ.
Dumnezeu şi Ştiinţă
- Evolutia.

Acea Femeie Izabela.

 

Epoca noastră,
Laodiceea.

Cristos În Afara
Bisericii.

Învăţătura Nicolaiţilor.

 

Moarte. Ce atunci?

Misterul Babilonul.

Dumnezeu şi Ştiinţă.
Microbiologie.

Dumnezeu şi Ştiinţă.
Cosmologie.

Dumnezeu şi Ştiinţă.
Mitul de dinozauri.

Justificarea unui profet.

Judecata Cutremur.

Armaghedon.

Arheologie.
Sodoma şi Gomora.

Vindecarea Divină.

Astăzi această
Scriptură este
împlinită.

Tânărul nostru sistem
solar.

 

Lista noastră de
mesaje.
Dovezi de Potop.

   Din Scriptură Spune...

Şi a zis, Din această cauză va lăsa omul pe tată şi mamă, şi se va alipi de nevasta lui: şi ei amândoi vor fi un trup?

De aceea ei nu mai sunt doi, ci un singur trup. De aceea ce a împreunat Dumnezeu, omul să nu despartă.

Matei 19:5-6


Click pe imagine pentru a descarca imagini full size sau PDF.


Faptele profetului.

(PDFs)
 

Domnilor, este acesta semnul sfârşitului?

(PDF) - Mt Sunset.
Unde a apărut norul.

Chapter 14
- Sabino Canyon

(PDF Engleză)

Chapter 11
- The Cloud

(PDF Engleză)

Povestea Vieţii Mele
(W.Branham)
(PDF)

Cum a venit Îngerul
la mine
(PDF)


Hub Mesaj...Alegeţi limba şi descărcaţi gratuit mesaje de la fratele Branham.