Justificarea unui profet.


  Faptele profetului serie.

Justificarea unui profet.


Pearry Green.

În Exod 3:13-14, vom vedea care a declarat Moise pentru a fi un profet, când a mers în jos pentru a copiilor lui Israel:

13 Moise a zis lui Dumnezeu: ,,Iată, cînd mă voi duce la copiii lui Israel, şi le voi spune: ,Dumnezeul părinţilor voştri m'a trimes la voi`; şi mă vor întreba: ,Care este Numele Lui?` ce le voi răspunde?``
14 Dumnezeu a zis lui Moise: ,,Eu sînt Cel ce sînt.`` Şi a adăugat: ,,Vei răspunde copiilor lui Israel astfel: ,,Cel ce se numeşte ,Eu sînt`, m'a trimes la voi.``

Care indreptatit Moise? Ele ia un vot şi sunt de acord că el a fost un profet? Faraon se ridice şi să declare că el a fost un profet trimis de Dumnezeu? Nu, Moise a fost justificat de ceea ce Dumnezeu le-a spus el că a fost toate că Moise a trebuit să merg. Dar amintiţi-vă copiii lui Israel a fost promis un eliberator. Asa ca a fost, asta dupa ce Moise a condus-le din Egipt, şi peste Marea Roşie, a cerut lui Dumnezeu sa-i hranesti prepeliţă şi mană, a primit cele zece porunci miraculos sculptate în piatră, şi au dat ei, timp şi din nou, cuvântul Domnului, au existat încă mulţi dintre cei care nu cred el sa fie omul lui Dumnezeu. Cum ar putea un astfel de lucru? Pur şi simplu pentru că au vrut cineva pentru a justifica el. Au cerut modul în care acestea au fost să ştiu că cuvântul lui Dumnezeu a venit la Moise. Nu ar fi fost nici o îndoială după ce toate au văzut, dar încă au îndoiesc. Au avut credinţă în Dumnezeu şi lui păstrarea cuvântul său, dar nu cred că Moise a fost Profetul lui Dumnezeu în faţa copleşitoare dovezi că a fost trimis de Dumnezeu pentru a le. Acestea au fost pur şi simplu orb.

Amintiţi-vă, CARE a justificat Ioan Botezătorul? Să ne trece prin acest lucru complet din nou astfel încât va fi nici o îndoială.

Când oamenii mergeau să se intereseze de Ioan "care a fost", aşa cum a spus în Ioan 1:19, erau conştienţi de profeţia lui Maleahi 4:5-6a. Ei ştiau, de asemenea, fără îndoială, a cuvântului care venise la tatăl lui Ioan înainte de Ioan a fost născut, cum el ar merge mai departe în spiritul "Ilie" şi întoarce inima "parinti pentru copii". Acum poate fi numai două motive pentru Ioan pe răspuns negativ la întrebarea de oameni pentru a pleda Ilie. Fie ele au fost cerându-i, dacă el a fost Ilie un verset diferite ale Scripturii decât aplicate la el, sau el nu ştiu cuvântul. Dar, pot dovedi că Ioan a ştiut cuvântului, pentru că atunci când s-au dus pentru a cere el, "Eşti acelui profet?" Ioan ştia că acestea menţionate de profetul promis de Moise în Deuteronom 18. Negarea lui atunci era de fiind acelui profet care Moise spune ca ar fi unul ca sine. În cele din urmă Ioan însuşi, plasate el însuşi în Ioan 1:22-23:

Este scris...
22 Atunci i-au zis: ,,Dar cine eşti? Ca să dăm un răspuns celorce ne-au trimes. Ce zici tu despre tine însuţi?``
23 ,,Eu``, a zis el, ,,sînt glasul celuice strigă în pustie:...

Ioan ştiau cuvântul suficient de bine să ştiu că Isaia a spus în Isaia 40:3 că unul ar veni, “Un glas strigă: ,,Pregătiţi în pustie calea Domnului, neteziţi în locurile uscate un drum pentru Dumnezeul nostru!” De asemenea, ştia că a spus Maleahi 3:1, “Iată, voi trimete pe solul Meu; el va pregăti calea înaintea Mea...” ca profetul Isaia a avut, de asemenea, a spus. Dar Ioan a negat fiind Ilie. El ştia că el urma să întoarcă inimile "parinti pentru copii", pentru că tatăl său, zaharia, a primit acea profeţie. Ioan, de asemenea, ştia că el a fost în Duhul lui Ilie, deci este posibil că ele au fost cerându-i pleda Ilie din Maleahi 4,care a fost de a întoarce inima “copiilor Tatalui” înainte de “mare şi înfricoşată” Ziua Domnului? Fireşte, el le-a răspuns că el nu a fost "că Ilie". Dar, cine justificat Ioan? Oamenii au fost foarte interesat de cine este, dar care a fost faptul că sa ridicat şi le-a spus? Le-a spus el însuşi care era, aşa cum sunt înregistrate în Ioan 1:23:

Haideţi să citit-o din nou...
23 ,,Eu``, a zis el, ,,sînt glasul celuice strigă în pustie: ,Neteziţi calea Domnului`, cum a zis proorocul Isaia.``

Care justificat Hristos? Luca 9:18-20 afirmă...
18 Într'o zi, pe cînd Se ruga Isus singur deoparte, avînd cu El pe ucenicii Lui, le -a pus întrebarea următoare: ,,Cine zic oamenii că sînt Eu?``
19 Ei I-au răspuns: ,,Unii zic că eşti Ioan Botezătorul; alţii zic că eşti Ilie; alţii zic că a înviat un prooroc din cei din vechime.``
20 ,,Dar voi``, i -a întrebat El, ,,cine ziceţi că sînt?`` ,,Hristosul lui Dumnezeu!`` I -a răspuns Petru.

Într-un alt cont, Isus a răspuns: ,,Ferice de tine, Simone, fiul lui Iona; fiindcă nu carnea şi sîngele ţi -a descoperit lucrul acesta, ci Tatăl Meu care este în ceruri... şi pe această piatră (de revelaţie) voi zidi Biserica Mea, şi porţile Locuinţei morţilor nu o vor birui.” [Mat 16:17,18]

Acest lucru ne dă primul nostru indiciu pentru justificarea unui profet. Este vorba de revelaţie. Şi este vorba de acea profet justificare însuşi. Cuvântul lui Dumnezeu îndreptăţeşte însăşi să fie cuvântul lui Dumnezeu. Moise declarat el însuşi pentru a fi un profet al lui Dumnezeu. Ioan Botezătorul a spus că el a fost cel dintre care Isaia a vorbit, şi Isus a învăţat ucenicilor Săi că el era Hristos.
-----

Dar John 10:36-38, Isus spune că acest lucru...
36 cum ziceţi voi că hulesc Eu, pe care Tatăl M'a sfinţit şi M'a trimes în lume? Şi aceasta, pentrucă am zis: ,Sînt Fiul lui Dumnezeu!`
37 Dacă nu fac lucrările Tatălui Meu, să nu Mă credeţi.
38 Dar dacă le fac, chiar dacă nu Mă credeţi pe Mine, credeţi măcar lucrările acestea, ca să ajungeţi să cunoaşteţi şi să ştiţi că Tatăl este în Mine şi Eu sînt în Tatăl.``

Isus a spus ei că dacă nu pot să cred ceea ce am să vă spun, atunci crede ceea ce vedea-mă să fac. Acum nu există nici o altă justificare de un profet al lui Dumnezeu: în PRIMUL rând, el va spune cine este el. ÎN AL DOILEA rând, el va face lucrările pe care el este trimis să o facă. Asta e modul în care vă pot spune un profet trimis de Dumnezeu.

Acum, atunci, daca exista un profet înainte de venirea lui "mare şi îngrozitor" zi a Domnului, unul în Duhul lui Ilie, există unele lucrări că el va fi de aşteptat să facă. Lucrări sale se va face ca unul în Duhul lui Ilie. El va "întoarce inima copiilor înapoi la părinţi". El va îndeplini matei 17:11 unde Isus spune el va "restaurarea tuturor lucrurilor". În unele traduceri, acest pasaj se citeşte "A corectează acele lucruri care au plecat in eroare."
-----

Apocalipsa vorbeşte despre această vârstă trecut, varsta Laodicean, ca având un mesager care va spune-le acestea sunt “ticălos, nenorocit, sărac, orb şi gol,” si nu stiu acesta. În Apocalipsa 10:7, acest mesager este menţionată ca îngerul a şaptea şi spune că, “...va suna din trîmbiţa lui, se va sfîrşi taina lui Dumnezeu, după vestea bună vestită de El robilor Săi proorocilor.”

Astfel, există o operă de certă că Profetul Maleahi 4 este de a face. El nu va fi justificat printr-o denominaţie. El nu va fi acord cu majoritatea, dar el va şti cine este. Acolo vor fi cei care îl vor vedea şi nu va şti el, dar va fi, de asemenea, cei cu acelaşi spirit ca cei care au acceptat Isus prin lucrări sale, spunând în Ioan 7:31, ,,Cînd va veni Hristosul, va face mai multe semne decît a făcut omul acesta?``

Dar atunci când acest Profetul Maleahi 4 vine cu Duhul lui Ilie pentru a restaurare toate lucrurile şi să termin taina lui Dumnezeu, lumea nu va fi vrednic de el, mai mult decât au fost demn de profeţii din vechime. Majoritatea oamenilor va fi predispus să aibă religie atât de mult şi să-şi afirme drepturile atât de multe, că acestea vor fi orb la vizitarea.

Acest om va veni, faci numai bun. El va veni împlinirea Scripturii, aducând un mesaj la cei aleşi, mireasa lui Hristos, dar el va fi urât de liderii religiosi. Se va manifesta acelaşi spirit ca cei care se afla la poalele crucii şi a spus, "El a salvat altele dar însuşi el nu poate salva." Fiecare miscare pe care o face acest profet va fi pentru a servi umanitatea, dar el va fi criticat, înţeles greşit şi respins din cauza doctrinei el aduce. Hirotonit un prooroc din uter, aşa cum sunt toţi proorocii, voia lui vine prim-plan a alerga a doua venire a Domnului Iisus Hristos - şi el va veni în Duhul lui Ilie.

Traduse extracte din... The Acts of the Prophet
Chapter 2 - Of whom the world is not Worthy.

(PDF Engleză)


Click pe imagine pentru a descarca imagini full size sau PDF.


Acts of the Prophet

(PDFs)

Chapter 9
- The Third Pull

(PDF Engleză)

Înainte de...

După...

Povestea Vieţii Mele
(W.Branham)
(PDF)

Cum a venit Îngerul
la mine
(PDF)

Pearry Green personal
testimony.

(PDF Engleză)

Căsătorie şi Divorţ

(PDF)

Misterul lui Hristos.

Site-ul Buletinul
informativ Engleză.

Cartea Apocalipsa.

 

Dumnezeu şi Ştiinţă
- Arheologie.

Că Răpirea va aparea în.

Principalele învăţături
ale mesajului.

Nor supranaturale.

Stâlpul de Foc.

Vestea cea Bună.
Isus a murit pentru
păcatele tale.

Botezul Apei.

 
 

Slava Shekinah a lui
Dumnezeu.

 

Monumentul funerar este
gol. El este in viata.

Precursoarele.

Dumnezeu e lumină.

Cele Şapte Epoci
ale Bisericii.

Cele Şapte Peceţi.

Seria de Crăciun.

Faptele profetului.

Dumnezeu şi Istorie
serie Index - Daniel.

Seria umblarea
Creştină.

Numele lui Dumnezeu.

Seria Cuvinte Vii.

Seria timpul sfârşitul.

Dumnezeirea
Explicată.

Arca lui Noe.

Geologie Biblice.

Înger Apare.

Voce a semnului.

Pacat original.
A fost un mar?

Mitologie.
Sursa - Babilon.
Căsătorie şi Divorţ.
Dumnezeu şi Ştiinţă
- Evolutia.

Acea Femeie Izabela.

 

Epoca noastră,
Laodiceea.

Cristos În Afara
Bisericii.

Învăţătura Nicolaiţilor.

 

Moarte. Ce atunci?

Misterul Babilonul.

Dumnezeu şi Ştiinţă.
Microbiologie.

Dumnezeu şi Ştiinţă.
Cosmologie.

Dumnezeu şi Ştiinţă.
Mitul de dinozauri.

Justificarea unui profet.

Judecata Cutremur.

Armaghedon.

Arheologie.
Sodoma şi Gomora.

Vindecarea Divină.

Astăzi această
Scriptură este
împlinită.

Tânărul nostru sistem
solar.

 

Lista noastră de
mesaje.
Dovezi de Potop.

  Din Scriptură Spune...

Totuş, El suferinţele noastre le -a purtat, şi durerile noastre le -a luat asupra Lui, şi noi am crezut că este pedepsit, lovit de Dumnezeu, şi smerit.

Dar El era străpuns pentru păcatele noastre, zdrobit pentru fărădelegile noastre. Pedeapsa, care ne dă pacea, a căzut peste El, şi prin rănile Lui sîntem tămăduiţi.

Isaia 53:4,5Hub Mesaj...Alegeţi limba şi descărcaţi gratuit mesaje de la fratele Branham.