Vestea cea Bună.
Isus a murit pentru
păcatele tale.

  Dumnezeu și Ştiinţă serie Index.

Dumnezeu și Ştiinţă.

<< anterioare

viitoare >>

Arheologie 1.Adevărat Munte Sinai.
Arheologie 2.Sodoma şi Gomora.
Microbiologie.Celulele. Simplu? sau complexe?
Cosmologie 1.Cerurile spun...
Cosmologie 2.Tânărul nostru sistem solar.
Evolutia.O religie?
Paleontologie.Mitul de Dinozauri.
Geologie 1.Modelul Biblic Geologie.
Geologie 2.Dovezi pentru Potop 1.

Dumnezeu şi Istorie.

<< anterioare

viitoare >>

Daniel 2.
Daniel 5.
Visul lui Nebucadneţar.
Sărbătoarea Belşaţar.
Căderea Babilonului.
Daniel 7.
Daniel 8.
Viziunile lui Daniel.
Daniel 9.
Cartea lui Neemia.
Şaptezeci de săptămâni din Daniel.
Reconstrucţia Ierusalimului.
Arca lui Noe.Actuale de cercetare.

Arheologie 1.


  

Adevărat Munte Sinai.

În Sinai Peninsula este un munte care se numeste Munte Sinai. Cu toate acestea acest munte nu este cel pe care Domnul a venit în jos pe, sau în cazul în care Moise a primit cele 10 porunci.

Adevărat Munte Sinai este situat în Arabia Saudită, şi deşi există unele confuzie cu privire la numele de acest munte, ne va numim "Jebel el Lawz", care este ceea ce Ron Wyatt, arheolog, numit-o.

Jebel el Lawz, care înseamnă "munte de migdale", nu este un vulcan, cu toate acestea, stîncă vârful muntelui este decolorat si prezinta semne ale unor temperaturi ridicate (topit), în cazul în care Domnul a venit în jos.


Adevărat Munte Sinai. (Imagini - ArkDiscovery.com)

La poalele acestui munte există un număr de artefacte, care arată ocupatia pentru o perioadă de timp. Acolo sunt desene pe roci afişarea zeul egiptean Apis, taur, zeu al fertilităţii şi puterea, (viţel topit?) şi, de asemenea, o menora.

Nu au acces la acest site, un gard inconjoara, aşa cum este Arabia post militar.


   Din Scriptură Spune...

,,Munţii s'au clătinat înaintea Domnului, Sinaiul acela s'a clătinat Domnului, Dumnezeului lui Israel``.

Judecători 5:5


   Din Scriptură Spune...

Muntele Sinai era tot numai fum, pentrucă Domnul Se pogorîse pe el în mijlocul focului. Fumul acesta se înălţa ca fumul unui cuptor, şi tot muntele se cutremura cu putere.

Trîmbiţa răsuna tot mai puternic. Moise vorbea, şi Dumnezeu îi răspundea cu glas tare.

Domnul S'a pogorît pe muntele Sinai, şi anume pe vîrful muntelui. Domnul a chemat pe Moise pe vîrful muntelui. Şi Moise s'a suit sus.

Ieşirea 19:18-20


   Apă din stîncă.

Meriba. Apă din stîncă.


Apă din stîncă.

(Imagine - ArkDiscovery.com)

La Meriba, există o piatră care are o ruptură mare în jos ea. Roca este de 16 metri (sau mai multe) de mare.

La poalele stâncii, există dovezi ale unui flux mare de apă, pentru o perioadă lungă de timp.

Dumnezeu a oferit poporului Său, Israel, prin aducerea apei de la locul cel mai imposibil, că apa ar putea veni de la.

Ce furnizor puternic.

Ieşirea 17:6-7,
6 Iată, Eu voi sta înaintea ta pe stînca Horebului; vei lovi stînca, şi va ţîşni apă din ea, şi poporul va bea.`` Moise a făcut aşa, în faţa bătrînilor lui Israel.
7 El a numit locul acela ,,Masa şi Meriba`` (Ispită şi ceartă), căci copiii lui Israel se certaseră, şi ispitiseră pe Domnul, zicînd: ,,Este oare Domnul în mijlocul nostru, sau nu este?``

Psalmi 78:15-16,
15 A despicat stînci în pustie, şi le -a dat să bea ca din nişte valuri cu ape multe.
16 A făcut să ţîşnească izvoare din stînci, şi să curgă ape ca nişte rîuri.


Click pe imagine pentru a descarca imagini full size sau PDF.


As the Eagle
Stireth her nest.

(PDF Engleză)

Chapter 14
- Sabino Canyon

(PDF Engleză)

Înainte de...

După...

Povestea Vieţii Mele
(W.Branham)
(PDF)

Cum a venit Îngerul
la mine
(PDF)

Pearry Green personal
testimony.

(PDF Engleză)

Căsătorie şi Divorţ

(PDF)

Chapter 13
- God is Light.

(PDF Engleză)

Chapter 9
- The Third Pull

(PDF Engleză)

Una dintre cele
mai mari iluzii
în istoria
planetei noastre,
este lui Darwin
"Teoria Evoluţiei."Hub Mesaj...Alegeţi limba şi descărcaţi gratuit mesaje de la fratele Branham.


Misterul lui Hristos.

Site-ul Buletinul
informativ Engleză.

Cartea Apocalipsa.

 

Dumnezeu şi Ştiinţă
- Arheologie.

Că Răpirea va aparea în.

Principalele învăţături
ale mesajului.

Nor supranaturale.

Stâlpul de Foc.

Vestea cea Bună.
Isus a murit pentru
păcatele tale.

Botezul Apei.

 
 

Slava Shekinah a lui
Dumnezeu.

 

Monumentul funerar este
gol. El este in viata.

Precursoarele.

Dumnezeu e lumină.

Cele Şapte Epoci
ale Bisericii.

Cele Şapte Peceţi.

Seria de Crăciun.

Faptele profetului.

Dumnezeu şi Istorie
serie Index - Daniel.

Seria umblarea
Creştină.

Numele lui Dumnezeu.

Seria Cuvinte Vii.

Seria timpul sfârşitul.

Dumnezeirea
Explicată.

Arca lui Noe.

Geologie Biblice.

Înger Apare.

Voce a semnului.

Pacat original.
A fost un mar?

Mitologie.
Sursa - Babilon.
Căsătorie şi Divorţ.
Dumnezeu şi Ştiinţă
- Evolutia.

Acea Femeie Izabela.

 

Epoca noastră,
Laodiceea.

Cristos În Afara
Bisericii.

Învăţătura Nicolaiţilor.

 

Moarte. Ce atunci?

Misterul Babilonul.

Dumnezeu şi Ştiinţă.
Microbiologie.

Dumnezeu şi Ştiinţă.
Cosmologie.

Dumnezeu şi Ştiinţă.
Mitul de dinozauri.

Justificarea unui profet.

Judecata Cutremur.

Armaghedon.

Arheologie.
Sodoma şi Gomora.

Vindecarea Divină.

Astăzi această
Scriptură este
împlinită.

Tânărul nostru sistem
solar.

 

Lista noastră de
mesaje.
Dovezi de Potop.