Armaghedon.


  Cartea Apocalipsei Seriei.

Armaghedon.


David Shearer.

Această pagină este o colecţie de gânduri şi Scripturile despre evenimentele timpului sfârşitului. Pentru că ştim că "Dumnezeu este propriul lui interpret" unele evenimente nu poate fi cunoscut în întregime, până după ce se întâmplă.

“Duhurile cele rele i-au strîns în locul care pe evreieşte se cheamă Armaghedon.” Apocalipsa 16:16

La Hollywood ne-a dat chipul lui Armaghedon ca anihilare totală a pământului. Dar este adevărat?

Armaghedon cuvântul este derivat din două cuvinte greceşti "har", adica un deal sau munte si Meggido, un loc în Israel. Acest lucru este în cazul în care bătălia finală între armata lui Hristos şi armata lui Antihrist are loc.

În timp ce este înfrângerea lui Antihrist, şi armatele sale, nu este anihilarea completă a pământului. Există încă de a fi un an mie domnia lui Hristos, numit mileniu. Satan va fi legat în această perioadă, şi aşa mai pe pamantul va fi pace.

Forţa internaţională prevede asediu la Ierusalim.

Zaharia 12:2 “...Iată, voi preface Ierusalimul într'un potir de ameţire pentru toate popoarele de primprejur, şi chiar pentru Iuda, la împresurarea Ierusalimului.”


Ioel 3:1-2

“Căci iată că în zilele acelea şi în vremile acelea, cînd voi aduce înapoi pe prinşii de război ai lui Iuda şi ai Ierusalimului, voi strînge pe toate neamurile, şi le voi pogorî în valea lui Iosafat. Acolo, Mă voi judeca cu ele, pentru poporul Meu, pentru Israel, moştenirea Mea, pe care l-au risipit printre neamuri, împărţind între ele ţara Mea.”

O forţă internaţională va ateriza pe plajele din Israel, în încercarea de a elibera oraşului Ierusalim. Biblia se referă la "toate neamurile". Este opinia mea, că acest lucru nu înseamnă "toată lumea de pe pământ", aceasta înseamnă o forţă a Naţiunilor Unite, care reprezintă "toate neamurile".

Timpurile neamurilor.

Isus a spus în Luca 21:24 “Vor cădea supt ascuţişul săbiei, vor fi luaţi robi printre toate neamurile; şi Ierusalimul va fi călcat în picioare de neamuri, pînă se vor împlini vremurile neamurilor.”

Este clar pentru noi că trăim în aceste vremuri, care Isus a vorbit despre.

Hristos se revelează la Evrei.

Zaharia 12:10-11 “Îi voi aduce înapoi din ţara Egiptului, şi -i voi aduna din Asiria; îi voi aduce în ţara Galaadului şi în Liban, şi nu le va ajunge locul. Israel va trece prin strîmtorile mării, va lovi valurile mării şi toate adîncimile rîului Nil se vor usca; mîndria Asiriei va fi frîntă, şi toiagul de cîrmuire al Egiptului va pieri.”

Acest lucru se întâmplă în momentul în care Hristos se revelează la evrei. Povestea lui Iosif din Biblie, este un tip de acest eveniment. El pune toată lumea din prezenţa sa, şi se revelează la fraţii lui.

Romani 11:26-27 Şi atunci tot Israelul va fi mîntuit, dupăcum este scris: ,,Izbăvitorul va veni din Sion, şi va îndepărta toate nelegiurile dela Iacov. Acesta va fi legămîntul, pe care -l voi face cu ei, cînd le voi şterge păcatele.``

La sfârşitul Mileniului, Satana este dezlegat şi are loc bătălia de la "Gog şi Magog".


  Din Scriptură Spune...

Căci, dacă lepădarea lor a adus împăcarea lumii, ce va fi primirea lor din nou, decît viaţă din morţi?

Romani 11:15


   Descărcaţi

Click pe imagine pentru a descarca imagini full size sau PDF.


Acts of the Prophet.

(PDF Engleză)

Cele Şapte Peceţi.

 

Un munte şi tufă de
trandafiri în zăpadă
în China.

Crini de foc.

Stâlpul de Foc
- Houston 1950

Lumina pe o stâncă
piramidă.

Dumnezeu are
multe titluri ...
dar El are numai
un singur nume uman
şi acel nume
este Isus.


Misterul lui Hristos.

Site-ul Buletinul
informativ Engleză.

Cartea Apocalipsa.

 

Dumnezeu şi Ştiinţă
- Arheologie.

Că Răpirea va aparea în.

Principalele învăţături
ale mesajului.

Nor supranaturale.

Stâlpul de Foc.

Vestea cea Bună.
Isus a murit pentru
păcatele tale.

Botezul Apei.

 
 

Slava Shekinah a lui
Dumnezeu.

 

Monumentul funerar este
gol. El este in viata.

Precursoarele.

Dumnezeu e lumină.

Cele Şapte Epoci
ale Bisericii.

Cele Şapte Peceţi.

Seria de Crăciun.

Faptele profetului.

Dumnezeu şi Istorie
serie Index - Daniel.

Seria umblarea
Creştină.

Numele lui Dumnezeu.

Seria Cuvinte Vii.

Seria timpul sfârşitul.

Dumnezeirea
Explicată.

Arca lui Noe.

Geologie Biblice.

Înger Apare.

Voce a semnului.

Pacat original.
A fost un mar?

Mitologie.
Sursa - Babilon.
Căsătorie şi Divorţ.
Dumnezeu şi Ştiinţă
- Evolutia.

Acea Femeie Izabela.

 

Epoca noastră,
Laodiceea.

Cristos În Afara
Bisericii.

Învăţătura Nicolaiţilor.

 

Moarte. Ce atunci?

Misterul Babilonul.

Dumnezeu şi Ştiinţă.
Microbiologie.

Dumnezeu şi Ştiinţă.
Cosmologie.

Dumnezeu şi Ştiinţă.
Mitul de dinozauri.

Justificarea unui profet.

Judecata Cutremur.

Armaghedon.

Arheologie.
Sodoma şi Gomora.

Vindecarea Divină.

Astăzi această
Scriptură este
împlinită.

Tânărul nostru sistem
solar.

 

Lista noastră de
mesaje.
Dovezi de Potop.


Hub Mesaj...Alegeţi limba şi descărcaţi gratuit mesaje de la fratele Branham.