Seria umblarea Creştină Index.

Statura Unui Om Perfect.


  Seria umblarea Creştină.

Statura Unui Om Perfect.


2 Petru 1:1-10

“Simeon Petru, rob şi apostol al lui Isus Hristos, către ceice au căpătat o credinţă de acelaş preţ cu a noastră, prin dreptatea Dumnezeului şi Mîntuitorului nostru Isus Hristos: Harul şi pacea să vă fie înmulţite prin cunoaşterea lui Dumnezeu şi a Domnului nostru Isus Hristos! Dumnezeiasca Lui putere ne -a dăruit tot ce priveşte viaţa şi evlavia, prin cunoaşterea Celuice ne -a chemat prin slava şi puterea Lui, prin cari El ne -a dat făgăduinţele Lui nespus de mari şi scumpe, ca prin ele să vă faceţi părtaşi firii dumnezeieşti, după ce aţi fugit de stricăciunea, care este în lume prin pofte. De aceea, daţi-vă şi voi toate silinţele ca să uniţi cu credinţa voastră fapta; cu fapta, cunoştinţa; cu cunoştinţa, înfrînarea; cu înfrînarea, răbdarea; cu răbdarea, evlavia; cu evlavia, dragostea de fraţi; cu dragostea de fraţi, iubirea de oameni. Căci, dacă aveţi din belşug aceste lucruri în voi, ele nu vă vor lăsa să fiţi nici leneşi, nici neroditori în ce priveşte deplina cunoştinţă a Domnului nostru Isus Hristos. Dar cine nu are aceste lucruri, este orb, umblă cu ochii închişi, şi a uitat că a fost curăţit de vechile lui păcate. De aceea, fraţilor, căutaţi cu atît mai mult să vă întăriţi chemarea şi alegerea voastră; căci, dacă faceţi lucrul acesta, nu veţi aluneca niciodată.”


Natura unui creştin.

Descărcaţi... Statura Unui Om Perfect.


  Seria umblarea Creştină...


David Shearer.

Viaţa unui creştin trebuie să înceapă odată cu întemeierea credinţei. La această temelie suntem încurajaţi de Scriptură, să adăugăm lucruri care ne vor provoca viaţa pentru a purta rodul pe care Dumnezeu doreşte să-l avem.

Toţi avem nevoie de un scop pentru vieţile noastre. Şi este valorile noastre personale, care ne determină să lucrăm spre atingerea scopurilor pe care dorim să o realizăm.

Lumea are valori care stabilesc obiectivele pe care doresc să le atingă. Deşi unele dintre aceste lucruri nu sunt neapărat greşite, ele pot înlocui valorile pe care Dumnezeu doreşte să le avem.

În general, acestea sunt:
1. Materialismul. Dorinţa pentru o bogăţie mai mare. O persoană poate încerca să realizeze acest lucru prin educaţie, promovarea la locul de muncă.
2. Faima / proeminenţa. Dorinţa de a fi popular sau bun la sport etc.
3. Divertisment. Căutarea tuturor felurilor de plăcere.

Creştinul are un sistem de valori care este diferit, pentru el sau ea dă atenţie cuvintele Domnului în Matei capitolul 6:20-21.

ci strîngeţi-vă comori în cer, unde nu le mănîncă moliile şi rugina şi unde hoţii nu le sapă, nici nu le fură. Pentrucă unde este comoara voastră, acolo va fi şi inima voastră.


  Seria umblarea Creştină...

   Din Scriptură Spune...

Şi credinţa este o încredere neclintită în lucrurile nădăjduite, o puternică încredinţare despre lucrurile cari nu se văd.

Pentrucă prin aceasta, cei din vechime au căpătat o bună mărturie.

Prin credinţă pricepem că lumea a fost făcută prin Cuvîntul lui Dumnezeu, aşa că tot ce se vede n'a fost făcut din lucruri cari se văd.

Evrei 11:1-3


Click pe imagine pentru a descarca imagini full size sau PDF.


El este de Eu Sunt.

 

Hristos. În sfeşnicul
de aur.

Cele 3 regate a omului.

Cele şapte dimensiuni.

Statura Unui Om
Perfect
(PDF)

Stâlpul de Foc
- Umăr.


Seria umblarea Creştină.
Continuă pe pagina următoare.
(Însemnul.)


Acolo stă El
ca Judecător
cu ochi
înflăcăraţi să
împartă
judecată.


Misterul lui Hristos.

Site-ul Buletinul
informativ Engleză.

Cartea Apocalipsa.

 

Dumnezeu şi Ştiinţă
- Arheologie.

Că Răpirea va aparea în.

Principalele învăţături
ale mesajului.

Nor supranaturale.

Stâlpul de Foc.

Vestea cea Bună.
Isus a murit pentru
păcatele tale.

Botezul Apei.

 
 

Slava Shekinah a lui
Dumnezeu.

 

Monumentul funerar este
gol. El este in viata.

Precursoarele.

Dumnezeu e lumină.

Cele Şapte Epoci
ale Bisericii.

Cele Şapte Peceţi.

Seria de Crăciun.

Faptele profetului.

Dumnezeu şi Istorie
serie Index - Daniel.

Seria umblarea
Creştină.

Numele lui Dumnezeu.

Seria Cuvinte Vii.

Seria timpul sfârşitul.

Dumnezeirea
Explicată.

Arca lui Noe.

Geologie Biblice.

Înger Apare.

Voce a semnului.

Pacat original.
A fost un mar?

Mitologie.
Sursa - Babilon.
Căsătorie şi Divorţ.
Dumnezeu şi Ştiinţă
- Evolutia.

Acea Femeie Izabela.

 

Epoca noastră,
Laodiceea.

Cristos În Afara
Bisericii.

Învăţătura Nicolaiţilor.

 

Moarte. Ce atunci?

Misterul Babilonul.

Dumnezeu şi Ştiinţă.
Microbiologie.

Dumnezeu şi Ştiinţă.
Cosmologie.

Dumnezeu şi Ştiinţă.
Mitul de dinozauri.

Justificarea unui profet.

Judecata Cutremur.

Armaghedon.

Arheologie.
Sodoma şi Gomora.

Vindecarea Divină.

Astăzi această
Scriptură este
împlinită.

Tânărul nostru sistem
solar.

 

Lista noastră de
mesaje.
Dovezi de Potop.


Hub Mesaj...Alegeţi limba şi descărcaţi gratuit mesaje de la fratele Branham.