Domnilor, este acesta semnul sfârşitului?

<< anterioare

viitoare >>

  Seria timpul sfârşitul.

Constelaţie de Îngeri.


William Branham.

Citiţi contul integral în...
Domnilor, este acesta semnul sfârşitului?

Apocalipsa 10:7,
7 ci, în zilele glasului celui de-al şaptelea înger, când va suna din trâmbiţă, va fi împlinită şi taina lui Dumnezeu, după cum a făcut El cunoscut Evanghelia robilor Săi, profeţii.

Acum, peste tot, prin călătorie, au existat lucruri care s-au întâmplat, care nu le-am putut înţelege. Şi unul dintre lucrurile pe care nu le pot înţelege a fost când am fost un copilaş şi viziunile acelea veneau peste mine. Şi le vedeam şi le spuneam părinţilor mei, lucrurile care au fost să se întâmpla. Ei au crezut că sunt agitat. Dar, lucrul ciudat, aceea se întâmpla chiar în felul cum o zicea acesta. Voi ziceţi: “A fost aceea înainte de convertirea ta?” Da. “Darurile şi chemările sunt fără pocăinţă,” a zis Biblia. Voi sunteţi născuţi în această lume pentru un scop. Şi nu... pocăinţa voastră nu aduce daruri, ele sunt predestinate pentru voi. Acum, în cursul drumului şi când am fost un băieţel, dorinţa mea a fost... eu nu am fost mulţumit de ţara în care am trăit. Am dorit, cumva, să merg în vest.

-----
Cred că a fost cam la ora zece ziua, când soţia mea a încercat să intre în cameră şi aceea s-a întâmplat. Am intrat într-o viziune în dimineaţa aceea şi cumva... acum, amintiţi-vă, acela nu era un vis. Există deosebire între visuri şi viziuni. Visurile sunt când dormiţi. Viziunile sunt când nu dormiţi. Noi ne-am născut în acel fel. Fiinţa umană obişnuită, când visează, acela este în subconştient. Şi subconştientul lui este mult mai departe de el. Simţurile lui sunt active, atât timp cât el este în prima conştiinţă. În această conştiinţă, voi, sunteţi normali, vedeţi, gustaţi, pipăiţi, mirosiţi, auziţi. Dar când sunteţi în subconştiinţă, adormiţi, nici nu vedeţi, gustaţi, pipăiţi, mirosiţi sau auziţi. Dar există ceva, când visaţi, vă întoarceţi înapoi la această conştiinţă. Există o memorie, când vă amintiţi ceva despre care aţi visat, cu ani în urmă. Fiinţa umană obişnuită este în acel fel. Dar când Dumnezeu a predestinat ceva, acest subconştient nu este departe de aici, pentru văzător, ci ambele conştiinţe sunt chiar împreună. Şi văzătorul, într-o viziune, nu doarme. El încă este în simţurile lui şi o vede.

-----
Acum, în această viziune, sau în timp ce am vorbit, m-am uitat şi am văzut un lucru ciudat. Acum, se părea că fiul meu mic, Iosif, era lângă mine. Eu vorbeam cu el. Acum, dacă urmăriţi viziunea foarte aproape, veţi vedea de ce stătea Iosif acolo. Şi m-am uitat şi acolo era un tufiş mare. Şi în acest tufiş, într-o constelaţie de păsări, păsărele, cam o jumătate de ţol lungime. Ele erau veterani mici. Penuţele lor erau bătute şi vreo două sau trei erau pe vârful ramurii, şase sau opt pe cealaltă ramură şi cinsprezece sau douăzeci pe cealaltă ramură, coborau în formă de piramidă. Şi păsărelele acelea mici, mesageri mici şi ele erau foarte zdremţuite. Şi ele se uitau spre vest.

Şi eu am fost la Tucson, Arizona, în viziune, căci aceea a făcut-o cu un astfel de scop ca eu să nu o pierd din vedere unde era. Eu am luat un scai de nisip de pe mine, din pustie. Şi am zis: “Acum, eu ştiu că aceasta este o viziune şi ştiu că sunt la Tucson. Şi ştiu că păsărelele acelea reprezentau ceva.” Şi ele se uitau spre vest. Şi deodată ele au început să zboare şi s-au dus spre est.

Şi imediat ce au plecat, o constelaţie de păsări mai mari au venit. Ele arătau ca porumbeii, cu aripile cu formă ascuţită, de o culoare spre gri, o culoare mai albă decât au fost primele mesagere. Şi ele veneau spre est, repede. Şi foarte curând ce au ieşit din vederea mea, m-am întors din nou să mă uit spre vest şi acolo s-a întâmplat. Acolo a fost o explozie care a scuturat tot pământul de fapt. Acum, să nu pierdeţi aceasta. Şi voi, cei ce ascultaţi banda, fiţi siguri că aţi prins-o corect.

Întâi, o explozie. Şi m-am gândit că aceea a sunat ca o barieră a sunetului, sau oricum o numiţi când avioanele trec de sunet şi sunetul vine înapoi pe pământ. Doar scutura ca bubuitul, orice. Apoi, aceea a fost un pocnet de tunet şi ca o fulgerare. Eu nu am văzut fulgerul. Eu doar am auzit marea explozie ce a ieşit, aceea a sunat ca şi cum era în sud, dela mine, spre Mexic.

Dar, aceea a scuturat pământul. Şi când s-a întâmplat, eu încă mă uitam spre vest. Şi departe în Eternitate, am văzut o constelaţie de ceva venind. Aceea arăta ca şi cum erau puncte mici. Nu puteau fi mai puţine de cinci şi nici mai mult de şapte. Dar, ele erau în formă de piramidă, ca aceşti mesageri ce veneau. Şi când i-am văzut, Puterea Dumnezeului Atotputernic m-a înălţat să le întâlnesc. Şi eu o puteam vedea. Aceasta niciodată nu m-a părăsit. Opt zile s-au dus şi nu pot uita, încă. Niciodată nu m-a deranjat nimic ca aceea. Familia mea vă va spune.

Am văzut acei Îngeri, cu aripile acelea formate în spate, călătorind mai rapid decât sunetul. Ei au venit din Eternitate, într-o clipă, ca o clipeală de ochi, nu era suficient să clipiţi din ochi, doar o clipeală, ele erau acolo. Nu am avut timp să număr. Nu am avut timp decât să privesc. Îngeri puternici, mari, albi ca zăpada, cu aripi şi capete. Şi ei erau: “Pfiu-pfiu!” Şi când au făcut aşa, am fost prins în această piramidă, o constelaţie. Şi m-am gândit: “Acum, aceasta este aceea.” Am amorţit total. Şi am zis: “Oh, Doamne! Aceasta înseamnă că va fi o explozie ce mă va omorî. Eu sunt la capătul drumului meu acum. Eu nu trebuie să o spun oamenilor mei, când această viziune va pleca, nu aş vrea ca ei să o ştie, dar, Tatăl ceresc mi-a făcut cunoscut acum că timpul meu s-a terminat şi eu nu voi spune familiei mele, altfel ei se vor îngrijora de mine, pentru că, el va pleca. Şi aceşti îngeri m-au chemat şi voi fi omorât foarte curând acum în vreun fel de explozie.”

Apoi a venit la mine, în timp ce eram în această constelaţie, “Nu, nu este aceea. Dacă aceea te-ar fi omorât, l-ar fi omorât şi pe Iosif.” Şi îl puteam auzi pe Iosif chemându-mă. Ei bine, atunci m-am întors din nou. M-am gândit: “Doamne Dumnezeule, ce înseamnă această viziune?” Şi m-am întrebat, apoi aceasta a venit la mine. Nu un glas, doar a venit la mine. “Oh, aceia sunt Îngerii Domnului, venind să-mi dea noua însărcinare. Şi când m-am gândit la aceea, mi-am ridicat mâinile şi am zis: ”Oh, Doamne Isuse, ce vrei să fac?“ Şi viziunea m-a părăsit. Pentru aproape o oră, eu nu puteam simţi.

Acum, voi oameni ştiţi ce sunt binecuvântările Domnului. Dar Puterea Domnului este cu totul diferită, Puterea Domnului în astfel de locuri. Eu am simţit-o, de foarte multe ori, înainte, într-o viziune, dar niciodată în acel fel. Aceea se simte ca o teamă reverentă. Aceea era aşa de sacră încât m-a paralizat, în prezenţa acestor Fiinţe. Eu vă spun adevărul. Aşa cum a zis Pavel: “Nu mint.” Niciodată nu m-aţi prins spunând ceva greşit referitor la ceva în acel fel? Ceva urmează să se întâmple. Apoi, după un timp, am zis: “Doamne Isuse, dacă voi fi omorât, lasă-mă să ştiu, să nu spun oamenilor mei despre aceasta, dar dacă este altceva, lasă-mă să ştiu.” Dar, nimic nu mi-a răspuns.

După ce m-a părăsit Duhul, cam la o jumătate de oră, cred eu, sau mai mult, am zis: “Doamne, dacă aceea este, atunci, că voi muri şi ai terminat cu mine pe pământ şi voi fi dus acasă acum, care, dacă aceea este, este bine. Este în ordine.” Astfel, am zis: “Dacă aceea este, lasă-mă să ştiu. Trimite puterea Ta din nou peste mine, ca să ştiu să nu spun oamenilor mei sau la nimeni despre aceea, pentru că Tu stabileşti să vi să mă iei.” Şi nimic nu s-a întâmplat. Şi am aşteptat un timp. Apoi am zis: “Doamne Isuse, dacă aceea nu înseamnă aceea şi înseamnă că Tu ai ceva pentru mine de făcut şi îmi va fi descoperit mai târziu, atunci trimite puterea Ta.” Şi aceea aproape m-a luat din cameră!

M-am trezit pe undeva, prin colţ. O puteam auzi pe soţia mea, pe undeva, încercând să deschidă o uşă. Uşa dormitorului era încuiată. Şi aveam o Biblie deschisă şi aceasta se citea, nu ştiu, dar aceea era, cred eu, la Romani al 9-lea capitol, ultimul verset, “Iată, pun în Sion o piatră de colţ, o piatră de poticnire, o piatră de preţ şi oricine crede în El nu va fi dat de ruşine.” Şi m-am gândit: “Este ciudat să citesc aceea.” Duhul încă mă ducea, în cameră. Am închis Biblia şi am stat acolo. M-am dus la geam - era cam la ora zece ziua, sau mai bine - şi mi-am ridicat mâinile şi am zis: “Doamne, Dumnezeule, eu nu înţeleg. Aceasta este o zi neobişnuită, pentru mine. Aproape că nu mă mai înţeleg pe mine.” Am zis. “Doamne, ce înseamnă aceea? Lasă-mă să o citesc din nou, dacă acela eşti Tu.” Acum, aceasta sună ca ceva nesăbuit. Mi-am luat Biblia, mi-am deschis-o. Acolo era din nou, în acelaşi loc, Pavel spune evreilor că ei au încercat să - a spus romanilor că evreii au încercat să Îl accepte prin fapte, dar aceea este prin credinţă cum Îl credem.

-----
Eu cred că îngerul al şaptelea din Apocalipsa 10 este mesagerul epocii bisericii din Apocalipsa 3:14. Amintiţi-vă... acum daţi-mi voie să citesc... priviţi... unde pot citi... acum, acesta era îngerul al şaptelea.
Ci în zilele vocii celui de al şaptelea înger, când va începe să trâmbiţeze, va fi terminat misterul lui Dumnezeu, aşa cum a făcut el cunoscut robilor săi, profeţii.
Acum, fiţi atenţi, acesta era un înger şi este un înger al epocii bisericii a şaptea, deoarece spune aici, acela este “al şaptelea înger,” al epocii a şaptea. Am aflat că... dacă vreţi să vedeţi cine - unde este îngerul, Apocalipsa 3:14, acela este, “Îngerul bisericii din Laodicea.”

-----
Fiţi atenţi, al şaptelea înger trebuia să explodeze biserica bogată a Laodicei. “Sunt bogată, bunurile cresc şi nu am nevoie de nimic.” El a zis: “Tu eşti mizerabilă nenorocită, săracă, oarbă, goală şi nu o ştii.” Acela era Mesajul lui. Oh, Dumnezeule, trimite-ne un profet neînfricat cu AŞA VORBEŞTE DOMNUL, Cuvântul lui Dumnezeu adeverit să se mişte prin aceea şi să dovedească că el este trimis de Dumnezeu. Şi când el vine, el va exploda epocile acelea. Sigur o va face. Ei au făcut aceea în orice altă epocă. Aceea nu se va schimba în această epocă. Trebuie să fie la fel.

Citiţi contul integral în...
Domnilor, este acesta semnul sfârşitului?

Vezi şi:... Nor supranaturale.


Click pe imagine pentru a descarca imagini full size sau PDF.


Faptele profetului.

(PDFs)
 

Domnilor, este acesta
semnul sfârşitului?

(PDF) - Mt Sunset.
Unde a apărut norul.

Chapter 14
- Sabino Canyon

(PDF Engleză)

Chapter 11
- The Cloud

(PDF Engleză)

Povestea Vieţii Mele
(W.Branham)
(PDF)

Cum a venit Îngerul
la mine
(PDF)

Misterul lui Hristos.

Site-ul Buletinul
informativ Engleză.

Cartea Apocalipsa.

 

Dumnezeu şi Ştiinţă
- Arheologie.

Că Răpirea va aparea în.

Principalele învăţături
ale mesajului.

Nor supranaturale.

Stâlpul de Foc.

Vestea cea Bună.
Isus a murit pentru
păcatele tale.

Botezul Apei.

 
 

Slava Shekinah a lui
Dumnezeu.

 

Monumentul funerar este
gol. El este in viata.

Precursoarele.

Dumnezeu e lumină.

Cele Şapte Epoci
ale Bisericii.

Cele Şapte Peceţi.

Seria de Crăciun.

Faptele profetului.

Dumnezeu şi Istorie
serie Index - Daniel.

Seria umblarea
Creştină.

Numele lui Dumnezeu.

Seria Cuvinte Vii.

Seria timpul sfârşitul.

Dumnezeirea
Explicată.

Arca lui Noe.

Geologie Biblice.

Înger Apare.

Voce a semnului.

Pacat original.
A fost un mar?

Mitologie.
Sursa - Babilon.
Căsătorie şi Divorţ.
Dumnezeu şi Ştiinţă
- Evolutia.

Acea Femeie Izabela.

 

Epoca noastră,
Laodiceea.

Cristos În Afara
Bisericii.

Învăţătura Nicolaiţilor.

 

Moarte. Ce atunci?

Misterul Babilonul.

Dumnezeu şi Ştiinţă.
Microbiologie.

Dumnezeu şi Ştiinţă.
Cosmologie.

Dumnezeu şi Ştiinţă.
Mitul de dinozauri.

Justificarea unui profet.

Judecata Cutremur.

Armaghedon.

Arheologie.
Sodoma şi Gomora.

Vindecarea Divină.

Astăzi această
Scriptură este
împlinită.

Tânărul nostru sistem
solar.

 

Lista noastră de
mesaje.
Dovezi de Potop.

   Din Scriptură Spune...

Atunci se va arăta în cer semnul Fiului omului, toate seminţiile pămîntului se vor boci, şi vor vedea pe Fiul omului venind pe norii cerului cu putere şi cu o mare slavă.

Matei 24:30Hub Mesaj...Alegeţi limba şi descărcaţi gratuit mesaje de la fratele Branham.