Şapte epoci ale Bisericii.


   Cartea Apocalipsa seriei.

Împărăţiile neamurilor.

În Daniel 2, Dumnezeu a dat lui Nebucadneţar, împăratul Babilonului un vis de o imagine de temut. Daniel a interpretat acest vis - Nebucadneţar a fost capul de aur, secţiunea piept argint, Imperiul Medo-persan, coapsele de aramă, Imperiul greacă, iar al patrulea, picioare de fier, era Imperiul Romani. Picioarele erau un amestec de fier si argila. Au existat nici un mai multe imperii. (nu Marea Britanie, Rusia, SUA, China). Al patrulea a mers tot drumul la degetele de la picioare. Acesta este un mister. Metalele utilizate pentru a reprezenta imperiile au caracteristici de valoare în scădere, şi, de asemenea, sporirea duritate.

Aceste imperii au avut efect pe gândirea de oameni. Babilonienilor, perşilor, grecilor şi romanilor au au influenţat noi astăzi. Al patrulea imperiu a mers tot drumul până la Împărăţia lui Hristos a fost înfiinţat, (Piatra dezlipita dintr-un munte), cum a făcut acest lucru? Imperiul Romani păgân a devenit Imperiul Roman papale. Un lucru interesant, în timpul războiului rece, doi oameni nu sunt de acord în ONU. Unul a fost Kruschev Rusă, ceea ce înseamnă lut, alte Eisenhower, American, ceea ce înseamnă lucrător de fier. Nu ar putea amesteca fier si lut. Kruschev eliminarea pantof la masa-Bang-ului deşi ce un punct. Suntem la poalele imaginea, cale de a fi Împărăţia lui Dumnezeu, a inaugurat.

Daniel 9 mesajele.

Instrucţiunile lui Gabriel către Daniel.
Scopul înşesit al vizitei lui Gabriel la Daniel.
A Şaptezecia Săptămână A Lui Daniel.

   Apocalipsa lui Isus Hristos.

Apocalipsa lui Isus Hristos.

Fratele Branham a învăţat că Isus Hristos a fost autorul cărţii Apocalipsei. Ioan a scris doar în jos ceea ce el a văzut într-o serie de viziuni care au venit la el în anii 95-96 d.Hr.. În acest timp, John a fost închis pe Patmos, o mica insula din Marea Egee, lângă graniţa dintre Grecia şi Turcia de astăzi. Ioan a spus, ,,În ziua Domnului eram în Duhul...``, a explicat că ziua Domnului în acest context nu se referă la a şaptea zi a săptămânii. Mai degrabă, ziua Domnului este acel punct în istoria omenirii când Isus Hristos vine şi ia fizice stăpânire peste această lume, îndeplinesc Apocalipsa 11:15, ,,Împărăţia lumii a trecut în mînile Domnului nostru şi ale Hristosului Său. Şi El va împărăţi în vecii vecilor.``

În viziunea sa prima, Ioan, care a fost un discipol al lui Isus, a văzut Isus Hristos ca niciodată nu a văzut-l înainte. Ioan a văzut Isus pe fondul şapte lămpi de mers pe jos, iar în mâna dreaptă a avut şapte stele. Lui părul alb şi fata orbit cu strălucirea puritatea lui, dar limba lui arata ca o sabie şi ochii lui ars cu foc. Ioan s-a prăbuşit în frica la vederea-i. Fratele Branham a spus, ce este Apocalipsa despre? Isus Cristos. Care este primul lucru pe care el dezvăluie despre el însuşi? El descoperă că el este Dumnezeu din ceruri - nu un Dumnezeu triunic, dar un singur Dumnezeu. Primul lucru pe care le-aţi luat să ştiu este: Isus nu este doar un proroc; El nu este un Dumnezeu junior; El nu este un Dumnezeu secundar - el este Dumnezeu! Fii atent, Ioan. Au intrat în spiritul. Ceva va fi dezvăluit la tine. care este problema? Prima dintre toate revelaţiile este, ,,Eu sînt Alfa şi Omega`` (Oh păcătos, arc, pocaieste-te acum înainte de timp este prea tarziu.) În primul rând a lăsat John ştie cine a fost apropie. Acesta este regele Isus? Regele Dumnezeu? Regele Duhul Sfânt? El a spus, "Eu sunt toate din ea. Eu sunt de la A la Z. Eu sunt începutul şi sfârşitul. Eu sunt cel nemuritor, veşnic!"

Tradus din... Supernatural Book 6. de Owen Jorgensen


   Epoca Şapte Bisericii.

Epoca Şapte Bisericii.

După ce Isus a arătat lui divinitate Supremă, a declarat Ioan că şapte lămpi erau sapte biserici, şi cele şapte stele în mâna lui au fost îngeri în aceste biserici. Apoi el a dictat o scrisoare la fiecare biserică. Acestea au fost Gentile bisericile din Asia mică. Condiţiile în aceste biserici special ar potrivi şapte perioade distincte creştinismul ar merge prin înainte de sfârşitul. În consecinţă, aceste scrisori proorocit epoca Şapte Bisericii Gentile. Isus adresat urmaşii săi în fiecare epoca, oferindu-le încurajări şi critici acolo unde este nevoie. El adresează, de asemenea, oamenii din Biserica fals în fiecare epoca, cei care a pretins că acestea au fost creştini, dar nu au fost.

Isus a început sa dictare, spunând: ,,Îngerului Bisericii din Efes scrie -i:`` Asta a însemnat fiecare epoca Biserica a avut un înger. Cuvântul înger înseamnă mesager. Acestea nu erau mesageri cereşti. Ioan Profetul nu ar trebui să scrii o scrisoare de la un înger din ceruri. Nu, aceşti îngeri au fost bărbaţi, un mesager pentru fiecare epoca. Fratele Branham stabilit epocile biserica şi mesageri, în ordinea lor istorice:

1.Apo. 2:1-7EphesA.D 53-170Pavel
2.Apo. 2:8-11SmirnaA.D 170-312Irineu
3.Apo. 2:12-17PergamA.D 312-606Martin
4.Apo. 2:18-29ThiatiraA.D 606-1520Columba
5.Apo. 3:1-6 SardesA.D 1520-1750Luther
6.Apo. 3:7-13FiladelfiaA.D 1750-1906Wesley
7.Apo. 3:14-22LaodiceaA.D 1906-????"Ilie"

Mesager la epoca de prima Biserica a fost Pavel. Imediat după convertirea sa la creştinism, Domnul a spus despre Pavel, ,,Du-te, căci el este un vas, pe care l-am ales, ca să ducă Numele Meu înaintea Nemurilor...`` Prima Pavel a predicat Iudeilor. Când au respins mesajul său, el a spus, ,,Cuvîntul lui Dumnezeu trebuia vestit mai întîi vouă; dar fiindcă voi nu -l primiţi, şi singuri vă judecaţi nevrednici de viaţa vecinică, iată că ne întoarcem spre Neamuri. Căci aşa ne -a poruncit Domnul: ,Te-am pus ca să fii Lumina Neamurilor, ca să duci mîntuirea pînă la marginile pămîntului.`` Pavel stabilit Gentile biserici peste tot Asia mică. El a definit, de asemenea, credinţa creştină prin scrisorile sale. În scrisoarea către Romani, a spus el, ,,V'o spun vouă, Neamurilor: ,,Întrucît sînt apostol al Neamurilor, îmi slăvesc slujba mea,`` Rugăciune studiază istoria, fratele Branham identificate mesageri la alte şase epocile biserica.

Tradus din... Supernatural Book 6. de Owen Jorgensen

Descărcaţi (Engleză)
"O expunere a celor şapte epoci ale Bisericii" (Apoc 1-3)
Carte:   The 7 Church Ages


   Epoca noastră - Laodicea.

Epoca noastră - Laodicea.

Isus a certat Laodicean Biserica epoca, zicând: ,,Dar, fiindcă eşti căldicel, nici rece, nici în clocot, am să te vărs din gura Mea. Pentrucă zici: ,,Sînt bogat, m'am îmbogăţit, şi nu duc lipsă de nimic``, şi nu ştii că eşti ticălos, nenorocit, sărac, orb şi gol,`` Epoca bisericii a şaptea este atât de bine organizat că Isus Însuşi portretizează pe exterior, care doresc să intre, ,,Iată Eu stau la uşă, şi bat. Dacă aude cineva glasul meu şi deschide uşa, voi intra la el, voi cina cu el, şi el cu Mine.``

Laodicea este varsta Bisericii ultima înainte de Isus Hristos se intoarce pe pamant, de data aceasta în judecată. Dumnezeu a declarat prin Maleahi, ,,Iată, vă voi trimete pe proorocul Ilie, înainte de a veni ziua Domnului, ziua aceea mare şi înfricoşată. El va întoarce... inima copiilor spre părinţii lor,...`` Deci mesager la epoca bisericii a şaptea va avea duhul lui Ilie, la fel ca Ioan de Baptistă făcut.

Fratele Branham a învăţat: "atunci când acest mare ilie vine de la sfârşitul acestui veac, el va lua mesajul de Rusalii pentru a transforma copii la credinţa părinţilor. El va mustra creştinii din Laodicea pentru că nu ţin de aceeaşi credinţă, care a fost acolo la începutul." "Am intrebat de multe ori, ' ar acest om fi doar un predicator, apoi?" Ilie a făcut toate minunile şi nu predicare. Dar atunci când duhul lui a fost la Ioan, a făcut-o toate predicile şi nici miracole. de ce? Isus a fost de gând să-l urmeze şi el ar face minuni. Maleahi a spus, ,,Dar pentru voi, cari vă temeţi de Numele Meu, va răsări Soarele neprihănirii, şi tămăduirea va fi supt aripile Lui;...`` Ioan nu avea nevoie de a face minuni; el doar a anunţat venirea lui Hristos." Inferenţă aici este că ilie din timpul sfârşitului va atât predica si face minuni.

Fratele Branham a continuat să-l extindă. "Ca Ioan, acest ilie timpul sfârşitului va fi înţeles greşit. El va fi un astfel de om mare, puternic, înaintea Domnului că unii oameni vor confunda cu el Mesia. Ce fel de natură vor avea Ilie? În primul rând, el va fi un prooroc puternic, care va rămâne adevărat pentru cuvântul lui Dumnezeu, Ilie a fost adevărat şi Ioan a fost adevărat. Face semne şi minuni, el va întoarce inima copiilor înapoi la credinţa lor părinţii penticostale. El va urasc femeile lux. Ilie a făcut cu izabela. Ioan a făcut cu Irodiada. Atât bărbaţii, prooroci cu acelaşi duhul, urât organizat religie, ca aceste denominaţii creştine. Ceva din spiritele lor a strigat împotriva lucru."

Tradus din... Supernatural Book 6. de Owen Jorgensen


   Din Scriptură Spune...

u, Domnul Dumnezeu nu face nimic fără să-Şi descopere taina Sa slujitorilor Săi prooroci.

Leul răcneşte: cine nu se va speria? Domnul Dumnezeu vorbeşte: cine nu va prooroci?

Amos 3:7-8


   Cele şapte Epoci ale Bisericii.

   Apocalipsa lui Isus Hristos.


Cartea Apocalipsa.
Continuă pe pagina următoare.
(Epoca noastră - Laodicea.)Supernatural Book 6
de Owen Jorgensen.

Disponibil de la:Supernatural
Christian Books.

(Engleză)

Misterul lui Hristos.

Site-ul Buletinul
informativ Engleză.

Cartea Apocalipsa.

 

Dumnezeu şi Ştiinţă
- Arheologie.

Că Răpirea va aparea în.

Principalele învăţături
ale mesajului.

Nor supranaturale.

Stâlpul de Foc.

Vestea cea Bună.
Isus a murit pentru
păcatele tale.

Botezul Apei.

 
 

Slava Shekinah a lui
Dumnezeu.

 

Monumentul funerar este
gol. El este in viata.

Precursoarele.

Dumnezeu e lumină.

Cele Şapte Epoci
ale Bisericii.

Cele Şapte Peceţi.

Seria de Crăciun.

Faptele profetului.

Dumnezeu şi Istorie
serie Index - Daniel.

Seria umblarea
Creştină.

Numele lui Dumnezeu.

Seria Cuvinte Vii.

Seria timpul sfârşitul.

Dumnezeirea
Explicată.

Arca lui Noe.

Geologie Biblice.

Înger Apare.

Voce a semnului.

Pacat original.
A fost un mar?

Mitologie.
Sursa - Babilon.
Căsătorie şi Divorţ.
Dumnezeu şi Ştiinţă
- Evolutia.

Acea Femeie Izabela.

 

Epoca noastră,
Laodiceea.

Cristos În Afara
Bisericii.

Învăţătura Nicolaiţilor.

 

Moarte. Ce atunci?

Misterul Babilonul.

Dumnezeu şi Ştiinţă.
Microbiologie.

Dumnezeu şi Ştiinţă.
Cosmologie.

Dumnezeu şi Ştiinţă.
Mitul de dinozauri.

Justificarea unui profet.

Judecata Cutremur.

Armaghedon.

Arheologie.
Sodoma şi Gomora.

Vindecarea Divină.

Astăzi această
Scriptură este
împlinită.

Tânărul nostru sistem
solar.

 

Lista noastră de
mesaje.
Dovezi de Potop.

Click pe imagine pentru a descarca imagini full size sau PDF.


Daniel Afiş

Disponibil de la: Email:
ronmillevo@yahoo.com

Şapte epoci ale Bisericii Afiş

Disponibil de la: Email:
ronmillevo@yahoo.com

Afiş Apocalips.

Disponibil de la:
Ron Millevo Email:
ronmillevo@yahoo.com


Şapte epoci ale Bisericii.
Afiş - Şapte sigilii.

Email:
ronmillevo@yahoo.comHub Mesaj...Alegeţi limba şi descărcaţi gratuit mesaje de la fratele Branham.