Slava Shekinah a lui Dumnezeu.


   Al locuinței locul lui Dumnezeu.

În pustie.

(Link extern.)
Imagine dimensiune completă este disponibilă de la...


Moses' Tabernacle in the Wilderness.
www.selahart.com

(Artist - Norbert McNulty)
(Copyright 1976 - Mark and Jody McNulty)

Cortul întâlnirii în pustie.

Cortului lui Dumnezeu în pustie a fost de un cort ca structura, proiectat pentru a fi demontate şi mutate în următoarea destinație, aşa cum oamenii au călătorit la terenul promisă. Dumnezeu a dat proiectarea lui Moise în Exod 25:8

,,Să-Mi facă un locaş sfînt, şi Eu voi locui în mijlocul lor. Să faceţi cortul şi toate vasele lui după chipul pe care ţi -l voi arăta.``

Templul lui Solomon a.

David a dorita să construiască un templu permanent față de Domnulinsa a fost împiedicat să facă acest lucru. Dumnezeu ia spus în 1 Cronici 28: 6 ,,El mi -a zis: ,Fiul tău Solomon Îmi va zidi casa şi curţile; căci l-am ales ca fiu al Meu; şi -i voi fi Tată.``

Al doilea Templu.

Când poporul sa întors din captivitate în Babilon acestea reconstruit la templu. Acest lucru a luat 49 de ani pentru a efectua, această cifră fiind de important deoarece, acesta identifică perioada de timp pentru profeția in Daniel 9:25 să apară. Şapte săptămâni pentru a reconstrui la templu. 1 săptămână = 7 ani (sau 1 ziua = 1 an). Acest lucru ne permite să se calculeze momentul în care că Mesia va apărea în Ierusalim. 7 saptamani asociat cu 62 săptămâni = 483 de ani. Acest lucru a fost atunci când Hristos aparut şi apoi a fost crucificat in mijlocul celor săptămânii şaptezecea. Acest lucru frunze de o săptămână jumătate (3,5 ani) încă să se întâmple la iudei.

Trebuie să fie menționat faptul că scripturile spus ,,Să ştii dar, şi să înţelelgi, că dela darea poruncii pentru zidirea din nou a Ierusalimului, pînă la Unsul (Mesia), la Cîrmuitorul, vor trece şapte săptămîni; apoi timp de şasezeci şi două de săptămîni, pieţele şi gropile vor fi zidite din nou, şi anume în vremuri de strîmtorare.`` (Daniel 9:25). Au existat 2 decrete, unul din Cyrus şi un al doilea de la Darius al II-lea. Este cea de a doua faptul că profeția aplică pentru.

Templului al lui Irod.


Model de a Templului al lui Irod.
30 de anunțuri circa.

Irod a adăugat la al doilea Templu. Acest lucru permis acesteia să fi restaurat la înălțimea inițială, aşa cum facut de Solomon.

Locul şedere al lui Dumnezeu astăzi.

În Fapte capitolul 2, există o eveniment a înregistrat, acolo unde a venit Dumnezeu (Duhul Sfânt arăta), in formă de "limbi de foc", şi aşezat pe capul fiecărui credincios. Pentru Creştinul de acest lucru este cunoscut sub numele de ,,Botezul Duhului Sfânt``. Acesta este pentru in fiecare credincios, aşa cum spus Petru în Fapte 2:38 ,,Pocăiţi-vă``, le -a zis Petru, ,,şi fiecare din voi să fie botezat în Numele lui Isus Hristos, spre iertarea păcatelor voastre; apoi veţi primi darul Sfîntului Duh.``


3 tărâmuri a omului.

Descarcă

65-1128M  God's Only Provided Place of Worship.
59-1216  Ce este Duhul Sfânt?
59-1217  Pentru ce a fost dat Duhul Sfânt?
65-1121  Ce Fel De Casă Îmi Veţi Zidi Voi Mie?
55-1110  A hidden life in Christ.

Semnificația proiectarea Templului.

Templul din Ierusalim avea, o curte exterioara, un loc sfânt şi Sfânta Sfintelor, unde Marele Preot a intrat o dată pe an, cu sângele celor ispăşire, pentru păcatele celor oamenilor. Structura templului reprezintă o ființă umană, cu corp (curte exterioara), spiritul (locul cel sfînt) şi Sfânta Sfintelor (sufletul), cazul în slava Shekinah lui Dumnezeu locuieşte şi unde Chivotul lui legământului rezidă (cuvântul lui Dumnezeu).

Mulți oameni pretind că sunt creştini, dar nu au avut niciodată un Mare Preot (Isus Hristos), intra în cu sânge ispasitoare.

Mulți creştini au o experiență în sus şi în jos - ca lumina în curtea exterioară (ziua şi noapte). Unii au a intrat pe locul sfânt, (viața în biserică) - o lumină constantă, dar artificială, din sfesnicul de aur (reprezintă şapte epoci ale Bisericii). Dar ei nu au intrat in spatele măhrama unde iluminatul o constituie prezenta al Dumnezeu.


   Stâlpul de Foc, Pilonul al Nor.

Stâlpul de Foc.


Dumnezeu răspunde Ilie a prin foc.

Diferența majoră între iudaism, şi apoi, Crestinismul, de toate celelalte religii, este de prezența ,,Shekinah`` Slava a lui Dumnezeu - Stâlpul de Foc.

Dumnezeu a a condus poporul lui Israel, printr-un stâlp de foc în timpul nopții, şi un stâlp de nor în timpul zilei. Trebuie să fi fost o vedere glorioasă. De interesant lucru este acela că în timp ce ea a dat lumina lui Israel, că a fost intuneric intensă inamicilor lor.

Când Ilie a adus o jertfă din Muntele Carmel, Dumnezeu a răspuns la rugăciunea lui prin foc.

Când timpul Ilie a fost terminat pe Pământ, el a a fost de prins catre carăle al foc.

Când Isus a a fost de transfigurat pe munte chipul şi confectii lui erau stralucind luminoase.

Pavel a întâlnit pe Domnul pe drumul Damascului, o lumină stralucind luminoasa. El a spus ,,Cine eşti Tu, Doamne?``, ,,Eu sînt Isus`` a venit raspunsul.


  Stâlpul de Foc - Houston 1950

Stâlpul de Foc - Houston 1950


William Branham.

În Houston, Texas, în ianuarie 1950 o fotografie uimitoare a fost de luate de către Douglas Studios. În fotografie a apărut o lumină deasupra capului fratelui Branham in-un aureolă asemănător formă. Negativ a fost de examinat de George J. Lacy a fost de examinatorul documentelor sub semnul întrebării, cu scopul de a determina dacă este sau nu lumina ar putea fi fost rezultatul unei expuneri incorectă, în curs de dezvoltare sau retusare. Ancheta a servit pentru a te autentifica cu totul faptului că luminozitatea a fost cauzată de lumina izbitoare negativ la prima. Această imagine a fost spânzurat în Sala de artă religioasă in Washington DC, astfel cum singura ființă supranaturală fotografiat vreodată.

Descarcă   53-0509  Stâlpul de Foc. - William Branham


  Din Scriptură Spune...

Moise păştea turma socrului său Ietro, preotul Madianului. Odată a mînat turma pînă dincolo de pustie, şi a ajuns la muntele lui Dumnezeu, la Horeb.

Îngerul Domnului i S'a arătat într'o flacără de foc, care ieşea din mijlocul unui rug. Moise s'a uitat; şi iată că rugul era tot un foc, şi rugul nu se mistuia deloc.

Ieşirea - Exod 3:1-2


Click pe imagine pentru a descarca imagini full size sau PDF.


Stâlpul de Foc
- Umăr.

Lumină în jurul capului
fratelui Branham.

Crini de foc.

 

Carăle de Foc.

Ilie a fiind prins-up.

Stâlpul de Foc
- Houston 1950

Lumina pe o stâncă
piramidă.

Hristos.
În sfeşnicul de aur.

Acts of the Prophet
Chapter 13
God is Light.

(PDF Engleză)


Hub Mesaj...Alegeţi limba şi descărcaţi gratuit mesaje de la fratele Branham.


Misterul lui Hristos.

Site-ul Buletinul
informativ Engleză.

Cartea Apocalipsa.

 

Dumnezeu şi Ştiinţă
- Arheologie.

Că Răpirea va aparea în.

Principalele învăţături
ale mesajului.

Nor supranaturale.

Stâlpul de Foc.

Vestea cea Bună.
Isus a murit pentru
păcatele tale.

Botezul Apei.

 
 

Slava Shekinah a lui
Dumnezeu.

 

Monumentul funerar este
gol. El este in viata.

Precursoarele.

Dumnezeu e lumină.

Cele Şapte Epoci
ale Bisericii.

Cele Şapte Peceţi.

Seria de Crăciun.

Faptele profetului.

Dumnezeu şi Istorie
serie Index - Daniel.

Seria umblarea
Creştină.

Numele lui Dumnezeu.

Seria Cuvinte Vii.

Seria timpul sfârşitul.

Dumnezeirea
Explicată.

Arca lui Noe.

Geologie Biblice.

Înger Apare.

Voce a semnului.

Pacat original.
A fost un mar?

Mitologie.
Sursa - Babilon.
Căsătorie şi Divorţ.
Dumnezeu şi Ştiinţă
- Evolutia.

Acea Femeie Izabela.

 

Epoca noastră,
Laodiceea.

Cristos În Afara
Bisericii.

Învăţătura Nicolaiţilor.

 

Moarte. Ce atunci?

Misterul Babilonul.

Dumnezeu şi Ştiinţă.
Microbiologie.

Dumnezeu şi Ştiinţă.
Cosmologie.

Dumnezeu şi Ştiinţă.
Mitul de dinozauri.

Justificarea unui profet.

Judecata Cutremur.

Armaghedon.

Arheologie.
Sodoma şi Gomora.

Vindecarea Divină.

Astăzi această
Scriptură este
împlinită.

Tânărul nostru sistem
solar.

 

Lista noastră de
mesaje.
Dovezi de Potop.

  Din Scriptură Spune...

u ştiţi că trupul vostru este Templul Duhului Sfînt, care locuieşte în voi, şi pe care L-aţi primit dela Dumnezeu? Şi că voi nu sînteţi ai voştri?

Căci aţi fost cumpăraţi cu un preţ. Proslăviţi dar pe Dumnezeu în trupul şi în duhul vostru, cari sînt ale lui Dumnezeu.

1 Corinteni 6:19,20


   Descarcă mesajele...