Τα προπατορικό αμάρτημα.


  βιβλίου της Αποκάλυψης σειρά.

Μήπως ήταν ένα μήλο την;
(Τα ιστορία του σπόρου όφις.)


William Branham.

Αποκάλυψη 2:7,
«ο εχων ους ακουσατω τι το πνευμα λεγει ταις εκκλησιαις τω νικωντι δωσω αυτω φαγειν εκ του ξυλου της ζωης ο εστιν εν μεσω του παραδεισου του θεου»

Αυτός είναι ο μελλοντικός μισθός σε όλους τους νικώντες όλων των εποχών. Όταν το τελευταίο κάλεσμα για μάχη έχει ηχήσει, όταν έχουμε αφήσει την πανοπλία μας κάτω, τότε θα αναπαυτούμε στον παράδεισο του Θεού και το μέρος μας θα είναι το Δέντρο της Ζωής, για πάντα.

«Το Δέντρο της Ζωής.» Δεν είναι αυτό ένας όμορφος λόγος; Αναφέρεται τρεις φορές στο Βιβλίο της Γένεσης και τρεις φορές στο Βιβλίο της Αποκάλυψης. Σε όλα τα έξι σημεία είναι το ίδιο δέντρο και συμβολίζει ακριβώς το ίδιο πράγμα. Αλλά τι είναι το Δέντρο της Ζωής; Λοιπόν, πρώτα απ’ όλα θα έπρεπε να ξέρουμε τι αντιπροσωπεύει το ίδιο το δέντρο. Στους Αριθμούς 24:6, καθώς περιέγραψε ο Βαλαάμ τον Ισραήλ, είπε ότι ήταν «Ως δέντρα αλόης, που ο Κύριος φύτεψε.» Τα δέντρα μέσα στις Γραφές αναφέρονται σε πρόσωπα, όπως στους Ψαλμούς 1. Έτσι το Δέντρο της Ζωής πρέπει να είναι το Πρόσωπο της Ζωής, και αυτό είναι ο Ιησούς.

Τώρα στον Παράδεισο της Εδέμ ήταν δύο δέντρα που στέκονταν εν τω μέσω αυτού. Το ένα ήταν το Δέντρο Της Ζωής, το άλλο ήταν το Δέντρο της Γνώσεως του Καλού και του Κακού. Ο άνθρωπος ήτανε να ζήσει δια του Δέντρου της Ζωής· αλλά δεν ήτανε να αγγίξει το άλλο δέντρο αλλιώς θα πέθαινε. Αλλά ο άνθρωπος κοινώνησε/έλαβε μέρος από το άλλο δέντρο, και όταν το έκανε αυτό, ο θάνατος ήρθε σε αυτόν δια της αμαρτίας του, και διαχωρίστηκε από τον Θεό.

Τώρα εκείνο το Δέντρο πίσω εκεί στην Εδέμ, εκείνο το Δέντρο που ήταν η πηγή της ζωής, ήταν ο Ιησούς. Στον Ιωάννη, κεφάλαιο έξι ως οχτώ, ο Ιησούς παραθέτει τον εαυτό Του ως την πηγή της αιώνιας ζωής. Αποκαλεί τον εαυτό Του τον Άρτο από τον ουρανό. Μίλησε για το ότι έδινε τον εαυτό Του και ότι αν κάποιος έτρωγε από Αυτόν δεν θα πέθαινε ποτέ.

Διακήρυττε ότι ήξερε τον Αβραάμ, και ότι πριν τον Αβραάμ Αυτός ΗΤΑΝ. Προφήτευσε ότι Αυτός ο Ίδιος θα έδινε ζώντα νερά όπου αν κάποιος έπινε δεν θα διψούσε ποτέ ξανά, αλλά θα ζούσε αιώνια. Φανέρωσε τον εαυτό Του ως ο ΜΕΓΑΛΟΣ ΩΝ. Αυτός είναι ο Άρτος Της Ζωής, το Πηγάδι Της Ζωής, ο Αιώνιος, το ΔΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΖΩΗΣ. Ήτανε εκεί πίσω στην Εδέμ εν των μέσω του παραδείσου καθώς θα είναι εν τω μέσω του παραδείσου του Θεού.

Κάποιοι έχουν την ιδέα ότι τα δύο δέντρα στον παράδεισο ήταν απλά δύο ακόμα δέντρα σαν τα υπόλοιπα από εκείνα που τοποθέτησε ο Θεός εκεί. Αλλά οι προσεκτικοί μελετητές ξέρουν ότι δεν είναι έτσι. Όταν ο Ιωάννης ο Βαπτιστής φώναξε η αξίνα κείτεται στην ρίζα όλων των δέντρων, δεν μιλούσε απλά για φυσικά δέντρα, αλλά για πνευματικές αρχές.

Τώρα στην Α΄ Ιωάννου 5:11 λέει, «και αυτη εστιν η μαρτυρια οτι ζωην αιωνιον εδωκεν ημιν ο θεος και αυτη η ζωη εν τω υιω αυτου εστιν»

Ο Ιησούς είπε στον Ιωάννη 5:40, «και ου θελετε ελθειν προς με ινα ζωην εχητε.» Έτσι η μαρτυρία, ο Λόγος του Θεού, δηλώνει απλά και καθαρά ότι Η ΖΩΗ, Η ΑΙΩΝΙΑ ΖΩΗ, είναι εν τω Υιώ. Δεν είναι κανένα άλλο μέρος.

Α΄ Ιωάννου 5:12, «ο εχων τον υιον εχει την ζωην ο μη εχων τον υιον του θεου την ζωην ουκ εχει» Τώρα αφού η μαρτυρία δεν μπορεί να αλλάξει, να της αφαιρεθεί ή να της προστεθεί, τότε η μαρτυρία λέει ότι Η ΖΩΗ ΕΙΝΑΙ ΕΝ ΤΩ ΥΙΩ… Αφού αυτό είναι έτσι, ΤΟ ΔΕΝΤΡΟ ΣΤΟΝ ΠΑΡΑΔΕΙΣΟ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΊΝΑΙ Ο ΙΗΣΟΥΣ.

Εντάξει. Αν το Δέντρο Της Ζωής είναι πρόσωπο, τότε το Δέντρο της Γνώσεως του Καλού και του Κακού είναι ΕΠΙΣΗΣ πρόσωπο. Δεν μπορεί να είναι αλλιώς. Έτσι ο Δίκαιος και ο Πονηρός στέκονταν δίπλα δίπλα εν τω μέσω του Παραδείσου της Εδέμ. Ιεζεκιήλ 28:13α «Στάθηκες στην Εδέμ, στον παράδεισο του Θεού·»

Εδώ είναι που λαμβάνουμε την αληθινή αποκάλυψη «του Σπέρματος του Ερπετού.» Εδώ είναι αυτό που συνέβη πραγματικά στον Παράδεισο της Εδέμ. Ο Λόγος λέει ότι η Εύα εξαπατήθηκε από το ερπετό. Στην πραγματικότητα αποπλανήθηκε/σαγηνεύτηκε από το ερπετό.

Λέει στην Γένεση 3:1, «Τo φίδι, μάλιστα, ήταν το φρονιμότερο από όλα τα ζώα τού χωραφιού, που έκανε ο Κύριος ο Θεός·»

Αυτό το θηρίο ήταν τόσο κοντά σε ανθρώπινο ον (και όμως ήταν καθαρό ζώο) όπου μπορούσε να επιχειρηματολογεί και να μιλάει. Ήταν ένα όρθιο πλάσμα και ήταν κάπως ανάμεσα σε χιμπαντζή και άνθρωπο, αλλά πιο κοντά σε άνθρωπο. Ήταν τόσο κοντά σε άνθρωπο που το σπέρμα του μπορούσε, και όντως ανακατεύτηκε με της γυναίκας και την έκανε να συλλάβει. Όταν αυτό έγινε, ο Θεός καταράστηκε το ερπετό. Άλλαξε κάθε κόκκαλο στο σώμα του ερπετού ώστε να ήταν αναγκασμένο να σέρνεται σαν φίδι. Η επιστήμη μπορεί να προσπαθήσει όσο θέλει, και δεν θα βρει το χαμένο σύνδεσμο. Ο Θεός επέβλεψε για αυτό. Ο άνθρωπος είναι έξυπνος και μπορεί να δει μια σύνδεση ανθρώπου με ζώου και προσπαθεί να το αποδείξει μέσω της εξέλιξης. Δεν υπάρχει εξέλιξη. Αλλά άνθρωπος και ζώο όντως ανακατεύτηκαν. Αυτό είναι ένα από τα μυστήρια του Θεού που παρέμεινε κρυμμένο, αλλά εδώ αποκαλύπτεται. Συνέβη εκεί πίσω εν τω μέσω της Εδέμ όταν η Εύα στράφηκε μακριά από την Ζωή για να δεχτεί τον Θάνατο.

Προσέξτε τι τους είπε ο Θεός στον παράδεισο. Γένεση 3:15, «και θα στήσω έχθρα ανάμεσα σε σένα και στη γυναίκα, κι ανάμεσα στο σπέρμα σου και στο σπέρμα της· αυτό θα σου συντρίψει το κεφάλι, κι εσύ θα του λογχίσεις τη φτέρνα του.»

Αν είναι να δώσουμε εμπιστοσύνη στον Λόγο ότι η γυναίκα είχε Σπέρμα, τότε το ερπετό βεβαίως πρέπει να είχε σπέρμα και αυτό. Αν το Σπέρμα της γυναίκας ήταν ένα παιδί-άνθρωπος ξεχωριστό από τον άνθρωπο, τότε το σπέρμα του ερπετού θα πρέπει να είναι μέσα στο ίδιο υπόδειγμα, και αυτό είναι ότι ένα άλλο αρσενικό πρέπει να γεννηθεί ξεχωριστά από το ανθρώπινο αρσενικό μέσο. Δεν υπάρχει μελετητής που να μην ξέρει ότι το Σπέρμα της γυναίκας ήταν ο Χριστός ο Οποίος ήρθε με το μέσο του Θεού, ξεχωριστά από την ανθρώπινη συνουσία. Είναι επίσης εξίσου γνωστό ότι η προβλεπόμενη συντριβή της κεφαλής του ερπετού ήταν στην πραγματικότητα μια προφητεία που αφορούσε το τι θα επιτύγχανε ο Χριστός εναντίον του Σατανά στον σταυρό. Εκεί στον σταυρό ο Χριστός θα συνέτριβε την κεφαλή του Σατανά, καθώς ο Σατανάς θα κεντούσε την πτέρνα του Κυρίου. Αυτό το κομμάτι της Γραφής είναι η αποκάλυψη του πως το κυριολεκτικό σπέρμα του ερπετού σπάρθηκε στην γη, όπως έχουμε και την αφήγηση του Λουκά 1:26-35, όπου παρουσιάζεται η ακριβής αναφορά του πως το Σπέρμα της γυναίκας ήρθε σε φυσική φανέρωση ξεχωριστά από το μέσο του αρσενικού ανθρώπινου.

«εν δε τω μηνι τω εκτω απεσταλη ο αγγελος γαβριηλ υπο του θεου εις πολιν της γαλιλαιας η ονομα ναζαρεθ προς παρθενον μεμνηστευμενην ανδρι ω ονομα ιωσηφ εξ οικου δαβιδ και το ονομα της παρθενου μαριαμ και εισελθων ο αγγελος προς αυτην ειπεν χαιρε κεχαριτωμενη ο κυριος μετα σου ευλογημενη συ εν γυναιξιν η δε ιδουσα διεταραχθη επι τω λογω αυτου και διελογιζετο ποταπος ειη ο ασπασμος ουτος και ειπεν ο αγγελος αυτη μη φοβου μαριαμ ευρες γαρ χαριν παρα τω θεω και ιδου συλληψη εν γαστρι και τεξη υιον και καλεσεις το ονομα αυτου ιησουν ουτος εσται μεγας και υιος υψιστου κληθησεται και δωσει αυτω κυριος ο θεος τον θρονον δαβιδ του πατρος αυτου και βασιλευσει επι τον οικον ιακωβ εις τους αιωνας και της βασιλειας αυτου ουκ εσται τελος ειπεν δε μαριαμ προς τον αγγελον πως εσται τουτο επει ανδρα ου γινωσκω και αποκριθεις ο αγγελος ειπεν αυτη πνευμα αγιον επελευσεται επι σε και δυναμις υψιστου επισκιασει σοι διο και το γεννωμενον εκ σου αγιον κληθησεται υιος θεου»

Καθώς το Σπέρμα της γυναίκας ήταν κυριολεκτικά ο Θεός που αναπαρήγαγε τον εαυτό Του σε ανθρώπινη σάρκα, έτσι και το σπέρμα του ερπετού είναι ο κυριολεκτικός τρόπος που βρήκε ο Σατανάς ότι μπορούσε να ανοίξει στον εαυτό του την πόρτα προς το ανθρώπινο είδος. Ήταν αδύνατο για τον Σατανά (γιατί είναι μόνο ένα ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΜΕΝΟ πνευματικό ον) να αναπαράγει τον εαυτό του με τον τρόπο που ο Θεός αναπαρήγαγε τον εαυτό Του, έτσι η αφήγηση της Γένεσης μας λέει πως παρήγαγε το σπέρμα του και εισήγαγε ή έβαλλε τον εαυτό του μέσα στο ανθρώπινη είδος. Επίσης θυμηθείτε ότι ο Σατανάς αποκαλείται ‘ερπετό.’ Είναι το σπέρμα του ή η εισαγωγή του στο ανθρώπινο είδος για το οποίο μιλάμε.

Πριν ποτέ ο Αδάμ αποκτήσει σαρκική γνώση της Εύας, το ερπετό απέκτησε αυτή την γνώση πριν από αυτόν. Και αυτός που γεννήθηκε από αυτό ήταν ο Κάιν. Ο Κάιν ήταν εκ του (γεννημένος από τον) ‘Πονηρό’. Α΄ Ιωάννου 3:12. Το Άγιο Πνεύμα στον Ιωάννη δεν μπορούσε σε ένα μέρος να αποκαλεί τον Αδάμ «Πονηρό» (διότι αυτό θα ήταν αν ήταν ο πατέρας του Κάιν) και σε άλλο μέρος να αποκαλεί τον Αδάμ «Υιό Θεού» που ήταν δια της δημιουργίας. Λουκάς 3:38. Ο Κάιν βγήκε στον χαρακτήρα σαν τον πατέρα του, έναν φορέα θανάτου, ένα δολοφόνο. Η παντελής περιφρόνηση του Θεού όταν αντιμετωπίστηκε από τον Παντοδύναμο στη Γένεση 4:5,9,13,14, τον δείχνουν να είναι εντελώς μη-ανθρώπινος σε χαρακτηριστικά, να φαίνεται ακόμα και να έχει ξεπεράσει κάθε αφήγηση που έχουμε στις Γραφές που αφορά αντιπαράθεση του Σατανά από τον Θεό.

«επάνω στον Κάιν, όμως, κι επάνω στην προσφορά του δεν κοίταξε. Και ο Κάιν αγανάκτησε πάρα πολύ, και κατσούφιασε το πρόσωπό του. Και ο Κύριος είπε στον Κάιν: Πού είναι ο Άβελ, ο αδελφός σου; Κι εκείνος είπε: Δεν ξέρω· μήπως φύλακας του αδελφού μου είμαι εγώ; Και ο Κάιν είπε στον Κύριο: Η αμαρτία μου είναι μεγαλύτερη από ό,τι να συγχωρεθεί· δες, εσύ με καταδιώκεις σήμερα από το πρόσωπο της γης, και από το πρόσωπό σου θα κρυφτώ, και θα είμαι περιφερόμενος και φυγάδας επάνω στη γη· και οποιοσδήποτε με βρει, θα με φονεύσει.»

Προσέξτε τον ακριβή τρόπο που η μαρτυρία του Θεού παρουσιάζει την αφήγηση των γεννήσεων του Κάιν, Άβελ και Σεθ. Γένεση 4:1, «Και ο Αδάμ γνώρισε τη γυναίκα του Εύα· κι εκείνη συνέλαβε, και γέννησε τον Κάιν· και είπε: Απέκτησα άνθρωπον με τη βοήθεια του Κυρίου. Κι επιπλέον γέννησε τον αδελφό του τον Άβελ.»

Γένεση 4:25, «Και ο Αδάμ γνώρισε ξανά τη γυναίκα του, και γέννησε γιο, και αποκάλεσε το όνομά του Σηθ…» Υπάρχουν ΤΡΕΙΣ υιοί γεννημένοι μέσω ΔΥΟ πράξεων σαρκικής γνώσης από τον Αδάμ. Αφού η Βίβλος είναι ακριβής και τέλειος Λόγος Θεού, αυτό δεν είναι λάθος αλλά μαρτυρία για την διαφώτισή μας. Αφού ΤΡΕΙΣ υιοί γεννήθηκαν μέσω ΔΥΟ πράξεων από τον Αδάμ, ξέρετε ΑΠΟΛΥΤΑ/ΚΑΤΗΓΟΡΗΜΑΤΙΚΑ ότι ΕΝΑΣ από αυτούς τους τρεις ΔΕΝ ΗΤΑΝ ο υιός του Αδάμ. Ο Θεός το έχει καταγράψει αυτό με αυτόν τον ακριβή τρόπο για να μας δείξει κάτι. Η αλήθεια του πράγματος είναι ότι η Εύα είχε στην μήτρα της ΔΥΟ υιούς (δίδυμα) από ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΕΣ γονιμοποιήσεις. Έφερε δίδυμα, με την σύλληψη του Κάιν κάποια στιγμή πριν από εκείνη του Άβελ.

Διαβάσετε το πλήρες λογαριασμό σε...
Η Εκκλησιαστική Εποχή της Εφέσου.

Λήψη (Αγγλικά)... Serpent Seed - William Branham.


Το μυστήριο του Χριστού.

Αγγλικά Ιστοσελίδα του Ενημερωτικού

Το βιβλίο της Αποκάλυψης.

Η Αρπαγή έρχεται.

 

Μείζονες διδασκαλίες του μηνύματος.

Η υπερφυσικό σύννεφο.

Πυλώνα της φωτιάς.

 

Καλά νέα.
Ο Ιησούς πέθανε για την αμαρτία σας.

Νερό Βάπτισμα.

 
 

Η Σεκίνα δόξα του Θεού.

Ο τάφος είναι άδειο
Αναστήθηκε.

Επτά εκκλησίες της Ασίας.

Επτά σφραγίδες.

Τα Θεότητα εξήγησε.

Προπατορικό αμάρτημα. Μήπως ήταν ένα μήλο την;

Το όνομα του Θεού.

Το Όραμα Της Πάτμου.

Η διδαχή Βαλαάμ.

 

H διδαχήν των Νικολαϊτών.

Κάντε κλικ σε μια εικόνα για για να κατεβάσετε αρχεία PDF ή πλήρης εικόνα μεγέθους.


Acts of the Prophet.

(PDF Αγγλικά)

The Two Babylons

by Rev Alexander Hislop.
(PDF Αγγλικά)

βουνού και τριανταφυλλιά στο χιόνι στην Κίνα.

Κρίνων του Πυρός.

Πυλώνα της φωτιάς
- Houston 1950.

Φως σε μια πυραμίδα
από βράχο.

  Η Αγία Γραφή λέει....

εν τουτω φανερα εστιν τα τεκνα του θεου και τα τεκνα του διαβολου πας ο μη ποιων δικαιοσυνην ουκ εστιν εκ του θεου και ο μη αγαπων τον αδελφον αυτου

οτι αυτη εστιν η αγγελια ην ηκουσατε απ αρχης ινα αγαπωμεν αλληλους

ου καθως καιν εκ του πονηρου ην και εσφαξεν τον αδελφον αυτου και χαριν τινος εσφαξεν αυτον οτι τα εργα αυτου πονηρα ην τα δε του αδελφου αυτου δικαια

Α΄ Ιωάννου 3:10-12βιβλίο της Αποκάλυψης.
Συνέχιση στην επόμενη σελίδα.
(H διδαχήν των Νικολαϊτών.)


Εάν μήλα
κάνουν γυναίκες
συνειδητοποιήσουν
ότι ήταν γυμνοί,
έρθει η ώρα να
περάσει τα
μήλα και πάλι.Hub μηνύματος....Επιλέξτε τη γλώσσα σας και κατεβάστε δωρεάν μηνύματα του Αδελφού Μπράνχαμ.