Hôn nhân và ly dị.

<< trước

kế tiếp >>

  Người công giáo đi bộ loạt.

Không phải như vậy từ lúc ban đầu.


William Branham.

Đọc các tài khoản trong...
Hôn nhân và ly dị.

Ma-thi-ơ 19:8,
8 Ngài Phán rằng: Vì cớ lòng các ngươi cứng cỏi, nên Môi-se cho phép để vợ, nhưng lúc ban đầu, không có như vậy đâu.

Phân đoạn Kinh Thánh này, vấn đề này, gây khó khăn với Chúa Jêsus ngay lúc ban đầu với chức vụ của Ngài, và nó đã gây khó khăn với Môi-se ở chính lúc ban đầu của chức vụ mình. Đó là vấn đề trên hết trong lòng của tín đồ. Những người tội lỗi thì chẳng quan tâm gì đến. Nhưng chính là với tín đồ, bởi vì các tín đồ đang cố hết sức để biết sống như thế nào cho đúng trước mặt Đức Chúa Trời. Do đó, nếu bất cứ vấn đề nào liên quan đến tôn giáo, thế thì trường hợp hôn nhân và ly dị cũng được nêu ra. Tại sao vậy? Bởi vì nó là nguyên nhân gây ra tội lỗi nguyên thủy. Đó là nơi khởi đầu của tội lỗi, và đó là lý do nó được đưa ra mọi lúc, bởi vì đó chính là sự khởi đầu của tội lỗi.

Bây giờ, tôi sẽ không có thời giờ để giải thích tất cả những điều này, nhưng tôi sẽ vui lòng trả lời thư hoặc bất cứ điều gì tôi có thể, hoặc là chúng ta sẽ có những cuốn sách viết về đề tài này và nhiều câu hỏi, ngay cả cắt ra từ những tờ báo và những điều ở đây để chứng minh điều này. Chúng ta biết rằng chính là Ê-va... Trái táo mà bà ta cho rằng mình được phép ăn (vì nó không đúng với Lời Chúa) bây giờ người ta tuyên bố người ta tuyên bố rằng đó là quả mơ... Nó cũng không phải là trái nào khác. Bà ta đã phạm tội ngoại tình nên sinh ra đứa con đầu tiên là Ca-in, con riêng của Sa-tan. Vì trong anh ta đã đặt sẵn điều ác. Nhưng với A-bên thì không. Ca-in là con trai của Sa-tan.

----
Điều đó giống như tôi đã nói: nếu sáng nay tôi muốn đi về hướng đông, thì câu trả lời tốt nhất là tôi đã biết điều này... Tôi phải tìm một cái gì đó trong cánh đồng, và nó ở trực tiếp phía đông, còn tôi đã đi về phía đông. Một người nào đó đã nói, “Anh Branham, đây là hướng đông.” Có khả năng nó ở hướng đông, nhưng là đông bắc. Tôi sẽ đi ngang qua chính mục tiêu mà tôi đang tìm, tôi trở lại để biết mình sai. Và rồi nếu người nào đó nói, “Anh Branham, đi lối này, phía bên phải anh.” Vậy thì, cũng có khả năng là hướng đông, nhưng đó là đông nam. Tôi sẽ lạc mất mục tiêu của mình vì đã đi quá xa ranh giới của sự an toàn và lối chỉ đường.

Nếu vậy, chúng ta có 2 trường phái tư tưởng về hôn nhân và ly dị. Đó là, một trong 2 trường phái đó nói rằng người nam có thể chỉ cưới một lần trừ phi người vợ chết. Và đó là một trong những vấn đề. Nhưng bạn nhiệt tình đi theo điều đó. Và rồi phái kế tiếp nói, “Ồ, nếu người vợ hoặc chồng (cũng là một) đã phạm tội ngoại tình, một trong 2 người cũng có thể ly dị và cưới người khác.” Bạn cảm thấy chính mình vượt rào với chính điều đó.

Như vậy bạn thấy, nó không phải hướng đông nam hay đông bắc, chúng ta muốn trực tiếp hướng đông. Bạn chạy ra khỏi Kinh Thánh khi bạn đi cách này. Bạn chạy ra khỏi Kinh Thánh khi bạn đi theo cách đó. Chúng ta muốn biết Kinh Thánh gặp Kinh Thánh ở đâu và sự thật của của điều đó là gì. Mỗi người hiểu một cách khác nhau và không đưa ra được câu trả lời đúng đắn, nhưng vẫn phải có một câu trả lời.

Giống như ngày nay có 2 trường phái học thuyết trong Hội thánh: một là chủ nghĩa Calvin; một phái khác là Chủ nghĩa Armin. Một bên là tuân thủ luật pháp tuyệt đối (legalist), và một bên tin vào ân điển. Và chúng ta thấy những người tin vào ân điển (những người theo thuyết Calvin) nói rằng, “Ơn Chúa, hút thuốc chẳng hại gì, uống rượu cũng chẳng hại gì. Tôi có thể làm những điều này; vì tôi đã có sự bảo đảm đời đời rồi.” Rồi chúng ta thấy phái kia (những người tuân thủ luật pháp) nói, “Ồ, tôi muốn nói lớn ra cho anh ta biết, tôi muốn cho anh ta thấy một chút ý nghĩ của mình, nhưng tôi là một Cơ đốc nhân; tôi phải giữ im lặng.” Nào, bạn tìm thấy chính mình trong 2 con đường khác nhau, và không có con đường nào đúng. vậy thì điều đó thật khó nói, nhưng đó là sự thật. Chúng ta tìm thấy chính mình trên 2 con đường khác nhau: một là đường một chiều, và một là đi lạc lối. Bây giờ chúng ta hãy xem sự thật là gì.

----
Chúng ta cũng có 2 cách nghĩ về Hôn nhân và Ly dị này. Bây giờ, Chúa chúng ta đã mở sự mầu nhiệm 7 Ấn của Lời Ngài cho chúng ta trong Thời kỳ Sau Rốt này... Giờ đây, nhiều người trong các bạn, điều này có thể là tiếng Hi-lạp với các bạn, nhưng Hội Thánh của tôi hiểu gì khi nghe về những khải tượng và những gì đã xảy ra. Vấn đề là vấn đề Kinh Thánh. Chúng ta được mời đến đây để có một câu trả lời đúng đối với toàn bộ bí mật ẩn giấu đã được giấu kín từ khi sáng thế. Những lời tiên tri trong Kinh Thánh nói rằng trong ngày này những bí mật nầy sẽ được tỏ ra, Khải huyền 10, “Và tiếng của Thiên sứ thứ 7 (Sứ giả của Hội Thánh Lao-đi-xê) những bí mật của Đức Chúa Trời sẽ được tỏ ra.” Và hiện nay là Thời đại cuối cùng, Thời đại của Hội Thánh Lao-đi-xê.

----
Chúa Jêsus trong phân đoạn của chúng ta, nời gọi chúng ta trở lại thời ban đầu có câu trả lời đúng dựa trên Kinh Thánh. Lúc bấy giờ, khi Ngài đương đầu với điều này, có 2 quan điểm. Những thầy Tế lễ nói với Ngài, “Một người nam có thể để vợ và cưới người khác vì bất cứ lý do gì không?” Chúa Jêsus Phán, “Không phải như vậy từ lúc ban đầu.” Rồi họ hỏi, “Môi-se đã ưng chịu khi để chúng ta viết đơn li dị.” (Và ly dị vợ vì bất cứ lý do gì họ muốn.) Ngài Phán rằng Môi-se đã làm thế vì (tôi đang để một sự căng thẳng trong chốc lát) - vì sự cứng lòng của anh em, nhưng từ lúc ban đầu không phải vậy.

Nếu Chúa Jêsus Phán, “Trở lại lúc ban đầu,” thì chỉ có một cặp trên trái đất. Một Ađam, một Ê-va. Họ được kết hợp bởi một mình Đức Chúa Trời. Một con ngựa cái, một con ngựa đực; một con vẹt cái, một con vẹt đực, lúc ban đầu, khi Ngài bảo chúng ta quay trở lại, ở đó mỗi loài chỉ có một cặp. Điều đó đúng không? Vậy thì chúng ta thấy mọi việc lúc ban đầu đều diễn tiến theo trật tự hoàn hảo và hài hòa với Đức Chúa Trời, không có gì đi ra ngoài sự phục vụ quãng đại. Mọi việc trên thiên đàng vẫn theo trật tự; tất cả các ngôi sao, những thiên hà, hệ thống thái dương hệ, mọi việc hoàn hảo trong trật tự. Rồi sự di chuyển của một trong số đó đã làm gián đoạn toàn bộ chương trình.

Nào, hãy nghe. Bạn hiểu không? Một sự gián đoạn làm hỏng toàn bộ chương trình. Giờ đây, khi nhân loại đang hoạt động liên tục với Đức Chúa Trời, với một người nam và một người nữ,thì người nữ đã phạm tội. Và điều đó đã ném chương trình toàn cầu ra khỏi sự liên tục với Đức Chúa Trời. Vì vậy, thêm vào một Lời trong quyển sách này, hoặc bớt đi một Lời trong quyển sách này là ném một Cơ đốc nhân ra khỏi sự liên kết với Đức Chúa Trời, ném Hội Thánh ra ngoài sự liên tục với Đức Chúa Trời, ném cả gia đình ra khỏi sự liên kết với Đức Chúa Trời. Mỗi tín đồ có thể bị ném ra ngoài vì không chấp nhận từng Lời của Chúa.

----
Vậy thì, người đàn ông được tạo dựng để cai trị trên người nữ qua Lời của Đức Chúa Trời. Nàng không còn ngang hàng với chồng mình nữa. Bạn biết chứ, theo lẽ tự nhiên nàng ngang hàng với chồng. Nhưng khi nàng phá vỡ Lời của Đức Chúa Trời, Đức Chúa Trời khiến người nam cai trị nàng (Sáng thế 3:16, nếu bạn muốn ghi). Nàng không còn ngang hàng với người nam nữa. Nàng là người đã phá vỡ Lời của Đức chúa Trời. Bạn có thấy nàng - nàng, Hội thánh cho đến nay, là kẻ phá vỡ Lời của Đức Chúa Trời, đã ném nó hoàn toàn ra khỏi sự liên kết không? Đó là những gì Hội thánh hiện nay đã làm và ném sự chết thuộc linh trên toàn thể mọi vật. Bây giờ chắc bạn sẽ hiểu vì sao tôi đả kích những điều này kịch liệt. Đó là sự thật. Đây là những sự kiện Kinh Thánh.

Chú ý, tại sao nàng đã làm một việc như vậy? Người đàn bà hoàn hảo, xinh đẹp, đáng yêu như vậy sao lại có thể làm thế? Một lần tôi nhìn thấy một bức tranh của một họa sĩ vẽ nàng Ê-va (tôi chắc là ở Hilạp.) Nàng LÀ người trông có vẻ kinh khủng nhất mà bạn từng thấy. Điều đó bày tỏ những gì tâm trí xác thịt con người có thể nhìn thấy. Nhưng không phảu vậy; nàng rất đẹp, vì nàng đã là người nữ hoàn hảo, tất cả đàn bà đều đã như vậy.

Tại sao nàng đã làm một việc như vậy, khi đang ở vị trí cao đó? Nàng đã có quyền như người nam, ngang hàng với người nam. Nhưng chúng ta biết nàng mất sự bình đẳng với người nam khi nàng phạm tội, và Đức Chúa Trời đã Phán, “Người chồng sẽ cai trị ngươi từ đây.” Thế nào, đó là Kinh Thánh. Nếu muốn, chúng ta có thể đọc. Tôi đang đưa ra cho các bạn những câu Kinh Thánh đó (để tiết kiệm thời gian cho sự nối máy rộng lớn khắp nước này) để chính bạn có thể đọc. Hãy để ý, nguyên nhân Ê-va đã làm thế... Bằng cách nào Sa-tan đã làm chủ được nàng?

Bạn có biết rằng đã có một ngày Sa-tan ngang hàng với Đức Chúa Trời không? Chắc bạn biết rồi, tất cả ngoại trừ là người sáng tạo; nó có mọi thứ, và đã đứng bên hữu Đức Chúa Trời trong Thiên đàng, là một Cherubin trưởng vĩ đại. Để ý, nguyên nhân mà nàng nghe lời Sa-tan vì nàng không phải là một tạo vật nguyên bản. Nàng không ở trong sự sáng tạo đầu tiên của Đức Chúa Trời; nàng là một sản phẩm phụ (byproduct). Vì vậy, như Chúa Jêsus nhắc đến, nàng không phải được Đức Chúa Trời tạo dựng từ lúc ban đầu. Nàng là sản phẩm phụ của người đàn ông, khi Chúa Jêsus nhắc đến “lúc ban đầu”.

-----
Vậy thì, về vấn đề “Hôn nhân Và Ly dị”, hãy xem, nó phải được mặc khải. Anh chị em sẽ không biết cho tới khi nó được mặc khải. Nhưng Ngài đã hứa trong những ngày cuối cùng này của thời đại này, mọi bí mật giấu kín trong Kinh Thánh sẽ được mặc khải. Bao nhiêu người biết điều đó? Khải huyền chương 10. Chúa Jêsus đã hứa, tất cả những bí mật giấu kín này về hôn nhân và ly dị, tất cả những bí mật giấu kín đó sẽ được bày tỏ ra trong Thời kỳ Cuối cùng. Bạn nhớ Tiếng Phán, “Hãy đi đến Tucson.” Bạn có nhớ Ánh Sáng bí mật trên bầu trời, có 7 Thiên sứ đang đứng đó không? Trở lại và mở ra 7 Ấn không? Hãy xem những gì đã xảy ra. Điều đó có thật.

-----
Đây là một điều chắc chắn đáng kinh sợ. Tôi đã không biết làm cách nào để đưa ra. Tôi sẽ làm gì khi có những người nam và người nữ đang ngồi trong hội chúng của tôi, một số đã kết hôn 2 hoặc 3 lần rồi? Những người nam, người nữ lẫn lộn nhau hết thảy. Cái gì đã làm nên điều đó? Một sự giảng dạy sai lầm. Chính xác, không chờ đợi ý Chúa. “Những gì Đức Chúa Trời đã phối hiệp loài người không nên phân rẽ.” Không phải những gì con người phối hiệp với nhau, mà những gì “Đức Chúa Trời” phối hiệp với nhau. Khi bạn có một sự khải tượng trực tiếp từ Đức Chúa Trời đó là vợ bạn và điều giống như vậy, đó là phần còn lại của cuộc đời bạn. Nhưng cái gì loài người kết hiệp nhau bất cứ ai cũng có thể tách rời ra. Song những gì Đức Chúa Trời kết hiệp tốt hơn không ai dám đụng vào. “Những gì Đức Chúa Trời kết hiệp với nhau,” Ngài Phán, “Loài người không nên phân rẽ.” Không phải một số quan hành chánh địa phương nửa say nửa tỉnh, hay một cái gì khác kết hợp với nhau, hoặc là một số Thầy giảng sa ngã với cả đống giáo điều trong sách để họ làm bất cứ điều gì trên đời còn Lời của Đức Chúa Trời đặt nằm ngay ở đó. Tôi đang nói về những gì Đức Chúa Trời kết hiệp với nhau.

-----
Một ngày nào đó, biết rằng khi điều gì tôi nói với các bạn, VÌ ĐÓ LÀ LỜI CHÚA PHÁN VẬY, thì tôi đã có những Lời Kinh Thánh mà Ngài đã mặc khải với tôi, nhưng, “Lạy Đức Chúa Trời, con có thể nói gì với hội chúng đó? Con sẽ có những sự phân cách. Những người đàn ông sẽ ở ngoài hành lang, và ở ngoài sân cùng mọi nơi khác: ”Tôi sẽ bỏ nàng à?“ Những người đàn bà nói: ”Tôi sẽ bỏ chồng tôi sao? 'Con sẽ làm gì?'“ Tôi nói, ”Chúa ôi, con có thể làm gì đây?“

Có một Tiếng Phán với tôi, “Hãy đi lên núi xa kia, tại đó Ta sẽ trò chuyện với con.” Trong lúc tôi đi lên núi... Tôi không biết phía dưới là thành phố Tucson họ đang nhìn thấy, ngay cả những giáo viên đã gọi những học sinh (có cả con gái nhỏ của tôi) trong lớp và nói, “Nhìn trên núi xa kia kìa. Có một ngọn lửa trông giống màu hổ phách đang đi lên đi xuống trên không.”

Bà Evans có ở đây không? Ronnie, anh ở đây không? Tôi đi xuống và tới trạm xăng, chàng trai này (ở gần trạm bán xăng, trạm bán xăng của Evans ở tại đó) - và trước khi tôi biết chàng trai này nói gì, anh ta dẫn tôi đi. Anh nói, “Anh Branham, ông đã đi lên trên núi đằng xa kia phải không?” Tôi nói, “Ronnie, cậu muốn nói gì? Không.” (Để tôi xem anh ta sẽ làm gì.) Nhiều lần điều này đã xảy ra tôi không - bạn đã không nói điều đó với mọi người. Nó trở nên... Vấn đề là bạn đã thấy quá nhiều điều xảy ra, chúng trở nên quá bình thường với bạn. Phải không? Tôi không nói với mọi người lúc đó. Tôi nói, “Ronnie, cậu...”

Anh ta nói, “Tôi có thể chỉ ra cho thấy ông ở đâu lúc đó, tôi đã gọi mẹ tôi, và chúng tôi đứng đây nhìn Đám Mây trên trời đi lên đi xuống ở đây. Tôi nói, 'Có lẽ Anh Branham ở đâu đó trên núi kia. Đức Chúa trời đang nói chuyện với ông.'” Hết thảy người dân thành phố đều nhìn thấy nó. Vào một ngày đẹp trời không gợn chút mây, có một Trụ Mây màu hổ phách giống như hình cái phễu đang di chuyển lui tới và lan rộng ra.

-----
Vậy thì, chúng ta đã tìm thấy sự hổn độn này là do hệ thống thần học giải thích sai lầm (misinterpreted theology*). Đúng thế không? Đó là lý do tại sao chị em phụ nữ và các ông đã kết hôn lần thứ 2, chỉ vì hệ thống thần học giải thích sai. Bây giờ, tôi muốn tỏ ra cho chị em điều Ngài đã Phán bảo tôi.

Nếu Đức Chúa Trời là Đấng Tạo Hóa của chúng ta, được đặt câu hỏi khi Ngài còn ở đây trên trái đất (Chúa Jêsus Christ), và khi Ngài cho đấng Tiên tri (Môi-se) đến để dẫn dân Ngài ra khỏi xứ Ê-díp-tô để mang họ vào miền đất hứa; và Chúa Jêsus đã Phán ở đây rằng Môi-se đã thấy dân sự trong tình trạng đó, ông đã chấp nhận cho họ viết đơn ly dị bởi vì tình huống là điều đã có. Môi-se đã thấy như vậy, “Nên Môi-se cho phép...” Đức Chúa Trời cho phép Môi-se, đã gởi Tiên tri đó đến với dân sự để chấp nhận cho họ viết đơn ly dị này.

Trong I Cô-rinh-tô chương 7, câu 12 và câu 15 trong Tiên tri Tân Ước, là Sứ đồ Phao-lô đã gặp điều giống như vậy trong Hội Thánh và nói rằng: “Nhưng chẳng phải tôi bèn là Chúa.” Đúng thế không? Bởi vì tình trạng li dị. “Không phải như vậy từ lúc ban đầu.” Nhưng Môi-se được cho phép làm, và Đức Chúa Trời nhận thấynó công bình. Sứ đồ Phao-lô cũng có quyền khi ông thành lập Hội Thánh trong tình trạng đó.

Vậy bạn tin điều này đúng và tin rằng nó đến từ Đức Chúa Trời. Bởi sựchứng thực của Đám Mây và Sứ Điệp của Ngài mà tôi mang đến điều nầy, Đức Chúa Trời sẽ không lên núi để cho phép tôi làm điều giống như vậy để chấp nhận anh chị em tiếp tục đi con đường của mình và không làm điều đó nữa. Hãy ăn ở với vợ của các bạn và sống trong sự hòa bình, vì giờ đã đến rồi. Ngày Chúa đã gần rồi. Chúng ta không có thời giờ để phá vỡ những điều này. Bạn đừng cố gắng lại làm lại nữa. Tôi chỉ đang nói với hội chúng của tôi. Nhưng nếu bạn đã kết hôn - và Đức Chúa Trời làm chứng cho tôi về điều đó trên núi để tôi có thể nói điều này, một sự mặc khải siêu nhiên vì 7 Ấn đang mở ra và đây là một vấn đề trong Lời của Đức Chúa Trời. “Hãy để họ tiếp tục đi vào và tội lỗi không còn nữa.”

Không phải như vậy từ lúc ban đầu. Đúng thế. Không phải như vậy, và sẽ không như vậy vào lúc cuối cùng. Nhưng trong tình trạng hiện đại, là một đầy tớ của Đức Chúa Trời (Tôi sẽ không gọi chính mình là Tiên tri của Ngài.) Nhưng tôi tin rằng nếu tôi không được gởi đến vì điều đó, tôi sẽ bị để lại trên đất khi Ngài đến. Vì vậy trong tình trạng hiện nay, tôi truyền cho các bạn hãy trở về nhà với vợ mình bây giờ. Nếu bạn hạnh phúc với nàng, hãy sống với nàng, nuôi dạy con cái trong sự khuyên dạy của Đức Chúa Trời, Đức Chúa Trời giàu lòng thương xót với bạn ngay cả khi bạn tái phạm. Bạn dạy dỗ con cái để chúng không bao giờ làm điều giống như thế. Giáo dục chúng bằng sự khuyên bảo của Đức Chúa Trời. Bây giờ, chúng ta hãy kết thúc kẻo trể giờ buổi tối mà chúng ta sẽ dự và vội vã hướng về sự kêu gọi cao quí trong Đấng Christ là nơi mà mọi sự điều có thể được.

Đọc các tài khoản trong...
Hôn nhân và ly dị.


Mầu nhiệm Chúa Kitô.

Tiếng Anh Trang web bản tin.

Thuyền của Nô-ê.

Thiên Chúa và Khoa học. Khảo cổ học.

Sự sung sướng đang đến.

Giáo lớn của tin nhắn.

 

Tin tốt.
Chúa Giêsu đã chết
cho tội lỗi của bạn.

Nước Rửa Tội.

 
 

Vinh quang Shekinah
của Thiên Chúa.

Ngôi mộ trống
Ngài đã sống lại.

Đám mây siêu nhiên.

Cột lửa.

Thiên Chủ Đoàn lý giải.

Chữa lành thiêng liêng.

 

Bảy Thời Đại Hội Thánh.

Bảy Cái Ấn.
Hôn nhân và ly dị.
Người công giáo đi bộ loạt.

Tên của Thiên Chúa.

Cái chết.
Điều gì sau đó?

Kết thúc chuỗi
thời gian.

Loạt lời Hằng sống.

Loạt Giáng sinh.

Các tội nguyên tổ.
Nó là một quả táo?

Danh sách tin nhắn của chúng tôi.

Sô-đôm và Gô-mô-rơ.

   Kinh Thánh nói....

và có Phán rằng: Vì cớ đó ngưới nam sẽ lìa cha mẹ, mà dính díu với vợ mình; 2 người sẽ cùng nên một thịt hay sao?

Thế thì, vợ chồng không phải là 2 nữa, nhưng 1 thịt mà thôi. Vậy, loài người không nên phân rẽ những kẻ mà Đức Chúa Trời đã phối hiệp!

Ma-thi-ơ 19:5-6


Nhấp chuột vào một hình ảnh để tải hình ảnh đầy đủ kích thước.


Acts of the Prophet

(PDF Tiếng Anh)

Thưa quý vị, đây có
phải là dấu hiệu tận thế không?

(PDF) - Mt Sunset.
Nơi đám mây xuất hiện.

Chapter 14
- Sabino Canyon

(PDF Tiếng Anh)

Chapter 11
- The Cloud

(PDF Tiếng Anh)

Tiểu Sử Của Tôi.
William Branham.

(PDF)

Thiên Sứ Đã Đến Với
Tôi Như Thế Nào Và
Sự ủy Thác Của Ngài.

(PDF)


Trung tâm tin nhắn...Chọn ngôn ngữ của bạn và tin nhắn miễn phí tải về từ Anh Branham.