Brak i razvod.

<< претходно

следећи >>

  Кристијан хода серије.

U početku nije bilo tako.


William Branham.

Pročitajte ceo račun u...
Brak i razvod.

Mateja 19:8,
8 Reče im: Mojsije je zbog vašeg tvrdog srca vama dopustio da se razvodite od žene; u početku nije bilo tako.

Isus je bio suočen sa ovim delom Pisma, ovim pitanjem, na samom početku Svoje službe. I Mojsije se suočio sa tim na samom početku njegove službe. To je glavno pitanje u srcu jednog vernika. Grešnici ne mare za to. To je za vernike, zato što vernik pokušava da uradi sve što može da bi živeo ispravno pred Bogom. Zato, uvek kada se pojavi neko versko pitanje, tu je i slučaj Braka i razvoda, (zašto?) jer je to uzrok originalnog-prvobitnog greha. To je mesto gde je počeo greh. To je razlog što se to pitanje uvek postavlja, zato što je to sam početak greha.

Dakle, neću imati vremena da objasnim sve ove stvari, ali rado ću odgovoriti na svako vaše pismo ili bilo šta drugo. Mi imamo knjige koje govore o tome, i odgovore na mnoga pitanja, čak i isečke iz novina i ostalo, da bi to dokazali, mi znamo da je to bila Eva. Smatra se da je pojela jabuku, što čak nije ni u skladu sa Pismom, a sada tvrde da je to bila kajsija; ni prvo ni drugo nije tačno. Ona je učinila preljubu, iz koje se rodilo prvo dete, Kain, Sotonin vlastiti sin, jer je u njemu počivalo zlo. To nije došlo preko Avelja. Kain je bio Sotonin sin.

----
To je kao što sam jednom već rekao, ako bih želeo jutros ići na istok; i najbolje što bih znao je da pronađem neku određenu stvar u polju, nešto što usmerava pravo na istok, i krenuo bih na istok. Neko bi rekao: “Brate Branhame, ovo je istok.” To je potencijalno istok, ali to je u stvari severoistok. Ja bih promašio ono što sam tražio; vratio bih se nazad, pošto bih znao da je to pogrešno. I onda, ako bi neko rekao: “Brate Branhame, idi ovuda, na tvoju desnu stranu.” Dakle, to je takođe potencijalno istok, ali to je u stvari jugoistok. Izgubio bih traženi predmet, jer bih skrenuo i prekoračio granice savršenog i pravog puta.

Dakle, ako je to tako, imamo dva učenja o Braku i razvodu. Jedno od njih kaže, da: “Muškarac može biti oženjen samo jednom, osim ako mu je žena mrtva.” I to je jedno od pitanja, ali ako to počnete slediti, otićete u krajnost. A drugo kaže: “Oh, ako žena ili muž, bilo ko od njih, učini preljubu, i jedna i druga strana može dati razvod i ponovo stupiti u brak.” I sa time takođe odlazite u krajnost.

Jer, vidite, to nije ni jugoistok ni severoistok; mi želimo pravo na istok. Izaći ćete iz Pisma ako budete išli ovim putem, i izaći ćete iz Pisma ako budete išli tim putem. Mi želimo da znamo gde Pismo susreće Pismo, i da saznamo Istinu toga. Svako od njih ide drugim putem, i izneverava da pruži ispravan odgovor, ali odgovor sigurno mora postojati.

To je, kao što danas postoje dva velika učenja u crkvi; jedno od njih je Kalvinizam, a drugo je Arminianizam. Jedni su legalisti, a drugi samo milost. I vidimo da ljudi koji veruju u milost, Kalvinisti, oni govore: “Neka je blagosloven Bog, meni ne smeta što pušim. Ne smeta mi što pijem. Mogu činiti sve te stvari, jer ja imam Večnu sigurnost.” A onda vidimo i drugu stranu, legaliste, kako govore: “Oh, tako bih se izderao na njega, rekao bih mu šta mislim, ali, ja sam hrišćanin, ja moram ostati miran.” Vidite, i tako pronalazite sebe na dva različita puta, i ni jedan od njih nije ispravan. To su teške reči, ali to je istina. Pronalazimo sebe na dva različita puta; jedan ide na jednu stranu, a drugi na drugu. Hajde sada da vidimo šta je Istina.

----
Takođe, imamo dva shvatanja Braka i razvoda. A pošto nam je sada naš Gospod otvorio tajnu Sedam Pečata Njegove Reči, u ovim poslednjim danima. Dakle, za mnoge, ovo bi mogao biti Grčki jezik, ali moja crkva to razume. Preko čega? A vi ste čuli za vizije i za ono što se dogodilo. I ovo pitanje je Biblijsko pitanje, a mi smo ovde pozvani da verujemo da sigurno mora postojati istinit odgovor na celokupnu skrivenu tajnu, koja je bila skrivena od postanka sveta. Biblija prorokuje i kaže da će u ovim poslednjim danima ove tajne biti obznanjenje. Otkrivenje 10: “Nego u dane glasa sedmoga anđela, kad zatrubi, Laodikejskog glasnika, tajne Božije biće obznanjene.” A ovo je poslednje doba, što je Laodikeja.

----
Isus nas u našem tekstu poziva da se vratimo na početak, da bi smo dobili pravi Biblijski odgovor. Dakle, kada se On suočio sa ovim, razmatrale su se dve stvari. Sveštenici su mu rekli: “Može li čovek pustiti ženu svoju radi ma koje krivice i uzeti drugu?” A Isus im je odgovorio: “Od početka nije bilo tako.” Onda su oni rekli: “Mojsije nam je dopustio da damo otpusnu knjigu, i da se može otpustiti zbog ma čega što su oni želeli.” On je rekao: “Mojsije vam je to dopustio,” malo da to naglasim: “zbog tvrdoće vašega srca; ali od, to jest na početku nije bilo tako.” Pitanje!...

Ako je Isus rekao: “Vratite se na početak,” a tada je na zemlji bio samo po jedan par od svega. Bio je jedan Adam, jedna Eva, i spojio ih je sam Bog. Dva konja, ženka i mužjak; dva papagaja, ženka i mužjak. “Na početku,” kako nam je On rekao, da se vratimo nazad, tada je postojao samo po jedan par od svega. Je li tako? Onda vidimo da se “na početku” sve odvijalo u savršenom skladu i harmoniji sa Bogom i da ništa nije bilo van reda. Na nebu je sve i dalje u skladu; sve zvezde, galaksije, solarni sistem, sve je u savršenom skladu. Ako bi se jedna od tih stvari pomerila, to bi poremetilo celokupan program.

Slušajte sada. Da li razumete? Jedna narušena stvar će upropastiti celokupan program! Kada su ljudska bića živela u skladu sa Bogom, jedan čovek i jedna žena, ta žena je sagrešila i to je izbacilo celokupan zemaljski program iz sklada sa Bogom. Radi toga, jedna reč dodana ovoj Knjizi, ili jedna Reč oduzeta od Nje; će izbaciti hrišćanina iz sklada sa Bogom, izbaciće crkvu iz sklada sa Bogom, izbaciće porodicu iz sklada sa Bogom. Svaki vernik može biti izbačen, ako ne prihvati svaku Božiju Reč.

----
Dakle, tada je čovek postavljen da vlada nad ženom Božijom Rečju. Ona više nije bila ravnopravna sa njim. Bila je ravnopravna po prirodi, znate; ali, kada je ona prekršila Božiju Reč, Bog je postavio čoveka da vlada nad njom. Postanak 3:16, ako želite da to zapišete. Ona više nije bila ravnopravna sa čovekom. Ona je bila prekršitelj Božije Reči. Zar ne vidite: “ona,” ona, crkva celim putem? Prekršiteljica Božije Reči, i to ju je u potpunosti izbacilo iz sklada. I to isto je učinila i crkva, i celu stvar je bacila u duhovnu smrt. Dakle, sad sigurno razumete zašto ja tako udaram po ovim stvarima. To je Istina! Ovo su Biblijske činjenice.

Primetite samo, zašto je ona uradila tako nešto; kako je to mogla uraditi jedna ljupka, predivna, savršena žena? Jednom sam video jednu sliku, čini mi se da je to bilo u Grčkoj, sliku jednog umetnika koji je naslikao Evu. Ona je bila nešto najužasnije što biste mogli videti. To pokazuje na šta gleda telesan um. Ali, ona nije bila takva; ona je bila prelepa, jer je ona bila savršena žena, sasvim žena.

Obratite samo pažnju, zašto je ona uradila tako nešto, iako je bila na tako visokoj poziciji? Ona je bila odmah uz čoveka, ravnopravna sa njim. Ali mi sada svi znamo da je ona izgubila svoju ravnopravnost sa čovekom, kada je sagrešila, i Bog je rekao: “Čovek će ti biti gospodar od sada pa nadalje.” Dakle, to je Pismo. Ako želite, možemo to pročitati. Ja vam dajem biblijske citate da bi uštedeo vreme onima koji su na vezama širom zemlje, da biste to mogli sami pročitati. Pogledajte zašto je ona to učinila. Kako je Sotona uopšte stigao do nje?

Da li znate da je Sotona nekada bio ravnopravan sa Bogom? Naravno da je bio, sem u stvaranju; on je bio sve, stajao je Bogu s desne strane, na Nebu, veliki Heruvim, vođa. Pogledajte razlog zbog čega je ona to učinila, ona nije bila originalno stvorena. Ona nije u Božijem originalnom stvaranju; ona je nus-proizvod. Radi toga: “na početku,” kako je Isus upućivao na to, ona nije bila Božije originalno stvorenje. Ona je čovekov nus-proizvod, kada je Isus upućivao na “početak.”

-----
Dakle, što se tiče Braka i razvoda, vidite, to mora biti otkriveno. Dok to ne bude otkriveno, vi to nećete znati. Ali On je obećao, u ovim poslednjim danima, u ovom dobu, da će svaka sakrivena tajna u Bibliji biti otkrivena. Koliko vas to zna? Otkrivenje, 10.-ta glava! Isus je to obećao, da će sve ove sakrivene tajne koje se tiču Braka i razvoda, i sve te druge sakrivene tajne koje su bile, da će biti otkrivene na kraju vremena. Sećate se da je Glas rekao: “Idi u Tuson.” Sećate se tajanstvenog Svetla na nebu; kako su sedam Anđela stajali tamo, vratio sam se nazad, a onda su otvoreni tih Sedam Pečata? Gledajte šta se dešava. To je istina.

-----
Ovo je užasno jaka stvar i ne znam kako da vam to iznesem. Šta da radim kada među mojim vernicima ima muškaraca i žena koji su se ženili i udavali po dvaput i triput? Dobri muškarci i dobre žene, sve pobrkano! Šta je uzrok tome? Pogrešno učenje, jer nisu čekali na Gospoda.

“A što je Bog sastavio čovek da ne rastavlja.” Ne što su ljudi sastavili; već što je “Bog” sastavio! Kada imate izravno otkrivenje od Boga, to je vaša žena, i isto tako, da je to vaše do kraja života. Da li razumete? Ali ono što je čovek sastavio, svako može rastaviti. Ali ono što Bog sastavi, neka se niko ne usudi to ni dotaći. “A što je Bog sastavio,” On je rekao, “čovek da ne rastavlja.” Ne što je neki polu-pijani matičar ili neko drugi sastavio, ili neki propovednik povratnik u greh sa gomilom veroispovesti u nekoj knjizi, koja bi im dozvolila da urade šta god požele, ostavljajući po strani Božiju Reč. Vidite? Ja govorim o onome što je Bog sastavio.

-----
Pre neki dan, znajući da kada vam nešto kažem, da to mora biti TAKO GOVORI GOSPOD, onda sam proučio mesta iz Pisma prema onome što mi je On otkrio. Ali: “Gospode Bože, šta da kažem tim ljudima u zajednici? Oni će početi da se razvode. Muškarci će sedeti na klupi i napolju u dvorištu, i svugde, 'Da li da je ostavim?' Žene: 'Da li da napustim svog muža?' 'Šta da radim?'” Rekao sam: “Gospode, šta da uradim?”

Nešto mi je reklo: “Popni se na planinu, i Ja ću govoriti s tobom.” I dok sam bio na planini, nisam znao da su dole u Tusonu, oni To mogli videti. Čak su i učitelji pozvali decu... moju malu devojčicu i njih, iz učionice, rekli su: “Pogledajte planinu! Tamo je bio Oblak vatrenog izgleda boje ćilibara, koji se podizao u vazduh a zatim spuštao dole, podizao se i spuštao.”

Da li je ovde gospođa Evans? Roni, jesi li ovde? Prolazio sam pored stanice, ovaj dečak pored benzinske pumpe, kod Evansovih. I pre nego sam uopšte znao šta će dečak reći, obgrlio me je oko nogu i rekao: “Brate Branhame, ti si bio na toj planini tamo, zar ne?” Odgovorio sam: “Na šta to misliš, Roni? Ne,” vidite, da bi video šta će on uraditi. Često se dešavaju određene stvari, i ne govorite o tome ljudima. To postaje... Stvar je u tome što kada vidite toliko tih stvari, one vama postaju uobičajene. Vidite? Ja jednostavno ne govorim o tome ljudima. Rekao sam: “Roni, šta si...”

On je odgovorio: “Mogu ti pokazati gde si tačno bio.” Rekao je: “Pozvao sam mamu, i mi smo stajali ovde i posmatrali taj Oblak koji je lebdeo tamo u vazduhu, i išao gore dole. Rekao sam: 'To mora da je brat Branham, on sedi tamo negde. To je Bog koji govori s njim.'” I ceo grad, ljudi, posmatrali su To. Po vedrom vremenu, bez i jednog oblačka igde, sa ovim velikim ćilibarnim Oblakom koji je tamo lebdeo; prilikom spuštanja se sužavao, a dok se podizao on se širio.

-----
Dakle, mi smo se našli u ovoj zbrci zbog pogrešnog tumačenja teologije. Da li je tako? Zato ste se vi žene udale po drugi put, i vi muškarci, sve zbog pogrešnog učenja. A sada želim da vam prenesem ono što mi je On rekao.

I ako su Boga, našeg Tvorca, pitali kada je bio ovde na zemlji, Isusa Hrista; i kada je Njegov prorok, izbavitelj, Mojsije, došao u Egipat, da odatle izvede decu, i da ih odvede u obećanu zemlju; Isus je rekao da je Mojsije zatekao ljude u ovakvom stanju, i da im je odobrio knjigu raspusnu, zato što je stanje bilo onakvo kakvo je bilo. Mojsije je naišao na: “Pusti ih neka...” Bog je dozvolio Mojsiju, tom proroku koji je bio poslan narodu, da im odobri ovu knjigu raspusnu.

I u Prvoj Korinćanima, 7. glava, 12.-ti i 15.-ti stih, prorok Novog Zaveta, Pavle, koji je crkvu zatekao u istom takvom stanju, je rekao: “Ovo sam ja, a ne Gospod.” Da li je tako? Zbog razvoda. “A od početka nije bilo tako.” Ali Mojsiju je to bilo dozvoljeno, i Bog je to smatrao pravednim. A i Pavle, takođe, imao je to pravo, kada je zatekao svoju crkvu u takvom stanju.

Dakle, verujte sada da je Ovo istina, i verujte da To dolazi od Boga! Potvrdom Njegovog Oblaka i Njegove Poruke koja me je dovela do ovde, zašto mi Bog na planini ne bi dozvolio isto to, da vam dopustim da ostanete u stanju u kom ste sada i da to više ne radite? Idite sa vašim ženama i živite u miru, jer je suviše kasno. Dolazak Gospodnji je na dohvat ruke. Nismo imali vremena da sasvim objasnimo ove stvari. Da se niste usudili da to ponovo uradite! Ja govorim samo mojoj zajednici. Ako ste u braku... Bog mi je svedok, na planini, da mogu Ovo reći, natprirodno otkrivenje, zbog otvaranja Pečata, a ovo je pitanje iz Božije Reči. “Neka ostanu u stanju u kom su sada, i neka ne greše više!”

“A od početka nije bilo tako.” Tako je, nije bilo tako, niti će na kraju biti tako. Ali pod modernim okolnostima u kojima smo sada, kao Božiji sluga... Neću sebe nazvati Njegovim prorokom; ali verujem da možda, ako nisam poslat zbog toga, da ja postavljam temelj za njega kada bude došao. I zato, prema modernim okolnostima, zapovedam vam da idete svojim kućama, sa vašim ženama. Ako ste srećni sa njima, živite sa njima i podižite svoju decu u strahu Gospodnjem. Ali neka vam Bog bude milostiv ako to ikada ponovo uradite! Učite svoju decu da tako nešto nikada ne učine, podižite ih u strahu Gospodnjem. I sada kada ste u stanju u kom ste, pođimo svojim kućama, u ovim kasnim večernjim satima u kojima živimo, i “trčimo k cilju, k daru gornjega zvanja Božijega u Hristu Isusu,” gde će sve stvari biti moguće.

Pročitajte ceo račun u...
Brak i razvod.


Мистерија о Христа.

Енглески невслеттер сајт.

Књига Откривења.

 

Бог и наука.
- Аркеолоји.

Тхе Раптуре ис цоминг.

Главни учење на поруку.

Добра је вест.
Исус је умро за твоје грехе.

Крштења водом.

 
 

Шекина глори оф Богу.

Је гроб је празна
Он је жив.

Натприродно облак.

Cтране Ватрени Стуб.

Су претходнице.

Нојева барка.

Седам Црквених доба.

У Седам Печата.

Божић серију.

Живи Реч Cерије.

Ендтиме серија.

Бог има лично име.
Које је име Бога?

Акти оф је пророк.

Oбјаснио је Божанство.

Тхе Оригинал Син.
Је ли било ан аппле?

Библијски геолошки.

Митологија.

Кристијан хода серије.

Бог и историја серије
Индек - Данило.

То Жена Језебел.

Наше доба Лаодикија.

Hrist Izvan Crkve.

 

Доктрина на Ницолаитанс.

Смрт. Шта онда?

Тајна Вавилон.

Бог и наука.
Микробиологија.

Бог и наука.
Космологија.

Бог и наука.
Мит диносауруса.

Пророк је виндицатион.
Brak i razvod.
Бог и наука.
- Еволуција.

Божанско исцељење.

Археологија.
Содом и Гомора.

Армагедон.

Земљотрес пресуда.

Наш млади
Сунчев систем.

Vizija Sa Patmosa.

 

Наша порука листинг.

Доказ о Нојевог потопа.

   Писмо каже...

I reče: Zato će čovek ostaviti oca i mater i prilepiće se k ženi svojoj, i biće dvoje jedno telo.

Tako nisu više dvoje, nego jedno telo; a što je Bog sastavio čovek da ne rastavlja.

Mateja 19:5-6


Цлицк на имиџ да преузмете пуну величину сликом или ПДФ.


Акти оф је пророк.

(ПДФs)
 

Gospodo, da li je ovo znak kraja?

(ПДФ) - Mt. Sunset.
Gde je oblak pojavio.

Chapter 14
- Sabino Canyon

(ПДФ Енглески)

Chapter 11
- The Cloud

(ПДФ Енглески)

MOJA ŽIVOTNA PRIČA
William Branham.
(ПДФ)

KAKO MI SE JAVIO
ANĐEO...
(ПДФ)


Порука Хуб... Одаберите језик и преузимање бесплатне поруке из брат Бранхам.