Laulība un šķiršanās.

<< iepriekšējo

nākamo >>

  Kristietis pastaiga sēriju.

Bet no iesākuma tas tā nav bijis.


William Branham.

Lasīt pilnu kontu...
Laulība un šķiršanās.

Mateja 19:8,
8 Viņš saka tiem: “Mozus jums atļāva šķirties no savām sievām jūsu cietsirdības dēļ, bet no iesākuma tas tā nav bijis.”

Tie ir raksti. Šis jautājums tika uzdots Jēzum pašā Viņa kalpošanas sākumā. Un tas pats tika prasīts Mozum viņa kalpošanas sākumā. Tas ir pirmais jautājums ticīgo sirdīs. Grēcinieku tas neuztrauc. Tas domāts ticīgajiem, tāpēc, ka ticīgais cenšas izdarīt visu, kas vien viņam ir zināms, lai dzīvotu pareizi Dieva priekšā. Tāpēc, kolīdz paceļas jautājums par reliģiju, tā rodas arī jautājums par “Laulību un Šķiršanos”, (kāpēc?) tāpēc, ka tas ir pašas pirmās grēkā krišanas iemesls. Lūk, kur meklējami grēka pirmsākumi. Un šī iemesla dēļ, tas katru reizi tiek celts priekšā izskatīšanai, jo tas ir pats grēka sākums.

Tagad es gribu atvēlēt laiku tam, lai to visu izskaidrotu, bet es ar prieku arī atbildēšu uz jūsu vēstuli, un darīšu visu, ko varēšu. Un mums te ir par šo tēmu sarakstītas grāmatas, un daudz jautājumu, un pat avīžu izgriezumi un viss pārējais, lai varētu to pierādīt, mēs zinām, ka tā bija Ieva. Tika uzskatīts, ka viņa ir apēdusi ābolu, bet tas pat neatbilst Rakstiem, tagad viņi paziņo, ka tā esot bijusi aprikoze; ne viens, ne otrs. Viņa tika pārkāpusi laulību, no kā radās pirmais bērns, Kains, sātana personīgais dēls, jo viņā bija ļaunums. Tas neienāca pasaulē caur Ābelu. Sātana dēls bija Kains.

----
Līdzīgi tam, kā es jau teicu, ja es šajā r ītā gribētu doties uz austrumiem, tad, cik zinu, man jāatrod uz lauka kāds noteikts orientieris, un, ja tas ir tieši austrumu virziens, tad es dodos uz austrumiem. Kāds varbūt teiks: “Brāli Branham, austrumi ir tur!” Potenciāli tur varbūt arī ir austrumi, taču tas ir ziemeļaustrumu virziens. Es varu aiziet garām tam mērķim, ko meklēju. Man ir jāgriežas atpakaļ, kad uzzinu, ka tas nav bijis pareizi. Pēc tam kāds varbūt sacīs: “Brāli Branham, ej pa to ceļu, pa labi!” Tā, potenciāli arī tie ir austrumi, bet tie ir dienvidaustrumi. Es pazaudētu to mērķi, kuru meklēju, jo būtu aizgājis prom no pareizā, taisnā ceļa.

Un ja tā, tad tagad mums ir divas uzskatu skolas par “Laulību un Šķiršanos”. Vieni saka, ka “vīrietis var precēties tikai vienu reizi, kamēr ir dzīva viņa sieva”. Un tā ir viena no atbildēm, taču, ja jūs tai sekosiet, tad drīz vien būsiet aiz borta. Pēc tam kāds cits saka: “Ak, ja sieva vai vīrs, kāds no viņiem abiem, ir pārkāpis laulību, tad drīkst no viņas vai viņa šķirties un doties laulībā vēlreiz”. Un arī ar to jūs drīz vien atradīsities aiz borta.

Un tā, redziet, ne uz dienvidaustrumiem, ne arī uz ziemeļaustrumiem; mums vajag taisni uz austrumiem. Ja iesiet pa šo ceļu - aiziesiet no Rakstiem, ja pa to ceļu - arī aiziesiet prom no Rakstiem. Mēs gribam zināt, kur Raksti sasaucas ar Rakstiem, un uzzināt Patiesību par to. Visi iet pa dažādiem ceļiem, nedodot precīzu atbildi, taču atbildei tomēr ir jābūt.

Līdzīgi tas ir arī šodien- draudzē ir divas lielas skolas, katra ar savu mācību: viena no tām ir- kalvinisms, otra- armin-... arminisms. Vieni pārstāv stingru bauslības ievērošanu, otri - žēlastību. Un, lūk, nācās konstatēt, ka šie cilvēki, kuri tic žēlastībai, kalvinisti, saka: “Lai svētīts Dievs, tas nav nekas briesmīgs, ka es smēķēju. Man dzeršana nekaitē. Es varu to darīt, jo Mūžība man ir garantēta”. Pēc tam sastopamies ar tiem otrajiem, dzirdam: “Ak, kā man gribas viņu izlamāt, kā man gribas pateikt viņam pārīti 'siltu vārdiņu', taču es esmu kristietis un man ir jāsaglabā mieru”. Redziet, jūs atrodaties uz diviem dažādiem ceļiem, un neviens no tiem nav pareizs. Jā, to pateikt nav viegli, bet tā ir taisnība. Mēs atrodamies uz diviem atšķirīgiem ceļiem; viens iet uz vienu pusi, otrs - uz otru. Tagad paskatīsimies, kur tad ir Patiesība.

----
Un attiecībā uz “Laulību un Šķiršanos” mums ir zināmas domas. Lūk, mūsu Kungs šajās pēdējās dienās ir atklājis mums noslēpumu no Sava Vārda, kas bija aiz Septiņiem Zīmogiem. Tagad, daudziem no jums tas varbūt šķiet kā Ķīnas ābece, bet manai draudzei tas ir saprotams. Pateicoties kam? Jūs esiet dzirdējuši par šiem redzējumiem un par to, kas ir noticis. Un šis jautājums ir- bībelisks. Un mēs esam šurp ataicināti, lai ticētu, ka ir jābūt pareizajai atbildei uz visu šo noslēpumu, kas bija apslēpts jau no pasaule radīšanas laikiem. Un Bībeles pravietojumā ir teikts, ka šajā laikā šie noslēpumi kļūs zināmi. Atklāsmes 10: “Septītā eņģeļa, Laodiķejas sūtņa, vēstījuma dienās Dieva noslēpumi kļūs zināmi”. Un šis ir pēdējais laika periods. Laodiķejas.

----
Un mūsu izvēlētajā Rakstu vietā J ēzus mūs aicina atgriezties pie sākuma, lai saņemtu pareizo atbildi pēc Rakstiem. Toreiz, kad Viņš ar to saskārās, tad redzeslaukā nokļuva divas lietas. Garīdznieki Viņam vaicāja: “Vai vīrietis var kaut kāda iemesla dēļ šķirties no savas sievas un apprecēt citu?” Bet Jēzus teica: “No iesākuma tā nebija”. Tad viņi sacīja: “Bet Mozus mums atļāva rakstīt šķiršanās vēstuli un šķirties no viņas pēc jebkuras vēlēšanās”. Viņš teica: “Mozus to darīja jūsu, - mazliet vaļīgāk palaida virvi, - jūsu cietsirdības dēļ; bet no sākuma tā nebija”. Jautājums!...

Jēzus teica: “Skatieties, kā bija no sākuma”, - tad uz zemes bija tikai pa vienam pārim. Bija viens Ādams, viena Ieva, viņus bija savienojis vienīgi Dievs. Viens zirgs un viena ķēve, viens papagaiļu tēviņš un viena mātīte. “Iesākumā”, - kur Viņš lika mums meklēt, no visa bija tikai pa pārim. Pareizi? [Sapulce saka: “Āmen”. -Red.] Tālāk, mēs uzzinām, ka 'Iesākumā' viss noritēja pilnīgā kārtībā un harmonijā ar Dievu, bez visādām novirzēm. Debesīs līdz šim laikam viss ir kārtībā; visas zvaigznes, galaktikas, saules sistēma, viss ir pilnīgā kārtībā. Ja kaut vienu no tām izkustināsi - tiks izjaukta visa programma.

Tagad paklausieties. Redziet? Viena iejaukšanās var sabojāt visu programmu! Un, lūk, kad cilvēciskās būtnes atradās nesaraujamā saiknē ar Dievu, viens vīrietis un viena sieviete, tad šī sieviete izdarīja grēku, kā dēļ visa zemes programma tika atrauta no Dieva. Tāpēc viens vārds, pielikts klāt šai Grāmatai, vai arī viens Vārds, atņemts no Tās, - tas atrauj Kristieti no Dieva, atrauj draudzi no ciešas saiknes ar Dievu, atrauj no Dieva atsevišķu ģimeni. Jebkurš ticīgais var izrādīties atrauts, ja nepieņems katru Dieva Vārdu.

----
Lūk, tad arī vīrietis tika iecelts valdīt pār sievieti ar Dieva Vārdu. Viņa vairs nebija vienlīdzīga ar viņu. Pēc dabas viņa bija vienlīdzīga, jūs ziniet; taču, kad viņa pārkāpa Dieva Vārdu, tad Dievs iecēla vīrieti, lai viņš valdītu pār viņu. Pirmā Mozus 3:16, ja gribiet pierakstīt. Viņa bija zaudējusi savu vienlīdzību ar vīrieti. Viņa bija Dieva Vārda pārkāpēja. Vai tad jūs neredziet, ka šeit viņa ir “viņa” - draudze? Dieva Vārda pārkāpēja, tas viņu pilnībā izslēdza no turpmākās secības. Un tas ir tas, ko izdarīja draudze - apsedza visu ar garīgās nāves pārklāju. Tagad jūs sapratīsiet, kāpēc es tā cenšos jums ieskaidrot šīs lietas. Tā ir Patiesība! Tie ir Bībeles fakti.

Pievērsiet uzmanību tam, kāpēc viņa kaut ko tādu izdarīja; kā viņa to spēja, tāda tik patīkama, brīnišķīga un pilnīga sieviete? Es reiz redzēju kādu gleznu, šķiet, ka tas bija Grieķijā, kurā k āds mākslinieks bija attēlojis Ievu. Viņa tur izskatījās šausmīgi, tādas nemaz tik bieži negadās satikt. Uzreiz bija redzams, uz ko raugās miesīga iztēle. Taču viņa nebija tāda; viņa bija brīnišķīga, viņa kā sieviete bija pati pilnība, sievišķīga.

Pievērsiet uzmanību tam, kāpēc viņa ko tādu izdarīju, būdama tik augstas kārtas. Viņai bija vienādas tiesības ar vīrieti, viņa bija vienlīdzīga ar viņu. Bet tagad mēs visi zinām, ka viņa pazaudēja savu vienlīdzību ar vīrieti, kad bija kritusi grēkā, un Dievs sacīja: “Un turpmāk viņam būs valdīt pār tevi”. Lūk, tie ir Raksti. Ja vēlaties, varam izlasīt. Es jums nosaukšu Rakstu vietas, lai ieekonomētu laiku tiem, kas pa visu zemi uztur ar mums telefona sakarus, lai jūs paši pēc tam varētu izlasīt. Pievērsiet uzmanību viņas rīcības pamatojumam. Kā gan sātans spēja viņai piekļūt? Vai jūs zināt, ka reiz sātans bija vienlīdzīgs ar pašu Dievu? Protams, vienīgi viņš nebija radītājs; viņš bija viss, stāvēja pie Dieva labās rokas Debesīs, varens vadošais Ķerubs.

Pievērsiet uzmanību viņas rīcības pamatojumam, viņa nebija starp oriģināli radītajām būtnēm. Viņa nebija no Dieva oriģinālajām radībām; viņa bija - blakusprodukts. Tāpēc “iesākumā”, kā par to izteicās Jēzus, viņa nebija Dieva radītā oriģinālā būtne. Viņa ir no vīrieša ņemts blakus produkts, kad Jēzus atsaucās uz “iesākumu”.

-----
Tagad attiecībā uz “Laulību un Šķiršanos”, redziet, tam jābūt atklātam. Līdz tam brīdim, kamēr tas nav atklāts, tu to nezini. Bet Viņš to ir apsolījis šajās pēdējās dienās, šajā laikmetā, ka visi Bībelē apslēptie noslēpumi tiks atklāti. Cik daudzi no jums to zina? Atklāsmes 10-tā nodaļa! Jēzus apsolīja to, ka visi šie apslēptie noslēpumi par - par “Laulību un Šķiršanos”, visi šie pārējie noslēpumi, kuri ir bijuši apslēpti, tiks atklāti pēdējos laikos. Tagad, jūs atceraties, Balss teica: “Brauc uz Tusonu”. Atcerieties to noslēpumaino Gaismu debesīs; tur esošo septīto Eņģeli, atgriešanos, un Septiņu Zīmogu atvēršanu? Sekojiet tam, kas notika. Tā ir patiesība.

-----
Tās ir šausmīgi stingras lietas, es nezināju, kā to izteikt. Ko es darīšu, kad man manā draudzē s ēd vīrieši un sievietes, no kuriem daži ir bijuši precējušies pa divām vai trim reizēm? Labi vīrieši un labas sievietes, viss tā samudžinājies! Kas pie tā ir vainīgs? Maldu mācība, tiešām, nebija gaidījuši no Kunga. “Ko Dievs savienojis, to cilvēkam nebūs šķirt”. Nevis to, ko cilvēks savienojis; bet ko Dievs savienojis! Kad tu tieši no Dieva esi saņēmis atklāsmi, ka tā ir tava sieva, un tāpat arī, tā ir tava uz visu atlikušo dzīvi. Redziet? Bet ko cilvēks savieno, jebkurš var izšķirt. Bet ko Dievs savieno, tur labāk nevienam neskarties klāt. “Ko Dievs savienojis”, - viņš teica, - “to cilvēkam nebūs šķirt”. Nevis ko savienojis kaut kāds pa pusei piedzēries laulātājs vai vēl kāds, vai kāds sludinātājs - atkritējs ar veselu bunti ticības mācību grāmatiņā, kas atļauj viņiem darīt visu, kas ienāk prātā, bet Dieva Vārds guļ malā. Redziet? Es runāju par to, ko Dievs savienojis.

-----
Tajā dienā, zinot, ka tad, kad es jums kaut ko stāstīšu, tam ir jābūt TĀ SAKA TAS KUNGS, tādēļ man bija Rakstu vietas, kā Viņš man To atklāja. Bet, “Kungs Dievs, ko lai es saku šai sapulcei? Man būs šķelšanās. Vīrietis, sēžot uz lieveņa vai pagalmā, vai vēl kaut kur: 'Vai man jāšķiras no viņas?' Sievietes: 'Vai man jāšķiras no sava vīra?' 'Ko lai es daru?'” Es teicu: “Kungs, ko lai es daru?” Kaut kas man sacīja: “Uzkāp tur tajā kalnā, un Es tev pateikšu”.

Un kad es biju tur tajā kalnā, nezinot, ka lejā Tusonā viņi redzēja To. Bet pat skolotāji sauca bērnus no... manu mazo meitiņu un pārējos no klases, un teica: “Paskatieties, lūk, tur uz to kalnu!” Tur ugunīgs dzintarkrāsas Mākonis pacēlās gaisā un nolaidās, pacēlās gaisā un nolaidās.

Misis Ēvansa, vai jūs esat šeit? Ronij, tu esi šeit? Es nokāpu lejā un gāju gar uzpildes staciju, tas puisis pie uzpildes, pie Ēvansa uzpildes stacijas. Es vēl nemaz nezināju, ko šis puisis taisās sacīt, viņš satika mani pilnīgi negaidot, viņš teica: “Brāli Branham, jūs bijāt, lūk, tur tanī kalnā, vai ne?”

Es teicu: “Ko tu ar to gribi teikt, Ronij?” Jā, lūk, paraudzīties, ko viņš darīs. Neskaitāmas reizes notiek tādas lietas, un es... Vienkārši nestāsti cilvēkiem par to. Tas jau kļūst... Tas tāpēc, ka redzi tik daudz notiekoša, tev tas jau kļūst pierasts. Redziet? Es cilvēkiem vienkārši nestāstu. Es teicu: “Ronij, ko tu tā...”

Viņš sacīja: “Es jums varu precīzi parādīt, kur jūs bijāt”. Sacīja: “Es pasaucu mammu, un mēs te stāvējām un skatījāmies, kā tur tas Mākonis cēlās un nolaidās. Es teicu: 'Tur kaut kur noteikti sēd Brālis Branhams. Tur Dievs ar viņu runā'.” Un visa pilsēta, ļaudis vēroja To. Skaidrā dienā, nekur nebija ne mākonīša, un šis lielais dzintarkrāsas Mākonis karājās tur; nonākot līdzīgi piltuvei, un atkāpjoties. un izplešoties.

-----
Mēs esam nonākuši šajā sajukumā nepareizu teoloģisko skaidrojumu dēļ. Pareizi? Lūk, kāpēc jūs, sievietes, esiet atkārtoti izgājušas pie vīriem, un arī jūs, vīrieši,- nepareizu teoloģisko skaidrojumu dēļ. Tagad es gribu jums parādīt kaut ko, ko man teica Viņš. Un ja Dievam, mūsu Radītājam tika uzdots šis jautājums, kad Viņš bija šeit uz zemes Jēzus Kristus; un kad Viņa pravietis - atsvabinātājs Mozus devās uz Ēģipti, lai izvestu bērnus no Ēģiptes, izvietotu viņus apsolītajā zemē; un Jēzus šeit sacīja, ka Mozus redzēja, ka cilvēki ir tādā stāvoklī, ka viņš atļāva viņiem rakstīt šķiršanās rakstu, jo tāda bija situācija. Mozus atrada ko tādu, kā “Lai viņš ļauj...” Dievs ļāva Mozum, pravietim, kurš bija sūtīts pie cilvēkiem, atļaut viņiem šo šķiršanās rakstu.

Un arī Pirmajā Korintiešiem, 7. nodaļas, 12. un 15. pantā, Jaunās Derības pravietim Pāvilam, kurš draudzē saskārās ar to pašu, un pateica to: “To saku es, ne Kungs”. Pareizi? Šķiršanās situācijas dēļ.

“No iesākuma tas tā nav bijis”. Bet Mozus to pieļāva, un Dievs to atzina par taisnu. Un tāpat arī Pāvilam bija tiesības, redzot savu draudzi tādā stāvoklī. Tagad jūs ticiet, ka Tā ir Patiesība, un ticiet, ka Tas ir atnācis no Dieva! Un apstiprinot To ar Savu Mākoni un Savu Vēstījumu, kurš mani ir atvedis uz šejieni, vai Dievam nebūtu vajadzējis tur uz tā kalna atļaut man izdarīt to pašu - ļaut jums iet tālāk tā kā ir, bet vairs tā nedarīt! Ejiet ar savām sievām un dzīvojiet mierā, jo tā stunda ir tuvu. Tā Kunga Atnākšana ir tuvu. Mums vairs nav laika šķetināt šīs lietas. Vairs neiedrošinieties tā rīkoties! Es vēršos tikai pie savas kongregācijas. bet, ja jūs esiet laulībā... Un Dievs tur kalnā man To apstiprināja, lai es varētu To pateikt, pārdabiska atklāsme pateicoties Septiņu Zīmogu atvēršanai, un šis jautājums ir Dieva Vārdā. “Lai viņi iet tālāk tādi kādi viņi ir, un vairs negrēko!”

“No iesākuma tas tā nav bijis”. Patiesi, tā nebija un arī beigās tā nebūs. Bet pašreizējā situācijā kā Dieva kalps... Es sevi nesaucu par Viņa pravieti; bet es ticu, varbūt ja es nebūtu ar tādu nolūku sūtīts, ka es ielieku pamatus priekš viņa, kad viņš atnāks. Un tā pašreizējā situācijā, es lieku jums: ejiet uz savām mājām ar savu tagadējo sievu. Ja tu ar viņu esi laimīgs, tad dzīvo ar viņu, audzini savus bērnus Dieva bijībā. Bet, lai Dievs ir tev žēlīgs, ja tu kaut kad atkal to izdarīsi! Māci savus bērnus nekad to nedarīt, audzini viņus dievbijībā. Un tagad, ja jau jūs esiet tādi kā esiet, nāciet un tagad iesim šajā vēlajā vakara stundā, kurā m ēs dzīvojam, un “tieksimies pēc augstākā aicinājuma Kristū”, kur nekas nav neiespējams.

Lasīt pilnu kontu...
Laulība un šķiršanās.


Kristus noslēpums.

Angļu biļetenu vietne.

Atklāsmes Grāmata
sērija.

Dievs un Zinātne.
- Arheoloģija.

Noķeršana prom.

 

Galvenās vēstījuma
mācības.

Labās ziņas.
Jēzus nomira par
taviem grēkiem.

Ūdens kristības.

 
 

Pārdabisks mākonis.

Uguns pīlārs.

Šekīna Dieva godība.

Kaps ir tukšs.
Viņš ir dzīvs.

Priekšgājēji.

Dievs ir Gaisma.

Dieva nosaukumu.

Dzīves vārdu sērija.

Septiņas baznīcas vecumu.

Septiņiem Zīmogiem.

Kristietis pastaiga
sērija.
Laulība un šķiršanās.

Laika beigās sērija.

Dievība paskaidroja.

Akti pravieša.

Sākotnējais grēks.
Vai tas bija ābols?

Mitoloģija.
Babilons, avots.

Redzējums Patmas
salā.

Nikolaītu mācības.

 

Noasa Šķirsts.

Pašreizējais pētījums.

Bībeles Ģeoloģija.

 

Noslēpums Babilons.

Arheoloģija.
Sodomas un Gomoras

Eņģelis parādās.

Balss no zīme.

Dievs un Zinātne.
Dinozauru mīts.

Pravieša Nosargāšana.

 

Zemestrīces spriedums.

 

Šodien šie Raksti
izpildījušies.

Pierādījumi par plūdi.

Mūsu ziņu saraksts.

  Svētie Raksti saka...

Un sacījis: Tādēļ cilvēks atstās tēvu un māti un pieķersies savai sievai; un šie divi būs viena miesa?

Tātad viņi nav vairs divi, bet viena miesa; ko nu Dievs savienojis, to cilvēkam nebūs šķirt.

Mateja 19:5-6


Klikšķiniet uz attēla, lai lejupielādētu pilna izmēra attēlu vai PDF.


Akti pravieša.

(PDFs)

Sirs, is this the time?

(PDF Angļu)- Mt Sunset.
Kur parādījās mākonis.

Chapter 14
- Sabino Canyon

(PDF Angļu)

Chapter 11
- The Cloud

(PDF Angļu)

Mans dzīvesstāsts.
William Branham.

(PDF)

Kā pie manis atnāca
eņģelis...
(PDF)


Ziņojumu centrs... Izvēlieties savu valodu un lejupielādēt bezmaksas ziņa no Brāļis Branham.