Митологија у Библији.


  Књизи Откровења серије.

Генесис.

Реч "Генесис" значи "почетке". Све ствари може се пратити уназад до књизи Генесис. Првобитно је свет имао заједничку (монотеистичке) религије. Политеизам је почео у Постању 11, уз изградњу Вавилона.


  Митологија.

Извориште - Вавилон.


William Branham.

Vavel je originalno ime za Vavilon. To znači konfuzija. On je doslovce osnovan od Husa, Hamovog sina, ali je bio uznesen do kraljevske sile i raskoša pod njegovim sinom, Nimrodom, moćnim lovcem. Nimrod, prema izveštaju u Postanku jedanaesta glava i takođe prema pouzdanoj istoriji, latio se da ostvari tri stvari. Želeo je da izgradi jaku naciju, što je i učinio. Želeo je propagirati svoju ličnu religiju, što je uradio. Želeo je sebi stvoriti ime, što je takođe ostvario. Njegova ostvarenja su bila toliko jedinstvena da je kraljevstvo Vavilona bilo nazvano zlatna glava menu svim svetskim vladama. Da je njegova religija dobila prevlast, dokazano je činjenicom jer ju je Biblija poistovetila sa Sotonom u Isaiji 14.-ta glava i Otkrivenju 17-18. I kroz istoriju možemo dokazati da je njegova religija načinila invaziju po celom svetu i da je temelj svakom sistemu idolopoklonstva, i mitološkim temama, bez obzira što se imena bogova razlikuju u raznim zemljama, prema jezicima koje ljudi govore. Da je on načinio ime sebi i svojim sledbenicima o tome ne treba ni govoriti, jer dokle god se nastavlja ovo sadašnje doba (dok se Isus ne otkrije Svojoj braći) on će biti slavljen i poštovan, iako pod drugim imenom nego što je Nimrod, i u hramu neznatno drugačijem nego što je prvobitno bio obožavan. S obzirom da se Biblija ne bavi istorijom drugih naroda u detalje, biće neophodno istražiti antičke svetovne beleške da bismo našli odgovor kako je Pergam postao sedište Sotonske religije iz Vavilona. Glavni izvori informacija će biti iz zabeleški Egipatske i Grčke kulture. Razlog za ovo je taj što je Egipat primio svoju nauku i matematiku od Haldejaca a Grci od Egipta. Dakle, s obzirom da su sveštenici bili odgovorni za učenje ovih nauka, a pošto su ti naučnici imali svoju ulogu u religiji, mi već znamo ključ po kojem je Vavilonska religija dobila svoju snagu u te dve zemlje. Takone je istina da kad god bi jedan narod pobedio drugi narod, u podesnom trenutku, religija potčinjenih bi postala religija koju su imali pobednici nad njima. Dobro se zna da su Grci imali iste oznake Zodiaka kao i Vavilonci; a naneno je u antičkim Egipatskim zabeleškama da su Egipćani dali Grcima svoje učenje o mnogoboštvu. Tako se tajna Vavilona širila od naroda do naroda dok se nije pojavila u Rimu, Kini, Indiji pa čak i u Severnoj i Južnoj Americi mi nalazimo proslavljanje sa istim temeljima.

Antički istoričari se slažu s Biblijom da ova Vavilonska religija zasigurno nije bila originalna religija prvih zemaljskih ljudi. To je bilo prvo odstupanje od originalne vere; ali ona sama nije bila originalna. Istoričari kao što su Wilkinson i Mallet su ubedljivo dokazali iz antičkih dokumenata da su u jednom vremenu svi ljudi na zemlji verovali u JEDNOGA BOGA, vrhovnog, večnog, nevidljivog, Koji je Rečju svojih usta izgovorio da sve nastane, te da je On u Svom karakteru bio ispunjen ljubavlju i dobrotom i pravdom. Ali kao što će Sotona uvek izopačiti sve što on može, mi ga nalazimo kako izopačuje umove i srca ljudi tako da oni odbace istinu. Pošto je on uvek pokušavao da primi slavu kao da je on Bog a ne sluga i Božije stvorenje, ipak on je odvukao slavljenje od Boga da bi on to mogao preneti na sebe i tako biti uzvišen. On je sigurno ostvario svoju želju da raširi svoju religiju po celom svetu. Tome je data autentičnost od Boga u knjizi Rimljana, “Jer iako su Boga poznali, nisu Ga kao Boga proslavili, niti zahvalnost pokazali, nego u svojim mislima padoše u ništavnu varku, te potamne njihovo nerazumno srce, primivši izopačenu religiju tako da su proslavljali stvorenje a ne Stvoritelja.” Setite se, Sotona je bio Božije stvorenje (Sin Zore). Tako mi otkrivamo da je jednom istina bila raširena menu ljudima, i svi su se držali te jedne istine, a tamo je kasnije došao dan kada se mnogobrojna grupa okrenula od Boga i raširila navolsku formu proslavljanja po celom svetu. Istorija potvrnuje da su oni iz Semovog plemena koji su stajali sa nepromenljivom istinom bili u čvrstoj opoziciji prema onima od Hama koji su se okrenuli od istine k navolskoj laži. Nemamo vremena da unemo u raspravu o ovome; već je to samo prikazano da biste mogli videti da su od ranog početka bile dve religije i samo dve, i da je ona zla postala široko svetski rasprostranjena.

Monoteizam se okrenuo u politeizam u Vavilonu. Đavolska laž i đavolske tajne su ustale protiv Božije istine i Božije tajne u tom gradu. Sotona je zaista postao bog ovoga sveta i iznudio slavljenje od onih koje je prevario, učinivši da oni veruju da je on zaista bio Gospod.

Politeistička religija neprijatelja je počela sa trojičarskom doktrinom. To je bilo skroz nazad u antičkom vremenu kada je nastala ideja o “jednom Bogu u tri osobe”. Kako je čudno što naši moderni teolozi nisu prestali sa ovim; ali očigledno isto tako prevareni od Sotone kao što su bili i njihovi preci, oni još uvek veruju u tri osobe u jednome Bogu. Neka nam se pokaže samo jedno mesto u Pismu gde se nalazi autoritativna mogućnost za takvu doktrinu. Nije li čudno da dok su potomci Hamovi otišli svojim putem u Sotonskom proslavljanju da je to za sobom povuklo temeljni koncept od tri Boga a da nema ni jednog traga o tome, da su Semovi potomci verovali u takvu stvar ili imali bilo koje ceremonijalno slavljenje koje bi za sobom povuklo čak tip toga? Nije čudno da su Jevreji verovali, “Čuj, O Izraele, Gospod Bog tvoj je JEDAN Bog.” Ako bi postojale tri osobe u jednom Bogu? Abraham, potomak Semov, u knjizi Postanak 18 je video JEDNOG Boga sa dva annela.

Dakle, kako je bilo to trojstvo izraženo? Ono je bilo izraženo simbolom jednakostraničnog trougla čak isto kao što je to izraženo i u Rimu danas. Neobično je, ali Jevreji nisu imali takav koncept. A sada, ko je u pravu? Da li Jevreji ili Vavilonci? U Aziji politeistička ideja o tri Boga u jednom pojavila se u liku koji ima tri glave na jednom telu. On je izražen kao tri inteligencije. U Indiji, oni su u svojim srcima našli da ga izraze kao jednoga boga u tri oblika. Dakle, to je zaista današnja moderna teologija. U Japanu postoji veliki Buda sa tri glave kao onaj koga smo malo pre opisali. Ali najviše obelodanjujući od svih je taj trojičarski koncept Boga u trojnoj formi: 1. Glava jednog starog čoveka koja simbolizuje Boga Oca, 2. Krug koji u tajnama označava “Seme” a to bi po redu značilo Sin, 3. Krila i rep ptice (goluba). Ovde je bila doktrina Oca, Sina i Svetog Duha; tri osobe u Bogu, istinsko trojstvo. Vi možete videti istu takvu stvar i u Rimu. A sada dopustite mi da još jednom pitam, nije li čudno da su đavo i njegovi štovaoci imali ustvari više otkrivene istine nego otac vere, (Abraham) i njegovi potomci? Nije li čudno da su poštovaoci Sotone, znali više o Bogu nego deca Božija? Dakle, to je ono što nam moderni teolozi pokušavaju reći kada nam govore o trojstvu. Ali setite se ove jedne stvari od sada i ubuduće: ove zabeleške su činjenice i ovo je činjenica - Sotona je lažov i otac laži, i kada god on dođe sa nekom svetlošću to je još uvek laž. On je ubica. I njegova doktrina o trojstvu je uništila mnoštvo a i mnoge će uništiti dok Isus ne dođe.

Prema istoriji nije dugo trebalo da se desi ova promena u koncept Oca, Sina i Svetoga duha. Sotona ih je u svoje vreme odneo korak dalje od istine. I sada se koncept Božanstva razvio na ovaj način: 1. Večni otac, 2. Duh Božiji inkarniran u LJUDSKOJ majci. (Ne navodi li vas to na razmišljanje?) 3. Božanski Sin, plod te inkarnacije, (Ženino seme.)

Ali đavo s ovim nije bio još uvek zadovoljan. On još nije postigao da slave njega, pogotovu na direktan način. Tako on odvodi ljude još dalje od istine. Kroz njegove tajne on otkriva ljudima da pošto veliki nevidljivi otac Bog ne obraća pažnju na ljudske stvari, već ostaje tih u odnosu na njih, onda sledi da On može biti dobro slavljen i u tišini. Ustvari to znači ignorisati Ga koliko god da je to moguće, ako ne baš sasvim. Ova doktrina se takođe raširila po svetu, a upravo i danas u Indiji vi možete videti hramove velikom tvorcu, tihom bogu, da su upadljivi po broju.

S obzirom da nije bilo neophodno slaviti oca-tvorca, jedino je bilo prirodno za njih da se slavljenje usmeri prema “Majci i Detetu” kao objektima obožavanja. U Egiptu je bila ista kombinacija majke i sina nazvanih Izida i Oziris. U Indiji je to bilo Isti i Isavara. (I zapazite tu sličnost u imenima.) U Aziji je to bila Kibela i Dionis. U Rimu i Grčkoj je to sledilo kao prikladno. I u Kini. Pa, zamislite iznenanenje nekih Rimo-katoličkih misionara kada su došli u Kinu i tamo pronašli Madonu i Dete sa zracima svetlosti koji su odsijavali sa detetove glave. Taj lik bi mogao biti dobro zamenjen za jedan u Vatikanu, osim sitnih razlika izvesnih karakteristika u licima.

I to nas sada primorava da otkrijemo originalnu majku i dete. Originalna božanska-majka Vavilona je bila Semela koja je bila nazvana Reja u istočnim zemljama. U njenim rukama držala je sina, koji je iako beba, bio opisan kao visok, jak, zgodan, i poseban zavodnik žena. U Ezekielu 8:14 on je nazvan Tamuz. Menu klasičnim piscima nazvan je Bakno (Bakus). Za Vavilonce on je bio Ninus. Takvi izveštaji stoje kao činjenice da je on opisan iako beba u naručju a ipak velik i moćan čovek i bio je poznat kao “Muž-Sin”. Jedna od njegovih titula je bila “Muž Majke”, a u Indiji su njih dvoje poznati kao Oziris i Izida, on (muž) je predstavljen kao beba na grudima svoje vlastite žene.

Прочитај пуни рачун у... Pergamsko Crkveno Doba.


   Писмо каже...

Хус роди и Неврода; а он први би силан на земљи;

Беше добар ловац пред Господом; зато се каже: Добар ловац пред Господом као Неврод.

А почетак царству његовом беше Вавилон и Орех и Архад и Халани у земљи Сенару.

Postanak 10:8-10Књига Откривења.
Цонтинуес на следећој страни.
(Армагедон.)Порука Хуб... Одаберите језик и преузимање бесплатне поруке из брат Бранхам.


Мистерија о Христа.

Енглески невслеттер сајт.

Књига Откривења.

 

Бог и наука.
- Аркеолоји.

Тхе Раптуре ис цоминг.

Главни учење на поруку.

Добра је вест.
Исус је умро за твоје грехе.

Крштења водом.

 
 

Шекина глори оф Богу.

Је гроб је празна
Он је жив.

Натприродно облак.

Cтране Ватрени Стуб.

Су претходнице.

Нојева барка.

Седам Црквених доба.

У Седам Печата.

Божић серију.

Живи Реч Cерије.

Ендтиме серија.

Бог има лично име.
Које је име Бога?

Акти оф је пророк.

Oбјаснио је Божанство.

Тхе Оригинал Син.
Је ли било ан аппле?

Библијски геолошки.

Митологија.

Кристијан хода серије.

Бог и историја серије
Индек - Данило.

То Жена Језебел.

Наше доба Лаодикија.

Hrist Izvan Crkve.

 

Доктрина на Ницолаитанс.

Смрт. Шта онда?

Тајна Вавилон.

Бог и наука.
Микробиологија.

Бог и наука.
Космологија.

Бог и наука.
Мит диносауруса.

Пророк је виндицатион.
Brak i razvod.
Бог и наука.
- Еволуција.

Божанско исцељење.

Археологија.
Содом и Гомора.

Армагедон.

Земљотрес пресуда.

Наш млади
Сунчев систем.

Vizija Sa Patmosa.

 

Наша порука листинг.

Доказ о Нојевог потопа.

Цлицк на имиџ да преузмете пуну величину сликом или ПДФ.


Acts of the Prophet
ПДФ Енглески

The Two Babylons

by Rev Alexander Hislop.
ПДФ Енглески

Пре...

После...

MOJA ŽIVOTNA
PRIČA (W.Branham)

(ПДФ)

Pearry Green personal
testimony.

ПДФ Енглески