Васкрсење серија Индекс.

   Ресуррецтион Сериес.

Васкрсење - Свето писмо.


David Shearer.

Пророчанство о васкрсењу.

Dela apostolska 2:25-27.
Jer David govori za Njega: Gospoda jednako gledah pred sobom: jer je s desne strane mene, da se ne pomaknem; Zato se razveseli srce moje, i obradova se jezik moj, pa još i telo moje počivaće u nadi; Jer nećeš ostaviti dušu moju u paklu, niti ćeš dati da Svetac Tvoj vidi truljenje.

Dela apostolska 2:31.
Predvidevši govori za vaskrsenje Hristovo da se ne ostavi duša Njegova u paklu, ni telo Njegovo vide truljenje.

Исус прориче Своје васкрсење.

Mateju 16:21
Otada poče Isus kazivati učenicima svojim da Njemu valja ići u Jerusalim, i mnogo postradati od starešina i od glavara svešteničkih i književnika, i da će Ga ubiti, i treći dan da će ustati.

Mateju 17:22,23
A kad su hodili po Galileji, reče im Isus: Predaće se Sin čovečiji u ruke ljudske; I ubiće Ga, i treći dan ustaće. I neveseli behu vrlo.

Luki 9:22
Govoreći da Sin čovečiji treba mnogo postradati, i da će Ga starešine i glavari sveštenički i književnici okriviti, i da će Ga ubiti, i treći dan da će ustati.

Marku 9:9
A kad silažahu s gore zapreti im da nikom ne kazuju šta su videli, dok Sin čovečji ne ustane iz mrtvih.

Невјерници питање Исуса...

Mateju 22:23,28.
Taj dan pristupiše k Njemu sadukeji koji govore da nema vaskrsenja, i upitaše Ga... O vaskrsenju dakle koga će od sedmorice biti žena? Jer je za svima bila.

Исус одговара на њих...

Mateju 22:30-32.
Jer o vaskrsenju niti će se ženiti ni udavati; nego su kao andjeli Božji na nebu. A za vaskrsenje mrtvih niste li čitali šta vam je rekao Bog govoreći: Ja sam Bog Avraamov, i Bog Isakov, i Bog Jakovljev! Nije Bog Bog mrtvih, nego živih.

Luki 20:37.
A da mrtvi ustaju, i Mojsije pokaza kod kupine gde naziva Gospoda Boga Avraamovog i Boga Isakovog i Boga Jakovljevog.

Резултат невере.

Luki 16:31.
A Avraam reče mu: Ako ne slušaju Mojsija i proroke, da ko i iz mrtvih ustane neće verovati.

Ученици су свједоци васкрсења.

Dela apostolska 1:22.
Počevši od krštenja Jovanovog do dana kad se uze od nas, da bude s nama svedok Njegovog vaskrsenja jedan od ovih.

Dela apostolska 2:30-33.
Prorok dakle budući, i znajući da mu se Bog kletvom kle od roda bedara njegovih po telu podignuti Hrista, i posaditi Ga na prestolu njegovom, Predvidevši govori za vaskrsenje Hristovo da se ne ostavi duša Njegova u paklu, ni telo Njegovo vide truljenje. Ovog Isusa vaskrse Bog, čemu smo mi svi svedoci. Desnicom dakle Božjom podiže se, i obećanje Svetog Duha primivši od Oca, izli ovo što vi sad vidite i čujete.

Dela apostolska 17:32.
A kad čuše vaskrsenje iz mrtvih, onda se jedni rugahu; a jedni rekoše: Da te čujemo opet o tom.

Павле је веровао у Васкрсење.

Dela apostolska 23:6.
A znajući Pavle da je jedan deo sadukeja a drugi fariseja povika na skupštini: Ljudi braćo! Ja sam farisej i sin farisejev: za nadu i za vaskrsenje iz mrtvih doveden sam na sud.

Dela apostolska 23:8.
Jer sadukeji govore da nema vaskrsenja, ni andjela ni duha; a fariseji priznaju oboje.

Павлово свједочење Феликсу.

Dela apostolska 24:21.
Osim jednog ovog glasa kojim povikah stojeći medju njima: Za vaskrsenje mrtvih dovedoste me danas na sud.

То је део Еванђеља.

Luki 7:15.
I sede mrtvac i stade govoriti; i dade ga materi njegovoj.

Mateju 11:5.
Slepi progledaju i hromi hode, gubavi čiste se i gluvi čuju, mrtvi ustaju i siromašnima propoveda se jevandjelje.

Luki 7:22.
I odgovarajući Isus reče im: Idite i kažite Jovanu šta videste i čuste: slepi progledaju, hromi hode, gubavi čiste se, gluvi čuju, mrtvi ustaju, siromašnima propoveda se jevandjelje.

Dela apostolska 4:2.
I rasrdiše se, što oni uče ljude i javljaju u Isusu vaskrsenje iz mrtvih.

Dela apostolska 4:33.
I apostoli s velikom silom svedočahu za vaskrsenje Gospoda Isusa Hrista; i blagodat velika beše na svima njima:

Dela apostolska 17:18-19.
A neki od Epikurovaca i od stojičkih mudraca prepirahu se s njim; i jedni govorahu: Šta hoće ovaj besposlica? A drugi: Vidi se kao da hoće nove bogove da propoveda. Jer im propovedaše jevandjelje o Isusu i o vaskrsenju. Pa ga uzeše i odvedoše na Areopag govoreći: Možemo li razumeti kakva je ta nova nauka što ti kazuješ?

То је доказ Божанства Исуса.

Rimljanima 1:4.
A posvedočen silno za Sina Božijeg Duhom svetinje po vaskrsenju iz mrtvih, Isusu Hristu Gospodu našem,

Dela apostolska 2:24.
Kog Bog podiže, razrešivši veze smrtne, kao što ne beše moguće da Ga one drže.

То је наша нада...

Rimljanima 6:5.
Jer kad smo jednaki s Njim jednakom smrću, bićemo i vaskrsenjem;

Dela apostolska 24:15.
I imajući nadanje na Boga da će biti vaskrsenje mrtvima, i pravednicima i grešnicima, koje i sami ovi čekaju.

1 Petrova 1:3.
Blagosloven Bog i Otac Gospoda našeg Isusa Hrista, koji nas po velikoj milosti svojoj prerodi za živu nadu vaskrsenjem Isusa Hrista iz mrtvih,

1 Solunjanima 4:13-14.
Neću vam pak zatajiti, braćo, za one koji su umrli, da ne žalite kao i ostali koji nemaju nadu; Jer ako verujemo da Isus umre i vaskrse, tako će Bog i one koji su umrli u Isusu dovesti s Njim.

Ако нема васкрсења онда је вера узалуд.

1 Korinćanima 15:12,13.
A ako se Hristos propoveda da ustade iz mrtvih, kako govore neki medju vama da nema vaskrsenja mrtvih? I ako nema vaskrsenja mrtvih, to ni Hristos ne usta.

1 Korinćanima 15:16-19.
Jer ako mrtvi ne ustaju, ni Hristos ne usta. A ako Hristos ne usta, uzalud vera vaša; još ste u gresima svojim. Dakle, i oni koji pomreše u Hristu, izgiboše. I ako se samo u ovom životu uzdamo u Hrista, najnesrećniji smo od svih ljudi.

Оригинал грех је разлог зашто је Христ уздигнут.

1 Korinćanima 15:21.
Jer budući da kroz čoveka bi smrt, kroz čoveka i vaskrsenje mrtvih.

1 Korinćanima 15:42,43.
Tako i vaskrsenje mrtvih: seje se za raspadljivost, a ustaje za neraspadljivost; Seje se u sramoti, a ustaje u slavi; seje se u slabosti, a ustaje u sili;

Паул'с Десире...

Filipljanima 3:10,11.
Da poznam Njega i silu vaskrsenja Njegovog i zajednicu Njegovih muka, da budem nalik na smrt Njegovu, Da bih, kako dostigao u vaskrsenje mrtvih;

Основна доктрина вере.

Jevrejima 6:1-3.
Zato da ostavimo početak Hristove nauke i da se damo na savršenstvo: da ne postavljamo opet temelja pokajanja od mrtvih dela, i vere u Boga, Nauke krštenja, i stavljanja ruku, i vaskrsenja mrtvih, i suda večnog. I ovo ćemo učiniti ako Bog dopusti.

Васкрсење догодило у прошлости.

Jevrejima 11:35.
Žene primiše svoje mrtve iz vaskrsenja; a drugi biše pobijeni, ne primivši izbavljenje, da dobiju bolje vaskrsenje;

Mateju 27:52,53.
I grobovi se otvoriše, i ustaše mnoga tela svetih koji su pomrli; I izašavši iz grobova, po vaskrsenju Njegovom, udjoše u sveti grad i pokazaše se mnogima.

Марта је веровала у Васкрсење.

Jovanu 11:24-27.
Marta Mu reče: Znam da će ustati o vaskrsenju, u poslednji dan. A Isus joj reče: Ja sam vaskrsenje i život; koji veruje mene ako i umre živeće. I nijedan koji živi i veruje mene neće umreti vavek. Veruješ li ovo? Reče Mu: Da, Gospode! Ja verovah da si Ti Hristos, Sin Božji koji je trebalo da dodje na svet.

Лазар је подигнута пред сведоцима...

Jovanu 12:1.
A Isus pre pashe na šest dana dodje u Vitaniju gde beše Lazar što umre, koga podiže iz mrtvih.

Jovanu 12:9.
Razume, pak, mnogi narod iz Judeje da je onde i dodjoše ne samo Isusa radi nego i da vide Lazara kog podiže iz mrtvih.

Jovanu 12:17.
A narod svedočaše koji beše pre s Njim kad Lazara izazva iz groba i podiže ga iz mrtvih.

Крштење представља Васкрсење.

1 Petrova 3:21.
Za spomen toga i nas sad spasava krštenje, ali ne pranje telesne nečistote, nego obećanje dobre savesti Bogu vaskrsenjem Isusa Hrista.

Васкрсење - будући догађај.

2 Timoteju 2:18.
Koji u istini pogrešiše govoreći da je vaskrsenje već bilo; i smetaju veru nekih.

Награде на Васкрсењу.

Luki 14:14.
I blago će ti biti što ti oni ne mogu vratiti; nego će ti se vratiti o vaskrsenju pravednih.

Luki 20:35,36.
A koji se udostoje dobiti onaj svet i vaskrsenje iz mrtvih niti će se ženiti ni udavati; Jer više ne mogu umreti; jer su kao andjeli; i sinovi su Božiji kad su sinovi vaskrsenja.

Jovanu 5:29.
I izići će koji su činili dobro u vaskrsenje života, a koji su činili zlo u vaskrsenje suda.

Постоје 2 Ресуррецтионс.

Apokalipsa 20:5-6.
A ostali mrtvaci ne oživeše, dokle se ne svrši hiljada godina. Ovo je prvo vaskrsenje. Blažen je i svet onaj koji ima deo u prvom vaskrsenju; nad njima druga smrt nema oblasti, nego će biti sveštenici Bogu i Hristu, i carovaće s Njim hiljadu godina.


Мистерија о Христа.

Енглески невслеттер сајт.

Књига Откривења.

 

Бог и наука.
- Аркеолоји.

Тхе Раптуре ис цоминг.

Главни учење на поруку.

Добра је вест.
Исус је умро за твоје грехе.

Крштења водом.

 
 

Шекина глори оф Богу.

Је гроб је празна
Он је жив.

Натприродно облак.

Cтране Ватрени Стуб.

Су претходнице.

Нојева барка.

Седам Црквених доба.

У Седам Печата.

Божић серију.

Живи Реч Cерије.

Ендтиме серија.

Бог има лично име.
Које је име Бога?

Акти оф је пророк.

Oбјаснио је Божанство.

Тхе Оригинал Син.
Је ли било ан аппле?

Библијски геолошки.

Митологија.

Кристијан хода серије.

Бог и историја серије
Индек - Данило.

То Жена Језебел.

Наше доба Лаодикија.

Hrist Izvan Crkve.

 

Доктрина на Ницолаитанс.

Смрт. Шта онда?

Тајна Вавилон.

Бог и наука.
Микробиологија.

Бог и наука.
Космологија.

Бог и наука.
Мит диносауруса.

Пророк је виндицатион.
Brak i razvod.
Бог и наука.
- Еволуција.

Божанско исцељење.

Археологија.
Содом и Гомора.

Армагедон.

Земљотрес пресуда.

Наш млади
Сунчев систем.

Vizija Sa Patmosa.

 

Наша порука листинг.

Доказ о Нојевог потопа.

   Писмо каже...

Јер нећеш оставити душу моју у паклу, нити ћеш дати да Светац Твој види трулост.

Psalmi 16:10


Цлицк на имиџ да преузмете пуну величину сликом или ПДФ.


Acts of the Prophet

(PDF Енглески)

Chapter 9
The Third Pull

(PDF Енглески)

Пре...

После...

MOJA ŽIVOTNA PRIČA
William Branham.
(ПДФ)

KAKO MI SE JAVIO
ANĐEO...
(ПДФ)

Pearry Green personal
testimony.

(ПДФ Енглески)

BOG SKRIVA SEBE U JEDNOSTAVNOSTI...

(PDF)

Cтране Ватрени Стуб.

Натприродно облак.


Порука Хуб... Одаберите језик и преузимање бесплатне поруке из брат Бранхам.