Mitologija v Svetem pismu.


  Je knjiga razodetje serije.

Genesis.

Beseda "Genesis" pomeni "začetki". Vse stvari se lahko izsledi nazaj do knjigi Genesis. Prvotno je svet je imel skupno (monoteistične) religijo. Politeizem je začela v Genezi 11, z gradnjo od Babilon.


  Mitologija.

Izvora - Babilona.


William Branham.

Babél je izvorno ime za Babilon. To pomeni zmešnjava. Dobesedno ga je ustanovil Kuš, Hamov sin, vendar se je razvil v kraljevsko moč in razkošje pod njegovim sinom Nimrodom, silnim lovcem. Nimrod je v skladu z opisom iz 1. Mojzesove knjige 11 in tudi v skladu s svetovno zgodovino, nameraval doseči tri stvari. Želel je ustanoviti močan narod, kar je tudi storil. Želel je propagirati svojo lastno religijo, kar je naredil. Želel si je pridobiti ime, kar je tudi dosegel. Njegovi uspehi so bili tako enkratni, da je med vsemi svetovnimi vladavinami kraljestvo Babilona poimenovano z zlato glavo. Da je njegova religija dosegla prevlado, je dokazano z dejstvom, da ga Pismo v Izaiji 14. poglavje in v Razodetju 17 in 18, popolnoma izenačuje s Satanom. Iz zgodovine lahko dokažemo, da je preplavila ves svet in da je osnova vsaki sestavi malikovanja in v mitoloških temah, čeprav se v različnih delih sveta imena bogov razlikujejo, pač v skladu z jezikom ljudstev. Samo po sebi je razumljivo, da je naredil ime sebi in svojim sledilcem, ker vse dokler ta sedanja doba traja (dokler se Jezus ne odkrije Svojim bratom), bo on čaščen in spoštovan, čeprav pod drugim imenom kot Nimrod in v nekoliko drugačnem templju od tistega, v katerem je bil najprej oboževan.

Glede na to, da se Sveto Pismo ne ukvarja podrobneje z zgodovino drugih narodov, bo nujno potrebno preiskati starodavne svetovne zapise, da bi našli odgovor na to, kako je Pergam postal prestol Satanove religije iz Babilona. Glavni izvor informacij bo v zapisih egiptovske in grške kulture. Razlog je v tem, da je Egipt prejel svojo znanost in matematiko od Kaldejcev in s svoje strani jih je Grčija prejela od Egipta. Torej, glede na to, da so bili duhovniki zadolženi za poučevanje teh znanosti in glede na to, da so te znanosti bile uporabljene kot del religije, že poznamo ključ, kako je babilonska religija dosegla svojo moč v teh dveh deželah. Prav tako je resnično dejstvo, da kadarkoli je nek narod podjarmil drugi narod, je po določenem času religija poraženca postala religija zmagovalca. Dobro je znano, da so Grki imeli iste znake horoskopa, kot Babilonci in v starodavnih egiptovskih zapisih je odkrito, da so Egipčani dali Grkom svoje znanje o politeizmu. Tako se je skrivnost Babilona širila od naroda do naroda, dokler se ni pojavila v Rimu, Kitajskem, v Indiji in celo v Severni in južni Ameriki, kjer najdemo obliko češčenje na istih osnovah.

Starodavna zgodovina se s Svetim Pismom strinja, da ta babilonska religija zagotovo ni bila izvorna religija zgodnjih zemeljskih narodov. Bila je prva, ki je odstopala od izvorne vere, toda ona sama ni bila izvorna. Zgodovinarja, kot sta Wilkinson in Mallett, sta iz starodavnih dokumentov prepričljivo dokazala, da so nekoč vsa ljudstva sveta verovala v ENEGA BOGA, vrhovnega, večnega, nevidnega Boga, ki je z Besedo svojih ust vse izgovoril v nastanek in da je v Svojem značaju imel ljubezen in bil dober ter pravičen. Vendar, kot ima Satan navado vse, kar je v njegovem dosegu izkriviti, ugotavljamo da izkrivlja razum in srca ljudi, tako da oni zavrnejo resnico. Kot je vedno poizkušal prejeti slavo, kot da je on bog, a ne služabnik in Božje stvarjenje, je odvlekel češčenje od Boga s ciljem, da ga pritegne k sebi in bi postal na tak način vzvišen. On je zagotovo uresničil svojo željo, da razširi svojo religijo čez ves svet. Bog je dal verodostojnost tega v knjigi Rimljanom: »Čeprav so namreč Boga spoznali, ga niso kot Boga slavili ali se mu zahvaljevali, marveč so postali v svojih mislih prazni in nespametno srce jim je otemnelo. Sprejeli so pokvarjeno religijo v tolikšni meri, da so častili stvarjenja a ne Stvarnika.« Spomnite se, Satan je bil Božje stvarjenje (sin zore). Iz tega vidimo, da je bila med ljudmi razširjena resnica in so se vsi držali te ene resnice, pozneje pa je prišel dan, ko se je velika skupina ljudi odvrnila od Boga in po svetu razširila hudičevo obliko čaščenja. Zgodovina potrjuje, da so tisti iz Semovega rodu, ki so stali na nespremenljivi resnici, bili v močni manjšini glede tistih iz Hamove linije, ki so se od resnice obrnili k hudičevi laži. Ni časa, da bi o tem vstopili v razpravo, ampak je to prikazano zgolj zato, da bi lahko videli, da sta od zgodnjega začetka obstajale dve religiji in samo dve in da se je demonska razprostrla po vsem svetu.

V Babilonu se je monoteizem spremenil v politeizem. V tem mestu so hudičeve laži in hudičeve skrivnosti vstale proti Božji resnici in proti Božji skrivnosti. Satan je v resnici postal bog tega sveta in zahteval češčenje od tistih, ki jih je naplahtal in jih zavedel, da verujejo, da je on resnično Gospod.

Politeistična religija sovražnikov je začela s trojičarsko doktrino. To je bilo daleč nazaj v davnih časih, ko se je rodila ideja »enega Boga v treh osebah«. Kako je nenavadno, da naši teologi niso prenehali s tem, vendar očitno prevarani s Satanove strani, tako kot so bili njihovi predniki, še vedno verjamejo v tri osebe v enem Božanstvu. Naj nam v Pismu pokažejo samo eno mesto, kjer obstaja bilo kakšen izvor za to doktrino. Toda ali ni čudno, medtem ko so Hamovi potomci odšli po svoji poti v satansko češčenje, ki je vključevalo osnovno koncepcijo treh bogov, ni nobene sledi o tem, da bi Semovi potomci verjeli v takšne stvari ali imeli bilo kakšno bogoslužno slavljenje, ki bi vključevalo vsaj tip tega? Ali ni čudno, da so Judje verjeli: »Poslušaj Izrael, Gospod tvoj Bog je edini Bog,« če so obstajale tri osebe v Božanstvu? Abraham, Semov potomec je v 1. Mojzesovi knjigi 18 videl samo enega Boga z dvema angeloma.

Torej, kako je bilo to trojstvo izraženo? Izraženo je bilo z enakostraničnim trikotnikom, kot je to izraženo danes v Rimu. Čudno, toda Judje niso imeli take koncepcije. Kdo ima torej prav? Ali Judje, ali Babilonci? V Aziji se je ideja o treh bogovih v enem pojavila v liku s tremi glavami na enem telesu. Izražena je bila kot tri inteligence. V Indiji so imeli na srcu, da bi ga izdelali kot enega Boga v treh oblikah. Torej, to je zares prava moderna teologija. Na Japonskem obstaja veliki Buda s tremi glavami, podoben tistemu liku, ki smo ga prej opisali. Toda najbolj zgovoren od vseh oblik je trojičarski pojem Boga v troedini obliki: 1. Glava starca, ki simbolizira Boga Očeta. 2. Krog, ki je v skrivnostih označeval »seme«, kar s svoje strani simbolizira Sina. 3. Krila in rep ptice (goloba). Tu je bila doktrina Očeta, Sina in Svetega Duha, tri osebe v Božanstvu, pravo pravcato trojstvo. Isto stvar lahko vidite v Rimu. Torej, dovolite mi, da se še enkrat vprašam, ali ni čudno, da so imeli hudič in njegovi častilci, pravzaprav več razodetja resnice, kot pa oče vere (Abraham) in njegovi potomci? Ali ni čudno, da so častilci satana vedeli več o Bogu, kot pa Božji otroci? Torej, to je tisto, kar nam moderni teologi poskušajo povedati, ko govorijo o trojstvu. Od sedaj naprej si zapomnite samo naslednjo stvar: ti zapisi so dejstva in to je dejstvo - satan je lažnivec in oče laži in kadar koli pride s kakršnokoli svetlobo, je to še vedno laž. On je ubijalec. In njegova doktrina trojstva je uničila množice in jih bo uničevala tako dolgo, dokler Jezus ne pride.

Glede na zgodovino ni dolgo trajalo, da se ta zasnova Očeta, Sina in Svetega Duha spremeni. Satan jih je korak po koraku odvedel od resnice. Razvita ideologija Božanstva je sedaj bila: 1. Večni Oče. 2. Božji Duh utelešen v ČLOVEŠKI materi (Ali vas to spodbuja k razmišljanju?). 3. Božanski Sin, plod te utelešenosti (ženino seme)

Toda hudič s tem še ni bil zadovoljen. Še vedno ni dosegel češčenja samega sebe, razen na posreden način. Zaradi tega je vodil ljudi še dlje od resnice. Skozi svoje skrivnosti je ljudem odkrival, češ glede na to, da se velikega nevidnega Očeta Boga človeške stvari ne tičejo, temveč v zvezi z njimi ostaja nem, je samoumevno, da Ga je mogoče slaviti v tišini. Pravzaprav to pomeni ignorirati ga, kolikor je to le mogoče, če že ne v celoti. Ta doktrina se je prav tako razširila po vsem svetu in dandanes lahko v Indiji vidite, da je templjev, ki so posvečeni velikemu stvarniku, nememu Bogu, presenetljivo malo.

Glede na to, da ni bilo nujno potrebno slaviti stvarnika očeta, je bilo samo po sebi umevno, da se je slavljenje preusmerilo k »Materi in Otroku«, kot predmetoma slavljenja. V Egiptu je obstajala ista kombinacija matere in sina, imenovana Isis in Osiris. V Indiji je to bila Isi in Iswara (bodite pozorni na podobnost imen). V Aziji je to bila Cybele in Deoius. V Rimu in Grčiji je to sledilo temu primerno. Prav tako na Kitajskem. Zamislite si presenečenje nekaterih rimskokatoliških misijonarjev, ko so prišli na Kitajsko in tam našli Gospo in Otroka z žarki svetlobe, ki so izhajali iz glave otroka. To podobo bi zlahka zamenjali s tisto v Vatikanu, seveda z majhnimi razlikami določenih potez obraza.

To nas spodbuja, da bi odkrili izvor matere in otroka. Izvorna boginja - mati Babilona je bila Semiramida, ki je v vzhodnih državah imenovana Rhea. V svojih rokah je držala sina, ki je, čeprav dojenček, bil opisan kot visok, močan in lep moški, še posebno privlačen za ženske. V Ezekielu 8, 14 je imenovan Tamuz. Med klasičnimi pisci je imenovan Bacchus. Babiloncem je bil poznan kot Ninus. Razlog, da je predstavljen kot otročiček na rokah in vendar opisan kot velik in močan mož je v tem, da je znan kot »Mož - Sin«. Eden od njegovih nazivov je bil »Mož Matere« in v Indiji, kjer sta ta dva imenovana kot Iswara in Isi, je on (mož) predstavljen kot otrok na prsih svoje lastne žene.

Preberite račun v... Pergamska cerkvena doba.


Misterij Kristusa.

Angleško spletno glasilo.

Knjiga Razodetje.

 

Boga in Znanosti serije
Indeks - Arheologija.

Slast bojnega se bliža.

 

Glavni nauk iz na sporočilo.

Nadnaravno Oblak.

Stupu od ognja.

Dobra novica. Jezus
je umrl za vaše grehe.

Vodni Krst.

 

Boœje trojice pojasnil.

Živa beseda serije.

Sedem cerkvenih dob.

Sedem pečati.

Bog ima osebno Ime.
Kaj je Božje ime?

Kovčeg Noja.

Arheologija.
Sódomo in Gomóro.

Mitologija.

Prvotni greh.
Je jabolko Je bilo?

Bileamova Doktrina.

Ta Žena Jezabela.

Naša starost Laodiceje.

Kristus Zunaj Cerkve.

Nauk Nikolajevcev.

Smrt. Kaj potem?

Skrivnost Babilona.

Vizija s Patmosa.

Klikni na sliko za prenos polni velikosti slike ali dokumenta PDF.


The Acts of the Prophet

(PDF Angleščina)

The Two Babylons

by Rev Alexander Hislop.
(PDF Angleščina)

Pred...

Po...

William Branham Life
Story.
(PDF Angleščina)
 

Pearry Green personal
testimony.

(PDF Angleščina)

   Je Pismo pravi...

Hus rodi i Nevroda; a on prvi bi silan na zemlji;

Bješe dobar lovac pred Gospodom; zato se kaže: dobar lovac pred Gospodom kao Nevrod.

A početak carstvu njegovu bješe Vavilon i Oreh i Arhad i Halani u zemlji Senaru.

1.Mojsijeva 10:8-10Pesto Sporočila... Izberite jezik in naložite brezplačno sporočil iz Brata Branham.