Наше доба Лаодикија.


  Књизи Откровења серије.

Наше доба Лаодикија.


William Branham.

Otkrivenje 3,15-19:
“Znam tvoja dela, da nisi ni hladan ni vruć. O kada bi bio hladan ili vruć! Budući da si mlak, i nisi ni hladan ni vruć, ispljunuću te iz Svojih usta. Jer govoriš bogat sam i obogatio sam se i ništa ne trebam, a ne znaš da si bedan i nevoljan i slep i go. Savetujem ti da kupiš od mene zlata koje je pročišćeno vatrom, da se obogatiš; i bele haljine da se obučeš da se ne pokaže sramota tvoje golotinje; i očnu mast, da pomažeš svoje oči da vidiš. Ja karam i kažnjavam sve koje ljubim. Postaraj se i pokaj se!”

Pošto smo pročitali ovo zajedno, siguran sam da ste primetili da Duh nije rekao ni jednu ljubaznu stvar o ovom dobu. On ima dve optužbe i izgovara Svoju rečenicu nad njima.

(1) Otk. 3:15,16 “Zam tvoja dela, da nisi ni hladan, ni vruć: Oh kad bi bio hladan ili vruć. Ali, jer si mlak (bljutav), ni vruć ni hladan, ispljunuću te iz Svojih usta.”

Mi ćemo ovo pažljivo razmotriti. Ovde se kaže da je ova crkvena grupa iz Laodikejskog doba mlaka. Ova mlakost zahteva Božiju kaznu. Kazna je to da će oni biti izbačeni iz Njegovih usta. Ovo ovde je mesto gde mi ne želimo da zalutamo kao što to čini većina ljudi. Oni veoma ne mudro govore da vas Bog može izbaciti iz Svojih usta i time dokazuju da nema ničega takvog kao što je istina doktrine o očuvanju Svetih. Želim odmah sada ispraviti vaše razmišljanje. Ovaj stih nije dat pojedincu, već crkvi. On govori crkvi. Šta više, ako ćete samo držati Reč u umu, setićete se da se nigde ne kaže da smo mi u USTIMA Božijim. Mi smo zabeleženi na Njegovim dlanovima. Mi smo nošeni u Njegovo naručju. Tamo davno, pre vremena, mi smo bili u Njegovom umu. Mi smo u Njegovom toru, i na Njegovim pašnjacima, ali nikada u Njegovim ustima. Ali šta je u ustima Gospodnjim? Reč je u Njegovim ustima. Matej 4:4, “A On odgovori i reče: Pisano je: Čovek neće živeti samo o hlebu, već od svake Reči koja izane iz Božijih usta.” Reč treba biti u našim ustima, takone. Dakle, mi znamo da je crkva Njegovo telo. Ona je ovde da zauzme Njegovo mesto. Šta će biti u ustima crkve? REČ. I Petrova 4:11, “Ako neko govori, neka govori kao Božije (izreke) Reči.” Neka je svestan da govori reči Božije... II. Petrova 1:21: “Jer ni jedno proroštvo nije nikad izrečeno po ljudskoj volji, već su govorili sveti ljudi od Boga pokrenuti silom Duha.” A onda, šta je sa ovim ljudima poslednjeg doba? ONI SU SE UDALJILI OD REČI. ONI NISU VIŠE VATRENI ZA NJU. ONI SU MLAKI PREMA NJOJ. Ja ću to dokazati upravo sada.

Baptisti imaju svoje veroispovesti i dogme bazirane na Reči, i vi ih ne možete uzdrmati. Oni kažu da su apostolski dani čudesa završeni i da nema krštenja Svetim Duhom, nakon verovanja. Metodisti kažu (bazirani na Reči) da nema krštenja u vodi (prskanje nije krštenje) i da je posvećenje krštenje Svetim Duhom. Kod Crkve Hristove, većina u krštenju nanovoronenja u mnogo slučajeva idu dole kao suvi grešnici, a izlaze kao mokri. A ipak oni tvrde da je njihova doktrina bazirana na Reči. Krenimo dalje linijom i donimo do Pentakostalaca. Da li oni imaju Reč? Testirajte ih Rečju i posmatrajte. Oni će se odreći Reči zbog senzacija skoro uvek. Ako možete proizvesti manifestacije kao što su ulje, i krv, i jezici i drugi znaci, bilo da je to u Reči ili ne, ili da li su ispravno tumačeni po Reči, većina će nasesti na to. Ali šta se dogodilo Reči? Reč je postavljena u stranu, zato Bog kaže, “Ja sam protiv svih vas. Ja ću vas ispljunuti iz Svojih usta. Ovo je kraj. Jer u svih sedam doba, nisam video ništa sem da ljudi više poštuju svoju reč nego Moju. Tako na kraju ovog doba, Ja vas izbacujem iz Mojih usta. Sve je gotovo. Ja ću reći u redu. Da, Ja sam ovde usred Crkve. Božiji Amen, verni istiniti će otkriti Sebe i to će biti PREKO MOG PROROKA.” O da, to je tako. Otkrivenje 10:7, “Nego u danima glasa sedmog annela, kada on zatrubi, tada će se završiti Božija tajna, kao što je objavio Svojim slugama prorocima.” Ovde je to. On šalje potvrnenog proroka. On šalje proroka posle skoro dve hiljade godina. On šalje nekoga koji je toliko daleko od organizacije, obrazovanja, sveta religije, kao Jovan Krstitelj i Ilija od davnina, on će čuti samo od Boga i imaće “tako kaže Gospod” i govoriće za Boga. On će biti Božija usta i On će, KAO ŠTO JE NAVEDENO U MALAHIJI 4:6, OBRATITI SRCA DECE NAZAD KA OČEVIMA. On će vratiti nazad izabrane iz poslednjeg dana i oni će čuti potvrnenog proroka kako daje tačnu istinu kao što je to bilo sa Pavlom. On će obnoviti istinu onako kao što su je oni imali. A ovi izabrani sa njim u tom danu će biti oni koji istinski manifestuju Gospoda, i koji su Njegovo Telo, i Njegov glas i prikazuju Njegova dela. Haleluja! Da li to vidite?

Momentalno razmatranje crkvene istorije, dokazaće kako je tačna ova misao. U Mračnim Dobima Reč je skoro bila potpuno izgubljena od ljudi. Ali Bog je poslao Lutera sa REČJU. Luterani su govorili za Boga u to vreme. Ali oni su se organizovali, i ponovo je čista Reč bila izgubljena jer organizacija naginje prema dogmama i veroispovestima, a ne k jednostavnoj Reči. Oni više nisu mogli govoriti za Boga. Onda je Bog poslao Veslija, i on je bio glas sa Rečju u njegovom danu. Ljudi koji su uzeli njegovo otkrivenje od Boga, postali su žive poslanice čitane i znane od svih ljudi za njihovu generaciju. Kada su Metodisti izneverili, Bog je podigao druge a to je tako išlo vremenom dok se u poslednjem danu nisu pojavili drugi ljudi na zemlji, koji će pod njihovim glasnikom biti konačni glas za konačno doba.

Da sigurno. Crkva više nije “usta” za Boga. To su njihova vlastita usta. Tako Bog se okreće njoj. On će je pomešati kroz proroka i Nevestu, jer će glas Božiji biti u njoj. Da hoće, jer kaže se u poslednjoj glavi Otkrivenja u stihu 17, “Duh i nevesta govore: Doni.” Još jednom će svet čuti izravno od Boga kao na Pentakostu; ali naravno svi će se odreći Neveste Reči kao što je to bilo i u prvom dobu.

Dakle, On je povikao ovom poslednjem dobu, “Imate Reč. Imate više Biblija nego ikada, ali vi ne činite ništa s Reči sem što je delite i kidate na komadiće, uzimajući ono što želite, a ostavljajući ono što ne želite. Vi niste zainteresovani da je ŽIVITE, već sumnjate u nju. Želeo bih da ste hladni ili vrući. Kad biste bili hladni i odbacili je, to bih mogao podneti. Da ste postali vrući, znajući da je to istina i živeli je, pohvalio bih vas zato. Ali kada vi jednostavno uzimate Moju Reč i ne poštujete je, zauzvrat moram i Ja odbiti poštovati vas. Ja ću vas izbaciti iz Mojih usta jer Mi se gadite.”

Dakle, svako zna da mlaka voda utiče da vas zaboli stomak. Ako vam je potrebno sredstvo za povraćanje, mlaka voda je tada najbolje što treba popiti. Mlaka crkva je učinila Boga bolesnim, a On je izjavio da će je ispljunuti. To nas podseća na vreme kako se On osećao pre potopa, zar ne? Ooo, kad bi crkva bila Bogu hladna ili vruća. Iznad svega, ona bi trebala biti vatrena (vruća). Ali ona to nije. Presuda je izrečena. Ona više nije Božiji glas poslan svetu. I ako će oni držati da jeste, ali Bog kaže da nije. Ooo, Bog još uvek ima glas za ljude sveta, isto kao što je On dao glas nevesti. Taj glas je u nevesti kao što smo već rekli, a o tome ćemo govoriti i kasnije.

(2) Otk. 3:17-18, “Jer govoriš bogat sam, i obogatio sam se, i ništa ne trebam, a ne znaš da si bedan, i nevoljan, i slep i go. Savetujem ti da kupiš od Mene zlata, koje je pročišćeno vatrom, da se obogatiš; i bele haljine da se obučeš i da se ne pokaže sramota tvoje golotinje; i očnu mast, da pomažeš svoje oči da vidiš.”

Dakle, pogledajte prvi deo ovog stiha, “Jer govoriš.” Vidite, oni su govorili. Oni su govorili kao glasnik Božiji. Ovo tačno dokazuje ono što sam rekao o stihovima 16 i 17 da znače. Ali iako oni to kažu, to ih ne čini ispravnima. Katolička crkva kaže da ona govori za Boga, govoreći da je ona sigurni Gospodnji glas. Kako neki ljudi mogu biti toliko duhovno zli, ne mogu shvatiti, oni proizvode seme koje je u njima, i mi znamo odakle je došlo to seme, zar ne?

Laodikejska crkva kaže, “Bogata sam, nagomilala sam bogatstvo, i ništa mi ne treba.” To je samo njena procena. Ona je pogledala na sebe i to je ono što je ona videla. Rekla je, “Bogata sam,” što znači da je ona bogata u stvarima ovog sveta. Ona se hvali suprotno Jakovu 2:5-7, “Poslušajte, moja ljubljena braćo, nije li Bog izabrao siromašne iz sveta da budu bogati verom i naslednici kraljevstva koje je obećao onima koji Ga ljube? A vi ste prezreli siromaha. Ne tlače li vas bogati i vuku na sudove? Ne hule li oni na dobro Ime koje je prizvano na vas?” Dakle, ja NE sugerišem da bogata osoba ne može biti Duhovna, ali mi svi znamo da Reč kaže da ih je veoma malo. Siromašni su ti koji su pretežno u telu istinite crkve. Zato, ako crkva postane puna bogatstva, mi znamo samo jednu stvar; “Ichabod” (Jevrejsko ime koje znači ‘bez časti’) je napisano preko njenih vrata! Vi to ne možete poreći, jer je to Reč.

Прочитај пуни рачун у...
LAODIKEJSKO CRKVENO DOBA


  Писмо каже...

Ево стојим на вратима и куцам: ако ко чује глас мој и отвори врата, ући ћу к њему и вечераћу с њиме, и он са мном.

Који победи даћу му да седне са мном на престолу мом, као и ја што победих и седох с Оцем својим на престолу Његовом.

Ко има ухо нека чује шта говори Дух црквама.

Apokalipsa 3:20-22Књига Откривења.
Цонтинуес на следећој страни.
(Hrist Izvan Crkve.)

A mi znamo da
je ovo poslednje
doba zato što
su se Izraelci
vratili nazad
u Palestinu.Порука Хуб... Одаберите језик и преузимање бесплатне поруке из брат Бранхам.


Мистерија о Христа.

Енглески невслеттер сајт.

Књига Откривења.

 

Бог и наука.
- Аркеолоји.

Тхе Раптуре ис цоминг.

Главни учење на поруку.

Добра је вест.
Исус је умро за твоје грехе.

Крштења водом.

 
 

Шекина глори оф Богу.

Је гроб је празна
Он је жив.

Натприродно облак.

Cтране Ватрени Стуб.

Су претходнице.

Нојева барка.

Седам Црквених доба.

У Седам Печата.

Божић серију.

Живи Реч Cерије.

Ендтиме серија.

Бог има лично име.
Које је име Бога?

Акти оф је пророк.

Oбјаснио је Божанство.

Тхе Оригинал Син.
Је ли било ан аппле?

Библијски геолошки.

Митологија.

Кристијан хода серије.

Бог и историја серије
Индек - Данило.

То Жена Језебел.

Наше доба Лаодикија.

Hrist Izvan Crkve.

 

Доктрина на Ницолаитанс.

Смрт. Шта онда?

Тајна Вавилон.

Бог и наука.
Микробиологија.

Бог и наука.
Космологија.

Бог и наука.
Мит диносауруса.

Пророк је виндицатион.
Brak i razvod.
Бог и наука.
- Еволуција.

Божанско исцељење.

Археологија.
Содом и Гомора.

Армагедон.

Земљотрес пресуда.

Наш млади
Сунчев систем.

Vizija Sa Patmosa.

 

Наша порука листинг.

Доказ о Нојевог потопа.

Цлицк на имиџ да преузмете пуну величину сликом или ПДФ.


Acts of the Prophet.

(PDF Енглески)

The Two Babylons

by Rev Alexander Hislop.
(PDF Енглески)

А моунтаин бочни и
ружин бокор у снегу
у Кини.

Лилиес оф ватре.

Ватрени стуб
- Хјустон 1950.

Светло на Пирамид Роцк.