Tin Mừng Thánh.


Thiên Chúa yêu thương bạn.

Giăng 3:16 Vì Ðức Chúa Trời yêu thương thế gian, đến nỗi đã ban Con một của Ngài, hầu cho hễ ai tin Con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời.

Tất cả người đều là tội nhân.

Rô-ma 3:10 như có chép rằng: Chẳng có một người công bình nào hết, dẫu một người cũng không.
Rô-ma 3:23 vì mọi người đều đã phạm tội, thiếu mất sự vinh hiển của Ðức Chúa Trời,

Chúa Giêsu là thịt cừu hoàn hảo của Thiên Chúa.

Giăng 1:29 Qua ngày sau, Giăng thấy Ðức Chúa Jêsus đến cùng mình, thì nói rằng: Kìa, Chiên con của Ðức Chúa Trời, là Ðấng cất tội lỗi thế gian đi.
Giăng 1:36 nhìn Ðức Chúa Jêsus đi ngang qua, bèn nói rằng: Kìa, Chiên con của Ðức Chúa Trời!

Ngài đã chết cho tội lỗi của thế giới.

1 Giăng 2:2 Ấy chính Ngài làm của lễ chuộc tội lỗi chúng ta, không những vì tội lỗi chúng ta thôi đâu, mà cũng vì tội lỗi cả thế gian nữa.
Ga-la-ti 1:4 là Ðấng phó mình vì tội lỗi chúng ta, hầu cho cứu chúng ta khỏi đời ác nầy, y theo ý muốn Ðức Chúa Trời, là Cha chúng ta,

Anh ấy nâng lên từ kẻ chết để chứng tỏ ông có thể tha thứ cho tội cho.

Rô-ma 10:9 Vậy nếu miệng ngươi xưng Ðức Chúa Jêsus ra và lòng ngươi tin rằng Ðức Chúa Trời đã khiến Ngài từ kẻ chết sống lại, thì ngươi sẽ được cứu;
Rô-ma 6:9 bởi biết rằng Ðấng Christ đã từ kẻ chết sống lại, thì chẳng chết nữa; sự chết không còn cai trị trên Ngài.
Cv 4:10 thì hết thảy các ông, và cả dân Y-sơ-ra-ên đều khá biết, ấy là nhơn danh Ðức Chúa Jêsus Christ ở Na-xa-rét, Ðấng mà các ông đã đóng đinh trên thập tự giá, và Ðức Chúa Trời đã khiến từ kẻ chết sống lại, ấy là nhờ Ngài mà người nầy được lành mạnh hiện đứng trước mặt các ông.

Chúng ta cần phải tin và chấp nhận hy sinh của Ngài.

Cv 16:31 Hai người trả lời rằng: Hãy tin Ðức Chúa Jêsus, thì ngươi và cả nhà đều sẽ được cứu rỗi.
Cv 15:11 Trái lại, chúng ta tin rằng nhờ ơn Ðức Chúa Jêsus, chúng ta được cứu cũng như người ngoại vậy.

Xá miễn tội lỗi là trong Danh Ngài (Nước Rửa Tội)

Cv 2:38 Phi-e-rơ trả lời rằng: Hãy hối cải, ai nấy phải nhơn danh Ðức Chúa Jêsus chịu phép báp-tem, để được tha tội mình, rồi sẽ được lãnh sự ban cho Ðức Thánh Linh.

Cầu xin Ngài để đến và sống đời sống Ngài trong anh em.

Rô-ma 8:11 Lại nếu Thánh Linh của Ðấng làm cho Ðức Chúa Jêsus sống lại từ trong kẻ chết ở trong anh em, thì Ðấng làm cho Ðức Chúa Jêsus Christ sống lại từ trong kẻ chết cũng sẽ nhờ Thánh Linh Ngài ở trong anh em mà khiến thân thể hay chết của anh em lại sống.


Trích dẫn ...

Phao-lô đã nói, khi người thờ phượng đen và mang theo... Nếu người đó đã sai trật, người đen với con chiên. Thầy Tế lễ Thượng phầm nhìn qua, thấy không có sai với chiên con, kiềm tra nó, xem thừ nó có tốt không; Nếu nó tốt, ông đặt nó lên Bàn thờ. Còn ở đây người phạm lỗi đến; Anh ta nói, “Này, tôi đã trộm cắp. Bây giờ tôi biết mình phải chết, bởi vì tôi đã làm sai trái. Ðức Chúa Trời không muốn tôi an cắp; Ðiều răn của Ngài nói không được trộm cắp. Vậy thì, tôi sẽ đặt tay trên con chiên này. Và điều răn của Ðức Chúa Trời ở đây nói rằng, ‘Ngươi chớ trộm cắp,’ và tôi đã ăn cắp. Vì thế tôi... Tôi biết tôi sẽ phải chết. Ðiều gì đó phải trả lời cho tôi lỗi của tôi vì tôi đã ăn cắp. Ðức Chúa Trời Phán ngày nào tôi ăn, ngày đó tôi chết. Vậy tôi đã trộm cắp. Và Chúa Phán “Ngươi trộm cắp, người phải chết vì điều đó.’ Vậy Ngài đòi hỏi nếu không muốn chết, tôi phải mang đến chiên con này. Vậy tôi đặt chiên con xuống đây; Tôi đặt tay trên đầu chiên con này, và nó kêu be be. Và tôi nói, ‘Lạy Chúa là Ðức Chúa Trời, con hối tiếc vì đã trộm cắp. Con xưng tôi và Húa với Ngài con sẽ không trộm cắp nữa nếu Ngài chấp nhận con giờ này. Vì của lễ của con, và vì sự chết của con, chiên con này sẽ chết thay con.’”

Luật Pháp Hay Ân Ðiển (1954) - William Branham.


   Kinh Thánh nói....

Vậy, cả nhà Y-sơ-ra-ên khá biết chắc rằng Ðức Chúa Trời đã tôn Jêsus nầy, mà các ngươi đã đóng đinh trên thập tự giá, làm Chúa và Ðấng Christ.

Chúng nghe bấy nhiêu lời, trong lòng cảm động, bèn hỏi Phi-e-rơ và các sứ đồ khác rằng: Hỡi anh em, chúng ta phải làm chi?

Phi-e-rơ trả lời rằng: Hãy hối cải, ai nấy phải nhơn danh Ðức Chúa Jêsus chịu phép báp-tem, để được tha tội mình, rồi sẽ được lãnh sự ban cho Ðức Thánh Linh.

Vì lời hứa thuộc về các ngươi, con cái các ngươi, và thuộc về hết thảy mọi người ở xa, tức là bao nhiêu người mà Chúa là Ðức Chúa Trời chúng ta sẽ gọi.

Cv 2:36-39


Nhấp chuột vào một hình ảnh để tải hình ảnh đầy đủ kích thước.


Cách rộng hoặc đường hẹp.Tiểu Sử Của Tôi.
William Branham.

(PDF)

Thiên Sứ Đã Đến Với
Tôi Như Thế Nào Và
Sự ủy Thác Của Ngài.

(PDF)

Chapter 13
- God is Light.

(PDF Tiếng Anh)

Chapter 9
- The Third Pull

(PDF Tiếng Anh)

As the Eagle
Stireth her nest.

(PDF Tiếng Anh)

Chapter 14
- Sabino Canyon

(PDF Tiếng Anh)

Thưa Quý vị, Ðây Có
Phải Là Dấu Hiệu
Tận Thế Không?

(PDF) - Mt Sunset.

Chapter 11
The Cloud

(PDF Tiếng Anh)

Mầu nhiệm Chúa Kitô.

Tiếng Anh Trang web bản tin.

Thuyền của Nô-ê.

Thiên Chúa và Khoa học. Khảo cổ học.

Sự sung sướng đang đến.

Giáo lớn của tin nhắn.

 

Tin tốt.
Chúa Giêsu đã chết
cho tội lỗi của bạn.

Nước Rửa Tội.

 
 

Vinh quang Shekinah
của Thiên Chúa.

Ngôi mộ trống
Ngài đã sống lại.

Đám mây siêu nhiên.

Cột lửa.

Thiên Chủ Đoàn lý giải.

Chữa lành thiêng liêng.

 

Bảy Thời Đại Hội Thánh.

Bảy Cái Ấn.
Hôn nhân và ly dị.
Người công giáo đi bộ loạt.

Tên của Thiên Chúa.

Cái chết.
Điều gì sau đó?

Kết thúc chuỗi
thời gian.

Loạt lời Hằng sống.

Loạt Giáng sinh.

Các tội nguyên tổ.
Nó là một quả táo?

Danh sách tin nhắn của chúng tôi.

Sô-đôm và Gô-mô-rơ.

   Chào mừng đến website BNL

Nếu bạn không phải là một Kitô hữu, trang này sẽ cho bạn những tin tức tốt chỉ đơn giản.

Nếu bạn là một Cơ đốc nhưng chưa được rửa tội nhân danh Chúa Giêsu Kitô, trang này là dành cho bạn.

Nếu bạn là một Kitô hữu và đã được rửa tội trong phép rửa Kitô giáo, bạn có thể chỉ cho mọi người đến trang này mà bạn đang làm chứng cho.

Chúng tôi đã cố gắng để làm cho thông điệp này là đơn giản nhất có thể.

Phước lành Kitô giáo,
Charles Wilson - Biên tập viên.
và các ủy bancác Bộ BNL.Trung tâm tin nhắn...Chọn ngôn ngữ của bạn và tin nhắn miễn phí tải về từ Anh Branham.