Evangelie


God is lief vir jou.

Johannes 3:16 Want so lief het God die wêreld gehad, dat Hy sy eniggebore Seun gegee het, sodat elkeen wat in Hom glo, nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan hê.

Alle mense is sondaars.

Romeine 3:10 ...Daar is niemand regverdig nie, selfs nie een nie.
Romeine 3:23 want almal het gesondig en dit ontbreek hulle aan die heerlikheid van God,

Jesus was die perfekte lam van God.

Johannes 1:29 Die volgende dag sien Johannes Jesus na hom toe kom, en hy sê: Dáár is die Lam van God wat die sonde van die wêreld wegneem!
Johannes 1:36 en toe hy Jesus sien wandel, sê hy: Dáár is die Lam van God!

Hy het gesterf vir die sondes van die wêreld.

1 Johannes 2:2 En Hy is ‘n versoening vir ons sondes, en nie alleen vir ons s’n nie, maar ook vir dié van die hele wêreld.
Galasiërs 1:4 wat Homself gegee het vir ons sondes, sodat Hy ons kan uitred uit die teenwoordige bose wêreld, volgens die wil van onse God en Vader,

Hy het uit die dood opgestaan om te bewys dat hy sondes kan vergewe.

Romeine 10:9 As jy met jou mond die Here Jesus bely en met jou hart glo dat God Hom uit die dode opgewek het, sal jy gered word;
Romeine 6:9 omdat ons weet dat Christus, nadat Hy opgewek is uit die dode, nie meer sterf nie. Die dood heers oor Hom nie meer nie.
Handelinge 4:10 Laat dit bekend wees aan julle almal en aan die hele volk van Israel dat deur die Naam van Jesus Christus, die Nasaréner, wat julle gekruisig het, maar wat God uit die dode opgewek het, dat deur Hom hierdie man gesond voor julle staan.

Ons moet Sy offer glo en aanvaar.

Handelinge 16:31 Toe sê hulle: Glo in die Here Jesus Christus en jy sal gered word, jy en jou huisgesin.
Handelinge 15:11 Maar ons glo dat ons deur die genade van die Here Jesus Christus gered word op dieselfde manier as hulle ook.

Vergifnis van sondes is in sy naam. (Waterdoop)

Handelinge 2:38 En Petrus sê vir hulle: Bekeer julle, en laat elkeen van julle gedoop word in die Naam van Jesus Christus tot vergewing van sondes, en julle sal die gawe van die Heilige Gees ontvang.

Vra hom om sy lewe in jou te leef.

Romeine 8:11 En as die Gees van Hom wat Jesus uit die dode opgewek het, in julle woon, dan sal Hy wat Christus uit die dode opgewek het, ook julle sterflike liggame lewend maak deur sy Gees wat in julle woon.


Kwotasie...

Nou, het Paulus gesê, wanneer die aanbidder kom en bring die bietjie... as hy verkeerd gedoen het, hy kom met hierdie klein lam. Nou het die hoëpriester dit oor gekyk, die priester het gedoen gesien daar was niks fout met die lam nie, kyk hom op, sien of dit was alles reg; En as dit gedoen het, toe het hy die klein lam op die altaar neergesit. En hier kom die man wat verkeerd gedoen; Hy het gesê, "Nou, ek het gesteel. En ek weet nou dat ek onderworpe aan die dood, omdat ek verkeerd gedoen het. God wil nie hê ek moet steel nie; Sy gebod sê nee...

...So Hy vereis as ek nie wil doodgaan nie, ek moes die lam saambring. So lê ek die lam hier af; Ek het my hande op hierdie klein mede se kop gesit, en hom netgeblêr en huil op. En ek sê: 'Here God, ek is jammer dat ek gesteel het. Ek bely en belowe jou ek sal nie meer steel as jy my nou net aanvaar nie. En vir my offerande, en vir my dood, hierdie klein lam gaan in my plek te sterf.

Vertaal uit... Law or Grace (1954) - William Branham.


  Die Skrif sê...

Laat dan die hele huis van Israel sekerlik weet dat God Hom Here en Christus gemaak het, hierdie Jesus wat julle gekruisig het.

Toe hulle dit hoor, is hulle diep in die hart getref en het vir Petrus en die ander apostels gesê: Wat moet ons doen, broeders?

En Petrus sê vir hulle: Bekeer julle, en laat elkeen van julle gedoop word in die Naam van Jesus Christus tot vergewing van sondes, en julle sal die gawe van die Heilige Gees ontvang.

Want die belofte kom julle toe en julle kinders en almal wat daar ver is, die wat die Here onse God na Hom sal roep.

Handelinge 2:36-39


  Welkom op die BNL webwerf.

As jy nie 'n Christen is nie, hierdie bladsy vir jou vertel die goeie nuus eenvoudig.

As jy 'n Christen is maar is nie gedoop nie in die Naam van die Here Jesus Christus, hierdie bladsy is vir jou.

As jy 'n Christen is en gedoop is in Christelike doop, jy kan mense verwys na hierdie bladsy dat jy getuie is om.

Ons het probeer om hierdie boodskap te maak so eenvoudig as moontlik.

Christelike seëninge,
Charles Wilson - stigter.
en die komitee, BNL ministeries.


  Die webmeester sê...

Die profesie van Daniël 9, het presies gewys wanneer die Messias sou in Jerusalem verskyn - na 7 weke plus 62 weke (1 dag = 1 jaar). Die leiers van daardie dag, egter, geweier om hom te ontvang toe hy aankom. Hy is in die middel van die sewentigste week afgesny, in die vervulling van die Skrif.

Aanvaar Jesus as jou Verlosser, enRedder. (Messias,)
- Webmeester.


Klik op 'n prentjieOm die volle grootte foto of PDF af te laai.


Breë pad of smal pad.


William Branham
Life Story.

(PDF Engels)

How the Angel came
to me.
(PDF Engels)

Chapter 13
- God is Light.

(PDF Engels)

Chapter 9
- The Third Pull

(PDF Engels)

As the Eagle
Stireth her nest.

(PDF Engels)

Chapter 14
- Sabino Canyon

(PDF Engels)

Sirs, is this the time?

(PDF Engels)
- Mt Sunset.

Chapter 11
The Cloud

(PDF Engels)


Boodskap hub...Kies jou taal en aflaai gratis boodskappe van Broer Branham.


Die Verborgenheid van
Christus.

Engelse nuusbrief webwerf.

Die boek Openbaring.

 

God en Wetenskap
Indeks - Argeologie.

Die Wegraping kom.

 

Hoofonderrig van die
boodskap.

Die Goeie Nuus.
Jesus het gesterwe
vir jou sondes.

Waterdoop.

 
 

Die Bonatuurlike Wolk.

Vuurkolom.

Die graf is leeg.
Hy het opgestaan.

Die Shekinah heerlikheid van God.

Die Voorlopers.

God is Lig.

Die Handelinge van
die Profeet.

Die Godheid het verduidelik.

Die Sewe Kerk Eeue.

Die Sewe Seëls.

God en Geskiedenis
reeks Indeks - Daniël.

God en Wetenskap.
- Evolusie.

Bybelse Geologie.

 

Noag se Ark.

 

Die stem van die teken.

Oorspronklike sonde.
Was dit 'n appel?

Die naam van God.

Lewende woord reeks.

Die Eindtyd reeks.

Kersfees reeks.

Mitologie
Babilon, die bron.

Hierdie dag word
hierdie Skrif vervul.

Die Patmos Visioen.

 

Die Nikolaïete.

 

Doktriene Van Bileam.

Daardie Vrou Isébel.

Dood. Wat dan?

 

Verborgenheid Babilon.

God en Wetenskap.
Mikrobiologie.

God en Wetenskap.
Kosmologie.

God en Wetenskap.
Die Dinosaurus Mite.

'N Profeet se regverdiging.

Aardbewing oordeel.

Armagéddon.

Die Engel Verskyn.
Huwelik En Egskeiding.

Ons Boodskap Lys.

Argeologie.
S’dom en `Amorra.