Evanđelje


Bog vas voli.

Ivanu 3:16 Uistinu, Bog je tako ljubio svijet te je dao svoga Sina Jedinorođenca da nijedan koji u njega vjeruje ne propadne, nego da ima život vječni.

Svi ljudi su grješnici.

Rimljanima 3:10 kao što je pisano: Nema pravedna ni jednoga,
Rimljanima 3:23 Svi su zaista sagriješili i potrebna im je slava Božja;

Isus bio savršeni Jaganjac Božja.

Ivanu 1:29 Sutradan Ivan ugleda Isusa gdje dolazi k njemu pa reče: "Evo Jaganjca Božjega koji odnosi grijeh svijeta!"
Ivanu 1:36 Ugleda Isusa koji je onuda prolazio i reče: "Evo Jaganjca Božjega!"

On je je umro za grijehe svijeta.

1 Ivanu 2:2 On je pomirnica za grijeha naše, i ne samo naše, nego i svega svijeta.
Galaćanima 1:4 koji sam sebe dade za grijehe naše da nas istrgne iz sadašnjega svijeta opakoga kao što je volja Boga i Oca ašega,

On uskrisi od mrtvih da dokaže je mogao oprostiti grijehe.

Rimljanima 10:9 Jer ako ustima ispovijedaš da je Isus Gospodin, i srcem vjeruješ da ga je Bog uskrisio od mrtvih, bit ćeš spašen.
Rimljanima 6:9 Znamo doista: Krist uskrišen od mrtvih, više ne umire, smrt njime više ne gospoduje.
Djela apostolska 4:10 Neka bude znano svima vama i svemu narodu Izraelovu: po imenu Isusa Krista Nazarećanina, kojega ste vi raspeli, a kojega Bog uskrisi od mrtvih! Po njemu ovaj stoji pred vama zdrav!

Imamo da vjeruju i prihvatiti Njegovu žrtvovanje.

Djela apostolska 16:31 Oni će mu: "Vjeruj u Gospodina Isusa i spasit ćeš se - ti i dom tvoj!"
Djela apostolska 15:11 Vjerujemo, naprotiv: po milosti smo Gospodina Isusa spašeni, baš kao i oni."

Remisija grijehe u Njegove ime (Krštenje Vodom).

Djela apostolska 2:38 Petar će im: "Obratite se i svatko od vas neka se krsti u ime Isusa Krista da vam se oproste grijesi i primit ćete dar, Duha Svetoga.

Pitaj ga da dođe i živjeti Njegov život u vama.

Rimljanima 8:11 Ako li Duh Onoga koji uskrisi Isusa od mrtvih prebiva u vama, Onaj koji uskrisi Krista od mrtvih oživit će i smrtna tijela vaša po Duhu svome koji prebiva u vama.


Citat ...

Sada, rekao je Pavao, kada štovatelj doći i donijeti malo... Ako on učinio krivo, on doći s ovom malo janje. Sada, veliki svećenik ga pogledao preko, vidio došlo je ništa krivo s jagnjetom, provjereni ga gore, vidjeti ako to bilo sve u redu; a ako je to bio, onda on položio malo janje prema dolje oltaru. I ovdje doći na čovjeka koji učinio krivu; on je rekao: "Sada, Imam bio kradu i ja sada znam da sam podložan smrti, jer sam učinio u krivu, Bog ne bi želio da ukrade;.. Njegove zapovijedi kaže ne. Sada, ja ću položiti moje ruke na ovo malo janje. A Božje zapovijedi ovdje rekao, "Ne ukradi", a ja sam je ukrao. Tako ja sam... znam da sam podložan smrti. Nešto je dobio da odgovoriti na za moj grijeha, jer ja je ukrao. I Bog je rekao dan ja od njega jede, koji ne umrem. Tako ja je ukrao. I Bog je rekao: 'Ti ukrasti, si dobio za umrijeti za to. "Tako On potrebno, ako ja ne želim da umre, morao sam donijeti janjetinu. Tako ja položiti mu ovcu ovdje dolje; Stavio sam ruke NA OVOM malen Gvido u glavu, a mu baš blejanje i crying. A ja kažu: 'Gospod Bože, žao mi je što sam je ukrao. Ispovijedam i obećavam Ti neću krasti više ako ćete samo me prihvatiti sada. A za moje žrtvovanja, i za moju smrt, ovaj mali janjetinu događa da umre u mom mjestu."

Prevedeno iz... Zakon ili Milosti (1954.) - William Branham.


   Kaže Pismo ....

Pouzdano dakle neka znade sav dom Izraelov da je toga Isusa kojega vi razapeste Bog učinio i Gospodinom i Kristom."

Kad su to čuli, duboko potreseni rekoše Petru i drugim apostolima: "Što nam je činiti, braćo?"

Petar će im: "Obratite se i svatko od vas neka se krsti u ime Isusa Krista da vam se oproste grijesi i primit ćete dar, Duha Svetoga.

Ta za vas je ovo obećanje i za djecu vašu i za sve one izdaleka, koje pozove Gospodin Bog naš."

Djela apostolska 2:36-39


Kliknite na sliku za download u punoj veličini slika.


Široko način ili uski put.


   Dobro došli na web stranicu BNL

Ako niste kršćanin, ova stranica kaže vam dobru vijest jednostavno.

Ako ste kršćaninali nisu kršteni u ime Gospodina Isusa Krista, ovo je stranica za vas.

Ako ste kršćanin i su kršteni u kršćanskom krštenju, možete ukazati ljudi na ovoj stranici koju su svjedočimo da.

Nastojali smo napraviti ovu poruku kao jednostavan kao moguć.

Kršćanski blagoslove,
Charles Wilson - Urednik.
i Odbor, BNL ministarstvima.


Kliknite na sliku da biste preuzeli PDF obliku ili za u punoj veličini slika.


Moja Životna Priča
(W.Branham)
(PDF)

How the Angel came
to me.
(PDF Engleski)

Chapter 13
- God is Light.

(PDF Engleski)

Chapter 9
- The Third Pull

(PDF Engleski)

As the Eagle
Stireth her nest.

(PDF Engleski)

Chapter 14
- Sabino Canyon

(PDF Engleski)

Je li ovo znak kraja,
gospodine?

(PDF) - Mt Sunset.

Glava 11
Oblak.

(PDF)

Djela Proroka.
(PDFs)

Sedam Pečata.

Stup od Ognja
- Rame.

Svjetlo okolo glavu
i Brata Branham.


Poruka Središte ...Odaberite svoj jezik i preuzeti besplatne poruke od Brata Branham.


Otajstvo Krista.

Engleski Newsletter Stranica.

Knjiga Otkrivenja.

 

Bog i Znanost.
+ Arheologija.

Oduševljenja dolazi.

Glavni učenja poruke.

Dobra Vijesti.
Isus je umro za vaše grijeha.

Krštenje vodom.

 
 

Shekinah slavu Bogu.

 

Grob je prazan.
On je Uskrsnuo.

Nadnaravno Oblak.

Stup od Ognja.

Sedam Crkvenih Doba.

Sedam Pečata.

Božićna serija.

Naš popis poruka.

Bog i povijest.
serije Indeks - Daniel.

Kršćanska hoda serije.

Objasnio Božanskoj Vladavini.

Djela Proroka.

 

Bog ima osobno ime.
Što je Božje ime?

Živi Riječ Serije.

Serija Kraja Vremena.

Kovčeg Noe.

Mitologija.

Izvornoga Grijeh.
Je li to bila jedna jabuka?

Bog i Znanost.
- Evolucija.

Ta Žena Jezabela.

Naše doba Laodiceji.

Krist Izvan Crkve.

Doktrina Nikolaita.

Smrt. Što onda?

Misterija Babilon.

Bog i Znanost.
Mikrobiologija.

Bog i Znanost.
Kozmologija.

Bog i Znanost.
Mit o dinosaura.

Prorok budu koprenom.

Potres Presuda.

Harmagedon.

Danas se ispunilo
ovo Pismo.

Naš mladi solarni
sustav.

Biblijska Geologija.

Arheologija.
Sodomu and Gomoru.

Anđeo Pojavljuje se.

Glas Znaka.

Prethodnici.

Bog je Svjetlo.

Božansko Iscjeljenje.