Labā Ziņa.
Kristus nomira
par tavu grēku.

  Dievs un Zinātne sērija indekss.

Dievs un Zinātne

<< iepriekšējo

nākamo >>

Arheoloģija 1.Patiesais Sinai kalns.
Arheoloģija 2.Sodomas un Gomoras.
Paleontoloģija.Dinozauru mīts.
Ģeoloģija 1.Bībeles Ģeoloģija modelis.
Ģeoloģija 2.Pierādījumi par plūdi.

Dievs un Vēsture

Noasa Šķirsts.Pašreizējais pētījums.

Arheoloģija 1.


  Dievs un Zinātne sērija

Patiesais Sinai kalns.

Sinajas pussalā ir kalns, ko sauc par Sinaja kalnu. Tomēr, tas nav kalnu ka Kungs nolaidās uz, vai kur Mozus saņēma 10 baušļus.

Patiesais Sinai kalns atrodas Saūda Arābijā, un, lai gan ir dažas neskaidrības par šī kalna vārdu mēs to saucam par "Jebel el Lawz" kas ir tas, ko Ron Wyatt, Arheologs, ko sauc par to.

Jebel el Lawz, kas nozīmē "kalnu mandeles", nav vulkāns, tomēr, klints augšā kalnā ir mainījis krāsu  un parāda, ka tiek pakļauti lielam siltumam  (izkausēta), kur Kungs nonāca uz leju.


Patiesais Sinai kalns. (attēls - ArkDiscovery.com)

Pie pamatnes no šī kalna ir vairāki artefaktus, parādot cilvēki dzīvoja šeit uz laiku. Uz klintīm ir zīmējumi parādot Ēģiptes dievs Apis, bullis, dievs auglības un izturību, (kausētais teļš?) un arī menorah.

Šai vietnei nav piekļuves, to ieskauj žogs, jo tas ir Saūda militārais postenis.


  Svētie Raksti saka...

Un viss Sinaja kalns kūpēja, jo tas Kungs nonāca uz to uguni, un tā dūmi cēlās augšup itin kā kādas krāsns dūmi, un viss kalns ļoti trīcēja.

Un bazūnes skaņa pieņēmās spēkā, bet Mozus runāja, un Dievs tam atbildēja pērkonā.

Un kad nu tas Kungs nonāca uz Šinai kalnu, uz paša kalna virsotni, tad tas Kungs aicināja uz kalna virsotni Mozu, un Mozus kāpa kalnā.

2.Mozus 19:18-20


  Svētie Raksti saka...

Kalni salīgojās tā Kunga priekšā, pat Sinaja kalns-tā Kunga, Israēla Dieva, priekšā.

SOG̒U 5:5


   Ūdens no klints.

Meriba. Ūdens no klints.


Meriba. Ūdens no klints.

(Image - ArkDiscovery.com)

Pie Meriba ir klints, kas ir milzīgs split leju tā. Klints ir 16 metri (vai vairāk) augsts.

Šīs klints pakājē ir pierādījumi par lielu ūdens plūsmu ilgu laiku.

Dievs sniedza saviem ļaudīm, Izraēlu, atvedot ūdeni no neiespējamākās vietas, ka ūdens varētu kādreiz nāk no.

Kas varens sniedzējs.

2.Mozus 17:6-7,
6 “Redzi, Es tur stāvēšu tavā priekšā uz klints pie Horeba, un tu sit to klinti, tad no tās iztecēs ūdens, ļaudīm ko dzert.” Un Mozus tā darīja Israēla vecaju acu priekšā.
7 Un tās vietas vārdu nosauca: Masa un Meriba , tāpēc ka Israēla bērni bija strīdējušies un bija kārdinājuši To Kungu, sacīdami: “Vai Tas Kungs ir mūsu vidū vai nav?”

Psalmi 78:15-16,
15 Viņš pāršķēla klintis tuksnesī un dzirdināja viņus kā ar dziļuma ūdeņiem papilnam;
16 Viņš lika strūklām izplūst no klints un ūdenim tecēt straumēm.


Klikšķiniet uz attēla, lai lejupielādētu pilna izmēra attēlu vai PDF.


As the Eagle
Stireth her nest.

(PDF Angļu)

Chapter 14
Sabino Canyon

(PDF Angļu)

Pirms...

Pēc...

Mans dzīvesstāsts.
William Branham.

(PDF)

Kā pie manis atnāca
eņģelis...
(PDF)

Pearry Green personal
testimony.

(PDF Angļu)

Laulība un šķiršanās.

(PDF)

Chapter 13
God is Light.

(PDF Angļu)

Chapter 9
The Third Pull

(PDF Angļu)

Viens no
lielākajiem murgiem
vēsturē mūsu
planētas,
ir Darvina
"Evolūcijas teorija".Ziņojumu centrs... Izvēlieties savu valodu un lejupielādēt bezmaksas ziņa no Brāļis Branham.


Kristus noslēpums.

Angļu biļetenu vietne.

Atklāsmes Grāmata
sērija.

Dievs un Zinātne.
- Arheoloģija.

Noķeršana prom.

 

Galvenās vēstījuma
mācības.

Labās ziņas.
Jēzus nomira par
taviem grēkiem.

Ūdens kristības.

 
 

Pārdabisks mākonis.

Uguns pīlārs.

Šekīna Dieva godība.

Kaps ir tukšs.
Viņš ir dzīvs.

Priekšgājēji.

Dievs ir Gaisma.

Dieva nosaukumu.

Dzīves vārdu sērija.

Septiņas baznīcas vecumu.

Septiņiem Zīmogiem.

Kristietis pastaiga
sērija.
Laulība un šķiršanās.

Laika beigās sērija.

Dievība paskaidroja.

Akti pravieša.

Sākotnējais grēks.
Vai tas bija ābols?

Mitoloģija.
Babilons, avots.

Redzējums Patmas
salā.

Nikolaītu mācības.

 

Noasa Šķirsts.

Pašreizējais pētījums.

Bībeles Ģeoloģija.

 

Noslēpums Babilons.

Arheoloģija.
Sodomas un Gomoras

Eņģelis parādās.

Balss no zīme.

Dievs un Zinātne.
Dinozauru mīts.

Pravieša Nosargāšana.

 

Zemestrīces spriedums.

 

Šodien šie Raksti
izpildījušies.

Pierādījumi par plūdi.

Mūsu ziņu saraksts.