Goed Nieuws.
Jezus voor je
zonden gestorven.

  God en Wetenschap serie. Index.

God en Wetenschap.

<< vorige

volgende >>

Archeologie 1.De echte berg Sinai.
Archeologie 2.Sodom en Gomorra.
Microbiologie.Cellen. Eenvoudig? of Complex?
Kosmologie 1.De hemel verklaren ...
Kosmologie 2.Ons jonge Zonnestelsel.
Evolutie.Een religie?
Paleontologie.De Dinosaurus mythe.
Geologie 1.Bijbelse Geologie Model.
Geologie 2.Bewijs voor de zondvloed.

God en Geschiedenis.

<< vorige

volgende >>

Daniël 2.
Daniël 5.
Droom van Nebukadnessar.
Feest van Belshazzar.
Val van Babylon.
Daniël 7.
Daniël 8.
Visioenen van Daniël.
Daniël 9.
Het boek Nehemia.
Zeventig Weken van Daniël.
Herbouw van Jeruzalem.
Ark van Noach.Huidige onderzoek.

Archeologie 1.


  

De echte berg Sinai.

In de Sinaï-schiereiland er is een berg die berg Sinai wordt genoemd. Echter deze berg is niet degene die de Heer naar beneden kwam op, of waar Mozes ontving de 10 geboden.

De echte berg Sinai is gevestigd in Saoedi-Arabië, en hoewel er enige verwarring over de naam van deze berg, zullen wij noemen het "Jebel el Lawz", dat is wat Ron Wyatt, Archeoloog, noemde het.

Jebel el Lawz, hetgeen 'berg van amandelen "betekent, is niet een vulkaan, maar de rots op de top van de berg is verkleurd en tekenen van worden onderworpen aan grote hitte (gesmolten), waar de Heere naar beneden kwam.


De echte berg Sinai. (Beeld - ArkDiscovery.com)

Aan de basis van deze berg Er is een aantal artefacten, waarmee bezetting toont gedurende een periode van tijd. Er zijn tekeningen op de rotsen van het Egyptische god Apis, de stier, de god van de vruchtbaarheid en kracht, (gegoten kalf?) En ook een menorah.

Er bestaat geen toegang tot deze site, een hek omringt het, want het is een Saoedi militaire post.


  De Schrift zegt...

De bergen vervloten van het aangezicht des HEEREN; zelfs Sinaï van het aangezicht des HEEREN, des Gods van Israël.

Richtere 5:5


  De Schrift zegt...

En de ganse berg Sinaï rookte, omdat de HEERE op denzelven nederkwam in vuur; en zijn rook ging op, als de rook van een oven; en de ganse berg beefde zeer.

Toen het geluid der bazuin gaande was, en zeer sterk werd, sprak Mozes; en God antwoordde hem met een stem.

Als de HEERE nedergekomen was op den berg Sinaï, op de spits des bergs, zo riep de HEERE Mozes op de spits des bergs; en Mozes klom op.

Exodus 19:18-20


   Water voortbrengen uit de steenrots.

Water voortbrengen uit de steenrots.


Water voortbrengen uit de steenrots.

(Afbeelding - ArkDiscovery.com)

Bij Meriba, is er een rots die een enorme split naar beneden heeft. De rots is 16 meter (of meer) hoog.

Aan de voet van deze rots, er is bewijs van een grote stroom water gedurende een lange periode.

God voorzag voor Zijn volk, Israël, door het brengen van water uit de meest onmogelijke plaats, dat het water ooit zou kunnen komen.

Wat een machtig provider.

Exodus 17:6-7,
6 Zie, Ik zal aldaar voor uw aangezicht op de rotssteen in Horeb staan; en gij zult op den rotssteen slaan, zo zal er water uitgaan, dat het volk drinke. Mozes nu deed alzo voor de ogen der oudsten van Israel.
7 En hij noemde den naam dier plaats Massa en Meriba, om den twist der kinderen Israels, en omdat zij den HEERE verzocht hadden, zeggende: Is de HEERE in het midden van ons, of niet?

Psalmen 78:15-16,
15 Hij kliefde de rotsstenen in de woestijn, en drenkte hen overvloedig, als uit afgronden.
16 Want Hij bracht stromen voort uit de steenrots, en deed de wateren afdalen als rivieren.


Klik op een afbeelding om PDF's of een full size afbeelding te downloaden.


As the Eagle
Stireth her nest.

(PDF Engels)

Hoofdstuk 14
- Sabino Canyon

(PDF)

Voordat...

Na...

Mijn Levensgeschiedenis
(W.Branham)
(PDF)
 

Hoe De Engel Tot Mij
Kwam
(PDF)

Pearry Green personal
testimony.

(PDF Engels)

Huwelijk En
Echtscheiding.
(PDF)

Hoofdstuk 13
- God is Licht.

(PDF)

Hoofdstuk 9
- De Derde Trek.

(PDF)


Bericht Hub...Kies uw taal en download gratis boodschappen van Broeder Branham.


Mysterie van Christus.

Engels Nieuwsbrief Website

Het boek Openbaring.

 

God en Wetenschap.
+ Archeologie.

Goed Nieuws.
Jezus voor je zonden gestorven.

Waterdoop.
Dit is de weg,
wandelt in denzelven;

De Opname Komt.

 

Bekende Leringen van de Boodschap.

Bovennatuurlijke Wolk

De Vuurkolom.

De Shekinah Heerlijkheid van God.

Het graf is leeg
Hij is opgestaan​​.

De voorlopers.

God is Licht.

De Godheid Verklaard.

 

Handelingen van de Profeet.

Zeven Gemeente-tijdperken

De Zeven Zegels.

God en Geschiedenis.
Serie Index - Daniel.

Christelijk lopen serie.

De naam van God.

Levende Woord Serie.

Eindtijd serie.

De Kerst-serie.

Bijbelse Geologie.

 

Ark van Noach.

 

Engel Verschijnt.

Stem van het Teken.

De Originele zonde.
Was het een appel?

Mythologie.

God en Wetenschap.
- Evolutie.
Huwelijk en Echtscheiding.

De Vrouw Izebel.

Onze tijd Laodicéa.

Christus Buitten de Gemeente.

De Leer der Nikolaïeten.

Dood. Wat dan?

Mysterie Babylon.

God en Wetenschap.
Microbiologie.

God en Wetenschap.
Kosmologie.

God en Wetenschap.
De Dinosaurus mythe.

Rechtvaardiging van de Profeet.

Aardbeving Oordeel.

Armageddon.

Goddelijke Genezing.

Ons jonge zonnestelsel.

Archeologie.
Sodom en Gomorra.

Onze berichtenlijst.