Tin tốt.
Chúa Giêsu đã chết
cho tội lỗi của bạn.

  Thiên Chúa và Khoa học loạt Index.

Thiên Chúa
và Khoa học.

kế tiếp >>

Khảo cổ học 1.Các thực núi Si-na-i.
Mê-ri-ba. Nước từ các tảng đá.
Khảo cổ học 2.Sôđôm và Gomorrah.

Thiên Chúa
và Lịch sử

kế tiếp >>

Thuyền của Nô-ê.Nghiên cứu hiện nay.

   Bảy cái ấn loạt.

Bảy cái ấn loạt.

<< trước

kế tiếp >>

Quyển Sách được đóng 7 Ấn.

Ấn Thứ Nhất.Người cưỡi ngựa trắng.
Ấn Thứ Nhì.Màu đỏ cởi ngựa.
Ấn Thứ Ba.Màu đen cởi ngựa.
Ấn Thứ Tư.Nhợt nhạt cởi ngựa.
Ấn Thứ Năm.Những linh hồn ở dưới Bàn thờ.
Ấn Thứ Sáu.Là Ấn phán xét của Lời.
Ấn Thứ Bảy.Sự im lặng trên trời.

Khảo cổ học.


  Các thực núi Si-na-i.

Các thực núi Si-na-i.

Trong bán đảo Si-na-i có một ngọn núi được gọi là núi Si-na-i. Tuy nhiên núi này không phải là một trong những rằng Chúa ngự xuống trên, hoặc nơi Moses nhận được 10 điều răn.

Các thực núi Si-na-i nằm ở Ả Rập Xê-út, và mặc dù có một số nhầm lẫn về tên của ngọn núi này, chúng tôi sẽ gọi nó là "Jebel el Lawz", đó là những gì Ron Wyatt, nhà khảo cổ học, đã gọi nó.

Jebel el Lawz, có nghĩa là “núi của hạnh nhân”, không phải là một ngọn núi lửa, tuy nhiên, tảng đá trên đỉnh núi bị đổi màu và hiển thị dấu hiệu bị chịu nhiệt cao (nóng chảy), nơi Chúa xuống.


Các thực núi Si-na-i.
(tranh - ArkDiscovery.com)

Dưới chân núi này có một số hiện vật, cho thấy nghề nghiệp cho một khoảng thời gian. Có những hình vẽ trên đá cho thấy thần Apis của Ai Cập, con bò đực, thần sinh sản và sức mạnh, (con bê nóng chảy?) và cũng là một menorah.

Không có quyền truy cập vào vị trí này, một hàng rào bao quanh nó, vì nó là một đồn quân sự của Xê-út.


   Kinh Thánh nói...

Vả, bấy giờ, khắp núi Si-na-i đều ra khói, vì Ðức Giê-hô-va ở trong lửa giáng lâm nơi đó; khói ra khác nào khói của lò lửa lớn kia, và cả hòn núi đều rung động cách kịch liệt.

Tiếng kèn càng vang động; Môi-se nói, Ðức Chúa Trời đáp tiếng lại.

Ðức Giê-hô-va giáng-lâm trên chót núi Si-na-i, đòi Môi-se lên, Môi-se bèn lên.

Xuất Ê-díp-tô Ký 19:18-20


   Nước từ các tảng đá.

Mê-ri-ba. Nước từ các tảng đá.


Mê-ri-ba. Nước từ các tảng đá.

(tranh - ArkDiscovery.com)

Tại Mê-ri-ba, có một tảng đá có một sự chia rẽ lớn xuống nó. Tảng đá là 16 mét (hoặc nhiều hơn) cao.

Dưới chân tảng đá này, có bằng chứng của một dòng chảy lớn của nước, chảy trong một thời gian dài.

Thiên Chúa đã cung cấp cho dân của Ngài, Israel, bằng cách mang nước từ nơi không thể nhất, nước bao giờ có thể đến từ.

Thật là một nhà cung cấp hùng mạnh.

Xuất Ê-díp-tô Ký 17:6-7,
6 Nầy ta sẽ đứng đằng trước ngươi, ở trên hòn đá tại Hô-rếp kia, ngươi hãy đập hòn đá, thì nước từ đó chảy ra, dân sự sẽ uống lấy. Môi-se bèn làm như vậy trước mặt các trưởng lão Y-sơ-ra-ên.
7 Người đặt tên nơi nầy là Ma-sa và Mê-ri-ba, vì cớ việc cãi lộn mà dân Y-sơ-ra-ên kiếm cớ gây cùng người, và vì họ đã ướm thử Ðức Giê-hô-va mà nói rằng: Có Ðức Giê-hô-va ở giữa chúng ta hay chăng?

Thi-thiên 78:15-16,
15 Ngài bửa hòn đá ra trong đồng vắng, Ban cho họ uống nước nhiều như từ vực sâu ra.
16 Ngài cũng khiến suối từ hòn đá phun ra, Và làm cho nước chảy ra như sông.


Nhấp chuột vào một hình ảnh tải về file PDF hoặc hình ảnh kích thước đầy đủ.


Tiểu Sử Của Tôi.
William Branham.

(PDF)

Thiên Sứ Đã Đến Với
Tôi Như Thế Nào Và
Sự ủy Thác Của Ngài.

(PDF)

As the Eagle
Stireth her nest.

(PDF Tiếng Anh)

Chapter 14
- Sabino Canyon

(PDF Tiếng Anh)

Trước khi...

Sau khi...

Chapter 13
- God is Light.

(PDF Tiếng Anh)

Chapter 9
- The Third Pull

(PDF Tiếng Anh)

Chúa ẫn Mình Và
Bày Tỏ Trong Sự
Đơn Sơ.
(PDF)

Hôn Nhân Và Ly Dị.

(PDF)

Mầu nhiệm Chúa Kitô.

Tiếng Anh Trang web bản tin.

Thuyền của Nô-ê.

Thiên Chúa và Khoa học. Khảo cổ học.

Sự sung sướng đang đến.

Giáo lớn của tin nhắn.

 

Tin tốt.
Chúa Giêsu đã chết
cho tội lỗi của bạn.

Nước Rửa Tội.

 
 

Vinh quang Shekinah
của Thiên Chúa.

Ngôi mộ trống
Ngài đã sống lại.

Đám mây siêu nhiên.

Cột lửa.

Thiên Chủ Đoàn lý giải.

Chữa lành thiêng liêng.

 

Bảy Thời Đại Hội Thánh.

Bảy Cái Ấn.
Hôn nhân và ly dị.
Người công giáo đi bộ loạt.

Tên của Thiên Chúa.

Cái chết.
Điều gì sau đó?

Kết thúc chuỗi
thời gian.

Loạt lời Hằng sống.

Loạt Giáng sinh.

Các tội nguyên tổ.
Nó là một quả táo?

Danh sách tin nhắn của chúng tôi.

Sô-đôm và Gô-mô-rơ.

   Kinh Thánh nói...

Trước mặt Ðức Giê-hô-va núi bèn đổi ra dòng nước, Tức núi Si-na-i kia ở trước mặt Giê-hô-va Ðức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên.

Các Quan Xét 5:5


Một trong những
ảo tưởng lớn
nhất trong lịch
sử của hành
tinh chúng ta,
là của Darwin
“Thuyết tiến hóa.”Trung tâm tin nhắn...Chọn ngôn ngữ của bạn và tin nhắn miễn phí tải về từ Anh Branham.