A Jó Hír.
Jézus meghalt,
az ön bűn.

  Isten és Tudomány sorozat Index.

Isten és Tudomány.

következő >>

Régészet 1.Az igazi Sinai hegy.
Régészet 2.Sodoma és Gomora.

Isten és a Történelem.

következő >>

Noé bárkája.A jelenlegi kutatás.

Régészet 1.


   Isten és Tudomány.

Az igazi Sinai hegy.

A Sínai-félszigeten van egy hegy, amely az úgynevezett Sinai hegy. Azonban ez a hegy nem az egyik hogy az Úr leereszkedett ra, vagy ahol Mózes megkapta a 10 parancsolatot.

Az igazi Sinai hegy Szaúd-Arábiában található, és bár van némi zavar körülbelül ennek a hegynek a neve, fogjuk hívni, hogy „Jebel el Lawz” ami pedig Ron Wyatt, régész, nevezte.

Jebel el Lawz, ami azt jelenti, „hegyi mandula”, ez nem egy vulkán, azonban a szikla a hegy tetején elszíneződött és jeleket mutat nagy hőnek van kitéve (olvadt), ahol az Úr jött le.


Az igazi Sinai hegy. (Kép - ArkDiscovery.com)

A hegy lábánál számos tárgy van, azt mutatja, hogy az emberek ott éltek egy ideig. Vannak rajzok a sziklákon amelyek azt mutatják, az egyiptomi isten Apis, a bika, istene a termékenység és a szilárdság, (öntött borjút?) és egy menóra.

Nincs hozzáférés ehhez a helyhez, egy kerítés veszi körül, mert ez egy szaúdi katonai beosztás.


   Az Írás Mondja...

Az egész Sinai hegy pedig füstölög vala, mivelhogy leszállott arra az Úr tûzben és felmegy vala annak füstje, mint a kemenczének füstje; és az egész hegy nagyon reng vala.

és a kürt szava mindinkább erõsödik vala; Mózes beszél vala és az Isten felel vala néki hangosan.

Leszálla tehát az Úr a Sinai hegyre, a hegy tetejére, és felhívá az Úr Mózest a hegy tetejére, Mózes peig felméne.

2.Mózes 19:18-20


   Víz a szikla.

Méribának. Víz a szikla.


Víz a szikla.

(Kép - ArkDiscovery.com)

Abban Méribának, van egy szikla, amely egy hatalmas osztott le azt. A szikla 16 méter (vagy több) magas.

A szikla lábánál bizonyíték van egy nagy víz áramlását, hosszú ideig.

Isten gondoskodott népére, Izraelre, azáltal, hogy vizet hoz a leg lehetetlenbb helyről, hogy a víz valaha is származhatna.

Micsoda hatalmas szolgáltatót.

2.Mózes 17:6-7,
6 Ímé én oda állok te elõdbe a sziklára a Hóreben, és te sujts a sziklára, és víz jõ ki abból, hogy igyék a nép. És úgy cselekedék Mózes Izráel vénei szeme láttára.
7 És nevezé annak a helynek nevét Masszának és Méribának, Izráel fiainak versengéséért, és mert kísértették az Urat, mondván: Vajjon köztünk van-é az Úr vagy nincsen?

A zsoltárok 78:15-16,
15 Sziklákat hasított meg a pusztában, és inniok adott bõségesen, akárcsak a mélységes vizekbõl.
16 Patakokat fakasztott a kõsziklából, és folyamok módjára vizeket ömlesztett:


Kattints a képre, hogy letölteni a teljes méretű kép vagy PDF.


William Branham
Life Story.

(PDF Angol)

How the Angel came
to me.
(PDF Angol)

As the Eagle
Stireth her nest.

(PDF Angol)

Chapter 14
- Sabino Canyon

(PDF Angol)

Előtt...

Után...

Chapter 13
- God is Light.

(PDF Angol)

Chapter 9
- The Third Pull

(PDF Angol)

Pearry Green personal
testimony.

(PDF Angol)

Marriage and Divorce.

(PDF Angol)

Krisztus Misztériumával.

Angol hírlevél honlapján.

Jelenések könyve.

 

Isten és a Tudomány
Index. - Régészet.

A Roham jön.

 

Főbb tanításait
az üzenetet.

A Jó Hír. Jézus
meghalt az ön bűn.

Víz keresztség.

 

Természetfeletti Felhő.

Tûzoszlopban.

Shekinah Isten Dicsőségét.

A sír üres.
Feltámadott.

7 Gyülekezeti Korok.

A hét pecséttel.

Az eredeti bűn.
Alma volt?

Az Istenség magyarázta.

Régészet.
Sodoma és Gomora.

Noé bárkája.

Élő szó sorozat.
Oroszlán Júda.

Végső időkről sorozat.

 

Isten neve.

   Az Írás Mondja...

A hegyek megrendültek az Úrnak orczája elõtt, Még ez a Sinai is, az Úrnak, az Izráel Istenének színe elõtt.

A bírák 5:5


Az egyik
legnagyobb
csalódás bolygónk
történetében,
ez Darwin
„Evolúciós elmélet.”Üzenet Hub...Válasszon nyelvet, és letölteni ingyenes üzenetek a Branham Testvér.