Dobrá zpráva.
Ježíš zemřel
za váš hřích.

  Bůh a Věda Série Index.

Bůh a Věda.

<< předchozí

příští >>

Archeologie 1.Ta Skutečný Hora Sinaj.
Archeologie 2.Sodoma a Gomorra.
Paleontologie.Mýtus dinosaurů.
Geologie 1.Biblický geologie model.
Geologie 2.Důkaz pro Noemova povodní.

Bůh a Historie.

<< předchozí

příští >>

Daniel 2.
Daniel 5.
Sen Nebuchadnezzara.
Belšasar slavnost.
Pád Babylonu.
Daniel 7.
Daniel 8.
Proroctví Daniel.
Kniha Ezdráš.Přestavba Jeruzalémě.
Daniel 9.Daniel 70 týdnů, vysvětlil.
Noemova Archa.Aktuální výzkum.

Archeologie 1.


   Bůh a Věda Série.

Ta Skutečný Hora Sinaj.

Na Sinajském poloostrově je hora, která se nazývá Hora Sinaj. Nicméně tato hora není ten, že Pán sestoupil na, nebo kde Mojžíš obdržel 10 přikázání.

Skutečný Hora Sinaj se nachází v Saúdské Arábii, a ačkoli tam je nějaký zmatek o názvu této hory, budeme tomu říkat "Jebel al Lawz", což je to, co Ron Wyatt, Archeolog, nazval to.

Jebel al Lawz, což znamená "horu mandlí", to není sopka, nicméně, skála na vrcholu hory je zbarven a vykazuje známky vystavení vysokému teplu (roztavený), kde Pán sestoupil.


Ta Skutečný Hora Sinaj.
(Obrázek - ArkDiscovery.com)

Na základně této hory existuje řada artefaktů, zobrazují se lidé zde žili po určitou dobu. Na skalách jsou kresby ukazující egyptské bůh Apis, býk, bůh plodnosti a síly (roztavený tele?) a také menorah.

Neexistuje žádný přístup na tyto stránky, plot jej obklopuje, protože je to saúdský vojenský post.


   Písmo říká...

Hory se rozplynuly od tváři Hospodinovy, i ta hora Sinai [třásla se] před tváří Hospodina Boha Izraelského.

Sudcov 5:4


   Bůh a Věda Série.

Meribah. Vodu z skály.


Meribah. Vodu z skály.

(Obrázek - ArkDiscovery.com)

V Meribah je skála, která ji má velmi rozdělenou. Skála je vysoká 16 metrů (nebo více).

Na úpatí této skály, existují důkazy o velkém průtoku vody po dlouhou dobu.

Bůh poskytl pro svůj lid, Izraele, tím, že přivede vodu z nejvíce nemožného místa, z které by mohla voda pocházet.

Jak mocný poskytovatel.

2.Mojžišova 17:6-7,
6 Aj, já státi budu před tebou tam na skále, na Orébě; i udeříš v skálu, a vyjdou z ní vody, kteréž bude píti lid. I učinil tak Mojžíš před očima starších Izraelských.
7 A dal jméno místu tomu Massah a Meribah, pro reptání synů Izraelských, a že pokoušeli Hospodina, řkouce: Jest-li Hospodin u prostřed nás, či není?

Žalmy 78:15-16,
15 Protrhl skály na poušti, a napájel je jako z propastí velikých.
16 Vyvedl potoky z skály, a učinil, aby vody tekly jako řeky.


Klikněte na obrázek ke stažení v plné velikosti nebo PDF.


William Branham
Life Story.

(PDF Angličtina)

How the Angel came
to me.

(PDF Angličtina)

As the Eagle
Stireth her nest.

(PDF Angličtina)

Chapter 14
Sabino Canyon

(PDF Angličtina)

Před...

Po...

Chapter 13
God is Light.

(PDF Angličtina)

Chapter 9
The Third Pull

(PDF Angličtina)

Pearry Green personal
testimony.

(PDF Angličtina)

Manželství a rozvod.

(PDF)


Rozbočovač zpráv... Vyberte svůj jazyk a stahujte zdarma zprávy od Bratra Branham.


Tajemství Krista série.

Anglický Bulletin
webové stránky.

Kniha Zjevení série.

 

Bůh a Věda Rejstřík.
- Archeologie.

Rapture se blíží.

Hlavní učení zprávy.

Dobré zprávy. Ježíš
zemřel za vaše hříchy.

Vodní křest.

 

Nadpřirozený oblak.

Ohnivý sloup.

Šekinah sláva Boží.

 

Hrob je prázdný.
On vstal z mrtvých.

Jméno Boží.

Sedmi Pečetím.

Čase konce série.

Sedm Církevních Věků.

Božství vysvětlil.

 

Původní hřích.
Bylo to jablko?

Noemova archa.

 

Archeologie.
Sodomy a Gomory.

Boha a Historie Sěrie. Index - Daniel.

Křesťan Chůze Série.

Životem Slově Série.

Vánoční Série.

Bůh a Věda.
Dinosauřský mýtus.
Manželství a rozvod.

Smrt. Co pak?

Výpis našich zpráv.

Biblický Geologie.

   Písmo říká...

Hora pak Sinai všecka se kouřila, proto že sstoupil na ni Hospodin v ohni, a vystupoval dým její jako dým z vápenice, a třásla se všecka hora velmi hrubě.

Zvuk také trouby více se rozmáhal, a silil se náramně. Mojžíš mluvil, a Bůh mu odpovídal hlasem.

Sstoupil pak Hospodin na horu Sinai, na vrch hory; a když povolal Hospodin Mojžíše na vrch hory, vstoupil Mojžíš.

2 Mojžišova 19:18-20


Jeden z
největších bludů
v historii
naší planety,
je Darwinův
„Teorie Evoluce.“