Bileamova Doktrina.


  Je knjiga Razodetje serije.

Bileamova Doktrina.


William Branham.

Razodetje 2, 14:
»Toda nekaj ti moram očitati: pri sebi imaš ljudi, privržence Bileámovega nauka. Ta je učil Baláka zavajati Izraelove sinove v greh, jesti malikom žrtvovane jedi in nečistovati.«

Torej, enostavno ne morete imeti nikolajitske cerkvene ureditve, a da s tem ne bi imeli tudi te druge doktrine. Vidite, če odvzamete Božjo Besedo in gibanje Duha, kot način čaščenja (tisti, ki me častijo, me morajo častiti v Duhu in resnici), potem boste morali ljudem v zameno dati neko drugo obliko slavljenja, a ta zamenjava pomeni bileamizem.

Če želimo razumeti, kaj je v novozavezni cerkvi doktrina Bileama, se moramo vrniti nazaj in pogledati, kaj je bila v starozavezni cerkvi in jo zatem uporabiti na tej tretji dobi in prikazati to v sedanjosti.

Zgođba se nahaja v 4. Mojzesovi knjigi od 22. do 25. poglavja. Mi vemo, da je Izrael bil Božji izbrani narod. Oni so bili binkoštniki svojega dne. Našli so zatočišče pod krvjo, vsi so se krstili v Rdečem morju, prišli iz vode, prepevali v Duhu in plesali v moči Svetega Duha, medtem ko je Mirjam, prerokinja, igrala na svoj tamburin. Toda po določenem času potovanja so ti Božji sinovi prišli do Moaba. Vi se spominjate, kdo je bil Moab. On je bil Lotov sin, ki je bil spočet z eno izmed njegovih lastnih hčerk, a Lot je bil po svoji strani Abrahamov nečak, tako da so bili Izraelci in Moabci v sorodu. Želim, da to vidite. Moabci so poznali resnico, pa če so živeli po njej ali ne.

In tako so Izraelci prišli do moabske meje in poslali h kralju glasnike govoreč: »Mi smo bratje. Pusti nas, da pojdemo mimo vas skozi tvojo deželo. Če bodo naši ljudje ali živina karkoli pojedli ali popili, bomo rade volje za to plačali.« Toda kralj Balak se je zelo vznemiril. On kot glava te nikolajitske skupine ni hotel dovoliti, da bi cerkev šla mimo njih s svojimi znamenji in čudeži, raznovrstnimi manifestacijami Svetega Duha in z obrazi, ki so žareli od Božje slave. Bilo je zelo nevarno, ker bi lahko izgubil koga iz svoje skupine. In zaradi tega Balak ni hotel pustiti Izraelcev skozi. Pravzaprav je bil njegov strah pred njimi tako velik, da je odšel k plačanemu preroku z imenom Bileam in od njega zahteval, da posreduje med njim in Bogom in zaprosi Vsemogočnega, da prekolne Izrael in ga onesposobi. Bileam, glede na to, da je bil željan sodelovanja v političnih zadevah in postati velik človek, je bil presrečen, da bi to naredil. Glede na to, da je vedel, da mora pristopiti in dobiti dovoljenje od Boga, da bi lahko ljudi preklel, ker tega sam od sebe ni mogel storiti, je vprašal Boga, če lahko dobi njegovo dovoljenje za to dejanje. Ali ni to tako kot z nikolajiti, ki so danes med nami? Preklinjajo vsakega, ki ne želi iti po njihovih poteh.

Ko je Bileam vprašal Boga za dovoljenje, da bi lahko šel, ga je Bog zavrnil. O, to je zabolelo! Vendar je Balak vztrajal in mu obljubil še večjo nagrado in čast. Tako se je Bileam vrnil k Bogu. Torej, prvi Božji odgovor bi moral zadostovati. Toda ne za samovoljnega Bileama. Ko je Bog videl njegovo trdoglavost, mu je ukazal, naj vstane in gre. Hitro je osedlal oslico in odšel. Potrebno je razumeti, da je bila to preprosto Božja dopustna volja in da jih ne bi mogel prekleti, tudi če bi šel 20 krat in 20 krat poizkušal. Kako so danes ljudje podobni Bileamu! Verjamejo v tri bogove, krstijo se v tri nazive, namesto v IME, a Bog bo na njih poslal duha, kot ga je poslal nad Bileama in bodo nadaljevali v veri, da imajo popolnoma prav, toda v tem so pravzaprav popolni bileamisti. Vidite, doktrina Bileama. Gre naprej ne glede na vse. Naredimo to na svoj način. Govorijo: »Ampak Bog nas je blagoslovil. To mora biti v redu.« Vem, da vas je blagoslovil. Tega ne zanikam. Toda, to je ista organizacijska pot, po kateri je šel Bileam. To je nasprotovanje Božji Besedi. To je lažno učenje.

In tako je Bileam divjaško odšel po cesti, dokler mu ni na pot stopil Božji angel. Vendar je ta prerok (škof, kardinal, predsedujoči, predsednik in generalni nadzornik), bil tako zaslepljen za duhovne stvari in voden z mišljenjem o časti in slavi in denarju, da ni mogel videti angela, ki je stal z izdrtim mečem. On je stal tam, da bi onemogočil norega preroka. Mala oslica ga je videla in se izmikala sem ter tja, dokler ni stisnila Bileamove noge ob kamniti zid. Oslica je obstala in ni hotela iti naprej. Ni mogla. Tako je Bileam skočil z nje in jo pričel tepsti. Tedaj je oslica pričela govoriti Bileamu. Bog je tej oslici dovolil, da govori v jeziku. Ta oslica ni bila hibrid, bila je originalno seme. Zaslepljenemu preroku je dejala: »Mar nisem jaz tvoja oslica, in te nisem zvesto nosila?« Bileam je odgovoril: »Da, da, ti si moja oslica in do sedaj si me zvesto nosila. In če te ne morem premakniti, te bom ubil… Opa! Kaj pomeni ta razgovor z oslico? To je čudno. Zdi se mi, da sem slišal oslico govoriti in jaz sem na to odgovarjal.«

Bog je vedno govoril v nekem jeziku. Govoril je na Baltazarjevi gostiji in zatem na Binkoštih. On to danes ponovno počne. To je opozorilo o skorajšnjem prihodu sodbe.

Tedaj je angel postal Bileamu viden. Bileamu je dejal, da bi bil zaradi preizkušanja Boga sedaj že mrtev, če ne bi bilo oslice. Toda, ko je Bileam obljubil, da se bo vrnil nazaj, je bil poslan naprej z opozorilom, da naj pove samo to, kar mu je Bog dal.

Tako je Bileam odšel naprej in zgradil sedem oltarjev za čiste žrtvene živali. Ubil je ovna oznanjajoč prihod Mesije. Vedel je, kaj storiti, da bi lahko pristopil k Bogu. Imel je popolnoma pravilno mehaniko, vendar ni imel dinamike, natanko tako kot danes. Ali ne morete tega sedaj videti, nikolajevci? Izrael je tam spodaj v dolini prinašal isto žrtev, izvajal iste stvari, a samo eden je imel spremljajoče znamenje. Samo eden je imel Boga v svoji sredi. Formalnost vas ne bo nikamor privedla. Ona ne more prevzeti mesta manifestiranja Duha. Točno to se je zgodilo v Niceji. Prevzeli so Bileamovo doktrino in ne Božje doktrine. In spotaknili so se, da, padli so. Postali so mrtvi ljudje.

Ko je bila žrtev darovana, je bil Bileam pripravljen prerokovati. Toda Bog mu je zvezal jezik in jih ni mogel prekleti. Blagoslovil jih je.

Balak je bil zelo jezen, toda Bileam s preroštvom ni mogel storiti ničesar. To je bilo izgovorjeno po Svetem Duhu. Tako je Balak dejal Bileamu, da naj gre dol v dolino in naj pogleda na njihove zadnje dele, da bi videl, če mogoče obstaja kakšen način, s katerim bi jih lahko preklel. Taktika, ki jo je uporabil Balak, je ista taktika, ki jo uporabljajo danes. Velike denominacije omalovažujejo male skupine in če med njimi najdejo karkoli takega, iz tega naredijo škandal, ki ga objavijo in razglasijo. Če sodobniki živijo v grehu, o tem nihče nič ne reče, toda naj eden izmed izbranih pade v nevšečnost, se vsi časopisi po vsej deželi oprimejo tega. Da, Izrael je imel svoje zadnje (telesne) dele. Imeli so svojo stran, ki ni bila hvalevredna. Toda kljub njihovim nepopolnostim, po Božjem načrtu, ki deluje skozi izbiro, po milosti in ne po delih, SO IMELI OBLAK ČEZ DAN IN OGNJENI STEBER PONOČI, IMELI SO UDARJENO SKALO IN BRONASTO KAČO IN ZNAMENJA IN ČUDEŽE. Bili so potrjeni – ne v sebi, temveč v Bogu.

Preberite račun v... Pergamska Cerkvena Doba.Je knjiga Razodetje.
Nadaljuje na naslednjih strani.
(Ta Žena Jezabela.)


Bog ima
mnogi naslova ...
ampak On ima samo
eno človeško ime,
in sl to ime
je Jezus.


Misterij Kristusa.

Angleško spletno glasilo.

Knjiga Razodetje.

 

Boga in Znanosti serije
Indeks - Arheologija.

Slast bojnega se bliža.

 

Glavni nauk iz na sporočilo.

Nadnaravno Oblak.

Stupu od ognja.

Dobra novica. Jezus
je umrl za vaše grehe.

Vodni Krst.

 

Boœje trojice pojasnil.

Živa beseda serije.

Sedem cerkvenih dob.

Sedem pečati.

Bog ima osebno Ime.
Kaj je Božje ime?

Kovčeg Noja.

Arheologija.
Sódomo in Gomóro.

Mitologija.

Prvotni greh.
Je jabolko Je bilo?

Bileamova Doktrina.

Ta Žena Jezabela.

Naša starost Laodiceje.

Kristus Zunaj Cerkve.

Nauk Nikolajevcev.

Smrt. Kaj potem?

Skrivnost Babilona.

Vizija s Patmosa.

Klikni na sliko za prenos polni velikosti slike ali dokumenta PDF.


Acts of the Prophet.

(PDF Angleščina)

The Two Babylons

by Rev Alexander Hislop.
(PDF Angleščina)

Gorskem pobočju in se
dvignil grm v snegu
na Kitajskem.

Lilije od požaru.

Steber skupne ognja
- Houston 1950.

Svetloba na piramidni skalo.

   Je Pismo pravi...

Čuj, Izrailju: Gospod je Bog naš jedini Gospod.

Peta Knjiga Mojsijeva 6:4Pesto Sporočila... Izberite jezik in naložite brezplačno sporočil iz Brata Branham.