Ta Žena Jezabela.


  Je knjiga Razodetje serije.

Ta Žena Jezabela.


William Branham.

Razodetje 2:20-23,
»Vendar ti moram očitati, da trpiš (toleriraš) Jezabelo, tisto ženo, ki se razglaša za prerokinjo in uči ter zavaja moje služabnike, naj se predajajo nečistovanju in uživajo malikom žrtvovane jedi. Dal sem ji čas, da se pokesa od svojih nečistovanj, a se ni pokesala. Glej, vržem jo na bolniško posteljo, tiste, ki so prešuštvovali z njo, pa v veliko stisko, če se ne bodo odvrnili od njenega početja. Tudi njene otroke bom udaril s smrtjo. Tako bodo vse cerkve spoznale, da sem Jaz Tisti, ki preiskuje obisti in srca in vsakemu izmed vas bom povrnil po njegovih delih.«

Prva in zelo pomembna stvar, ki jo izvemo v zvezi z Jezabelo je, da NI Abrahamova hči. Tudi njen vstop v Izraelova plemena ni bil duhovni sprejem, kot je bil pri moabkinji Ruti. Ne, nikakor. Ta žena je bila hči Etbaala, sidonskega kralja (1. knjiga Kraljev 16, 31), ki je bil Astartin duhovnik. Do prestola je prišel z umorom svojega predhodnika Phelesa. Že na začetku vidimo, da je bila hči morilca. (To nas zagotovo spomni na Kajna.) Del Izraela ni postala skozi duhovne kanale, ki jih je Bog določil za sprejem poganov, ampak je vstopila skozi POROKO z Ahabom, kraljem desetih Izraelovih rodov. Kot smo torej videli, ta zveza ni bila duhovna, bila je politična. In tako ta žena, ki je bila zatopljena v malikovanje, ni imela niti najmanjše želje postati častilka enega resničnega Boga, pač pa je prišla z odkrito namero odvrniti Izraela od Gospoda. Izrael (deset rodov) je že spoznal, kaj pomeni častiti zlata teleta, pa vendar do takrat še niso bili prodani v malikovalstvo, ker so proslavljali Boga in priznavali Mojzesov zakon. Toda od Ahabove poroke z Jezabelo se je malikovanje razvilo v smrtonosno navado. Ko je ta žena postala duhovnica v templjih, ki jih je zgradila Astarti (Veneri) in Baalu (bogu sonca), je Izrael prišel do kritične točke svojega obstoja.

S tem v mislih si lahko šele sedaj začnemo predstavljati, kaj Božji Duh objavlja v tej tiatirski dobi. Gre za naslednje.

Ahab se je poročil z Jezabelo in to je napravil kot politični manever, da bi okrepil in zavaroval svoje kraljestvo. Natanko to je naredila cerkev, ko se je pod Konstantinom poročila. Oba sta se združila iz političnih razlogov, čeprav sta temu dodala duhovno noto. Nihče me ne more prepričati, da je bil Konstantin kristjan. Bil je brezbožnik s tako imenovanim »krščanskim okrasjem«. Na vojaške ščite je narisal bele križe. Bil je ustanovitelj reda Kolumbovih vitezov. Na zvonik svete Sofije je postavil križ in s tem začel tradicijo.

Konstantinov načrt je bil vse skupaj združiti: pogane, nominalne kristjane in prave kristjane. In za trenutek je bilo videti, kot da mu bo uspelo pridružiti prave vernike, ki bi poskušali povrniti tiste, ki so odšli od Besede. Ko so videli, da jih ne morejo pripeljati nazaj v resnico, so bili prisiljeni ločiti se od politične skupine. Ko so to naredili, so jih razglasili za heretike in jih preganjali.

Tukaj želim omeniti, da se prav sedaj dogaja enaka stvar. Vsi se združujejo. Pišejo Sveto Pismo, ki bo ustrezala vsem, bodisi Judu, katoličanu ali protestantu. Imajo svoj lastni Nicejski koncil, vendar ga imenujejo Ekumenski koncil. Toda, ali veste proti komu se vse te organizacije borijo? Borijo se proti pravim binkoštnikom. S tem ne mislim na organizacijo, ki se imenuje Binkoštna. Mislim na tiste, ki so binkoštniki zato, ker so napolnjeni s Svetim Duhom in imajo v svoji sredi znake in darove, ker hodijo v resnici. Ko se je Ahab zaradi političnih razlogov poročil z Jezabelo, je prodal svojo prvorojenstvo. Brat, če verjameš ali ne, s tem ko se pridružiš organizaciji, prodaš svojo prvorojenstvo. Vsaka protestantska skupina, ki je kdajkoli izšla ven in se potem vrnila nazaj, je prodala svojo prvorojenstvo. In ko ti prodaš svojo prvorojenstvo, si kot Ezav – lahko jočeš in se kesaš kolikor hočeš, pa ti to ne bo pomagalo. Narediš lahko le eno stvar in ta je: »Izidi iz nje moje ljudstvo in ne sodeluj v njenih grehih!« Če mislite, da se motim, samo odgovorite na naslednje vprašanje. Ali mi lahko kdo pove, katera cerkev ali katero Božje gibanje, ki je kdajkoli imelo preporod, se je zatem še lahko vrnilo nazaj, ko se je že organiziralo in postalo denominacija? Preberite svojo zgodovino. Ne morete ga najti - niti enega samega.

To je bil za Izrael temen polnočni čas, ko se je združil s svetom in zapustil duhovno zaradi političnega. Bila je polnoč v Niceji, ko je cerkev napravila isto stvar. Polnoč je sedaj, ko se cerkve zbirajo skupaj.

Ko se je Ahab poročil z Jezabelo, ji je dovolil vzeti državni denar in zgraditi dva ogromna templja, Astarti in Baalu. Tisti, ki je bil zgrajen Baalu, je bil tako velik, da bi se v njem zbral in proslavljal ves Izrael. In ko se je Konstantin poročil s cerkvijo, ji je dal zgradbe in uredil oltarje ter podobe in organiziral hierarhijo, ki je že bila v procesu oblikovanja.

Ko je Jezabela dobila v podporo državno moč, je ljudem vsilila svojo religijo in ubila Božje preroke in duhovnike. Bilo je tako hudo, da je Elija, glasnik svojega dne, mislil da je ostal samo še on. Toda Bog je imel še sedem tisoč drugih, ki niso pokleknili pred Baalom. In prav sedaj so med denominacijami baptistov, metodistov, prezbiterijancev in drugih, nekateri ki bodo prišli ven in se vrnili k Bogu. Želim da veste, da sedaj in tudi nikoli prej nisem bil proti ljudem. Sem proti denominaciji – sistemu organizacije. Moram biti proti, saj Bog to sovraži.

Za trenutek se ustavimo in ponovimo, kaj smo odkrili o čaščenju v Tiatiri. Povedal sem, da so ob cesarju slavili tudi Apolona (ki je bil bog sonca). Tega Apolona so imenovali »preprečevalec zla«. Od ljudi je odvračal zlo. Blagoslavljal jih je in jim bil pravi bog. Ljudi naj bi poučeval. Razlagal je o čaščenju in tempeljskih obredih, služenju bogovom, o žrtvovanju, smrti in posmrtnem življenju. To je delal skozi prerokinjo, ki je v transu sedela na trinožnem sedežu. Oh! Ali vidite? Tu je ta prerokinja Jezabela in ona poučuje ljudi. In njeno učenje zavaja Božje služabnike in jih vodi v nečistovanje. Torej, nečistovanje pomeni »čaščenje malikov«. To je duhovni pomen te besede. To je nelegalna zveza. Ahabova zveza in Konstantinova zveza, obe sta bili nelegalni. Oba sta zagrešila duhovno nečistovanje. Vsak nečistnik bo končal v ognjenem jezeru. Tako je rekel Bog.

Preberite račun v...
Tiatirska Cerkvena Doba.

Prenesti (Angleško)... Jezebel Religion.


   Je Pismo pravi...

Kdor zmaga in vztraja do konca v Mojih delih, temu bom dal oblast nad narodi;

pasel jih bo z železno palico, kakor se drobijo lončene posode. Tako sem tudi Jaz prejel oblast od Svojega Očeta.

Tistemu, ki zmaga, bom dal tudi zvezdo Danico.

Razodetje 2:26-28Je knjiga Razodetje.
Nadaljuje na naslednjih strani.
(Skrivnost Babilona.)Pesto Sporočila... Izberite jezik in naložite brezplačno sporočil iz Brata Branham.


Misterij Kristusa.

Angleško spletno glasilo.

Knjiga Razodetje.

 

Boga in Znanosti serije
Indeks - Arheologija.

Slast bojnega se bliža.

 

Glavni nauk iz na sporočilo.

Nadnaravno Oblak.

Stupu od ognja.

Dobra novica. Jezus
je umrl za vaše grehe.

Vodni Krst.

 

Boœje trojice pojasnil.

Živa beseda serije.

Sedem cerkvenih dob.

Sedem pečati.

Bog ima osebno Ime.
Kaj je Božje ime?

Kovčeg Noja.

Arheologija.
Sódomo in Gomóro.

Mitologija.

Prvotni greh.
Je jabolko Je bilo?

Bileamova Doktrina.

Ta Žena Jezabela.

Naša starost Laodiceje.

Kristus Zunaj Cerkve.

Nauk Nikolajevcev.

Smrt. Kaj potem?

Skrivnost Babilona.

Vizija s Patmosa.

Klikni na sliko za prenos polni velikosti slike ali dokumenta PDF.


Acts of the Prophet.

(PDF Angleščina)

The Two Babylons

by Rev Alexander Hislop.
(PDF Angleščina)

Gorskem pobočju in se
dvignil grm v snegu
na Kitajskem.

Lilije od požaru.

Steber skupne ognja
- Houston 1950.

Svetloba na piramidni skalo.

A v tej tiatirski
cerkveni dobi je ona
DOMINANTNA
ŽENA.
Ona je
Skrivnost Babilona.