Naša starost Laodiceje.


  Knjiga Razodetje serije.

Naša starost Laodiceje.


William Branham.

Razodetje 3,15-19:
»Vem za tvoja dela, da nisi ne mrzel ne vroč. O, ko bi le bil mrzel ali vroč! Ker pa nisi ne vroč ne mrzel, ampak mlačen, sem pred tem, da te izpljunem iz Svojih ust. Praviš: premožen sem, obogatel sem in ničesar ne potrebujem. Ne zavedaš se, da si siromak in bednež, ubog, slep in nag. Svetujem ti, da kupiš od Mene zlata, v ognju prečiščenega, tako da obogatiš, in belih oblačil, da se pokriješ in se ne pokaže sramota tvoje golote, ter mazila, da si natreš oči in spregledaš. Jaz karam in vzgajam vse, ki jih ljubim: bodi torej goreč in se spreobrni.«

Ker smo to brali skupaj, sem prepričan, da ste opazili, da Duh ni povedal niti ene prijazne besede o tej dobi. Podaja dve obtožbi in nad njima izreka svojo obsodbo.

(1) Razodetje 3,15-16: ≫Vem za tvoja dela, da nisi ne mrzel ne vroč. O, ko bi le bil mrzel ali vroč! Ker pa nisi ne vroč ne mrzel, ampak mlačen, sem pred tem, da te izpljunem iz Svojih ust.«

To si bomo pazljivo ogledali. Pravi, da je skupina te laodicejske dobe mlačna. Ta mlačnost zahteva od Boga kazen. Ta kazen je, da jih bo izpljunil iz Svojih ust. Tukaj mi ne želimo zaiti, kot zaide veliko ljudi. Govorijo zelo nespametno, češ da vas Bog lahko izpljune iz Svojih ust in da to dokazuje, da ne obstaja nič takega, kot je resnica o doktrini stanovitnosti svetih. Prav sedaj želim popraviti vaše razmišljanje. Ta vrstica ni dana posamezniku. Dana je cerkvi. On govori cerkvi. Poleg tega, če boste samo držali Besedo v umu, se boste spomnili, da nikjer ne govori, da smo mi v Božjih USTIH. Mi smo vtisnjeni v Njegove dlani. Nosi nas v Svojem naročju. Daleč nazaj v neznanih dobah, še preden je bil čas, smo bili v Njegovih mislih. Mi smo v Njegovi ovčji čredi in na Njegovih pašnikih, a nikoli v Njegovih ustih. Toda kaj je v Gospodovih ustih? V Njegovih ustih je Beseda. Matej 4,4: »On pa je odgovoril: ≫Pisano je: Človek naj ne živi samo od kruha, ampak od vsake Besede, ki prihaja iz Božjih ust.≪ Beseda bi prav tako naj bila v naših ustih. Sedaj vemo, da je cerkev Njegovo telo. Ona je tu in zavzema Njegovo mesto.

Kaj bo v ustih cerkve? BESEDA. 1. Petrovo 4,11: ≫Če kdo govori, naj to stori, kakor je prav za Božje Besede.≪ 2. Petrovo 1,21: ≫Nikoli namreč nobena prerokba ni prišla po človeški volji, ampak so ljudje, nošeni od Svetega Duha, govorili v Imenu Boga.« Kaj je torej narobe s temi ljudmi zadnjih dni? ONI SO ODŠLI VSTRAN OD BESEDE. ZA NJO NISO VEČ GOREČI. DO NJE SO MLAČNI. To bom prav sedaj dokazal.

Baptisti svojo veroizpoved in dogme temeljijo na Besedi in ne morete jih omajati. Pravijo, da so apostolski dnevi čudežev zaključeni in da krst v Svetem Duhu, ki sledi ponovnemu verovanju, ne obstaja. Metodisti pravijo (osnovano na Besedi), da ni vodnega krsta (škropljenje ni krst) in da posvečenje pomeni krst s Svetim Duhom. Kristusova Cerkev ima poudarek na krstu obnove in v mnogih primerih vstopajo kot suhi grešniki in izstopajo kot mokri grešniki. Pa klub temu trdijo, da njihova doktrina temelji na Besedi. Pojdite vse do konca in prišli boste do binkoštnikov. Ali imajo Besedo? Dajte jim test Besede in boste videli. Skoraj vedno bodo Besedo prodali za neko senzacijo. Če znate izvesti manifestacijo kot je olje, kri, jeziki in ostali znaki, pa če je to v skladu z Besedo ali ne, bo večina temu nasedla. A kaj se je zgodilo Besedi? Besedo so postavili na stran, zato Bog govori: »Grem proti vsem vam. Izpljunil vas bom iz Svojih ust. To je konec. V nobeni od sedmih dob nisem videl ničesar drugega kot to, da je človek bolj spoštoval svojo besedo, kot Mojo. Tako vas na koncu te dobe izpljunem iz Svojih ust. Vse je končano. Jaz bom zagotovo govoril. Da, tukaj sem sredi cerkve. Amen Boga, zvesti in resnični bo razodel samega Sebe in TO BO PO MOJEM PREROKU.« O da, to je tako. Razodetje 10,7: »V dneh glasu sedmega angela, ko bo zatrobil, se bo dopolnila Božja skrivnost, kakor jo je Bog oznanil svojim služabnikom prerokom.≪ Tukaj je to. Pošilja potrjenega preroka. Po skoraj dva tisoč letih pošilja preroka. Pošilja nekoga, ki bo tako daleč od organizacije, izobrazbe in sveta religije, da bo kot Janez Krstnik in stari Elija slišal le Boga in bo imel ≫tako govori Gospod≪ in bo govoril za Boga. On bo Božja trobenta in ON, KOT JE NAVEDENO V MALAHIJI 4,6, BO OBRNIL SRCA SINOV K NJIHOVIM OČETOM. On bo pripeljal nazaj izbrance zadnjih dni in oni bodo slišali potrjenega preroka, kako podaja natančno resnico, ravno tako kot je bilo pri Pavlu. Obnovil bo resnico, kot so jo imeli. In ti izbranci bodo tega dne z Njim in bodo tisti, ki resnično manifestirajo Gospoda in bodo Njegovo Telo in bodo Njegov glas in bodo vršili Njegova dela. Aleluja! Ali vidite to?

Bežen pregled cerkvene zgodovine vam bo dokazal, kako točna je ta misel. V mračni dobi je bila Beseda za ljudi skoraj v celoti izgubljena. A Bog je poslal Luthra z BESEDO. V tistem času so luterani govorili v imenu Bogu. A so se organizirali in čista Beseda je bila ponovno izgubljena, ker je organizacija težila k dogmam in veroizpovedim in ne k enostavni Besedi. Niso mogli več govoriti v Božjem imenu. Potem je Bog poslal Wesleya in on je bil glas z Besedo v svojem dnevu. Ljudje, ki so sprejeli njegovo razodetje od Boga, so postali živa pisma, prebrana in znana vsem ljudem njihove generacije. Ko so metodisti padli, je Bog dvignil druge in tako se je skozi leta nadaljevalo vse do danes, ko so v tem zadnjem dnevu zopet v deželi ljudje, ki bodo pod njihovim glasnikom zadnji glas v zadnji dobi.

Da, gospod. Cerkev ni več Božja ≫usta≪. Ona ima le še svoja lastna usta. Zato se Bog obrača proti njej. On jo bo skozi preroka in nevesto, v kateri bo Božji glas, osramotil. Da, res je, ker v zadnjem poglavju Razodetja v 17. vrstici govori: ≫In Duh in nevesta pravita: ›Pridi!‹≪ Še enkrat bo svet neposredno od Boga, tako kot ob dnevu Binkošti, slišal; toda nevesta Besede bo, tako kot v prvi dobi, zavržena.

On je zaklical tej zadnji dobi: ≫Imaš Besedo. Imaš več Svetih Pisem kot kdajkoli, a glede Besede ne delaš ničesar, razen da jo deliš in drobiš na koščke in jemlješ, kar želiš, puščaš pa tisto, česar ne želiš. Ne zanima te, da bi jo ŽIVEL, ampak bi o njej le razpravljal. Bolje bi bilo, da bi bil hladen ali vroč. Če bi bil hladen in bi jo zavrnil, bi to lahko prenesel. Če bi žarel od gorečnosti, da bi spoznal njeno resnico in jo živel, bi te zaradi tega hvalil. A ko zgolj vzameš Mojo Besedo in je ne spoštuješ, te moram v zameno zavrniti, ne da bi te spoštoval. Izpljunil te bom, ker se Mi gnusiš.≪

Vsi vemo, da vam je zaradi mlačne vode v želodcu slabo. Če želite bruhati, je mlačna voda najboljša pijača. Zaradi mlačne cerkve je Bogu slabo in On je dejal, da jo bo izpljunil ven. To nas spominja na to, kako se je počutil pred potopom, ali ne?

O Bog, daj da bi bila cerkev hladna ali vroča. V najboljšem primeru bi morala biti goreča (vroča). Ampak ni. Sodba je bila izrečena. Ona ni več Božji glas svetu. Ona bo še naprej trdila, da je, a Bog pravi, da ni.

Oh, Bog ima še vedno glas za ljudi sveta, tako kot je dal glas nevesti. Ta glas je v nevesti, kot smo že povedali in kasneje bomo o tem še več govorili.

(2) Razodetje 3,17-18: ≫Praviš: premožen sem, obogatel sem in ničesar ne potrebujem. Ne zavedaš se, da si siromak in bednež, ubog, slep in nag. Svetujem ti, da kupiš od Mene zlata, v ognju prečiščenega, tako da obogatiš, in belih oblačil, da se pokriješ in se ne pokaže sramota tvoje golote, ter mazila, da si natreš oči in spregledaš.≪

Poglejte na prvi del te vrstice: ≫Praviš.≪ Vidite, oni so govorili. Oni so govorili kot Božja usta. To natanko potrjuje tisto, kar sem govoril o pomenu 16. in 17. vrstice. Toda čeprav oni to govorijo, še ne pomeni, da imajo prav. Katoliška cerkev pravi, da govori v Božjem imenu, govoreč da je ona zanesljiv Gospodov glas. Da so lahko določeni ljudje tako duhovno pokvarjeni, presega vse moje dojemanje, toda oni proizvajajo v skladu s semenom, ki je v njih in mi vemo, od kod to seme prihaja, ali ne?

Laodicejska cerkev govori: ≫Bogata sem in sem obogatela in ničesar ne potrebujem.« To je bila njena lastna ocena. Ona je pogledala nase in je to videla. Dejala je: »Bogata sem,« kar pomeni, da je bogata v posvetnih stvareh. Baha se v obraz Jakobu 2,5-7: ≫Poslušajte, moji ljubi bratje! Ali ni Bog izbral tistih, ki so revni na svetu, a bogati v veri in dediči kraljestva, ki ga je obljubil vsem, kateri Ga ljubijo? Vi pa ste osramotili reveža. Ali vas ne zatirajo in vlačijo pred sodišča prav bogati? Mar ne sramotijo ravno ti čudovitega Imena, ki je bilo klicano nad vas?« Jaz NE govorim, da bogata oseba ne more biti duhovna, vendar vemo, da Beseda pravi, da je takšnih malo. Revni so tisti, ki prevladujejo v telesu prave cerkve. Če cerkev postane polna bogastva, vemo le eno stvar: nad njenimi vrati je bilo napisano "Ichabod" (Ichabod - Slava Božja je odšla - op.prev.)! Tega ne morete zanikati, ker je to Beseda.

Preberite račun v...
LAODICEJSKA CERKVENA DOBA


Je knjiga Razodetje.
Nadaljuje na naslednjih strani.
(Kristus Zunaj Cerkve.)


Vemo, da je
to zadnja doba,
ker se je
Izrael vrnil
nazaj v
Palestino.


Misterij Kristusa.

Angleško spletno glasilo.

Knjiga Razodetje.

 

Boga in Znanosti serije
Indeks - Arheologija.

Slast bojnega se bliža.

 

Glavni nauk iz na sporočilo.

Nadnaravno Oblak.

Stupu od ognja.

Dobra novica. Jezus
je umrl za vaše grehe.

Vodni Krst.

 

Boœje trojice pojasnil.

Živa beseda serije.

Sedem cerkvenih dob.

Sedem pečati.

Bog ima osebno Ime.
Kaj je Božje ime?

Kovčeg Noja.

Arheologija.
Sódomo in Gomóro.

Mitologija.

Prvotni greh.
Je jabolko Je bilo?

Bileamova Doktrina.

Ta Žena Jezabela.

Naša starost Laodiceje.

Kristus Zunaj Cerkve.

Nauk Nikolajevcev.

Smrt. Kaj potem?

Skrivnost Babilona.

Vizija s Patmosa.

Klikni na sliko za prenos polni velikosti slike ali dokumenta PDF.


Acts of the Prophet.

(PDF Angleščina)

The Two Babylons

by Rev Alexander Hislop.
(PDF Angleščina)

Gorskem pobočju in
se dvignil grm v
snegu na Kitajskem.

Lilije od požaru.

Steber skupne ognja
- Houston 1950.

Svetloba na piramidni
skalo.

   Je Pismo pravi...

Glej, stojim pred vrati in trkam. Če kdo sliši Moj glas in odpre vrata, bom stopil k njemu in večerjal z njim, on pa z Menoj.

Kdor zmaga, mu bom dal, da sede z Menoj na Moj prestol, kakor sem tudi sam zmagal in sédel s Svojim Očetom na Njegov prestol.

Kdor ima uho, naj prisluhne, kaj govori Duh cerkvam.

Razodetje 3:20-22Pesto Sporočila... Izberite jezik in naložite brezplačno sporočil iz Brata Branham.