Vodni Krst.

<< prejšnje

naslednji >>

  Krščanska sprehod serije.

To je put, idite njim.

Izaija 55:6-7,
Iščite GOSPODA, dokler se daje najti, kličite ga, dokler je blizu! Krivični naj zapusti svojo pot in hudobni svoje misli. Vrne naj se h GOSPODU, da se ga bo usmilil, k našemu Bogu, ki je velik v odpuščanju.

Ker smo vsi grešniki.

Rimljanom 3:23,
saj so vsi grešili in so brez Božje slave,

Rimljanom 3:10,
...Ni pravičnega, niti enega,

Vsi se moramo pokesati.

Luka 13:3
Povem vam, da ne. A če se ne spreobrnete, boste vsi enako pokončani.

Apostolska dela 3:19,
Repent ye therefore, and be converted, that your sins may be blotted out, when the times of refreshing shall come from the presence of the Lord;

Celo cerkve se morajo pokesati.

Razodetje 2:1,5,
Angelu Cerkve v Efezu piši:...
Spomni se torej, od kod si padel, spreobrni se in opravljaj prvotna dela! Če pa se ne spreobrneš, bom prišel k tebi in odstranil tvoj svečnik z njegovega mesta.

Razodetje 3:19,
Jaz karam in vzgajam vse, ki jih ljubim: bodi torej goreč in se spreobrni.

Moramo biti krščeni.

Marko 16:16,
Kdor bo sprejel vero in bo krščen, bo rešen, kdor pa ne bo sprejel vere, bo obsojen.

1 Peter 3:21,
Ta voda pa je podoba krsta, ki zdaj rešuje vas. Ne odstranjuje madežev z mesa, ampak zaradi vstajenja Jezusa Kristusa prosi Boga za dobro vest.

S potapljanjem v vodo.

Janez 3:23,
Tudi Janez je krščeval v Enónu blizu Salíma, ker je bilo tam veliko voda. Ljudje so prihajali in se dajali krstiti.

Apostolska dela 8:36-39,
Ko sta potovala naprej, sta prišla do neke vode in evnuh je rekel: »Glej, voda! Kaj mi brani, da ne bi bil krščen?« Vêlel je ustaviti voz, oba, Filip in evnuh, sta stopila v vodo in Filip ga je krstil. Ko pa sta stopila iz vode, je Gospodov Duh vzel Filipa. Evnuh ga ni več videl; šel je veselo naprej po svoji poti.

Po apostolskem vzorcu.

1 Samuel 15:22,
...Glej, poslušnost je boljša od klavne daritve, pokorščina boljša od maščobe ovnov.

Luka 24:45-49,
Tedaj jim je odprl um, da so doumeli Pisma. Rekel jim je: »Tako je pisano: Mesija bo trpel in tretji dan vstal od mrtvih, in v njegovem imenu se bo oznanilo vsem narodom spreobrnjenje v odpuščanje grehov, s čimer bodo začeli v Jeruzalemu. Vi ste priče teh reči. In glejte, jaz pošiljam na vas obljubo svojega Očeta; vi pa ostanite v mestu, dokler ne boste odeti v moč z višave.«

Apostolska dela 2:36-39,
36 Zagotovo naj torej vé vsa Izraelova hiša: tega Jezusa, ki ste ga vi križali, je Bog naredil za Gospoda in Mesija.« Ko so to slišali, jih je do srca pretreslo. Rekli so Petru in drugim apostolom: »Bratje, kaj naj storimo?« Peter jim je odgovoril: »Spreobrnite se! Vsak izmed vas naj se dá v imenu Jezusa Kristusa krstiti v odpuščanje svojih grehov in prejeli boste dar Svetega Duha. Zakaj obljuba velja vam in vašim otrokom in vsem, ki so daleč, kolikor jih bo k sebi poklical Gospod, naš Bog.«

Tisti, ki niso bili krščeni v pravem Imenu,
je bilo ukazano, naj se ponovno krstijo.

Apostolska dela 8:14-17,
Apostoli v Jeruzalemu so slišali, da je Samarija sprejela Božjo besedo; zato so tja poslali Petra in Janeza. Ko sta prispela tja, sta molila zanje, da bi prejeli Svetega Duha. Zakaj Duh še ni bil prišel na nobenega izmed njih, bili so samó krščeni v imenu Gospoda Jezusa. Tedaj sta nanje polagala roke in prejemali so Svetega Duha.

Apostolska dela 19:1-6,
Medtem ko se je Apolo mudil v Korintu, je Pavel prepotoval kraje v notranjosti in prišel v Efez. Tam je našel nekaj učencev in jih vprašal: »Ali ste prejeli Svetega Duha, ko ste postali verni?« »Saj še slišali nismo, da je Sveti Duh,« so odvrnili učenci. In vprašal jih je: »Kako ste bili tedaj krščeni?« »Z Janezovim krstom,« so odgovorili. Pavel pa je rekel: »Janez je krščeval s krstom spreobrnjenja in ljudstvu govoril, naj verujejo v tistega, ki pride za njim, to je v Jezusa.« Po teh besedah so se dali krstiti v ime Gospoda Jezusa. Pavel je nanje položil roke in nadnje je prišel Sveti Duh: govorili so z darom jezikov in prerokovali.

Apostolska dela 10:48,
In naročil je, naj jih krstijo v imenu Jezusa Kristusa...

Kateri poimenovanje naj se pridružim?
Nobena od njih. Služite Jezusa Kristusa.

Janez 3:3,
Jezus je odgovoril in mu rekel: »Resnično, resnično, povem ti: Če se kdo ne rodi od zgoraj, ne more videti Božjega kraljestva.«

Galačanom 1:8,
Toda tudi če bi vam mi sami ali pa angel iz nebes oznanjal drugačen evangelij, kakor smo vam ga mi oznanili, naj bo preklet!

Celo prerok se mora strinjati s svetim spisom.

1 Korinčanom 14:37,
Če kdo misli, da je prerok ali da je duhoven človek, naj jasno spozna, da je to, kar vam pišem, Gospodova zapoved.

Moramo prejeti Svetega Duha.

Apostolska dela 1:4-5,
Ko je bil z njimi pri jedi, jim je naročil, naj ne odhajajo iz Jeruzalema, temveč naj počakajo na Očetovo obljubo, »o kateri ste slišali od mene; zakaj Janez je krščeval z vodo, vi pa boste v nekaj dneh krščeni v Svetem Duhu«.

Apostolska dela 5:32,
In mi smo priče teh dogodkov, pa tudi Sveti Duh, ki ga je Bog dal njim, ki so mu pokorni.

Janez 16:7-14,
Toda govorim vam resnico: za vas je bolje, da grem; kajti če ne grem, Tolažnik ne bo prišel k vam; če pa odidem, vam ga bom poslal. Ko pride on, bo ovrgel svet glede greha, pravičnosti in sodbe: glede greha, ker vame ne verujejo, glede pravičnosti, ker odhajam k Očetu in me ne boste več videli, glede sodbe pa, ker je vladar tega sveta obsojen. Še veliko vam imam povedati, a zdaj ne morete nositi. Ko pa pride on, Duh resnice, vas bo uvedel v vso resnico, ker ne bo govoril sam od sebe, temveč bo povedal, kar bo slišal, in oznanjal vam bo prihodnje reči. On bo mene poveličal, ker bo iz mojega jemal in vam oznanjal.

Apostolska dela 1:8,
Toda prejeli boste moč, ko bo Sveti Duh prišel nad vas, in boste moje priče v Jeruzalemu in po vsej Judeji in Samariji ter do skrajnih mej sveta.

Rimljanom 8:9-11,
Vi pa niste v mesu, ampak v Duhu, če le prebiva v vas Božji Duh. In če kdo nima Kristusovega Duha, ni njegov. Če pa je v vas Kristus, je telo sicer mrtvo zaradi greha, duh pa je življenje zaradi pravičnosti. In če prebiva v vas Duh njega, ki je obudil od mrtvih Jezusa, bo on, ki je obudil Kristusa od mrtvih, po svojem Duhu, ki prebiva v vas, priklical v življenje tudi vaša umrljiva telesa.

Apostolska dela 10:44-48,
Ko je Peter še govoril te besede, je prišel Sveti Duh nad vse, ki so poslušali besedo. Verniki iz obreze, ki so prišli s Petrom, so se čudili, kako da se dar Svetega Duha razliva tudi na pogane; slišali so jih namreč, kako govorijo z darom jezikov in poveličujejo Boga. Tedaj je Peter spregovoril: »Ti ljudje so prejeli Svetega Duha tako kakor mi. Ali more kdo braniti, da ne bi bili tudi krščeni z vodo?« In naročil je, naj jih krstijo v imenu Jezusa Kristusa...

Moramo hoditi v luči Besede.

1 Janez 1:5-7,
To pa je oznanilo, ki smo ga slišali od njega in vam ga oznanjamo: Bog je luč in v njem ni nobene teme. Če rečemo, da smo v občestvu z njim, pa kljub temu hodimo v temi, lažemo in ne ravnamo v skladu z resnico. Če pa hodimo v luči, kakor je v luči on sam, smo med seboj v občestvu in kri njegovega Sina Jezusa nas očiščuje vsakega greha.

Se pripravi na srečanje s svojim Bogom,... Amos 4:12

Iz trakta... To je put, idite njim.
od S.E. Johnson.


Misterij Kristusa.

Angleško spletno glasilo.

Knjiga Razodetje.

 

Boga in Znanosti serije
Indeks - Arheologija.

Slast bojnega se bliža.

 

Glavni nauk iz na sporočilo.

Nadnaravno Oblak.

Stupu od ognja.

Dobra novica. Jezus
je umrl za vaše grehe.

Vodni Krst.

 

Boœje trojice pojasnil.

Živa beseda serije.

Sedem cerkvenih dob.

Sedem pečati.

Bog ima osebno Ime.
Kaj je Božje ime?

Kovčeg Noja.

Arheologija.
Sódomo in Gomóro.

Mitologija.

Prvotni greh.
Je jabolko Je bilo?

Bileamova Doktrina.

Ta Žena Jezabela.

Naša starost Laodiceje.

Kristus Zunaj Cerkve.

Nauk Nikolajevcev.

Smrt. Kaj potem?

Skrivnost Babilona.

Vizija s Patmosa.

   Je Pismo pravi...

V nikomer drugem ni odrešenja; zakaj pod nebom ljudem ni dano nobeno drugo ime, po katerem naj bi se mi rešili.

Apostolska dela 4:12


Klikni na sliko za prenos polni velikosti slike ali dokumenta PDF.


Acts of the Prophet

(PDF Angleščina)

Chapter 8
Angel Appears

(PDF Angleščina)

Pred...

Po...

William Branham
Life Story.

(PDF Angleščina)

Kako je prišel angel
k meni in služba,
ki mi je predana.

(PDF)


Pesto Sporočila... Izberite jezik in naložite brezplačno sporočil iz Brata Branham.