Kristus Zunaj Cerkve.


  Je knjiga razodetje serije.

Kristus Zunaj Cerkve.


William Branham.

Razodetje 3,20-22:
»Glej, stojim pred vrati in trkam. Če kdo sliši Moj glas in odpre vrata, bom stopil k njemu in večerjal z njim, on pa z Menoj. Kdor zmaga, mu bom dal, da sede z Menoj na Moj prestol, kakor sem tudi sam zmagal in sédel s Svojim Očetom na Njegov prestol. Kdor ima uho, naj prisluhne, kaj govori Duh cerkvam.‹«

Torej, v povezavi s tem verzom vlada velika zmeda, ker ga veliko zasebnih delavcev uporablja v zasebnem evangeliziranju, kot da bi Jezus bil pri vratih srca vsakega grešnika in trka, da bi vstopil. Potem bi se reklo, da ko grešnik odpre vrata, bo Gospod vstopil. Vendar ta vrstica ne govori posameznim grešnikom. To celotno sporočilo ima zaključne besede, kot ga ima vsako sporočilo v vsaki dobi. V 22. vrstici pravi: ≫Kdor ima uho, naj prisluhne, kaj govori Duh CERKVAM.≪ Torej, to je sporočilo cerkvi zadnje dobe. To je stanje laodicejske cerkve, ko se ji približuje njen konec. To ni osebno sporočilo eni osebi, temveč nam Duh govori, kje je Jezus. KRISTUS JE ZAPUSTIL CERKEV. Ali ni to logičen rezultat ali zaključek, če je bila Beseda zaradi veroizpovedi dana na stran, Sveti Duh je bil odstranjen zaradi papežev, škofov, predsednikov, svetovalcev, itd. in Rešitelj je postavljen na stran zaradi delovnih programov ali pridruževanja cerkvi ali nekih oblik soglasnosti s cerkvenim sistemom? Kaj je lahko še več storjenega zoper Njega? To je odpadništvo! To je odpadanje! To so odprta vrata za antikrista, kajti če je Eden prišel v Imenu Svojega Očeta (Jezus) in ni bil sprejet temveč zavrnjen, potem bo prišel drugi v svojem lastnem imenu (lažnivec, hinavec) in ga bodo sprejeli. Janez 5, 43. Človek greha, ta sin pogube bo zavladal.

Matej 24 omenja znamenja na nebu, ki zadevajo ta zadnji dan tik pred Jezusovim prihodom. Vprašam se, če ste pred kratkim opazili takšno izpolnjeno znamenje, ki opisuje prav to resnico, o kateri govorimo. Ta resnica je, da je bil Jezus nenehno potiskan na stran, dokler ni bil v zadnji dobi potisnjen ven iz cerkve. Spomnite se, da je bil v prvi dobi skoraj polni krog resnične cerkve. Kljub temu je bila tam majhna napaka, imenovana dejanja nikolajitov, ki je preprečila, da bi bil krog popoln. Potem se je v naslednji dobi priplazilo noter več teme, zaradi česar je krogla svetlobe žarela manj in je tema prekrila večji del kroga. V tretji dobi je bil krog še bolj zamračen in v četrti dobi, ki je bila temna doba, je svetloba skoraj izginila.

Razmislite sedaj o tem. Cerkev žari v odsevu Kristusove luči. On je SONCE. Cerkev je LUNA. Torej je ta krog luči luna. Od skoraj polne lune v prvi dobi je upadla do krajca v četrti dobi. A v peti dobi se je začela povečevati. V šesti je naredila velik korak naprej v rasti. V delu sedme dobe je še vedno rasla, ko se je naenkrat na hitro ustavila in pričela izginjati skoraj v ničnost, tako da je bila namesto svetlobe temina odpadništva. In na koncu dobe je nehala sijati, ker je prevladala tema. Kristus je sedaj zunaj cerkve. Poglejte znamenje na nebu. Zadnji lunin mrk je bil popoln mrk. Do popolne teme je upadla v sedmih stopnjah. V sedmi stopnji je prišla popolna tema in to v trenutku, ko je rimski papež (Pavel VI) odšel v Palestino na ≫sveto potovanje v Jeruzalem≪. To je bil prvi papež, ki je odšel v Jeruzalem. Papež je imenovan Pavel VI. Pavel je bil prvi glasnik in ta človek ima isto ime. Bodite pozorni, da je šesti, oziroma število človeka. To je več kot naključje. In ko je on odšel v Jeruzalem, je luna ali cerkev odšla v popolno temo. To je to. To je konec. Ta generacija ne bo prešla, dokler ne bo vse izpolnjeno. Da, Gospod Jezus, pridi hitro!

Sedaj lahko vidimo, zakaj sta obstajali dve trti, ena prava in ena lažna. Sedaj lahko vidimo, zakaj je Abraham imel dva sinova, enega po mesu (ki je preganjal Izaka) in enega po obljubi. Sedaj lahko vidimo, kako sta od istih staršev prišla dva sinova kot dvojčka, eden je poznal in ljubil Božje stvari in drugi, ki je poznal velik del te resnice, a ni bil od istega Duha in je zato preganjal brata, ki je bil izvoljen. Bog jih ni zavrgel zaradi izkrivljenosti. On jih je zavrgel zaradi izbranih. IZBRANEC NE MORE preganjati izbranca. IZBRANEC NE MORE škodovati izbrancu. To so sprevrženci, ki preganjajo in uničujejo izbrance. Oh, ti sprevrženci so religiozni. Oni so pametni. Oni so iz Kajnove linije, iz kačjega semena. Oni gradijo svoje Babilone, oni gradijo svoja mesta, oni gradijo svoje imperije in ves ta čas kličejo Boga. Oni sovražijo resnično seme in storili bodo vse, kar je v njihovi moči (celo v Gospodovem Imenu), da bi uničili Božje izbrance. A oni so potrebni. ≫Kaj je luščina pšenici?≪ Če ni luščine, ni pšenice. A na koncu, kaj se zgodi z luščino? Sežgana je z neugasljivim ognjem. In pšenica? Kje je ona? Zbrana je v Njegovi žitnici. Ona je tam, kjer je On.

Oh, Božji izbranci, pazite. Pazljivo proučujte. Bodite pazljivi. Izgrajujte svojo rešitev s strahom in trepetom. Zaupajte v Boga in bodite močni v Njegovi mogočnosti. Vaš nasprotnik hudič celo sedaj hodi naokrog kakor rjoveči lev in išče, koga bi lahko požrl. Bodite budni v molitvi in neomajni. To je zaključni čas. Obe trti, resnična in lažna, prihajata v zrelost, a preden pšenica dozori, mora biti zrela ljuljka povezana za sežig. Vidite, vsi se vključujejo v Svetovni koncil cerkva. To je to povezovanje. Kmalu bo nastopilo zbiranje pšenice v žitnico. A prav sedaj sta dva duhova v dveh trtah na delu. Izidite iz ljuljke. Začnite zmagovati, da boste obravnavani kot hvalevredni za Svojega Gospoda in da boste primerni za vladanje in upravljanje z Njim.

Preberite račun v...
Laodicejska Cerkvena Doba.


Je knjiga Razodetje.
Nadaljuje na naslednjih strani.
(Sedem pečati.)


   Je Pismo pravi...

Jer je ovo Zavjet koji ću načiniti s domom Izrailjevijem poslije onijeh dana, govori Gospod: daću zakone svoje u misli njihove, i na scrima njihovima napisaću ih, i biću im Bog, i oni će biti meni narod.

Jevrejima 8:10


Vemo, da je
to zadnja doba,
ker se je
Izrael vrnil
nazaj v
Palestino.Pesto Sporočila... Izberite jezik in naložite brezplačno sporočil iz Brata Branham.


Misterij Kristusa.

Angleško spletno glasilo.

Knjiga Razodetje.

 

Boga in Znanosti serije
Indeks - Arheologija.

Slast bojnega se bliža.

 

Glavni nauk iz na sporočilo.

Nadnaravno Oblak.

Stupu od ognja.

Dobra novica. Jezus
je umrl za vaše grehe.

Vodni Krst.

 

Boœje trojice pojasnil.

Živa beseda serije.

Sedem cerkvenih dob.

Sedem pečati.

Bog ima osebno Ime.
Kaj je Božje ime?

Kovčeg Noja.

Arheologija.
Sódomo in Gomóro.

Mitologija.

Prvotni greh.
Je jabolko Je bilo?

Bileamova Doktrina.

Ta Žena Jezabela.

Naša starost Laodiceje.

Kristus Zunaj Cerkve.

Nauk Nikolajevcev.

Smrt. Kaj potem?

Skrivnost Babilona.

Vizija s Patmosa.

Klikni na sliko za prenos polni velikosti slike ali dokumenta PDF.


Acts of the Prophet.

(PDF Angleščina)

The Two Babylons

by Rev Alexander Hislop.
(PDF Angleščina)

Gorskem pobočju in
se dvignil grm v
snegu na Kitajskem.

Lilije od požaru.

Steber skupne ognja
- Houston 1950.

Svetloba na piramidni
skalo.