Је доктрина Билеама


  Књизи Откровења серије.

Је доктрина Билеама


William Branham.

Otk. 2:14,
“Ali imam nešto protiv tebe; imaš tamo pristaša nauke Valama koji je naučio Valaka da zavede Izraelove sinove da jedu od mesa žrtvovanog idolima i da bludno greše.”

Dakle, vi upravo ne možete imati Nikolaitsko ureñenje u crkvi a da nemate unutra i ovu drugu doktrinu takoñe. Vidite, ako oduzmete Reč Božiju i delovanje Duha u slavljenju (oni koji Me proslavljaju moraju Me proslavljati u Duhu i istini) onda ćete morati dati ljudima drugi oblik slavljenja kao zamenu, a ta zamena je Valamizam.

Ako ćemo razumeti šta je doktrina Valama u Novozavetnoj crkvi, najbolje je da se vratimo nazad i vidimo šta je ta doktrina bila u Starozavetnoj crkvi, a zatim to primenimo na ovo treće doba i prikažemo to u sadašnjosti. Priču o tome nalazimo u knjizi Brojeva (4.-ta Mojsijeva) od 22.-ge do 25.- te glave. Mi znamo da je Izrael bio Božiji izabrani narod. Oni su bili Pentakosni u njihovom danu. Prihvatili su utočište pod krvlju i svi su bili kršteni u Crvenom moru, i izašli su iz vode pevajući u Duhu i plešući u sili Svetoga Duha, dok je proročica Mirjam svirala daire. A nakon izvesnog vremena putovanja, ova Izraelova deca su došla do Moava. Vi znate ko je bio Moav. On je bio Lotov sin kojega je dobio sa svojim ćerkama, a Lot je rodbinski Abrahamu bio sinovac, tako su Izrael i Moav bili rod. Ja želim da to vidite. Moavci su znali istinu, bilo da su živeli po njoj ili ne.

I tako Izrael je stigao do Moavskih granica i poslao glasnike kralju govoreći: “Mi smo braća. Dopustite nam da proñemo kroz vašu zemlju. Ako naši ljudi ili životinje šta god popiju ili pojedu mi ćemo rado platiti za to.” No, kralj Valak je postao vrlo uznemiren. On kao glava te Nikolaitske grupe nije bio spreman dopustiti crkvi da proñe sa svojim znacima i čudesima i raznim manifestacijama Svetoga Duha, i licima koja su sijala sjajem Božijim. To je bilo vrlo riskantno, pošto je on mogao izgubiti neke iz svoje grupe. I tako je Valak odbio dopustiti Izraelu da proñe. Ustvari, toliko je bio velik njegov strah od njih, da je on otišao iznajmiti proroka Valama i zamolio ga je da posreduje izmeñu njega i Boga i za dozvolu od Svemogućeg da prokune Izrael, i načini ga nemoćnim. A Valam, budući željan učestvovanja u političkim aferama i mogućnosti da postane velik čovek, bio je zadovoljan da to učini. Ali videći da on treba pristupiti, i dobiti od Boga dozvolu da prokune Izrael pošto nije mogao to učiniti sam od sebe, on je pitao Boga da mu da Njegovo odobrenje da to učini. Dakle, nije li to poput Nikolaita koje mi imamo sa nama danas? Oni proklinju svakoga koji neće da ide njihovim putem.

Kada je Valam pitao Boga za dozvolu da ide, Bog ga je odbio. Moj, kako ga je to zabolelo! Ali Valak je insistirao obećavajući čak veću nagradu i čast. I tako Valam je otišao ponovo k Bogu. Dakle, jedan odgovor od Boga bi trebao biti dovoljan. Ali to nije bilo dovoljno samovoljnom Valamu. Kada je Bog video njegovu izopačenost, On mu je rekao da ustane i da ide. Brzo je osedlao svoju magaricu i otišao. Trebao je shvatiti da je to jednostavno bila Božija popustljiva volja i da on neće biti u stanju da ih prokune ako bi otišao dvadeset puta i pokušao to učiniti dvadeset puta. Kako su samo ljudi danas poput Valama! Oni veruju u tri Boga, krštavaju u tri titule umesto IMENA, a ipak će Bog poslati Duha na njih kao što je to učinio sa Valamom, i oni će nastaviti dalje verujući da su potpuno u pravu, a ustvari su savršeni Valamisti. Vidite, doktrina Valama. Hajdemo dalje svakako. Uradimo to na tvoj način. Oni kažu, “Pa, Bog nas je blagoslovio. To mora da je u redu.” Ja znam da vas je On blagoslovio. Ja to ne poričem. Ali to je ista organizacijska maršuta kojom je Valam išao. To je prkos Reči Božijoj. To je lažno učenje.

I tako Valam je gnevno otišao dole putem dok anñeo Božiji nije stao ispred njega. Ali taj prorok (biskup, kardinal, predsedavajući, predsednik i generalni nadglednik) je bio toliko zaslepljen za Duhovne stvari voñen mislima o časti i slavi i novcu da nije mogao videti anñela kako stoji sa isukanim mačem. On je stajao tamo da zaustavi ludog proroka. Mala magarica je videla anñela i uzmicala nazad i napred dok konačno nije prignječila Valamovu nogu pri kameni zid. Magarica je stala i nije želela ići dalje. A nije ni mogla. Tako da je Valam skočio dole i počeo je tući. A magarica je onda progovorila Valamu. Bog je učinio da ovaj magarac govori jezikom. Taj magarac nije bio hibridni; on je bio originalno seme. Ona je rekla zaslepljenom proroku, “Nisam li ja tvoja magarica i nisam li te verno uvek nosila?” Valam je odgovorio, “Da, da, ti si moja magarica i verno si me nosila do sada; i ako te ne mogu naterati da ideš, ja ću te ubiti...Ah! Šta je ovo, razgovor sa magaricom? To je čudno, čini mi se da sam čuo magarca da mi govori, a ja sam mu odgovarao.”

Bog je uvek govorio u jeziku. On je govorio na Baltazarovoj gozbi a onda na Pedesetnici. On to radi danas ponovo. To je upozorenje o skorom dolasku suda.

I tada anñeo se pokazao Valamu. On je rekao Valamu da nije bilo magarice da bi on već bio mrtav radi kušanja Boga. Ali kada je Valam obećao da će se vratiti nazad, bio je poslan sa upozorenjem da govori samo ono što mu Bog da.

Tako je Valam otišao dole i postavio sedam oltara za čiste žrtvene životinje. On je zaklao ovna označavajući dolazak Mesije. On je znao šta treba učiniti da se približi Bogu. On je imao mehaniku potpuno ispravnu; ali ne i dinamiku; isto kao i sada. Ne možete li videti to Nikolaiti? Tamo je bio Izrael u dolini nudeći žrtvu Bogu, čineći iste stvari, ali samo su jedne sledili znaci. Samo jedni su imali Boga u svojoj sredini. Forma vas nigde neće odvesti. Ona nije mogla zauzeti mesto Duhovne manifestacije. To je ono što se dogodilo u Nikeji. Oni su preuzeli Valamovu doktrinu, a ne Božiju. I zato su se spotakli; i pali su. Postali su mrtvi ljudi.

Pošto je žrtva bila prinešena, Valam je bio spreman prorokovati. Ali Bog mu je vezao jezik i on ih nije mogao prokleti. On ih je blagoslovio.

Valak je bio vrlo ljut, ali nije bilo ničeg što je Valam mogao učiniti u vezi sa tim proroštvom. To je bilo rečeno Svetim Duhom. Tako je Valak rekao Valamu da ide dole niže, u dolinu, i da pogleda na njihove zadnje redove da vidi da li postoji neki mogući način da ih prokune. Taktika koju je Valak upotrebio je ista taktika koju oni upotrebljavaju danas. Velike denominacije gledaju na male grupe, i ako bilo šta nañu meñu njima oni u vezi toga prave skandal iznose to na videlo i razglasuju to. Ako savremenici žive u grehu, niko ništa ne kaže u vezi toga; ali neka samo jedan od izabranih dospe u nevolju sve novine će to raširiti po celoj zemlji. Da, Izrael je imao (telesne) svoje zadnje delove. Oni su imali svoju stranu koja nije bila vredna hvale; ali i pored njihove nesavršenosti, svrhom Božijom koja radi kroz odabiranje, milošću a ne delima, ONI SU IMALI OBLAK DANJU I VATRENI STUB NOĆU, IMALI SU UDARENU STENU, BRONZANU ZMIJU I ZNAKE I ČUDESA. Oni su bili potvrñeni – ne u sebi, već u Bogu.

Прочитај пуни рачун у...
Pergamsko Crkveno Doba.Књига Откривења.
Цонтинуес на следећој страни.
(То Жена Језебел.)


Цлицк на имиџ да преузмете пуну величину сликом или ПДФ.


Acts of the Prophet.

(PDF Енглески)

The Two Babylons

by Rev Alexander Hislop.
(PDF Енглески)

А моунтаин бочни и
ружин бокор у снегу
у Кини.

Лилиес оф ватре.

Ватрени стуб
- Хјустон 1950.

Светло на Пирамид
Роцк.


Порука Хуб... Одаберите језик и преузимање бесплатне поруке из брат Бранхам.


Мистерија о Христа.

Енглески невслеттер сајт.

Књига Откривења.

 

Бог и наука.
- Аркеолоји.

Тхе Раптуре ис цоминг.

Главни учење на поруку.

Добра је вест.
Исус је умро за твоје грехе.

Крштења водом.

 
 

Шекина глори оф Богу.

Је гроб је празна
Он је жив.

Натприродно облак.

Cтране Ватрени Стуб.

Су претходнице.

Нојева барка.

Седам Црквених доба.

У Седам Печата.

Божић серију.

Живи Реч Cерије.

Ендтиме серија.

Бог има лично име.
Које је име Бога?

Акти оф је пророк.

Oбјаснио је Божанство.

Тхе Оригинал Син.
Је ли било ан аппле?

Библијски геолошки.

Митологија.

Кристијан хода серије.

Бог и историја серије
Индек - Данило.

То Жена Језебел.

Наше доба Лаодикија.

Hrist Izvan Crkve.

 

Доктрина на Ницолаитанс.

Смрт. Шта онда?

Тајна Вавилон.

Бог и наука.
Микробиологија.

Бог и наука.
Космологија.

Бог и наука.
Мит диносауруса.

Пророк је виндицатион.
Brak i razvod.
Бог и наука.
- Еволуција.

Божанско исцељење.

Археологија.
Содом и Гомора.

Армагедон.

Земљотрес пресуда.

Наш млади
Сунчев систем.

Vizija Sa Patmosa.

 

Наша порука листинг.

Доказ о Нојевог потопа.

   Писмо каже...

Чуј, Израиљу: Господ је Бог наш једини Господ.

Ponovljeni Zakon 6:4


Бог има
многи титлес...
али Он је има само
једно људско име,
и тај назив
је Исус.